ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.09.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Høgli - Høgli øvre

Gammelt løpenr. 463. Tidligere seter, siden husmannsplass under S. Grini.

Trolig ryddet i gammelnorsk tid (1000-1350) og het da sannsynligvis "Hegralid".

I sogneprestens manntall av 1664 nevnt som ”et Sætre” med landskyld 1 hud . Ingen beboere.
I fogdens manntall av 1666 er ”Hougeli” ført opp. Fremdeles uten beboere.

Opprinnelig landskyld før delingen i ca. 1760: 3 skinn.

Alle husmannsplassene under S. Grini, som lå langs den nåværende Høgliveien, ble i 1819
samlet under en ny gård, kalt ”Grini-Parcellerne”. I Norges matrikkel 1889 fikk disse eiendommene
felles gårdsnummer 139.
Det føles naturlig å behandle disse husmansplassene under Grini, hvor de fra gammelt av hørte til.

Fra Norges matrikkel 1889: 139/1.

Arbeider, husmann

Jens Højelie
f. ca. 1609 bg. 25/12-1704. ”Jens Højelj 95 aar gl. Hafde zedel.”
1. Marthe Jensdatter (fadder i 1690).
Br. i 1670, 1681.

Arbeider, husmann

Isak Hansen Højelje
f. ca. 1667 bg. 17/11-1743. ”Isak Højelie, 76 aar.”
g1g 19/6-1709 m. Karen Pedersdatter f. ca. 1635 bg. 23/4-1712. ”Isak Højelis qde Karen 77 aar."
Forlovere: "
Hans Lund og Abraham ...".
g2g 29/9-1712 m. Dorthe Sørensdatter "fra Sem" f. ca. 1671 bg. 28/2-1739. ”Isak Højelis qde Dorte, 68 aar.”
g3g 22/4-1740 m. Ingeborg Pedersdatter.
Forlovere: "
Lars Rising og Micel Graflj."
1. Martha dpt. 18/4-1715 bg. 6/10-1715. ”Isak Højelis datter Marta, 27 uger, 4 dage. Døde i barnekopper.”
Br. ca. 1708.

F.f. Isak Højelis datter Martha: Halvor (Larsen) Sem, Nils Kiær, Lars Sem, Anders Sems qde. Gurj, Nils Suches qde., Karen Olsd. Sem.

Isak Højelj var i 1710 fadder for Ole Sørbøs datter Anna. I 1713 for Amund Kausanrøds datter Kirsten.
Senere i 1713 var Isak Højelis kone Dorthe fadder for Niels Sukkens datter Martha.
Isak var i 1717 fadder for Niels Suckes datter Anne. For Anders Høymyrs datter Karen i 1718. For
Torjer Svendsens datter Maren i 1719. For Hans Mustvedts datter Lisbeth i 1722. For Hans Kjærs sønn
Knud i 1726. For Hans Kjærs datter Karen i 1728. For Jørgen Høymyrs datter Karen i 1729. For
Mathis Gravlis sønn Turvil i 1730. For Lars Risings Mads i 1731.

Høgli ble delt i 2 bruk i ca. 1760 til øvre (dette bruket) og nedre Høgli. Se Høgli nedre.

Torjer Olsen Høielie f. ca. 1735 bg. 30/1-1763. ”Torjer Høyelie 27 aar.”
Br. i 1762.

Isak Jensen fra Høymyr bodde her med sin familie i årene 1767-1772.

Arbeider, husmann

Saamund Thorbjørnsen
fra Skårnes i Sauland, Hjartdal pr.gj. f. ca. 1714 bg. 11/5-1783. ”Saamund Højelie 69 aar.“
g. i Hjartdal krk. 27/6-1748 m. Margit Johnsdatter Fosse f. ca. 1720 bg. 12/3-1780. ”
Saamund Høyelies kone 60 ½ aar.“
Forlovere: "Gjermund Halvors. Skaarnæs og Hans Nielssøn Læhne."
1. Halvor Saamundsen dpt. 3/2-1748 i Sauland. Født i Lien, Sauland. Se nedenfor.
2. Aslaug Saamundsdatter dpt. 24/10-1751 i Sauland. Født i Åmodt, Sauland.
3. Anne Saamundsdatter dpt. 6/5-1753 i Sauland. Født i Åmodt, Sauland g.m. Halvor Thorsen. Se Familie 4 - Falkum 1801.
Br. i 1769.

Arbeider, husmann

Halvor Saamundsen
herfra dpt. 3/2-1748 i Sauland krk. bg. 7/7-1797 på Lysa. ”Halvor Saamundssøn u/Nedre Sem 50 aar.”, s.a. Saamund Torbjørnsen.
g. 30/10-1769 m. Kirsti Rollefsdatter fra Trollsåsen under Grini dpt. 26/3-1747 i Siljan bg. 10/12-1809. ”Enken Kirsten Rollevsdtr. f. Lyse und. Nedre Sem, meent at være 65 aar.”, d.a. Rollef Thorsen.
Br. 1769.

Denne familien flyttet til Lysa under Sem i ca. 1782.

Barnedåp i Gjerpen krk. den 24/6-1770:
Catrine Nilsdtrs uægte pb. Halvorine Kistine fra Lunds Ejet. Barnefader: Halvor Saamundsen.
Test: Mette Holmgreen, Inger Thomesdtr., Claus Olsen, Ole Einersen.”

En Lars drev øvre Høgli under folketellingen 1782.

Arbeider, husmann, senere selveier
Amund Jørgensen
fra S. Grini(10) dpt. 16/11-1766 i Tørdal, Drangedal d. 22/7-1855, s.a. Jørgen Halvorsen Grini fra Gjerstad.
g. 16/7-1789 m. Torbiør Gjertsdatter fra Høgli nedre dpt. 14/12-1759 i Hjartdal bg. 20/9-1810, d.a. Gjert Olsen Højlie.
1. Anne Amundsdatter dpt. 19/9-1790 g.m. enkemann Nils Nilsen Hougerød. Se Ø. Haugerød(2).
2. Ragne Amundsdatter dpt. 8/5-1796 (Ragnhild Amundsdatter) d. 1/6-1867 på Høgli. Ugift. Fikk sønnen Amund Amundsen i des. 1817 med Amund Olsen Berberg. Se N. Berberg.
    Denne sønnen vokste opp her og overtok siden gården. Se nedenfor.
3. Jørgen Amundsen dpt. 23/2-1800 d. 26/11-1831. Ugift.
Br. 1789.

F.f. Anund Høgelies pb. Anne: Elling Høymyrs k., Ingebor Jørgensdatter, Ole Asbiørnssøn, Jon Knudssøn, Ole Giertssøn.
F.f. Anund Jørgenssøns pb. Ragne f. Høgelie: Ole Hobæks k., Anne Nilsdtr., Ole Hobæk, Hans Kikut, Jørgen Torstenssøn.
F.f. Anund Jørgenssøns db. Jørgen f. Høgelie: Torbjørn Sukkens k., Johanne Halvorsdtr., Elling Høymyr, Ole Hobæk, Nils Aamot.


Høgli øvre ble trolig solgt til Amund Jørgensen i 1819, da Høgli ble matrikkulert til 139/1.

Dattersønn som bodde her i 1835: Amund Amundsen f. i desember 1817 (Ragnhilds sønn). Han overtok siden bruket.

Landskyld 1801: 1 ½ skinn.

G.br., selveier
Amund Amundsen
f. i des. 1817 d. 20/1-1883 i Høgli, s.a. Ragne Amundsdatter (ovenfor) og Amund Olsen Berberg.
g. 21/7-1842 m. Karen Jacobsdatter fra N. Teigen under Mo f. 19/1-1820 d. 4/9-1860 i Høgli, d.a. Jacob Petersen Teien.
1. Jørgen Amundsen f. 1/10-1842 i Høgli. Overtok gården.
2. Jacob Amundsen f. 14/2-1855 i Høgli d. 23/5-1883.
3. Karen Amundsdatter f. 13/2-1860 i Høgli g. i Melum kirke 18/12-1890 m. enkemann Halvor Halvorsen f. 14/11-1855 i Holla.
    Bodde på Dalen i Solum (83/45) (Skotfoss?). Se folketellingen 1900.
Br. 1847.

I 1845 var Amund dagarbeider og bodde her hos sin morfar, enkemann Amund Jørgensen, og sin mor, ugifte
Ragne Amundsdatter.


Karen Jacobsdatter Teigen (1820-1860) og Amund Amundsen Høglie (1817-1883). Eier: Ragnar Kjær.

G.br., selveier
Jørgen Amundsen Høgli Kjær
herfra f. 1/10-1842 d. 24/10-1918.
g. 28/9-1865 m. Ingeborg Einersdatter fra Sneltvedt(13) ”Gaarden” f. 20/11-1843 d. 3/6-1925, d.a. Einer Olsen Gaarden.
Br. 1883.

Jørgen Amundsen kjøpte Kjær(1) og flyttet dit. Han skrev seg deretter for Jørgen A. Høgli Kjær.

Ingebret Jansen eide Høgli øvre ett års tid.
Br. 1897.

G.br., selveier
John Thorstensen Høglie
fra Kausanrød under Grini f. 18/12-1845, s.a. Thorsten Johnsen.
g. i Eidanger krk. 14/7-1874 m. Elen Andrea Isaksdatter fra Kvestad i Eidanger f. 19/4-1843, d.a. Isak Kvestad.
1. Anne Thomine Høglie f. 10/12-1875 g.m. Hans Larsen Løberg. Se nedenfor.
2. Inger Marie Høgli (tvilling) f. 11/4-1879 i Høgli d. 1/4-1880 i Høgli.
3. Thorstein Høgli (tvilling) f. 11/4-1879 i Høgli d. 4/4-1880 i Høgli.
4. Inga Marie Høgli f. 5/2-1882 g.m. Bernhard Olsen Skyer. Se Skyer(8).
5. Johanne Andrea Høglie f. 2/11-1884 g.m. sin svoger, enkemann Hans Larsen Løberg. Se nedenfor.
Br. 1900.

I 1900: Til forpleining for Solum og amtets regning: Sindsyk Ole Jørgensen fra Solum f. 1862 d. 29/3-1908 i Høgli.

Familien nedenfor hører egentlig til i Skien. De bodde her en tid på 1920-tallet, men siden begge foreldrene er
Gjerpens-folk tar jeg dem med her.

Politikonstabel
Hans Larsen Løberg
fra Løberg(11) "Leppen" f. 9/3-1882 på Leppen d. 10/7-1937 i Skien, s.a. Lars Larsen Leppen.
g1g 9/3-1907 m. Anne Thomine Høglie herfra f. 10/12-1875 i Høgli d. 31/7-1919 i Øvreg. på Kleiva, d.a. John Torstensen.
g2g m. svigerinne Johanne Andrea Høglie herfra f. 2/11-1884 d. 9/3-1948, d.a. John Torstensen.
1. Johanne Louise Løberg f. 9/8-1907 d. 14/6-1989 g.m. Gunnar Slokvik fra Nissedal f. 11/2-1906. Bodde på Bakkane i Solum. Se også Mustvedt(2).
    Han var fjøskontrollør. Gravlagt ved Solum krk. De fikk 4 barn som vokste opp på Bakkane.
2. Lars Løberg f. 9/11-1908 i Skien d. 25/10-1989 g.m. Gudrun Karoline Løberg fra Leppen under Løberg (søskenbarn). Bodde på Nordstrand i Oslo. Lars var sten- og jordarbeider.
    Barn 1. Hans Otto Løberg f. 1939.
    Barn 2. Knut Olaus Løberg f. 1941.
    Barn 3. Liv Løberg (tvilling) f. 1949.
    Barn 4. Gro Løberg (tvilling) f. 1949.
3. John Høglie Løberg f. 5/7-1910 d. 10/6-1961. Bodde i Oslo. Ugift. Var bokser i ungdommen. Gravlagt ved foreldrenes gravsted på Nordre gravlund i Skien.
4. Hans Andreas Løberg f. 28/12-1911 i Frognerveien g.m. Evelyn Hildeborg M. Forberg. Hans var toller i Skien. Bodde på Strømdal.
    Barn 1. Hege Løberg.
    Barn 2. Anne Cesilie Løberg.
5. Arne Løberg f. 12/3-1913 på N. Brekkejordet g.m. Kirsten Irene Helland f. 20/7-1924. Konsulent i Landbruksdepartemenet. Bodde lenge i Oslo.
    Flyttet tilbake og bosatte seg i Furuskogen 7 på Gulset. Ingen barn.
6. Gerhard Løberg f. 1/8-1914 d. 17/10-1998 i Oslo 1165 (Nordstrand) g.m. nn som døde tidlig. Ingen barn. Ble konfirmert i Skien kirke 11/5-1930.
    Bodde i Oslo i kjelleretasjen hos broren Lars. De jobbet sammen på diverse bygg og anlegg.
7. Ellen Andrea Løberg f. 1917 g.m. sjømann Alfred Jonassen. Bodde på Bratsberg. Bodde hos sin datter Anne Gina Jonassen (enebarn).
Barn i 2. ekteskap:
8. Astrid Løberg f. 11/3-1921 g.m. Bjørn C. Aspaas f. 7/8-1922 d. 22/8-1992. Bodde i Halvdansg. 11 på Bakken i Skien.
    Hun drev agentur i firmaet "Aspaas & Abrahamsen" i Skien.
    Barn 1. Morten C. Aspaas.
    Barn 2. Inger-Johanne Aspaas. 
9. Torstein Løberg f. 5/2-1923 på Høgli. Ansatt ved Skien ligningskontor. Se Sneltvedt(4).
10. Margot Løberg f. 1925 g.m. Olav Aronsen fra Bø i Vesterålen. Ingen barn. Bosatt i Oslo.
11. Ingrid Margareth Løberg f. 29/6-1927 g. i Skien 18/3-1951 m. Nils-Olav Rødset f. 14/7-1922. Bodde i Rektor Ørnsg. 3 i Skien.
       Barn 1. Torhild Rødset.
       Barn 2. Nils Petter Rødset.
Br. ca. 1923.

Denne familien (med hans første kone) bodde på N. Brekkejordet i 1913. De var i Høgli i  noen år på 1920-tallet.
Hans Larsen Løberg var politikonstabel i 1919. De flyttet til øvre Skotlandsv. i Skien i ca. 1927. I mai 1930 bodde
familien i Sverdrupsg. 9 i Skien.

Hans og Johanne Andrea Løberg er gravlagt ved Nordre gravlund i Skien.

G.br., selveier
Bjarne Haugerød
f. 4/12-1900 d. 11/1-1987.
g.m. Charlotte Lyngaas fra Venstøp(5) f. 26/1-1902 d. 14/9-1971, d.a. Gregorius Halvorsen Lyngaas.
Br. 1927. Se Ø. Haugerød øvre.

Selveier

Hans Kristian Seip
.
Br. 1942.

Karl Diderik Seip "Kalle" f. 1952 er den nåværende eier og beboer av Høgli øvre.Det kan se ut som om Høgli øvre i mange år ble brukt til feriested.
Det var ingen
fastboende her i 1969, men K. D. Seip var bosatt her i 1985.

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart.

Vegen som sees er Høgliv.


(C) Gard Strøm.