| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Bø i Luksefjell
Gård nr. 22 i Gjerpen kommune i Telemark.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.02.2020


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Drengen
Husmannsplass u. Bø i Luksefjell.

Fra ”Luksefjellminner nr. 9. Utgitt på Skavan miniforlag.
Jon Grinilia skrev:
"Plassen som ligger på en halvøy, Drengsøya, fødde 2 kyr og 6 får. Sommerfjøset stod på østsiden av Drengskilen, og for sommer-havnas skyld, i Grinilia-skogen. Om sommeren måtte man ro over til fjøset morgen og kveld for å melke dyra og siden bære melke-
skvetten fra prammen og opp til Drengen. 
.... Det var besværlig å bo på Drengen. Når isen lå ufarbar om høsten og våren, måtte en gå rundt Drengskilen for å komme til bygda,
halvannen av to timers gange."


Arbeider, husmann
Halvor Knudsen f. ca. 1707 bg. 18/12-1757. ”Halvor Knudsen f. Luxefjeld 50 aar.”
Br. ca. 1755.

En Ole Kittilsen bodde her i 1764.
1. Synnøve dpt. 31/5-1762 bg. 25/2-1764. "
Ole Drengens d. Sønneve 2 aar."

F.f. Ole Kittilsens pb. Sønneve: Christen Jønnevalds kone, Niri Rejersens kone, Gunder Halvorsen, Charsten Larsen.

Arbeider, husmann
Halvor Vebjørnsen fra  Ø. Bø(3) dpt. 30/5-1745 bg. 19/4-1789. ”Halvor Vebiønsen 43 aar.”, s.a. Vebjørn Halvorsen.
g. i Gjerpen 5/1-1770 m. Kirsten Mikkelsdatter fra Torsholt i Siljan
dpt. 27/12-1736 bg. 25/4-1789. ”Halvor Vebiønsens enke 51 aar.”, d.a. Michel Jacobsen og Anne Olsd.
1. Anne dpt. 18/11-1770 bg. 24/2-1771. ”Halvor Vebiønsens d. Anne ¼ aar.”
2. Helje Halvorsdatter dpt. 19/7-1772. Ugift. Bodde hos sin bror på Gulset i 1835.
3. Anne dpt. 14/7-1776 bg. 16/9-1779. ”Halvor Vebiønsens d. Anne 3 aar.”
4. Vebjørn Halvorsen dpt. 7/3-1779. Se Vebjørns plass under Gulset.
Br. 1770.

F.f. Halvor Vebiønsens pb. Anne fra Luxefjeld: Turi Vebiønsdtr., Ingebor Guttormsdtr., Gulbrand Jislesen, Povel Vebiønsen.
F.f. Halvor Vebiønsens pb. Helje fra Luxefjeld: Jacob Riisings kone, Siri Aslaksdtr, Anders Rejersen, Knud Guttormsen.
F.f. Halvor Vebiønsens pb. Anne fra Luxefjeld: Christopher Sæterets kone, Christence Rønnichsdtr., Knud Gulbrandsen, Povel Vebiønsen.
F.f. Halvor Vebiønsens db. Vebiøn fra Luxefjeld: Anders Nøglegaards kone, Karen Isaksdtr., Nils Olsen, Povel Vebiønsen.

Arbeider, husmann
Paul Vebjørnsen fra Bø(3) i Luksefjell dpt. 20/2-1752 bg. 23/9-1804. ”Poul Webjørnssøn f. Berg 52 7/12 aar.”, s.a. Vebjørn Halvorsen.
g1g i Gjerpen 6/10-1780 Karen Isaksdatter fra N. Sætret i Luksefjell dpt. 11/3-1759 bg. 16/10-1785. ”Povel Vebiønsens kone 28 aar.”, d.a. Isak Gulbrandsen.
g2g i Gjerpen 25/3-1788 Anne Henningsdatter fra S. Berg dpt. 21/4-1765 bg. 19/6-1803. ”Poul Webjørnssøns kone Anne Henningsdtr. f. Berg 38 1/6 aar.”, d.a. Henning Halvorsen Berg.
Br. 1780.

Paul og Karen ser ut til å ha bodd her i ca. 7 år. Da Karen (Kari) døde ble skiftet holdt på en av Sætregårdene.
Paul giftet seg igjen med Anne Henningsdatter fra S. Berg
i Gjerpen. Se alle barna på S. Berg.

17/7/1787         KARI ISAKSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 225a.
Sættere             Arvinger:
u/Luksefjell     Enkem. Poul Webiønssen og sønnen Isak Poulssen.
Brt: ?
Net: 7 - 2 - 22

Arbeider, husmann
Ole Gunnuldsen fra Fekjan under Dale f. ca. 1764 i Tinn(?)  d. 16/11-1831 i Drengen, s.a. Gunnuld Thoresen og Kari Knudsdatter.
g1g i Gjerpen 29/3-1785 m. Gunhild Vebjørnsdatter fra Bø(3) i Luksefjell dpt. 24/8-1760 bg. 1/12-1805. ”Ole Drengens kone Gunnil Webjørnsdtr. f. Luxefjeld 45 ¼ aar.”, d.a. Vebjørn Halvorsen.
g2g i Gjerpen 27/2-1807 m. Karen Ellefsdatter fra Fekjan under Dale dpt. 17/4-1785, d.a. Ellef Olsen.
Forlovere: "Ellev Fikjen og Ole Knudsen Dali."
1. Gunnuld dpt. 10/4-1785 bg. 16/10-1785. ”Ole Gunnulsens s. Gunnul 1/2 aar.”
2. Gunnuld bg. 17/8-1786. ”Ole Gunnulsens hj.db. s. Gunnul 1 dag.”
3. Gunnuld dpt. 11/11-1787 bg. 4/5-1788. ”Ole Gunnulsens s. Gunnul 1/2 aar.”
4. Ole Olsen dpt. 31/5-1789. Se nedenfor.
5. Gunnuld Olsen dpt. 9/10-1791. Vokste opp på Listul hos sin onkel Thore Gunnulfsen.
6. Halvor dpt. 5/1-1794 bg. 16/8-1810. ”Ole Gunnuldssøns db. Halvor f. Drengen i Luxefjeld 16 2/3 aar.”
7. Knud Olsen dpt. 14/8-1796 g.m. Sissela Halvorsdatter fra Y. Eiane i Hjelmeland f. 1806. De bodde på Døvik under Åsland i Hjelmeland i Rogaland.
    Barn 1. Halvor Knudsen f. 1827. Bodde på Krutsvik.
    Barn 2. Ola Knudsen f. 1829. Bodde på Torvastad.
    Barn 3. Gunla Knudsdatter f. 1832. Bodde på Rennesøy ved Stavanger.
    Barn 4. Magla f. 1834 d. før 1837.
    Barn 5. Magla Knudsdatter f. 1837 g. 1859 m. Ola Osmundsen Mo fra Vikedal.
    Barn 6. Knud f. 1843. Døde ung.
8. Kari Helene Olsdatter dpt. 2/6-1799 g1g 18/9-1831 m. Lars Abrahamsen fra Grorud i Siljan f. ca. 1808. Bodde på Hakkhaug under Grorud i Siljan.
9. Jøran Olsdatter dpt. 8/5-1803 d. 6/4-1862 på Skilbred. Ugift. Kalt ”pige og fattiglem Jøran Olsdatter Drengen” ved sin død.
    Barn 1. Ole Christensen f. 26/7-1848, ”Enkemand Christen Isaksen Holm og pige Gjørand Olsd. fra Drengen. Uægte. Anmeldt af begge Forældre selv.”
Barn i 2. ekteskap:
10. Maren bg. 26/12-1807. ”Ole Gunnuldssøns hd. pb. Maren f. Drengen i Luxefjeld 2 1/2 uge.”
11. Ellev f. 14/2-1809 bg. 12/8-1810. ”Ole Gunnuldssøns db. Ellev f. Drengen i Luxefjeld 1 1/2 aar.”
12. Ellef Olsen f. 10/11-1811 g.m. Karen Elisabeth Engebretsdatter fra Fossum. Se Familie 76b - Fossum 1845.
13. Anne Olsdatter f. 16/4-1815 d. 7/11-1903 i Norway, Humboldt county, Iowa. Utflyttet til Hjelmeland ved Stavanger i 1836, 23 år gammel,
      g.m. Haldor Larsson Sandvik (1786-1864). Enka Anne samt hennes barn Johanna f. 1842, Krina f. 1845, Laurense f. 1847 og Lars f. 1853, emigrerte til N. Amerika.
14. Ole Olsen Drengen f. 28/9-1817 d. 28/5-1885 i Skien g. 23/5-1849 m. Anne Pedersdatter fra Jønnevaldsåsen f. 3/2-1821. Bodde i Follestad.
      Han var arbeider og medlem av den ”Christelige Dissenter-Menighed i Skien og Omegn”. Ei datter som levde i 1865: Karen Olsdatter f. 1854 i Skien.
15. Maren Gurine Olsdatter f. 16/11-1820.
16. Thore (gutt) f. 1/9-1823 d. 20/3-1825.
Br. 1796.

F.f. Ole Gunnulsens db. Gunnul fra Sems Ejet: Simen Jonsens kone, Karen Jacobsdtr., Povel Vebiønsen, Nils Olsen, Thor Gunnulsen.
F.f. Ole Gunnulsens db. Gunnul fra Gunbiørsdalen: Anders Klevas kone, Isane Isaksdtr., Ole Christensen,Thor Gunnulsen.
F.f. Ole Gunnulsens db. Ole fra Bestuul: Jon Bestuls kone, Maria Torchilsdatter, Ole Olsen Bestuul,Torjus Torchilsen.
F.f. Ole Gunnulssøns db. Gunnul fra Bestuul: Aaste Torkildsdtr., Inger Nilsdtr., Ole og Ellev Olessøn.
F.f. Ole Gunnuldssøns db. Halvor fra Luxefield: Tord Liestuuls k., Anne Eriksdtr., Tord Liestuul, Jon og Tord Torkildssøn.
F.f. Ole Gunnuldssøns db. Knud u/Østre Bøe i Luxefjeld: Poul Webjørnssøns k., Helge Halvorsdatter, Poul Webjørnssøn, Gundbjørn Olessøn, Christen Laerssøn
F.f. Ole Gunnuldssøns pb. Karen Hellene f. Luxefield: Tore Liestuls k., Berthe Nilsdtr., Erik Berg, Webjørn Halvorssøn, Christen Larssøn.
F.f. Ole Gunnuldssøns pb. Jøran f. Luxefjeld: Berthe Nilsdtr., Kirsten Sigursdtr., Ole Jenssøn, Ole Ellevssøn, Frideric Janssøn.
F.f. Ole Gunnuldssøns db. Ellev f. Drengen i Luxefjeld: Ellev Fikjens k., Anne Ellevsdtr., Ellev Fikjen, Nils Nilssøn, Zacharias Jacobssøn.
F.f. Ole Gunnuldssøns db. Ellev f. Drengen i Luxefjeld: Thore Halvorsens k., Anne Ellevsdtr., Ole Olessøn, Thore Halvorssøn, Anders Tovssøn.

Ole Gunnulsen hadde en sin bror Thore Gunnulfsen i Listul. De var mest sannsynlig født i Tinn. Deres far Gunnulf Thoresen kan være sønn av Thore Steenssøn, trolig fra Rollag i Numedal og Eli Gunnulfsdatter, også trolig fra Tinn.
Ole ble konfirmert i Gjerpen krk. med bosted Luksefjell som 17-åring i 1778. Han ble 2. gang nevnt i kirkeboka som voksen i 1784, som fadder for Thor Eriksens barn født under S. Brekke (søndre Brekkejordet). De bodde tidligere i Gunborgdalen under N. Limi. I ca. 1788 kom han til Bestul og var der til ca. 1793. Fra 1793 bodde familien på Sætre i Luksefjell.

Sønnen Gunnuld Olsen vokste opp hos sin farbror Tore Gunnuldsen på Listul i Luksefjell. Gunnuld ble i 1811 far
til en gutt Ole Gunnuldsen. Se Tufteputten under Tufte.

Fra Gjerpen KB:
f. 21/8-1811 Ole NB. Uægte db. u/Tofte.
Moderen ugift Karen Eriksdtr., lod udlægge til barnefader ugift Gunnuld Olessøn Drengen i Luxefjeld.
Faddere: Karen Pedersdtr., Ellen Jonsdtr., Anders Olessøn, Zacharias Olessøn, Mons Olessøn.

Kilde: "Luksefjellminner" (Skavan miniforlag).
Jon Grinilia skrev:
Ole Gunnulfsen var bjørneskytter. Han sies å ha skutt 21 bjørner, de fleste på Blåfjellstilla. Bestefar, Abraham Grinilia, fortalte at det hver vår hang en bjørneskrott til vanning under brua i Drengskilen. Bjørnen skulle siden brukes til mat.

Enka Karen Ellefsdatter fra Luksefjell er reg. utflyttet til Christiania i februar 1833.

Skogsarb., leilending
Ole Olsen Drengen herfra dpt. 31/5-1789 d. 11/11-1856 på Drengen. ”Sengeliggende i 4 aar.”
g1g i Sauherad 17/4-1823 m. Gunhild Larsdatter f. ca. 1801 d. 10/12-1833 på Drengen, d.a. husmann Lars NN
Forlovere: "Greger Olsen Wallen og Ole Ellefsen Wallen."
g2g i Siljan 30/9-1834 m. Ingeborg Rollefsdatter fra Årum u. Grorud i Siljan dpt. 15/10-1809 d. 17/8-1864 på Drengen, d.a. Rollef Pedersen Hogstad og Gunhild Nilsdatter Vanebu. Se Siljan Bygdebok (Bakken) s. 583, 600 og 626.
1. Gunhild Olsdatter f. 26/4-1823 i Drengen, døpt i Sauherad 15/6-1823, g.m. enkemann Mads Andersen. Se Rød under Kise.
2. Anne Olsdatter f. 8/5-1825 i Drengen.
3. Ole f. 26/5-1828 i Drengen d. 27/5-1828 i Drengen.
4. Karen Olsdatter f. 9/1-1830 i Drengen g.m. enkem. Torkild Torkildsen. Se Kåsa u. Bø.
5. Berthe Olsdatter f. 18/8-1832 i Drengen.
Barn i 2. ekteskap:
6. Ole Olsen f. 15/3-1835 i Drengen. Bodde her i flere år. Se Haukeroa.
7. Gurine Olsdatter f. 23/3-1838 i Drengen g. 28/5-1860 m. Ole Torkildsen fra Kolbjørnsrød i Heddal f. 1823. Gurine var i tjeneste på Holm før hun giftet seg.
    Han var på Teigen u. Mo. De bodde på Setret u. Island i Siljan fra 1862 og til de emg. til Am. i 1870.
    Barn 1. Anne Olsdatter f. 2/2-1860 i Drengen.
    Barn 2. Torkild Olsen f. 23/3-1862 i Setret u. Island i Siljan.
    Barn 3. Ingeborg Olsdatter f. 2/11-1863.
    Barn 4. Inger Maria Olsdatter f. 5/5-1865.
    Barn 5. Olava Olsdatter f. 26/4-1867.
    Barn 6. Milla Olsdatter f. 25/4-1869 i Setret u. Island.
8. Peder Olsen f. 1/12-1840 i Drengen. Se Follaug(8) "Kolkinn".
9. Halvor Olsen f. 1/12-1842 i Drengen d. 3/6-1925 i Albin, Mn. g. 3/8-1866 m. Karen Abrahamsdatter fra Listul f. 28/10-1844 d. 21/2-1906.
    Emg. til Am. 14/4-1868 med sin sønn Ole Halvorsen f. 7/12-1866. Bosatte seg i Albin twp., Brown co., Minnesota.
10. Ingeborg f. 15/3-1845 i Drengen d. 26/1-1847.
11. Nils f. 31/5-1847 i Drengen.
12. Nils f. 7/4-1850 i Drengen d. 18/4-1852.
Br. 1833.

Faddere i Saude for Ole Olsen og Gunhild Larsdatters Gunhild Olsd., husmandsfolk paa pladsen Drengen under Fossum jernverk i Gjerpen Præstegield: Margit Pedersd. Wallen-eie, Gunnild Sigursd. Wallen-eie, Brynnild Larsen Wallen-eie,
Gunder Sigursen Aanaas-eie, Sigur Larsen Seufde-eie.
F.f. Ole Olsen og Gunhild Larsd. Drengens Karen: Pige Karen Halvorsd., Luxefield., pige Anne Gurine Olsd., Luxef., Sigurd Sigurdsen, Aanaas, Ole Johannesen, Luxef., Ellef Olsen, Luxef.
F.f. Ole Olsen og Gunhild Larsd. Drengens Berthe Olsd.: Pige Karen Halvorsd., Luxef., pige Marie ...., Luxef., Ole Johannesen, Luxef., John Høglie, Luxef.
F.f. Ole Olsen Drengen og Gunhild Larsdatter i Luxefields Anne: Jacob Jacobsens kone Fossum, p. Karen Evensdatter Kleven, Frants Rasmussen Dyrkold, Sigurd Sigurdsen Aarhuus, Jacob Jacobsen Fossum.

Dette kan være dåpen til Oles første kone. Dåp i Sauherad krk. 5/7-1801:
Husmand under W. Souer Lars Sigursen og Aagot Trulsdatters datter, Gunnil:
Faddere: Hans Olsen, Hans Sigursen, Kisti Sigursd., Kisti Gundesd.

Ingeborg Rollefsdatter var født på Vanebu i Siljan. Siden bodde hennes familie både på Årum og på Hogstad.
I ”Fattigkomisjonens Fortegnelse over sognets fattige” (1845), er det nevnt flg.:
Ole Olsen Drengen(55), Bosted: Drengen i eget Huus, Gift, God vandel, Arbeidsdygtig, dog ofte sygelig. Eier ubetydeligt huus-geraad og 1 Koe. Har ingen Paarørende han kan vente hjelp af da alle 5 Børnene endu er smaae.”
Om kona Ingeborg var det skrevet flg.: ”Ingeborg Rollefsdatter (36 aar), hans hustrue, født paa Wanneboe i Slemdahl, God Vandel, Arbeidsdygtig.”


Skomaker, innerst
Nils Andersen fra N. Limi dpt. 1/1-1799, s.a. Anders Nilsen Limi.
g. 19/2-1835 m. Anne Barbro Anundsdatter fra Veungsdalen i Sandsvær f. 28/4-1811, d.a. Anund Christensen og Olea Torgersdatter.
Forlovere: Halvor Halvorsen Luxefield, Gulbrand Larsen Luxefield.
1. Ingeborg Nilsdatter f. 15/11-1834 i Luksefjell.

Ingeborg (Uægte), f. 15/11-1834, Moder: Pige Anne Barbro Anundsd, Fader: Uk. Niels Andersen, Luxefield.

Denne familien bodde her i 1835 som leieboere hos Ole Olsen Drengen.
De kan ikke sees i Gjerpen i 1845.

Arbeider og husmann Ole Olsen herfra f. 15/3-1835 brukte Drengen fra 1859 til 1874. Se Haukeroa.
Tjenestegutt her i 1865: Ellef Ellefsen fra Sandsvær(22).

Arbeider, leilending
Abraham Abrahamsen fra Haukeroa under Bø f. 5/2-1836 d. 6/12-1882 på Haukeroa, s.a. Abraham Olsen.
g. 9/10-1873 m. Ingeborg Olsdatter fra N. Grinilia under Bø f. 6/5-1855, d.a. Ole Andersen Grinilia.
1. Abraham f. 12/1-1874 i Grinilia d. 20/10-1877. Døde av brannskader etter en ulykke.
2. Ole Abrahamsen f. 12/12-1875 i Drengen
3. Anne Dorthea Abrahamsdatter f. 27/2-1878 i Drengen
4. Elise Abrahamsdatter f. 29/5-1880 i Haukeroa.
Br. 1874.

Abraham bodde tidligere hos Abraham Andersen på S. Grinilia.

Da Abraham Abrahamsen hadde Drengen i 1875 hadde de 2 kuer, 1 ungdyr og 3 sauer på plassen.
Enkemann og ”markarbeider” Ole Johannesen f. 1812 bodde også her, trolig på legd.
Han døde her i 1888. Se Haukeroa.

Denne familien flyttet til Haukeroa i ca. 1879, hvor Abraham døde i 1882.

Enka Ingeborg Olsdatter kom til Økter og giftet seg igjen 7/3-1888 med den svenskfødte skogsarbeideren
Lars Hansen Vänglund som da var på Kåsa. De flyttet senere til Skien.

Jon Grinilia skrev:
Mens Abraham Abrahamsen bodde på Drengen, slo en bjørn ihjel en sau for ham. Han henta sin halvbror Anders Grinilia (Anders Abrahamsen søndre Grinilia) som var jeger. Han sto vakt ved saueskrotten og det kom to bjørner, hvorav den ene ble skutt. Dette hendte ved ei trang vik litt nordvest for Trommeren sæter.

Skogsarbeider, leilending
Halvor Christophersen fra øvre Gvåla(2) ”Flåtin” i Sauherad f. 13/6-1836 d. i USA, s.a. Christopher Halvorsen og hans 2. kone Eldbjørg Torsteinsdatter fra Laug u. Nordagutu (1806-1840).
g. 21/7-1878 m. Berthe Abrahamsdatter fra S. Grinilia f. 23/4-1852 d. 1914 i USA, d.a. Abraham Andersen Grinilia.
Forlovere: "Halvor Abrahamsen og Anders Gudbrandsen."
1. Kristian (tvilling) f. 2/6-1879 d. 8/7-1879. ”Kristian, arb. Halvor Kristofersens barn, Rydningen i Luxefield.”
2. Abraham Halvorsen (tvilling) f. 2/6-1879.
3. Maren Elise f. 1/9-1880 d. 8/4-1883.
4. Anna Gurine Halvorsdatter f. 18/4-1882.
Br. ca. 1880.

F.f. Arbeider Halvor Kristoffersen og Berthe Abrahamsdtr. Rydningens Abraham: Ole Andersen Grinilien, Knut Olsen Griniliden, Torkild Torkildsen Gromstul,
Karen Sigurdsdatter Rydningen (Rønningen), Karen Kirstine Olsdtr. Brekke.
F.f. Forpakter Halvor Kristoffersen og Berte Abrahamsdtr. Drengens Anna Gurine dpt. 7/5-1882: Anna Nilsdtr. Bø, Helvig Halvorsdtr. Henningsdal,
Ole Halvorsen Bø, Halvor Olsen Henningsdal, Anton Olsen Griniliden.

Denne familien emigrerte til Amerika den 27/4-1883 med skuta ”Rollo” som seilte til Montevideo.

Halvors aner: Se Sauherad bygdebok I, s. 337.

Skogsarb., leilending
Isak Olsen fra Fekjan u. Dale f. 6/10-1836, s.a. Ole Olsen Fekjan.
g. 29/12-1879 m. Berthe Marie Hansdatter fra Asmyr-eie i Lardal f. 27/2-1846, d.a. Hans Larsen og Maren Sofie Christophersdatter.
Br. 1883.

Denne familien var her fra 1883 – 1889. I 1891 og 1900 bodde denne familien på Kølabånn u. Limi. Se der.

Enkemannen Ole Johannesen bodde her hos Isak Fekjan sine siste år,
trolig på fattigkassens regning. Han døde her i 1888. Se Haukeroa.

Nils Paulsen hadde plassen fra 1889-1891. Han flyttet deretter til
Kastdalen u. øvre Sem. Se der.

Ole Olsen Haukeroa herfra f. 15/3-1835 og Peder A. Kaasa brukte Drengen sammen fra 1891-1896.

Ole Olsen m/ fam. bodde på Haukeroa fra 1874. De var tilbake her igjen før 1891. Tjenestefolk her i 1891:
Anna Dorthea Abrahamsdatter f. 1878 og tømmerhugger Ole Edvard Kristiansen f. 1872.
På besøk ved FT 1891: Hustømmermann Jacob Kristiansen f. 1863 i Siljan (bosatt i Solum) og hans søster,
tjenestepike i Skien, Inger Kristiansdatter f. 1870 i Siljan.

Thorvald Olsen g.m. Else fra Styrvold i Lardal bodde her fra 1896-1899. De flyttet til Sandsvær.

Skogsarb.
Kristian Olsen fra S. Haugedal f. 9/8-1873, s.a. Ole Halvorsen Haugedal.
g. 28/10-1894 m. Karen Olava Halvorsdatter fra Henningsdalen u. Mo f. 20/9-1873, d.a. Halvor Olsen Henningsdal.
Br. 1899.

Denne familien bodde her i 10 år. Karen Olavas mor, enka Karen Hansdatter f. 1830, bodde her i 1900.
Losjerende s.å.: Ugift tømmerhugger fra Lardal, Anton Huset f. 1879.
I 1909 flyttet denne familien til Kåsa u. Bø. Se der.

Skogsarb., forpakter
Edvard Ellefsen Fjeldet fra Økter øvre f. 23/4-1882 i Ekstul d. 1966, s.a. Ellef Halvorsenn fra Vighus i Sauherad.
g. 26/3-1901 m. Gunhild Knudsdatter Wighus fra Sauherad f. 1876 d. 1961, d.a. Knut Eilevsson Wighus (1825-1895) og Tone Andresdatter fra Ingulsrud v/ Hjuksebø (1831-1894).
Br. 1909.

Denne familien var ikke her mer enn et par år. Se Ø. Bø(4).

Skogsarb., forpakter
Gustav O. Gromstul f. 19/6-1896 i Lardal d. 20/9-1943.
g. 22/12-1922 m. Inga Mathilde Kaasa fra Kåsa u. Bø f. 28/1-1895 i Haugedal d. 31/12-1970, d.a. Kristian Olsen Kaasa.
Br. 1911.

Denne familien flyttet til Bø(2) ”Fjeldet” i 1935.

Smed, anleggsarbeider, forpakter
Kristen Kristensen Støkke (Kristen Støkke) f. 1873.
g.m. Gunhild Olsdatter f. 1876.
1. Aagot Støkke f. 16/3-1911 i Drengen g.m. Trygve Haugerød. Se Stulenv. 432 under Stulen.
2. Nils Støkke f. 15/3-1912 i Drengen.
Br. 1912.

Ole Abrahamsen Godal.
g.m. Hilda Borgersdatter fra Solum i Luksefjell.
Br. ca. 1915. Se Godal.

Abraham Andersen Grinilia (”Broder Tykk”) og mora Birte Jonsdatter bodde her fra ca. 1920 til 1925. Se S. Grinilia.
Br. ca. 1920.

Skogsarbeider, skomaker, forpakter
Sigvard Olausen Lund f. 8/3-1863 i Sandsvær d. 19/1-1942 i Gjerpen, s.a. skomaker Olaus Helgesen Lund f. i Lardal og Ambjørg Sigurdsdatter.
g. i Sandsvær 5/2-1892 m. Kristine Johannesdatter fra Lunde i Holla (Valebø) f. 1/12-1869 d. 23/9-1943 på Mæla, d.a. Johannes Evensen Lunde (Vegen) og Eldbjørg Christophersdatter.
1. Anna Elise Lund f. 22/07-1893 på Omdal, Melum g.m. Kittil Kringsjå f. 27/7-1889. Bodde i Sauherad (6 barn).
2. Jenny Otilie Lund f. 14/1-1895 på Ø. Gisholt i Melum d. 7/2-1976 g.m. Hans Amundsen Kasin f. 24/1-1896 d. 13/1-1966. Begge døde i Heddal (9 barn).
3. Olaf Lund f. 21/3-1896 på Ø. Gisholt i Melum d. 10/2-1965. Skomaker med eget verksted i Siljan. Ugift.
4. Magna Sofie Lund f. 11/9-1897 på Ø. Gisholt døpt i Hedenstad, Sandsvær 20/8-1904 d. 19/10-1981 g.m. Halvor Halvorsen Rogholt f. 24/8-1876 i Sauherad d. 21/10-1965. Bodde på Rogholt v/ Nordagutu (2 barn).
5. Johannes Lund f. 7/6-1899 i Skien g.m. Gunhild NN f. 21/9-1899 i Sauland. Han var skogsarbeider hos Løvenskiold og bygningsarb. i Gjerpen kommune. Bodde i Luksefjellv. 168, Skien.
6. Helmer Lund f. 1/11-1900 i Sandsvær. Ugift. Han var skogsarb. i Siljan hos Treschow.  Bodde på samme sted som Johannes.
7. Signe Kaspara Lund f. 16/10-1903 i Bagstevold i Sandsvær g. 4/1-1926 m. Gustav Grini. Se Luksefjellv. 137 under Grini.
8. Elda Lovise Lund f. 16/12-1904 i Sv. g.m. Jakob Åsen f. 16/3-1900 i Sh. Han var kvartsbruddarb. Bodde i Sauherad (2 barn).
9. Annette Kristine Lund f. 24/6-1906 i Sv. g. 12/11-1927 m. anlegsarb. Leonard Knudsen fra Venstøp. Se Familie 9 - Venstøp 1900Se også Mælag. 93.
10. Einar Lund f. 1908 i Hjuksebø. Han flyttet til Ørebro i Sverige ca. 1948, døde der 20/5-1975 som fraskilt industriarbeider i Ørebro.
11. Betzy Lund f. 23/4-1910 i Hjuksebø i Sauherad g.m. sjåfør Arthur Christensen f. 30/4-1904 i Holla d. 30/4-1968. Hun bosatte seg på Mæla i Gjerpen etter hans død.
12. Borghild Lund f. 10/9-1912 i Hjuksebø g1g m. transportarbeider Henrik Andresen f. 3/10-1905 i Brevik. d. 28/5-1978 (2 barn). Borghild g2g m. sølvsliper Kristian Anholt f. 4/5-1919. Bosatt i Tønsberg.
13. Eldbjørg Lund f. 19/4-1915 i Hjuksebø d. 8/12-1997 på Nøtterøy g.m Roelof Smith fra Holland. De bodde på Strandpromenaden i Horten, hvor deres have var full av tullipaner om våren. Roelof døde 11/8-1978 og er gravlagt i Horten.
Br. 1923.

Denne familien bodde tidligere både i Sauherad og i Solum pr.gj. Sigvart og Kristine er gravlagt på Gjerpen kirkegård.  
Disse opplysningene stammer fra "Lund-slekten fra Sauherad og Holla i Telemark – Etterslekt og forfedre gjennom 400 år."
Skrevet av Per Siggestedt i 1984.

(C) Gard Strøm.