| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Haugedal med Tuftedalen
Gård nr. 44 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri med tiden og med brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.03.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Åmot
Husmannsplass under Haugedal.


Maleri av Jan Grinilia. Eies av Bjørg Margareth Solum. Foto: Gard Strøm 2012.

Adresse i dag: Bestulv. 120, 3721 Skien.

Åmot ble kalt ”Pladsen” under FT 1782 for Sauherad. Åmot var da underlagt gården
”Vejum med Ødahlen” (Haugedalen).

Arbeider, husmann
Hans Rønniksen Aamot
fra Haugedal dpt. 18/7-1745, s.a. Rønnik Jonsen.
Br. ca. 1775.

Denne familien kom senere til søndre Grinilia.

En Jens med kone og fem barn hadde Åmot i 1782. I FT for Sauherad kalt ”Pladsen u. Ødahlen.”

Arbeider, husmann
Ole Rønniksen
fra Haugedal dpt. 30/9-1759, s.a. Rønnik Jonsen.
Br. ca. 1785.

Denne familien bodde i Haugedal. Ole bodde her i 1835/45 med sin sønn Ole Olsen. (Se nedenfor).
I 1845 var Ole 90 år. Hans 2. kone bare 57.
De hadde også en tjenestepike, Ingeborg Andersdatter (26).
Hun ble året etter gift med sønnen Ole Olsen d.y.

Ved folketellingen 1835 var Åmot nevn som en "ussel gaard".

Arbeider, husmann
Ole Olsen d.y. Aamot
fra Haugedal f. 20/12-1821 i Siljan d. 1/7-1860 på Åmot, s.a. Ole Rønniksen Haugedal.
g. 16/7-1846 m. Ingeborg Gurine Andersdatter fra Ljøterud(5) "Kvernåsen" i Hedenstad, Sandsvær f. 27/7- 1820, d.a. Anders Andersen Quærnaasen og Kari Gulliksdatter.
1. Karen Karine Olsdatter f. 3/2-1846. Til Amerika med broren Ole 9/4-1872.
2. Ole Olsen f. 9/11-1847. Til Amerika med søsteren Karen Karine 9/4-1872.
3. Anne Helvig f. 24/9-1849 d. 12/3-1852 i Åmot.
4. Anders f. 13/4-1852 d. 22/11-1852 i Åmot.
5. Anders Olsen f. 4/5-1854. Emg. til Amerika som 15 åring med sin mor og stefar. Se nedenfor.
6. Anne Helvig f. 16/12-1855 d. 1/7-1857 i Åmot.
7. Anne Helvig f. 1/8-1858 d. 3/4-1861 i Åmot.
Br. 1847.

Ole Olsen bodde her også under en folketelling i Luksefjell foretatt i juli 1856.
Da besto husstanden av 6 mennesker.

Enka Ingeborg Gurine Andersdatter ble g2g med Halvor Torkildsen. Se nedenfor.

Arbeider, leilending
Halvor Torkildsen
fra Åsen(1) f. 20/3-1831 d. i USA, s.a. Torkild Jonsen.
g. 9/6-1862 m. enke Ingeborg Gurine Andersdatter fra Ljøterud(5) "Kvernåsen" i Hedenstad, Sv. f. 27/7- 1820, d.a. Anders Andersen Quærnaasen og Kari Gulliksdatter.
1. Birthe Maria f. 29/9-1863 i Åmot d. 1/7-1864 i Åmot.
2. Torkild Halvorsen f. 22/7-1865 i Åmot. Til Amerika med sine foreldre i 1869.
Br. 1862.

Ingeborg Gurine var enke etter en Ole. En sønn fra hennes første ekteskap var Anders Olsen f. ca. 1854.
Denne familien utvandret til N. Amerika i 1869. Se Presteattest av 8/4-1869.

Arbeider, leilending
Halvor Halvorsen
fra S. Haugedal, s.a. Halvor Olsen Haugedal.
Br. 1869.

Denne familien hadde tidligere bodd i Tuftedalen fra 1863-1869.
De flyttet videre til N. Sætret i Luksefjell i 1873.

Det var ingen beboere i Åmot under FT 1875.

G.br., leilending, skogsarbeider
Kristian Abrahamsen Aamot
fra Høgli f. 24/1-1847, s.a. Abraham Olsen Høgeli.
g. 1/9-1872 m. Karen Olsdatter fra Fekjan f. 24/10-1844 d. 3/4-1909 på Åmot, d.a. Ole Olsen Fekjan.
1. Grethe Marie Kristiansdatter f. 17/2-1873 (tvilling) i Høgli g.m. Karl Kristiansen Skogsrød. Se Bøle 1900.
2. Ole Edvard Kristiansen f. 17/2-1873 (tvilling).
3. Ingeborg Martine Kristiansdatter f. 15/6-1874 i Høgli. Bodde her i 1891.
4. Maren Andrea f. 21/4-1879 i Åmot d. 25/2-1883 i Åmot.
Br. 1879.

Enka Grethe Halvorsdatter f. 1830 i Sandsvær, bodde hos denne familien i 1900.

Skogbetjent, forpakter
Einar Rønningen fra S. Rønningen under Bø f. 17/2-1896, s.a. Ole Torkildsen Rønningen.
g. 28/9-1923 m. Aagot Olsen fra Nystua under Godal f. 19/6-1905 i Siljan, d.a. Wilhelm Olsen.
Forlovere: John Eriksen Rising, Gunnar O. Rønningen.
1. Elsa Torbjørg Rønningen f. 7/12-1923 i Åmot g.m. Olaf Aasland. Se Luksefjellv. 166.

Denne familien bygde siden hus i Luksefjellv. 149 på Sommerfryd under Grini

Ei ny stue ble oppført her i 1918.

Skogsarb., forpakter

Jacob Andersen Bergan
fra Vassend u. Mo f. 28/4-1895, s.a. Anders Anundsen “Dammyra“.
Br. 1924.

Skogsarbeider, forpakter
Ole Kristian Borgersen Solum
(Kristian Solum) fra Solum f. 10/6-1895 i Tuftedalen d. 24/1-1973, s.a. Borger Kristiansen Solum.
g. 26/5-1923 m. Elisabeth Olava Rønningen fra S. Rønningen under Bø f. 15/4-1898 d. 12/12-1989, d.a. Ole Torkildsen.
Forlovere: "John Eriksen, Rising og Gunnar Rønningen."
1. Minda Elisabeth Rønningen f. 19/7-1920*, d.a. uk. Martin Andersen fra Liabrakka på Fossum.
2. Ellen Elise Solum f. 3/1-1924 d. 15/3-1989 g.m. Olaf A. Godal f. 30/5-1916. Bodde i Frognerhagen 5.
3. Bernt Willy Solum f. 23/3-1930. Se Sneltvedtstien 6 på Sneltvedt.
Br. 1927.

*Minda Elisabeth er Elisabeth Olavas datter. Hun vokste opp her som ei naturlig søster av de andre barna.
Ole Kristian var født i Tuftedalen, men vokste opp i Solum.

Det var stadig dans på låven til Kristian på Åmot i mellomkrigsårene. Var det ingen trekkspiller i nærheten
så gikk det like bra med sveivegrammofon eller munnspill.

I 1946 kjøpte Kristian hus på Løberg. Se Løbergv. 167.


Willy på hesten, Ellen Elise, Minda og pappa Kristian Solum. Eier: Bjørg Margareth Solum.De eldste bygningene ble revet rundt 1960. Foto: Willy Solum.

Halvor A. Aasland f. 23/2-1880 bodde her fra 1947. Se Putland under Sætret.

Forskjellige arbeidere har bodd her for kortere eller lengere perioder.

Det ble oppført en ny arbeiderbolig på den andre siden av brua, litt nordenfor.
I 1994 bodde
Per Olav Kowalski f. 1957 der. Se Luksefjellv. 845 under Eriksrød.
Han er i 2010 bosatt i Porsgrunn.


(C) Gard Strøm.