| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Berberg
Gård nr. 123 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 18.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Berberg A
Gammelt løpenr. 421.

G.br., leilending
Nils Jensen
fra Høymyr(1) dpt. 27/9-1737 i Skien bg. 24/1-1805. ”Nils Jenssøn Berreberg, meent at være ved 70 aar.”, s.a. Jens Nilsen Høimyr.
g1g 30/9-1758 m. Anne Olsdatter f. ca. 1717(!?) bg. 27/9-1783. ”Nils Berrebergs kone 66 aar.” (Ikke rett alder!)
g2g 14/7-1784 (trol. i Siljan) m. enke Karen Jonsdatter fra Bakkane i Siljan f. ca. 1739 bg. 24/2-1803. ”Nils Berrebergs kone Karen Jonsdatter, meldt at være i det 65 aar.”
Forlovere: Nils Jonsen Torsholt og Ole Danielsen Torsholt.

1. Jacob bg. 23/6-1758. ”Nils Berrebergs søn Jacob 9 uger.”

2. Kirsten Nilsdatter dpt. 6/5-1759 g.m. Ole Christensen Brendsæter. Se Familie 10a - S. Brekke 1801.
3. Anne Nilsdatter dpt. 24/2-1765 g.m. Rasmus Christophersen. Se nedenfor.
Br.  ca. 1770.

F.f. Nils Jensens pigebarn Kisten fra Højmyr: Anders Larsens kone, Ingebor Pedersdtr., Peder Sivertsen, Jon Pedersen, Sven Arvesen.
F.f. Nils Høymyrs pb. Anne: Anders Olsens kone, Anne Jensdtr, Jens Højmyr, Isak Jensen, Jens Rollefsen.

Det var ingen barn i 2. ekteskap.  

13/12-1783     ANNE OLSDATTER       Bamble skifteprot. nr. 10b, side 621a.
Bæreberg       Arvinger: Enkem. Niels Jonssen (Jenssen) og barna:
              
1. Kirsti Nielsdtr. g.m. Ole Christenssen Bæreberg(!) (Brendsæter G.S.).
              
2. Anne Nielsdtr. 19 år.
Faren er selv verge.
Brt:   63 - 3 - 12
Gjeld: 72 - 3 - 16 (insolvent).

29/7-1803      KARI JONSDATTER BERREBERG       Bamble Skifteprot. nr. 14, side 37b.
Berberg        Arvinger: Enkem. Nils Jenssen (barnløse)
               Avdødes 2 halvbrør og 2 halvsøstre (helsøstre ifølge Øivind Solberg i Siljan og det er rett! G.S.):
               1. Jon Engvoldssen Sølland av Siljan, død, 5 barn:
                 a. Ole Jonssen, myndig.
                 b. Engvold Jonssen  5 år.
                 c. Helvig Jonsdtr. 19 ”
                 d. Anne Jonsdtr.   15 ”
                 e. Kirsti Jonsdtr. 11 ”
                   Formynder for de umyndige: Nils Jacobssen Hogstad.
               2. Nils Ingevoldssen Sølland, død, 5 barn:
                 a. Engvold Nilssen 22 år.
                 b. Ole Nilssen     19 ”
                
c. Rønnich Nilssen 16 ”
                 d. Anders Nilssen  13 ”
                
e. Anne Nilsdtr. g.m. Halvor Gunderssen Søntvedt i Siljan.
                   Formynder: Stiffaren Jon Nilssen Sølland.
               3. Ingeborg Jonsdtr. død, vært g.m. Nils Jonssen Torsholt, etterlatt seg 4 barn:
                 a. Jon Nilssen Sølland, myndig.
                 b. Reyer Nilssen Torsholt, myndig.
                 c. Peder Nilssen Torsholt 22 år.
                 d. Inger Nilsdtr.                23 ”
                   Formynder for de umyndige ble faren Nils Torsholt.
               4. Anne Jonsdtr. g.m. Jan Janssen u/Moholt, 1 sønn:
                 a. Jan Janssen, myndig.
Brt:   313 - 0 - 15
Gjeld: 386 - 0 - 22. 
Gården tilhørte Fossum Jernverk. Enkemannens svoger var Rasmus Christopherssen.

G.br., leilending
Rasmus Christophersen
fra V. Haugerød dpt. 7/4-1762 d. 6/3-1818, s.a. Christopher Isaksen Hougerød.
g1g 7/8-1792 m. Anne Nilsdatter herfra dpt. 24/2-1765 bg. 24/2-1803. ”Rasmus Berrebergs kone Anne Nilsdatter 38 aar.”, d.a. Nils Jensen.
g2g 29/9-1803 m. Karen Aslaksdatter fra Stulen(A)
dpt. 13/5-1779 d. 27/10-1852, d.a. Aslak Pedersen.
1. Anne Rasmusdatter dpt. 30/12-1792 g.m. Christen Isaksen Holm. Se N. Holm.
2. Nils Rasmussen dpt. 22/1-1797. Se Hoppestad nedre(A).
3. Ingeborg dpt. 22/2-1801 bg. 19/12-1802. ”Rasmus Christopherssøns pb. Ingebor f. Berreberg 1 5/6 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
4. Ingeborg Rasmusdatter dpt. 27/5-1804 d. 12/9-1842.
5. Maren Rasmusdatter dpt. 27/7-1806 g.m. Jacob Davidsen Glende. Se Glenna(2).
6. Anne bg. 21/8-1808. ”Rasmus Christopherssøns hd. pb. Anne f. Berreberg 3 timer.”
7. Anne Rasmusdatter f. 31/8-1810 g.m. Sigurd Zachariassen Kleven. Se Kleven(7).

8. Christopher Rasmussen f. 16/3-1813. Konfirmert i 1829.
9. Gunhild Rasmusdatter f. 8/7-1816. Emigrerte til N. Amerika i 1847.
Br. 1791.

F.f. Rasmus Christopherssøn Berrebergs pigebarn Anne: Ole Christenssøns k., Anne Hedevig Christophersdtr., Erik Berreberg, Hans Christopherssøn, Amund Olessøn.
F.f. Rasmus Christopherssøns db. Nils fra Berreberg: Erik Berrebergs kone, Maren Olesdtr., Laers Aas, Christopher Hougerøe, Ole Nøklegaard.
F.f. Rasmus Christopherssøns pb.
Ingebor f. Berreberg: Erik Berrebergs k., Ambor Isaksdtr., Nils og Erik Berreberg, Ole Olessøn Aas.
F.f. Rasmus Christopherssøns pb.
Ingebor f. Berreberg: Lars Aases enke, Maren Aslaksdtr., Hans Hougerøe, Simon og Lucas Aslakssønner.
F.f. Rasmus Christophersøns pb.
Maren f. Berreberg: Ole Aases k., Simon Stulens k., Hans Hougerøe, Simon og Lucas Aslakssøn.
F.f. Rasmus Christopherssøns pb.
Anne f. Berreberg: Zacharias Berrebergs k., Anne Rasmusdtr., Hans Hougerøe, Simon og Lucas Aslakssøn.
F.f. Rasmus Christophersens db.
Christopher f. Berberg: Rasmus Halvorsens k., Anne Rasmusdtr., Rasmus Halvorsen, Lucas og John Aslaksen. 

13/5-1803      ANNE NIELSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 12, side 616b.
Berreberg      Arvinger:                            
               Enkem. Rasmus Christopherssen og barna:
               1. Niels Rasmussen  6 år.
               2. Anne Rasmusdtr. 10 ”
               Formynder ble faren.
Brt: 135 - 1 - 16
Net: 124 - 2 -  0.
 

Enka Karen Aslaksdatter ble g2g med Arve Nilsen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Arve Nilsen
(Arve Berreberg) fra Hogstad i Siljan dpt. 15/9-1799 d. 29/5-1882 på Holm, s.a. Nils Jacobsen Hogstad og Margrethe Arvesdatter.
g. 9/6-1820 m. enke Karen Aslaksdatter fra Stulen(A) dpt. 13/5-1779 d. 27/10-1852, d.a. Aslak Pedersen.
Forlovere: "Lensmand Peder Limie, Ole Halvorsen."
1. Margrethe Arvesdatter f. 30/12-1821 g.m. Gregorius Halvorsen. Se Gravli(3) "Putten". Se også Sem(9).
2. Maren Kirstine Arvesdatter f. 6/12-1824. Overtok bruket med sin mann.
3. Karen Arvesdatter f. 4/11-1828 g.m. Mikkel Eriksen Haugerød. Se Ø. Haugerød(1).
Br. 1820.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

422

Berreberg

Arve Nielsen

2 tønder 6 sættinger

3 daler - 3 ort - 18 skilling

Gårdsbestyrer
Zacharias Nilsen Holm
fra Skilbred(4), s.a. Nils Sigurdsen Skilbred.
g1g m. Maren Kirstine Arvesdatter herfra f. 6/12-1824.
g2g m. Hanna Torstensdatter fra Kleven(10) f. 20/10-1842.
Br. i 1860-åra. Se N. Holm.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

422

Berreberg

H. Løvenskiold

1 daler - 3 ort - 19 skilling


Zacharias Nilsen kjøpte i 1871 N. Holm og flyttet dit.

Tjenestefolk som bodde her i 1865: Ole Torstensen (19) og Gunhild Samuelsdatter fra Tinn (17).

Denne gården ble siden slått sammen med, delvis S. Berberg og delvis N. Berberg.

(C) Gard Strøm.