| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Haugedal med Tuftedalen
Gård nr. 44 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri med tiden og med brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 05.04.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Haugedal nordre
Gammelt løpenr. 590. Siden Norges matrikkel 1889: 44/1.

Haugedal ble delt i to bruk i ca. 1831.

Både Haugedal nordre og Haugedal søndre ble matrikulert under samme
løpenummer (senere: bruksnummer).

Arbeider, leilending
Ole Olsen Haugedal d.e.
fra Haugedal dpt. 5/6-1785 d. 22/3-1840 i Haugedal, s.a. Ole Rønniksen.
g. i Efteløt kirke i Sandsvær 17/10-1812 m. Helge Halvorsdatter fra Nedre Steig i Sandsvær dpt.2/9-1781 i Sauherad d. 15/2-1840 i Haugedal, d.a. Halvor Eriksen "Voltvedt" og Ragnhild Hansdatter.
Forlovere: "Ole Mathisen Lie og Niri Nirisen Bakke."
1. Marthe Olsdatter f. 26/7-1813 i Haugedal g1g 4/4-1834 m. Sigurd Augundsen på Rønningen under Sauherad prestegård.
    Barn: Gunhild Sigurdsdatter f. 3/7-1834 i Sauherad g.m. Halvor Halvorsen. Se Øvre Sætret.
    Marthe Olsdatter ble g2g i Sauherad 5/10-1842 m. John Hansen. Se Tuftedalen
2. Kirstine f. 5/12-1816 d. 12/8-1817.
3. Ole Olsen f. 26/7-1818 d. 17/4-1842. Døde hjemme 25 år gammel og ugift.
4. Halvor Olsen f. 30/3-1822. Se Henningsdalen under Mo.
5. Kirstine Olsdatter f. 14/10-1827.
Br. 1831.

F.f. Ole Olsen Houedals pb. Marthe: Halvor Halvorsens k., Birthe Olsdtr., Erik Wearsen, Ole Olsen, Kittil Stulen.
F.f. Ole Olsen, Helge Halvorsdatter Hougedals Kirstine: Gunhild Olsd., Kari Olsd., Sigurd Olsen, Rønnik Olsen, Halvor Olsen.
F.f. Ole Olsen og Helge Halvorsdatter Hougedals Ole: Rasmus Glendes kone, pige Gunhild Olsd., Luxefield, Rønnik Olsen Fækiend, Halvor Olsen Fækiend, Niels Christensen Hoppestad.
F.f. Ole Hougedal og Helge Halvorsdatters Halvor: p. Karen Rasmusd. Moe-eje, p. Gunhild Olsd., Luxefield, Rønnik Olsen Fækiend, Tomes Jørgensen Luxefield, ”Nadem”? Hansen Houcelien?
F.f. Ole Olsen og Helge Halvorsdatter Haugedals Kirstine: Rasmus Glendes k. Kari Ingvoldsd. Luxefield, Ole Erse (Eriksrød), Thomas Jørgensen Erse, Isak Nykaas (Moe).

Se Helge Halvorsdatter (Helje Halvorsdatter) hos sine foreldre på gården Steig i Sandsvær 1801.
Tjenestepike her i 1835: Inger Nilsdatter(57).

Arbeider, leilending
John Endresen
fra plass under Åse i Sauherad f. 27/11-1815 d. 18/7-1900 på Venstøp, s.a. Endre Johnsen og Gunhild Jansdatter (viet i Sauherad 27/6-1811).
g1g i Gjerpen 4/8-1837 m. Karen Marie Halvorsdatter fra V. Bø(2) i Luksefjell dpt. 26/12-1807 d. 26/10-1863 på Rismyrene under Åse i Sauherad, d.a. Halvor Halvorsen.
g2g i Sauherad 23/11-1869 m. Gunhild Hansdatter "fra Åse i Sauherad" f. 1820 d. 22/8-1887 på Venstøp, d.a. Hans Gundersen (Hansen?).
g3g i Gjerpen 22/6-1891 m. Anne Johnsdatter fra Plassen under Sunde i Sauherad f. 22/3-1838, d.a. innerst John Tollefsen og Mari Jacobsdatter.
1. Halvor Johnsen f. 21/8-1837 i V. Bø(2) i Luksefjell. Se Grini(2).
2. Clemet Johnsen f. 29/7-1840 i V. Bø(2) i Luksefjell.
3. Anne Gurine Johnsdatter f. 15/7-1843 i N. Haugedal. Se Venstøp 1891. Ugift.
4. Endre Johnsen f. 8/5-1847. Døpt i Sauherad.
5. Ole Johnsen f. 1/9-1851 i Rismyrene under Åse i Sauherad.
Br. ca. 1842.

Tjenestefolk i 1845: Ole Sigurdsen(20) og Ingeborg Halvorsdatter(19). Første og tredje gang
giftet John seg i Gjerpen. Hans 3. hustru ble konf. i Sauherad i 1853. Da han giftet seg for 3.
gang i 1891 var han gammel og livnærte seg ved å lage kurver.

Det er litt usikkerhet rundt John Endresens 2. kone, Gunhild Hansdatter om hvor hun kom fra.
Hun bodde på gården Åse da hun giftet seg, men hun kan ha vært i tjeneste der.

I. Gunhild Hansdatter f. i Saude 29/4-1821 av foreldre Hans Hansen og Kirsti Persdatter.
II. Gunhild Hansdatter (uekte) f. i Saude 24/8-1821 av foreldre g.br. Hans Halvorsen Haukevik og pigen Ambjørg Gundersdatter.

Under Folketellingen 1865 var John Endresen på Rismyrene i Sauherad og hjalp sin gamle mor (80) med gården.
Han var da enkemann og hadde med seg sin sønn Ole Johnsen f. 1850 i Sauherad.
John Endresen bodde også på Rismyrene da han giftet seg 2. gang med piken Gunhild Hansdatter "fra Aase".

Ole Halvorsen Haugedal
Br. 1889.

Ole Haugedal bodde på søndre Haugedal, men brukte også jorda på nordre. Se S. Haugedal.

Kristian Abrahamsen fra Høgli f. 1847.
g.m. Karen Olsdatter fra Fekjan f. 1844.
Br. 1899.

Bodde på Åmot og brukte jorda her. Se Åmot.

Skogsarbeider
Thorvald Olsen
fra Hoff i Vestfold (Jarlsberg) f. 1855
g.m. Else Paalsdatter fra Styrvold i Lardal f. 1842.
Bodde her i 1900.

Dette ekteparet bodde fra 1896 til 1899 i Drengen under Bø. De flyttet senere til Sandsvær.

Jordeveien her ble visstnok tillagt Åmot i 1906.

(C) Gard Strøm.