| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Sætret - Luksefjell
Gård nr. 23 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.06.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Sætre nordre - Sætre øvre
Delt fra hovedbølet i ca. 1730.

Gammelt
løpenr. 117. Siden 1889 br.nr. 2 (23/2). Offentlig gårdsnavn: Luksefjell.

Eier siden 1767: Løvenskiold-Fossum.
Landskyld: 1 hud.


Nedre Setre til venstre og øvre Setret til høyre. Foto: Gard Strøm 5.11.2013.

Arbeider, g.br., leilending
Gulbrand Lucassen
fra Sætret f. ca. 1698 bg. 26/6-1785. ”Gulbrand Fjeldet 87 aar.”, s.a. Lucas Engebretsen.
g. i Siljan 27/6-1728 m. Anne Nilsdatter fra Sølverød i Siljan f. ca. 1702 bg. 15/11-1789. ”Gulbrand Sæterets enke 87 aar.”, d.a. Nils Olsen Solverød og Ingeborg Gundersd.
1. Isak bg. 5/11-1729. ”Gulbrand Fieldets hiemmedøbte Isak 14 dager gl.”
2. Isak Gulbrandsen dpt. 14/1-1731. Se nedenfor.
3. Anne Gulbrandsdatter f. mai/juni 1738.
4. Maria f. juni 1739 bg. 24/9-1748. ”Gulbrand Fieldets dtr. Maria 9 aar.”
5. Anders Gulbrandsen dpt. 11/6-1741.
6. Marie Gulbrandsdatter dpt. 6/7-1749 g.m. Lars Olsen. Se V. Bø(1).
Br. ca. 1730.

F.f. Gulbrand Fieldets Isak: Nils, Gunder, Micel Islands qde.
F.f. Gulbrands Fieldets Anne: Nils Fieldet, Gulbrand og Micel Fieldet, Niels Fieldets qde., Maren Hoppestad.
F.f. Gulbrand Fieldets Maria: ...... ......, Micel Fieldet, Ingebret Fieldets qde., Anne Mognsdatter.
F.f. Gunder Fieldets Anders: Ole Busterø, Ingebret og Anders Fieldet, Agata Kleven, Inger Nilsdatter.
F.f. Gulbrand Fieldets pb. Maria: Engebret Fieldets kone, Karen Jensdatter, Michel Fieldet, Christen Andersen.

Gulbrand var soldat i kaptein Hans Holmboes kompani da han giftet seg.
Anne Nilsdatters bror var Anders Nilsen Moe.

Kilde: Extraskatten 1762.
Gaardens nafn: Sætre i Luxefjeld.
Eier: Gjerpen præstebol Beneficeret.
Mand og kone: Guldbrand Lucasen og Kone.
Barn over 12 aar: Maria Guldbrandsdtr.

Arbeider, g.br., leilending
Isak Gulbrandsen
herfra dpt. 14/1-1731 bg. 11/5-1766. ”Isak Sætre 35 aar.”
g. 30/7-1756 m. Karen Isaksdatter fra øvre Hoppestad(C) dpt. 1735 bg. 15/11-1810. ”Enken Karen Isaksdtr. f. Sæteret i Luxefjeld 75 3/4 aar.”, d.a. Isak Aslaksen.
1. Anne Isaksdatter dpt. 12/12-1756 g.m. Jens Hansen Moe. Se Familie 64 - Fossum 1801.
2. Karen Isaksdatter dpt. 11/3-1759 g.m. Paul Vebjørnsen. Se Drengen under Bø. Se også S. Berg.
3. Inger Isaksdatter dpt. 20/12-1761 g.m. Peder Fredriksen. Se Kjøya under Fjelldalen.
4. Helvig Isaksdatter dpt. 11/6-1764 g.m. Søren Hansen. Se Nykås under Mo.
5. Isanne Isaksdatter dpt. 8/2-1767 g. 29/9-1791 m. Anders Nilsen fra N. Mo. Bodde på V. Solverød i Siljan.
Br. 1756

F.f. Isak Gulbrandsens pb. Anne fra Luxefjeld: Morten Faarevalds kone, Karen Halvorsdatter, Ole Kiise, Frans Glørsmyr, Christen Nilsen.
F.f. Isak Gulbrandsens pb. Karen fra Luxefjeld: Provstinde Monrad, Kistine Bindrup, forvalter Karhoff, Peder Bredsdorph, Vilhelm Schweder.
F.f. Isak Gulbrandsens pb. Inger: Jens Thommesens kone, Maren Isaksdatter, Christen Hoppestad, Hans Halvorsen, Christopher Isaksen.
F.f. Isak Gulbrandsens pb. Helvig fra Luxefjeld: Christian Hoppestads kone, Maren Isaksdatter, Morten Houerøe, Christopher og Aslak Isaksønner.
F.f.
Isak Gulbrandsens pb. Isanne: Povel Fieldets kone, Maren Isaksdtr., Povel Fieldet, Halvor Olsen.

Extraskattmanntallet 1762:
Gaardens nafn: Sætre i Luxefjeld
Eier: Gjerpen præstebol Beneficeret.
Mand og kone: Isach Guldbrandsen og Kone.
Andre hosboende: moder Elen
Inderst: Ole Sigursen og Kone.


Enka Karen Isaksdatter ble g2g med Anders Rønniksen. Se nedenfor.

Arbeider, g.br., leilending
Anders Rønniksen Sætret
fra Haugedal dpt. 6/10-1743 bg. 10/7-1803. ”Anders Rønnikssøn f. Sæteret i Luxefjeld 59 3/4 aar.”, s.a. Rønnik Jonsen Haugedal.
g. 28/9-1767 m. enke Karen Isaksdatter fra øvre Hoppestad(C) dpt. 1735 bg. 15/11-1810. ”Enken Karen Isaksdtr. f. Sæteret i Luxefjeld 75 3/4 aar.”, d.a. Isak Aslaksen.
1. Isak dpt. 25/3-1770 bg. 24/2-1771. ”Anders Rønnichsens s. Isak 1 aar.”
2. Isak Andersen dpt. 15/3-1772. Se nedenfor.
3. Berthe dpt. 21/7-1776 bg. 3/8-1777. ”Anders Rønnichsens d. Berthe fra Luxefjeld 1 aar.”
4. Berthe Andersdatter dpt. 1/1-1779 g.m. Gulbrand Larsen. Se V. Bø(1).
Br. 1767.

F.f. Anders Rønnichsens db. Isak fra Luxefjeld: Lars Fieldets kone, Aslak Isaksens kone, Rønniche Jonsen, Aslak Hoppestad, Søren Grinie.
F.f. Anders Rønnichsens db.
Isak fra Luxefjeld: Ole Michelsens kone, Else Aslaksdtr., Ole Michelsen, Halvor Gundersen.
F.f. Anders Rønnichsens pb.
Berthe fra Luxefjeld: Halvor Fieldets kone, Anne Isaksdatter, Søren Grinie, Christopher Sæteret.
F.f. Anders Sæterets pb. Berthe fra Luxefjeld: Lars Fiellets kone, Anne Isaksdatter, Lars Fiellet, Jon Rønnichsen, Halvor Vebiønsen.

Landskyld i 1801: 1 hud. Eier: Løvenskiold-Fossum. 

22/8/1802      ANDERS RØNNIKSSEN            Bamble skifteprot. nr. 12, s. 615a.
Luksefjell -   Arvinger: Enka Kari Isaksdatter
Sæter i     og barna:
Luksefjell    1. Isak Anderssen, myndig, gift og bor på stervbogd.
                     2. Berthe Andersdtr. 25 år, heime hos mora.
Farbror Jon Rønnikssen Fjellet ble formynder for Berthe.
Enka fikk sin nabo Christopher Hanssen Sæteret til verge.
Brt: 90 - 1 - 8
Net: 56 - 0 - 5

Arbeider, g.br., leilending
Isak Andersen
herfra dpt. 15/3-1772 d. 5/6-1839 på Sætret.
g1g 1/9-1797 m. Karen Nilsdatter fra N. Mo dpt. 14/6-1772 d. 23/12-1820, d.a. Nils Andersen Moe.
g2g i Siljan 9/9-1821 m. enke Ingeborg Nilsdatter fra Siljan dpt. 29/12-1782 i Siljan d. 23/6-1863 på Sætret, d.a. Nils Jacobsen Hogstad og Margrethe Arvesdatter.
Forlovere: "Nils Hogstad og Kristen Præstegaarden."
1. Karen Isaksdatter dpt. 28/5-1798 g.m. Ole Andersen på Solverød i Siljan.
2. Anders dpt. 1/1-1801 bg. 11/12-1803. ”Isak Anderssøns db. f. Sæteret i Luxefjeld, Anders kaldet 3 aar.”
3. Nils dpt. 18/9-1803 bg. 13/10-1805. ”Isak Anderssøns db. Nils f. Luxefjeld-Sæteret 1 1/2 aar.”
4. Anders dpt. 26/12-1805 bg. 14/2-1814. "
Anders Isaksen Sæter i Luxefield 8 aar."
5. Ingeborg Isaksdatter dpt. 30/10-1808.
6. Nils Isaksen f. 4/8-1811.
Se nedenfor.
7. Isak Isaksen f. 14/3-1814. Var i tjeneste på Solverød i Siljan i 1839. Emigrerte til N. Amerika den 2/5-1843. ”Ungk. Isak Isaksen Sætret, 29 aar.” Gift der m. Marthe Isaksdatter fra Ballestad(5) f. 2/9-1825.
Barn i 2. ekteskap:
8. Anders Isaksen f. 15/5-1822. Se nedenfor.
9. Karen Isaksdatter f. 27/12-1823 g.m. Engebret Eriksen fra Gromstul i Luksefjell. Se Gromstul.
10. Jens Isaksen f. 17/12-1826. Se S. Rønningen u. Bø.
Br. 1805.

F.f. Isak Anderssøns pb. Karen f. Sæteret i Luxefjeld: Isanne Isaksdtr., Berthe Andersdtr. Jens Nilssøn, Rønnich Hanssøn, Ole Sæteret.
F.f. Isak Anderssøns db. Anders f. Sæteret i Luxefjeld: Lars Fjeldets k., Kirsten Nilsdtr., Guldbrand Larssøn, Ole Sigurssøn, Jens Nilssøn.
F.f. Isak Anderssøns db. Nils f. Sæteret i Luxefjeld: Halvor Nilssøns k., Birthe Andersdtr., Ole Christopherssøn, Jens Nilssøn, Gulbrand Larssøn.
F.f. Isak Anderssøns db. Anders f. Sæteret i Luxefjeld: Anne og Maria Nilsdtr., Nils Moe, Ole Sigurssøn, Isak Larssøn.
F.f. Isak Anderssøns pb. Ingebor f. Sæteret i Luxef.: Guldbrand Larssøns k., Torine Nilsdtr., Ole Christopherssøn, Lars Pederssøn, Guttorm Larssøn.
F.f. Isak Anderssøns db. Nils f. Sæteret i Luxefjeld: Ole Levorssøns k., Karen Nilsdtr.,Anders Jonssøn, Lars Pederssøn, Isak Pederssøn.
F.f.
Isaak. Forældr: Isaak Andersen og Karen Nilsdtr., Sæter i Luxefield: Ane Nilsdtr., Maria Nilsdtr., Ole Levorsen, Ole Sigursen, Guttorm Larsen.

Isaks andre kone Ingeborg Nilsdatter var enke etter Jens Nilsen på Vanebu i Siljan.
Se hennes far og farfar på N. Mo.

Tjenestefolk her i 1835: Jacob Jensen (27) og Helvig Nilsdatter (17). 

17/7/1839      ISAK ANDERSSEN       Bamble Skifteprot. nr. *)
Sætret i       - leilending -                       
Luksefjell     Arvinger: Enka Ingeborg Nielsdatter og avdødes 2 kull barn:
            A. Etter 1.ekteskap med Karen Nielsdtr.:
               1. Niels Isakssen ca. 28 år.
              
2. Isak Isakssen  -”- 25 ” , tj. på Solverød i Slemdal.
               3. Kari Isaksdtr. g.m. Ole Anderssen Solverød i Slemdal.
               4. Ingeborg Isaksdtr. ca. 31 år, heime.
                  Formynder: Ole Anderssen Solverød.
            B. Etter 2.ekteskap med Ingeborg Nielsdtr.:
               5. Anders Isakssen ca. 17 1/2 år.
               6. Jens Isakssen   -”- 12 1/2 ”       Alle 3 heime.
               7. Karen Isaksdtr. -”- 15 1/2 ”
Form. og curator for de 3 umyndige: Lars Olssen Sætret.
Enkas laugverge ble broren Gullik Nielssen Island.
Brt: 106 - 3 - 14
Net:  69 - 1 - 20
*) A: BS 18 s.169b. B: BS 21 s.359b. C: BS 23 s.381b.

Arbeider, g.br., leilending
Nils Isaksen
herfra f. 4/8-1811 d. 24/2-1895 i USA, s.a. Isak Andersen.
g1g 24/9-1841 m. Gunhild Marie Johannesdatter fra Solverød i Siljan f. 16/3-1817 i Gåserud, Sandsvær d. 7/2-1851. ”Gunhild Maria Johannesdtr.,34 aar, Sætre i Luxefield. Død i Barselsæng, 12 timer efter forløsningen.”, d.a. Johannes Clemetsen.
g2g 5/8-1852 m. Tone Gurine Johannesdatter fra Solverød i Siljan f. 9/2-1815 i Gåserud, Sandsvær d. 27/1-1895 i USA., d.a. Johannes Clemetsen.
1. Isak Nilsen f. 20/2-1842 d. 15/8-1917 g.m. Marit (Mary) E. Pedersen f. 28/6-1855 d. 17/10-1925.
   
Barn 1. Nils Torvod f. 9/4-1882 d. 7/5-1882.
    Barn 2. Peter Gilbert Nelson f. 18/5-1883 g.m. Clara Pitzner f. 1894.
2. Karen Nilsdatter f. 28/9-1844 d. etter 1920 g.m. Knut Evenson f. sep. 1834 d. etter 1920.
    Barn 1. Edwin Evenson f. sep. 1874 g.m. Hilda (Otilda?) Olson f. 1871.
3. Ingeborg Thorine Nilsdatter f. 26/10-1847 d. 6/7-1895. Emigrerte til N. Amerika 15/4-1868, g. 1872 m. Paul Olsen Eriksrød fra N. Eriksrød f. 4/4-1842. Se der.
4. Gunder f. 1851. Død ung?
Barn i 2. ekteskap:
5. Gunhild Maria Nilsdatter f. 12/5-1853.
6. Johannes Nilsen f. 25/7-1857 d. 27/2-1900. Skrev seg John Isackson i Amerika.
Br. 1840.

Nils Isaksen bodde her i 1856. Husstanden bestod da av 9 mennesker. Gunhild Marie hadde en
bror i bygda som het Clemet Johannesen. Han bodde på Ø. Bø(3) i Luksefjell.

Den 15/4-1868 er denne familien registrert utflyttet fra Gjerpen til Amerika. De som reiste var:
”Gaardmand Nils Isaksen Sætret, hustru Tone Gurine Johannesdatter og børn: Isak(26),
Ingeborg Thorine(20 ½), Gunhild Maria(15), Johannes(10).”

Som så mange andre Gjerpens-emigranter bosatte også denne familien seg først i Wisconsin.
Senere flyttet de til Linden, Brown co., Minnesota og kjøpte jord der.

Arbeider, g.br., leilending
Anders Isaksen
herfra f. 15/5-1822.
Br. 1868.

Han bodde tidligere på Brennseter under Mo. Se der.

Skogsarb., leilending
Halvor Halvorsen
fra S. Haugedal f. 24/12-1831 d. etter 1900, s.a. Halvor Olsen Haugedal.
g. 27/9-1854 m. Gunhild Sigurdsdatter fra Rønningen under Sauherad prestegård f. 3/7-1834 d. 28/3-1873, d.a. Sigurd Augunsen og Marthe Olsdatter (fra N. Haugedal).
1. Anders Halvorsen f. 16/1-1855 i Tuftedalen. Se nedenfor.
2. Maren Sophie Halvorsdatter f. 16/6-1858 g.m. Anders Olsen Haugedal. Se S. Haugedal. Begge døde alt for tidlig.
3. Halvor Halvorsen Sætret f. 18/11-1865 g.m. Maren Elise Andersdatter fra V. Bø(1) i Luksefjell. Emigrerte til N. Amerika.
4. Jan Halvorsen f. 5/4-1870 d. 14/3-1891. Jan var skredder. Bodde hjemme. Ugift.
Br. 1873.

Denne familien bodde tidligere i Tuftedalen under Haugedal, deretter på Åmot under Haugedal.
Halvors brødre: Ole Halvorsen Haugedal og Ingebret Halvorsen Dyrkoll.

Skogsarb., innerst
Anders Halvorsen herfra f. 16/1-1855 i Tuftedalen d. 14/4-1893 i Sætret.
g. 29/3-1880 m. Ingeborg Andersdatter fra Bestul f. 7/5-1854 på Avsøla i Siljan d. 16/1-1896 i Sætret, d.a. Anders Gundersen.
1. Gunhild f. 15/10-1880 i Sætret d. 15/6-1881 i Sætret.
2. Halvor Andersen f. 29/3-1882 i Sætret. Emigrerte til Amerika.
3. Anders Andersen f. 15/5-1884 i Sætret. Emigrerte til Amerika.
4. Gunnar Andersen f. 15/1-1886 i Sætret. Se nedenfor.
5. Martin Andersen f. 7/6-1888
i Sætret. Martin var døvstum.
6. Ida Marie Andersen f. 26/10-1891 g.m. Herman Borgersen fra Solum. Se Lensmannsøkter.

Ingeborg og Anders var i slekt.

I 1891 bodde Anders og Ingeborg med alle sine 5 barn her hos Halvor (Anders sin far) og
broren Jan samt mormor Marthe Olsdatter som døde her 16/10-1905. Se Tuftedalen.
Tjenestefolk i 1891: Anne Marie Torjusdatter fra Kongsberg f. 1864 og Ole Halvorsen (tømmerhugger)
fra Sansvær f. 1870

I 1900 bodde em. Halvor Halvorsen (ovenfor) her som leilending, g.br. og tømmerdriftarbeider
sammen med sine 4 barnebarn: Halvor f. 1882, Gunder f. 1886, Martin f. 1888 og Ida Andersdatter f. 1891.
Dessuten bodde Halvors gamle svigermor her med føderåd, enka Marthe Olsdatter f. 1813. Se Tuftedalen.
Tjenestejente i 1900: Anne Ludvigsdatter fra Lardal, f. 1880.

Det hadde seg slik at både Anders og Ingeborg døde tidlig fra barna sine.
De vokste da derfor opp her hos sine besteforeldre.

Skogsarb., forpakter
Gunnar Andersen Sætre
herfra f. 15/1-1886 i Sætret d. 1934, s.a. Anders Halvorsen.
g. 25/9-1911 m. Gurine Nilsdatter fra S. Sætret f. 12/5-1886 i N. Grinilia d. 1929, d.a. Nils Olsen Sætre.
Forlovere: "Anders Nilsen Sætre og Ole Olsen."
1. Anders Sætre f. 28/1-1912 i Sætret d. 28/12-2001 på Fon. Kjøpte sammen med sin bror, gården Hvitsten i Ramnes, Vestfold.
2. Ingeborg Kirstine Sætre f. 26/4-1913 i Sætret.
3. Nils G. Sætre f. 19/5-1915 i Sætret.
4. Ragna Sætre f. 29/4-1917 i Sætret.
5. Henry Sætre f. 17/8-1920 i Sætret.
Br. ca. 1910.

Skogsarb., forpakter
Anders Nilsen Sætre
fra S. Sætret f. 23/8-1884 i N. Grinilia d. 12/3-1971, s.a. Nils Olsen Sætre.
Br. 1934.

Anders Sætret var født i N. Grinilia. Han flyttet over til S. Sætre rundt 1940.

Slakter, forpakter
Ernst Olaf Thommesen
(Olaf Thommesen) fra Bøleveien i Skien f. 28/1-1919 d. 16/9-1993, s.a. Oluf Thommesen.
g.m. Esther Constanse Grinilia fra N. Rønningen under Sætret f. 27/5-1921 d. 24/7-2001, d.a. skogbetjent Jon A. Grinilia.
1. Johny Petter Thommesen f. 1950 g.m. Evelyn Karlsen fra Hovenga i Porsgrunn f. 1951. Bosatt i Valebø. Se Johny i "Skiens Rocke Historie" (Andersen & Andersen).
2. Magne Thommesen f. 1952. Bosatt på Bratsbergkleiva i Skien. Skrev boka "Med og uten ball - Fossum Idrettsforening 75 år" (2010).
Br. 1948.

Denne familien bodde her i 50 år!

Plassens grenser beskrevet av Olaf Thommesen i ca. 1950:
”Nord: Puttland, øst: Kørningen, syd: Søndre Sætret, vest: Sætrekollen.”


Esther og Olaf Thommesen 1946. Innsendt av Magne Thommesen.


Begge Setre-gårdene på 1980-tallet. Foto: Helge Aarhus Markussen. Nedre (søndre) nærmest vannet og Øvre (nordre) lengst bort.

(C) Gard Strøm.