| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hoppestad
Gård nr. 12 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.12.2018


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013. Hovedteigen med bygninger.
 

Hoppestad 5
Gammelt løpenr. (89, 90 og 91)d. Siden Norges matrikkel 1889: 12/5 m.fl.

Dette var tidligere et leilendingsbruk, utskilt fra Nedre Hoppestad(A) i 1842 og solgt til Nils Rasmussen i 1846.


Hoppestad bnr 5. Foto: Gard Strøm 24/10-2013.
 

Adresse i dag: Hoppestadv. 325, 3721 Skien.

Kilde: Tinglysingsprotokoll for protokollnr. IV 1, side 329a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag. Angående bnr 1 (Hoppestad A).
"Skyldsætningsforretning tinglyst 5. okt. 1842, hvorved løbenr. (89,90,91)d, er udskilt fra bnr 1 - løbenr. (89,90,91)a".
"Skjøde fra N.B. Herlofsen, som angivelig er gift med Elise K. Cappelen til Nils Rasmussen, dat. 9. jan., tinglyst 4. feb. 1846."

G.br., selveier
Nils Rasmussen Hoppestad fra Berberg(A) dpt. 22/1-1797 d. 30/9-1853 på Hoppestad, s.a. Rasmus Christophersen.
g. 7/10-1824 m. Karen Clausdatter fra Hoppestad nedre(A) dpt. 8/7-1804 d. 22/4-1895 på Hoppestad, d.a. Claus Monsen Hoppestad.
Forlovere: "Mads Madsen Fossum, Mons Hoppestad."
Br. 1842.

Kilde: Folketellingene 1825 og 1835. Nils og Karen Hoppestad bodde her sammen med Karens foreldre. De hadde ingen barn selv, men 2 fosterbarn. Tjenestejente her i  1835: Karen Jansdatter (22). Fosterbarna var: Pernille Nilsdatter(7) og Christian Christophersen(12).
Da Karen døde i 1895 var det nevnt i kirkeboka at hun ble forsørget av sin ”svigersønn” Ole Olsen Hoppestad. Dette tyder på at Pernille Nilsdatter (fosterbarnet), som for øvrig ble gift med neste bruker av gården, Ole Olsen, ble sett på som deres eget barn.


Kilde: Tinglysingsprotokoll for protokollnr. IV 1, side 329a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Nils Rasmussens enke og testamentariske arving Karen Klausdatter til Ole Olsen, dat. 13., tinglyst 22. febr. 1858."
"Føderaadsbrev fra Ole Olsen til Karen Clausdatter, dat. 13., tinglyst 22. februar 1858."

G.br., selveier
Ole Olsen Hoppestad
fra S. Kise f. 24/2-1832 d. 15/12-1907, s.a. Ole Eriksen Kise.
g1g 6/6-1856 m. Pernille Nilsdatter herfra f. 3/4-1829 d. 7/1-1861,
d.a. pige Inger Christophersdatter Hoppestad og uk. Nils Jensen Lien under fra Fossum.
Forlovere: "Christopher Larsen Hoppestad, Erik Olsen Hoppestad."
g2g 26/10-1865 m. Karen Olsdatter fra Berberg(B) f. 6/5-1837 d. 31/10-1866 på Hoppestad,
d.a. Ole Jensen Berberg.
Forlovere: "Erik Olsen Hoppestad, Isak Olsen Berberg."
1. Karen Dorthea Olsdatter f. 9/11-1856 på Hoppestad
g.m. Martin Rasmussen. Se Nøklegård(1).
2. Nils Olsen f. 10/8-1858.
Overtok gården.
Br. 1858.
 

Pernille Nilsdatter vokste opp som fosterbarn hos Claus Monsen på Nedre Hoppestad(A), som stort sett er denne gården.

I 1891 var det 2 tjenestepiker her: Gunhild Nilsdatter fra Sauherad f. 1847 og Anne Olsdatter fra Seljord f. 1873.
Dessuten bodde Oles gamle mor her med føderåd.

25/9-1865      PERNILLE NIELSDATTER         Bamble skifteprot. nr. *)
N.Hoppestad    Arvinger:                            
               Enkem. Ole Olssen og barna: (Han ville gifte seg igjen)
               1. Niels Olssen          7 år.
               2. Karen Dorthea Olsdtr. 9 ”
Verge var Peder Larssen Hoppestad.
Brt: 1300 - 0 -  0
Net:  468 - 0 - 12
Jordegods: 2 skylddaler 1 ort 23 sk. i gaarden nedre Hoppestad, matr.nr. 22, l.nr.89, 90 og 91d, takst 1200 spd.
*) A: ? B: BS 107 s.477. C: BS 125 side 523.

24/11-1866     KAREN OLSDATTER             Skifteprot. *)
Hoppestad      - død 31.10.1866 -                   
               Arvinger:
               Enkemand Ole Olssen Hoppestad og avdødes far og søsken:
               1. Faren Ole Jonssen Berreberg.
               2. Isak Olssen Berreberg.
               3. Markus Olssen Doxrød.
               4. Maren Olsdtr. g.m. Peder Gunderssen Afsøla av Slemdal.
               5. Anne Olsdtr. død, vært g.m. Peder Larssen Hoppestad, etterlatt dattera Karen Marie, 12 år.
     Form.: Faren.
Tilsynsverge for 1 og 4: Isak Olssen Berreberg.
Brt: 1757 - 3 - 12
Net:  322 - 4 -  8
Jordegods: 2 daler 1 ort 23 sk. skyld i gd. Hoppestad, Takst 1500 spd.
*) A: BS (Bamble Skifteprot.) 30 s.172b. B: Gj.
(Gjerpen Skifteprot.) 2 s.33. C: Gj 2 s.61.

Kilde: Tinglysingsprotokoll for protokollnr. IV 1, side 329a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skifte efter Pernille Nilsdatter, hvorved dette brug er udlagt stervboenkemanden Ole Olsen med Panteretsudlæg til datteren
Karen Dorthea Olsdatter for 117 spd 3 sk. og sønnen Nils Olsen for 117 spd 3 skilling."

"Skifte efter Karen Olsdatter, hvorved dette brug for 1500 spd. er udlagt stervboenkemanden Ole Olsen med paategnelse af pan-
tetsudlæg til:
Isak Olsen Berreberg for 13 spd. 2 ort 6 sk.
Markus Olsen Doxrød for 13 spd. 2 ort 6 sk.
Peder Gundersen Afsøle for 13 spd. 2 ort 7 sk.
Karen Marie Pedersdatter for 13 spd. 2 ort 7 sk., dateret 12., tinglyst 17. des. 1866."


  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(89,90,91)d

Hoppestad nedre

Ole Olsen H.

 1 daler - 3 ort - 9 sk.


   Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

12

5

(89,90,91)d

Hoppestad 

Hoppestad nedre

Ole Olsen H. 

2 d. - 1 ort - 23 sk.

4 mark 32 øre

Kilde: Tinglysingsprotokoll for protokollnr. IV 1, side 329a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjønnsforretning, hvorved godseier Løvenskiold er kjendt berettiget til at forhøie vandstanden i elven ovenfor Fossum dam m.v.,
tinglyst 9. jan. 1890."


Se folketellingen 1900.


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 12

5

Hoppestad

Hoppestad nedre

Ole Olsen Hoppestad

4 mark 32 øre


Kilde: Tinglysingsprotokoll for protokollnr. IV 1, side 329a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Ole Olsen Hoppestad til Nils Olsen
for kr. 10.000, mot panteret for føderaad til sælgeren, dat. 7., tinglyst 14. marts 1906."

G.br., selveier

Nils Olsen Hoppestad
herfra f. 10/8-1858 d. 1/12-1941, s.a. Ole Olsen.
g. 12/11-1897 m. Torbjørg Tollefsdatter fra Sauherad f. 12/6-1868 d. 26/10-1948,
d.a. husmann Tollef Tollefsen og Ingeborg Voldtveit.
1. Ole Nilsen Hoppestad f. 12/7-1899.
Overtok gården.
2. Ingebret Hoppestad f. 13/4-1903. Se Hoppestadv. 343 under Hoppestad.
3. Peder Hoppestad f. 13/4-1905.
4. Ingeborg Hoppestad f. 25/11-1907 på Hoppestad d. 8/8-2006 på Gulset Sykehjem. Ugift.
5. Anna Hoppestad f. 18/10-1911 g.m. Gunnar Nilsen fra Kleiva. Se Nordre Risingv. 10 under Mæla.
Br. 1906.

Nils giftet seg med tjenestejenta på gården.

Det var tidligere anlagt en minkfarm på denne gården. Den lå der hvor Hoppestadv. 396 ligger i dag.

Se folketellingen 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll for protokollnr. IV 1, side 329a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Under- og overekspropriationsforretning i anledning av avstaaelse av grund m.v. til elektrisk kraftledning Aarlifos -
Skiensfjorden
,tinglyst 6. des. 1813."
"Skylddelingsforretning, avholdt 8., tinglyst 9. juni 1915, hvorved til Lars Pedersen Hoppestad er utskilt bnr 21 "Hoppestad" av
skyld 0 mark 10 øre."
"Skylddelingsforretning, avholdt 5., tinglyst 15. mai 1918, hvorved til fabrikeier Lars Brun er utskilt bnr 22 "Gildehaug" av 0 mark
22 øre." Se Hoppestadv. 351.
"Skylddelingsforretning, avholdt 3., tinglyst 15. nov. 1922, hvorved til
Hans Gerhardsen (Gløsmyr) er utskilt bnr 29 "Lauvhaugen" av 0 mark 07 øre. Se Hoppestadv. 404.
Gustav Gerhardsen (Gløsmyr) er utskilt bnr 30 "Fredheim" av 0 mark 07 øre." Se Hoppestadv. 400.
"Skylddelingsforretning, avholdt 24. mars, tinglyst 18. april 1923, hvorved til Karl Andersen er utskilt bnr 31 "Haug" av skyldmark
0 mark 08 øre." Se Hoppestadv. 396.
"Erklæring, hvorved Gjerpens kommunale vandverk gis rett til anlegg og vedlikehold av den projekterte vandledning over dette
bruk, dat. 8. feb. 1922, tinglyst 25. aug. 1923."

G.br., selveier
Ole Nilsen Hoppestad
herfra f. 12/7-1899 d. 29/3-1984, s.a. Nils Olsen og Torbjørg Tollefsdatter.
g. 1924 m. Jenny Jespersen fra Skotfoss f. 18/5-1900 d. 6/1-1975,
d.a. Andreas Jespersen og Sofie Gruben.
1. Synnøve Hoppestad f. 8/6-1925
g.m. Kaare E. Sem. Se S. Rising.
Br. 1941.

Det nåværende våningshuset ble oppført i 1921, stabburet i 1912. Bryggerhuset er meget gammelt.
Gårdens besetning på 1950-tallet: 1 hest, 11 kyr, 1 okse, 3 kalver, 10 griser, 60 høner og 30 sølvrev.

Synnøve Hoppestad var enebarn og arvet derfor også denne gården.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

12

5

Hoppestad nedre

Ole N. Hoppestad

3 mark 78 øre

12 19 Hoppestad ditto 1 mark 28 øre


Fra Grunnboka
: Andel av Hoppestadvegen 325 (Gnr 12, bnr 5) er overdradd til Synnøve Sem (16.11.1972). Overdragelsen omfatter
også andel av Gnr 12, bnr 19."

Økonomisjef i Norcem (Heidelberg Cement group) i Brevik, skogeier og selveier
Trond Sem fra S. Rising f. 1963, s.a. Synnøve og Kaare Sem.
g. 1989 m. leder i Helse Sør, Ellen Synnøve Øvrum f. 1963.
1. Ingrid Sofie Sem f. 1991.
2. Jenny Sem f. 1995.
3. Pernille Sem f. 1999.
Br. 1991.

Ekteskapet ble oppløst i 2006.

Alle eiendommer eid av Trond Sem i 2014:

Kart fra Skog og Landskap.

(C) Gard Strøm.