ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 22.03.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Henningsdalen
Husmannsplass under Mo.

Kilde: Luksefjellminner 9. Utgitt på Skavan miniforlag. Etter Jon Grinilias nedtegnelser:
"Denne plassen ligger på østsida av Vassendfjorden, ca. 2 km. fra dammen. Elva fra Lille-Økter faller ut i Fjellvannet her. Mot øst reiser Reipeknuten sin skogkledde silhuett og skråningen av denne åsen stenger for sola om vinteren, så plassen ligger i solløs i 12 uker."


Henningsdalen ca. 1930. Innsendt av Helge Aarhus Markussen.

Skogarbeider, husmann
Ole Olsen Henningsdalen fra Busterud under Ø. Bø i Luksefjell dpt. 2/7-1735 bg. 22/3-1807. ”Ole Olessøn Henningsdal, meent at være ved 72 aar.”, s.a. Ole Olsen.
g1g 5/1-1765 m. Karen Clausdatter fra V. Haugerød dpt. 17/8-1738 bg. 25/5-1788. ”Ole Henningsdalens kone 49 1/2 aar.”, d.a. Claus Christensen.
g2g 27/12-1788 m. Randi Abrahamsdatter fra Ø. Bø i Luksefjell dpt. 18/8-1765 d. 13/5-1852 på Tufte, d.a. Abraham Nilsen.
1. Anne Margrethe dpt. 2/6-1765 bg. 8/8-1765. ”Ole Olsens d. Anne Margrethe 1/4 aar.”
2. Marthe dpt. 19/5-1766 bg. 26/11-1775. ”Ole Henningsdalens d. Marthe 11 aar.”
3. Ole dpt. 27/12-1768 bg. 10/12-1769. ”Ole Henningsdalens s. Ole 1 aar.” (Tvilling).
4. Inger dpt. 27/12-1768 bg. 15/10-1769. ”Ole Henningsdalens d. Inger 10 mnd.” (Tvilling).
5. Isak dpt. 29/9-1770 bg. 17/2-1771. ”Ole Henningsdalens s. Isak 18 uger.”
6. Claus Olsen dpt. 26/12-1771. Bodde på Fossum hovedgård som "sindsyg legdslem" i 1845.
7. Margrethe Olsdatter dpt. 26/12-1773.
8. Marthe dpt. 7/1-1776.
Barn i 2. ekteskap:
9. Karen Olsdatter dpt. 30/8-1789 bg. 13/9-1810. ”afdøde Ole Henningsdals pb. Karen und. Moe 22 1/12 aar.”
10. Margarete Olsdatter dpt. 29/5-1791 g.m. enkemannen Hans Eriksen. Se nedenfor.
11. Ole Olsen dpt. 21/4-1793. Bodde i 1. ekteskap på Kølabånn u. Limi. Se Familie 2 - Frogner 1845.
12. Abraham Olsen dpt. 3/4-1796. Se Haukeroa underBø i Luksefjell.
13. Anne Olsdatter dpt. 19/11-1797 g.m. Knud Jacobsen. Se Kastet under Foss.
14. Nils dpt. 20/9-1801 bg. 11/3-1810. ”Afdøde Ole Henningsdalens db. Nils 8 ½ aar.”
15. Inger dpt. 29/3-1804 bg. 22/8-1810. ”afdøde Ole Henningsdalens pb. Inger und. Moe 5 ½ aar.”
16. Ole Olsen dpt. 27/12-1807. Se Tveten under Rising.
Br. 1765.

F.f. Ole Olsens pb. Anne Margrethe fra Henningsdalen: Christen Clausens kone, Anne Pedersdatter, Christen Clausen, Axel Gundersen.
F.f. Ole Henningsdalens pb. Marthe: Christen Clausens kone, Lisbeth Svennungsdatter, Christen Clausen, Christian Christophersen, Lars Gregoriisen.
F.f. Ole Olsens tvillingbørn Ole og Inger fra Luxefjeld: Christian Christophersens kone, Marthe Olsdtr., Christen Clausens kone, Marthe Gregoriidatter, Ole Dybedal,
      Christian Christophersen, Christen Clausen, Lars Gregoriisen.
F.f. Ole Olsens db. Isak fra Luxefjeld: Christen Clausens kone, Marthe Olsdtr., Tosten Olsen, Erik Nirisen.
F.f. Ole Olsens db. Claus fra Luxefjeld: Christen Clausens kone, Kisten Christophersdtr., Christen Clausen, Nils Eriksen.
F.f. Ole Olsen Henningsdalens pb. Margrethe fra Luxefjeld: Christen Clausens kone, Maria Johannisdtr., Christen Clausen, Erich Nirisen.
F.f. Ole Olsen Henningsdalens pb. Marthe fra Luxefjeld: Lars Schavens kone, Christen Clausens kone, Christen Clausen, Knud Guttormsen.
F.f. Ole Henningsdalens pb. Karen: Christen Clasens kone, Anne Abrahamsdtr., Christen Clasen, Halvor Frandsen, Erik Abrahamsen.
F.f. Ole Henningsdalens hj.db. pb. Margarete: Halvor Glørsmyrs k., Maren Fransdatter, Christen Clausen, Rasmus Franssøn, Anders Jonssøn.
F.f. Ole Olessøns db. Ole fra Henningsdalen: Erik Abrahamssøns k., Anne Jonsdatter, Erik Abrahamssøn, Jon Fieldet og Anders Jonssøn.
F.f. Ole Olssøn Henningsdals db. Abraham: Jon Fjeldets k., Christen Claussøns k., Christen Claussøn, Anders Jonssøn, Erik Berreberg.
F.f. Ole Henniningsdalens pb. Anne: Christen Clausens k., Gunnil Arnesdatter, Anders Jonssøn, Gunder Gunderssøn, Erik Berreberg.
F.f. Ole Olssøns db. Nils f. Henningsdal: Erik Berrebergs k., Marthe Olesdtr., Erik Berreberg, Jon Rønnichssøn, Amund Olessøn.
F.f. Ole Henningsdalens pb. Inger: Halvor Franssøns k., Karen Lindberg, Halvor og Mads Franssøn, Anders Jonssøn.
F.f. afd. Ole Olessøns db. Ole f. Henningsdalen: Condrups k., Birthe Jensdtr., Jacob Gunderssøn, Nils Jacobssøn, Christopher Condrup.

2/8/1788       KARI CLAUSDATTER     Bamble Skifteprotokoll nr. 11, s. 283a.
Henningsdalen  Arvinger:                            
u/Moe          Enkem. Ole Olssen og barna:
               1. Claus Olssen      15 år.
              
2. Margrethe Olsdtr. 13 "
               3. Marthe Olsdtr.   
11 "
               Formynder ble faren.
Brt: 53 - 2 -  2
Net: 25 - 1 - 10

Enka Randi Abrahamsdatter ble g2g med Torjer Olsen. Se Tvinnhella under Mo.

Randi Abrahamsdatter bodde på Kastet u. Foss i 1845.
I ”Fattigkomisjonens Fortegnelse over sognets fattige” (1845), er nevnt: ”Randi Abrahamsdatter, født i Luxefield 82 aar,
Nuværende Opholdssted Kasted under Tufte(!!), Enke efter Thorger Olsen, Ulastelig Vandel, eier intet. Har en Søn Ole Olsen paa
Frogner der siges at være i gode Kaar, samt 1 Datter Anne Kaste som ikke kan hjelpe sin Mor.”

Skogsarb., husmann
Hans Eriksen Hænningsdalen fra Slettene under Mo dpt. 21/10-1781 d. 28/4-1859 i Henningsdalen, s.a. Erik Heljesen.
g1g i Siljan 9/4-1809 m. Helvig Jonsdatter fra S. Sølland i Siljan dpt. 22/2-1784 i Siljan bg. 22/3-1813. ”Hans Henningsdalens kone Luxefjeld 28 aar.”, d.a. Jon Engvoldsen Sølland og Karen Olsdatter fra Follaug i Gjerpen.
g2g 10/11-1814 m. Margrethe Olsdater herfra dpt. 29/5-1791 d. 4/4-1874 i Henningsdalen.
1. Maren Hansdatter dpt. 24/5-1807 i Siljan.
2. Jon Hansen f. 16/10-1809. Se Ø. Bø i Luksefjell.
3. Erik f. 4/12-1812 d. 17/7-1819.
Barn i 2. ekteskap:
4. Helvig Hansdatter f. 2/6-1816 g. 5/10-1843 m. Andreas Hansen f. 1810. Bodde på Grorudplassen i Siljan. Se Siljan bygdebok (Asbjørn Bakken) side 613.
5. Erik Hansen f. 4/11-1829 i Henningsdalen. Se Dale nedre.
6. Karen Hansdatter f. 12/3-1832 i Henningsdalen g.m. Halvor Olsen. Se nedenfor.
Br. 1809.

F.f. Helvig Jonsd. Søland, hendes uægte pb. Maren: Anne Nielsd. Søntvedt, Karen Gundersd. ib., Ole Jacobsen Søland, Ole Abrahamsen Sølverød og Jacob Nielsen Island. Udlagt som barnefader Hans Erichsen Sølan.
F.f. Hans Erikssøns db. Jon f. Henningsdalen: Hedevig Abrahamsdtr., Anne Jonsdatter, Helje Erikssøn, Ole Erikssøn, Abraham Larssøn.
F.f. Hans Eriksens db. Erik f. Henningsdalen: Christopher Glendes k., Pernille Aslaksdtr., Lucas Aslaksen, Børre og Christian Torkelsen.
F.f. Hans Eriks. og Margrete Olsd. Henningsdalens Hedevig: Ingeborg Eriksd., Anne Olsd., Peder Engebretsen, Ole Olsen, Abraham Olsen.
F.f. Hans Eriksen og Margrethe Olsd. Henningsdals Erik: P. Helvig Olsd. Luxefield, p. Karen Jensd. Tejen, Anders Johns. Luxefield, Ole Olsen Limie, Abraham Olsen Moe.
F.f. Hans ”Olsens” (Eriksen) og Margrete Olsd. Henningsdalens Karen: Kone Turine Heljesd. Liestul, p. Maren Hansd., Henningsdal, Hans Andersen Fossum, Hans N. Bøe og Hans Jacobsen Kastet.

Under FT 1801 var Hans Eriksen i tjeneste på Sølland i Siljan.
Marte Olsdatter (d.a. Ole Jacobsen) f. ca. 1787 g. 7/9-1827 m. em. Isak Gundersen på Solum.
Marte var på Henningsdalen i 1827. Hun kan ha vært her i tjeneste eller som fosterbarn.

Kilde: Luksefjellminner 9. Utgitt på Skavan miniforlag. Etter Jon Grinilias nedtegnelser:
- Det var tarverlig å bu i Henningsdalen. Henvist til Fjellvannet sommer og vinter, vår og høst når isen lå. Meins måtte en fare strand-vegen til Vassend. I gamle dager, da en måtte fare strandvegen på østsida av Fjellvannet, var her bare en gangsti. Ved Henningsdalen var et ”vad” over Lilleøkterelven. Her hendte det en gang en sørgelig ulykke. Det var Carl Andersen Finnlid som hadde vært på soldatmønstring i Skien.
På hjemveien skulle han på sin ridehest passere over Lilleøkterelven. Det var stor vannføring der da, men han måtte over for å komme videre. Hesten har antagelig snublet og rytteren falt av. Da Karl ikke kom hjem som forventet ble det satt igang leting. Hesten ble funnet på sydsiden av elven med sadelen under buken. Hatten til Karl ble funnet nede ved elveoset, men Karl selv ble aldri funnet.
Abraham (Andersen) Grinilia, den savnedes bror dro til ei synsk kone på Kongsberg som ble kalt ”Spå-Ambjørg”. Hun sa: ”Han ligger nedskjult av grus og stein i medreina i elveoset. Dere vil aldri finne ham igjen, og hatten han hadde på hue, den har du.”
Det stemte som hun sa, de fant ham aldri. Mange år senere fikk Margrete Henningsdalen et menneskekranie i fiskegarnet sitt nede ved elveoset. -

Kari Olsdatter var i tjeneste på Eriksrød da hun den 12/12-1814 fikk en sønn Carl. Faderen var ”den for ca. 9
maaneder siden hjemkomne soldat Anders Hansen Grindlia”. Se S. Grinilia. Kari Olsdatter ble siden g.m. Nils Iversen.
Se Bratstad u. Økter.
Denne Carl Andersen bodde en tid på Sørmyr i Ytre Sandsvær, siden på Finnlid. Han druknet siden i Lilleøkterelven ved
Henningsdalen. Han ble kalt Carl Finnlid og var en ung ugift mann. 

Skogarbeider, leilending
Halvor Olsen fra N. Haugedal f. 30/3-1822 d. 30/4-1884 i Henningsdalen, s.a. Ole Olsen Haugedal.
g. 13/10-1854 m. Karen Hansdatter herfra f. 12/3-1832, d.a. Hans Eriksen Henningsdalen.
1. Ole f. 1855 d. 30/9-1858 på Henningsdalen.
2. Helvig Halvorsdatter f. 7/3-1857 g.m. Kristian Eriksen. Se Dale øvre.
3. Margrete Halvorsdatter f. 10/8-1859 d. 8/9-1876 i Henningsdalen.
4. Ole f. 6/2-1862 d. 4/11-1866.
5. Hans Halvorsen f. 15/9-1864. Emigrerte til N. Amerika som ungkar.
6. Anne Christine Halvorsdatter f. 9/9-1870 g.m. Ole Johnsen. Se S. Gåsehølen. Se også Mælag. 140 under Mæla.
7. Maren Kirstine Halvorsdatter f. 8/9-1867.
8. Karen Olava Halvorsdatter f. 20/9-1873 g.m. Kristian Olsen fra Haugedal. Bodde først 10 år i Drengen. Se Kåsa under Bø i Luksefjell.
Br. ca. 1865.

Denne familien hadde det nok relativt godt etter datidens forhold. De hadde i 1875: 1 hest, 3 kuer og 5 sauer.

Skogsarbeider, leilending
Thore Jacobsen fra Vestfold
Br. 1888.

Skogsarbeider, leilending
Nils Olausen fra Bråten under Ljøterud i Sandsvær f. 12/3-1856 i Nissedal d. 17/4-1897 (gravlagt 16/7), s.a. Olaus Torstensen Braathen og Gunvor Olsdatter Nerdal fra Sandsvær.
g. i Hedenstad kirke 24/10-1888 m. Berthe Marie Haldorsdatter ”Marja” fra Berg (103/12) i Sandsvær f. 3/3-1850 d. 1933 i Sandsvær, d.a. Haldor Jacobsen og Berthe Katrine Andersd.
1. Hans Olaf Nilsen f. 23/6-1888 på Bråten under Lindås i Sandsvær.
2. Gustav Nilsen f. 4/4-1891 i Henningsdalen.
Br. 1891.

Se Sandsvær Bygdebok, bind VI, side 389.

Nils Olausen var i tjeneste hos Tore Knudsen på Godal i 1875. Nils druknet i Fjellvannet og er gravlagt på den gamle
kirkegården i Luksefjell.

Kilde: Luksefjellminner 9. Utgitt på Skavan miniforlag. Etter Jon Grinilias nedtegnelser:
- Nils hadde tilnavnet ”Bjønn”, p.g.a. sin korte, kraftige, bjørnlignende vekst. Nils var i Korssund for å tjære en pram på våren 1898.
Det var is på vannet så han gikk på ski. Da han skulle opp til skogfuten og gi opp lønna si, gikk han gjennom isen med skia på beina i
nærheten av Korssund. Han ble funnet langt ut på sommeren, flytende på Grønsjøfjorden. Enka ”Marja” bodde et par år i Henningsdalen
etter sin manns død og flytta så til Sandsvær med sine to sønner. -

Det var en gammel enkemann Nils Nilsen Økter som døde i Henningsdalen den 15/12-1892.
Han var f. ca. 1808 i Sandsvær. Henningsdalen var ubebodd under folketellingen i 1891 (1. januar).

Skogsarbeider, forpakter
Anders Anundsen fra Dammyra i Siljan f. 6/9-1853 d. før 1913, s.a. Anund Dyresen Klippenberg fra Sandsvær.
g2g i Siljan 26/10-1877 m. Anne Andersdatter fra Hogstadkåsa i Siljan f. 17/2-1855 d. 24/2-1886 på Brumyr under Island. Døde i barselseng.
g2g i Skien 14/10-1887 m. Sofie Kristiansdatter fra Romsdalen i Siljan f. 7/9-1860.
Br. 1900. Se Vassend under Mo.

Skogsarbeider, forpakter
Hans Jacob Johnsen Skjelbred fra Skilbred i Siljan f. 29/6-1879, s.a. g.br. Jon Olsen Skjelbred og Anne Helene Larsdatter fra Tveitan.
g. i Siljan 13/11-1904 m. Anna Ludvigsen fra Hjartdal f. 21/4-1880, d.a. arb. Ludvig Andersen.
1. Jon Lunde f. 9/9-1908 i Henningsdalen. Ble ordfører i Siljan.
2. Gunhild Lunde f. 2/3-1910 i Henningsdalen.
Br. 1906.

Hans Jacob Skjelbred ble far til ei jente, Inger Marie Hansdatter som ble født i Stendalen i Siljan 1/1-1898.

Denne familien flyttet etter 6 år her til Lunde under Skilbred i Siljan.

Hans Jacob Johnsen hadde en bror, Lars Johnsen på Fjelldalen(5).

Skogsarbeider, forpakter
Karl Jacobsen Nøklegaard, s.a. Jacob Persen Hammeren.
Br. 1912.

Skogsarbeider, forpakter
Halvor Torkildsen Gromstul
Br. 1915.

Halvor flytta til Nisterud og døde der.

Skogsarbeider, forpakter
Kristian Andersen Grinilia
Br. 1921.

Skogsarbeider, forpakter
Ole Sveinungsen fra Sauherad.
Br. 1922.

Ole Sveinungsen kom siden til Slettene under Mo. Se der.


Henningsdalen ca. 1930. Utlånt av Bjørg Aas.

Skogsarbeider, forpakter
Gunnar Olsen Rønningen
(Gunnar Rønningen) fra S. Rønningen under Bø i Luksefjell f. 14/12-1900, s.a. Ole Torkildsen Rønningen.
g.m. Karen Ekornrød fra Ekornrød(B) under Mo f. 30/10-1903, d.a. Lars Østensen Ekornrød.
Br. 1925.

Gunnar Rønningen bodde i Putland under Sætre fra  1932-1946. Han b
ygde hus i Luksefjellv. 204 under Limi før
1946 og flyttet dit.

Skogsarbeider, forpakter
Hans Andersen Nybu fra Strømdal f. 14/10-1893 d. 13/12-1959.
g.m. Jenny f. 2/8-1895 d. 16/3-1982.
1. Walther Nybu f. 1931. Se Skogliv. 25 på Strømdal.
Br. 1930.

Hans Nybu bodde her bare i ett par års tid. Han var den siste fastboende her.

Jenny bodde i 1969 i Skogliv. 25 på Strømdal. De er gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Henningsdalen ca. 1930. Utlånt av Bjørg Aas.

Plassen ble nedlagt før 2. verdenskrig. Stua har siden vært leid ut som hytte.
Henningsdalen er fremdeles i Løvenskiold-Fossums eie (2014).


En våt høst i Henningsdalen 2011. Foto: Inger H. Borgan


(C) post@gamlegjerpen.no