| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Kise
Gård nr. 11 i Gjerpen kommune, i Telemark. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri med brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 26.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Kise 4 - Kise søndre
Delt i 2 like store bruk i ca. 1695. Se også Kise Nordre.

Se også den eldste gårdshistorien.

Landskyld i 1695: 3 huder. Eier Peter Børting på Fossum.
Landskyld i 1801: 3 huder. Eier Løvenskiold – Fossum.

Utskilt fra bnr 1 i 1906. Deretter Kise søndre, bnr 4 (gården minus skog).


S. Kise. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2004).


Adresse i dag: Stulenv. 47 (kårbolig) og 49, 3721 Skien.

G.br., leilending
Aslak Halvorsen Kiise
fra Kise f. ca. 1680 bg. 1/1-1745. ”Aslach Kiise, 65 aar.”, s.a. Halvor Gundersen Kiise.
g. 14/10-1703 m. Ellen Christophersdatter fra N. Kise dpt. 26/12-1682 bg. 29/12-1758.
”Aslak Kiises enke 75 aar.”, d.a. Christopher Kiise.
1. Halvor Aslaksen dpt. 1/6-1704.
Se N. Kise.
2. Isak Aslaksen dpt. 7/2-1706.
Se Øvre Hoppestad(C).
3. Peder Aslaksen dpt. 6/5-1708. Se
M. Bø(A).
4. Pernille Aslaksdatter dpt. 21/9-1710
g.m. Christen Jensen Hoppestad. Se Øvre Hoppestad(B).
5. Hans Aslaksen dpt. 27/11-1712.
Se S. Mo.
6. Helvig Aslaksdatter dpt. 1/6-1716
g.m. Gunder Pedersen Bøe. Se N. Bø(B).
7. Maren Aslaksdatter dpt. 16/10-1718
g.m. Nils Jensen. Se S. Bø(B).
8. Karen dpt. 2/7-1721 bg. 30/9-1721.
”Aslak Kises datter Karen 12 uger gl.”
9. Karen dpt. 23/8-1722 bg. 30/10-1733.
”Aslak Kises Karen, 11 aar, døde av barnekopper.”
10. Kirsten Aslaksdatter dpt. 3/6-1725
g.m. Morten Rasmussen. Se V. Haugerød.
11. Ole Aslaksen dpt. 2/5-1728.
Se nedenfor.
Br. 1703.

F.f. Aslak Kises Søn Halvor: Ole Hoppestad, Aslag Tofte, Jens Hoppestads qvinde Karen, Ole Hoppestads stifdatter.
F.f. Aslak Kiises søn Isak: Nils Tofte, Nils Gulsæt, Nils Isakssen ibid., Jacob Vetlesens qvinde Maren i Scheen, Ole Hoppestads datter Ingeborg.
F.f. Aslak Kises søn Peder: Nils Tofte, Lars Aas, Jacob Vetlessøns qvinde Maren, Ole Hoppestads datter Karen, Harald Berrebergs datter Maren.
F.f. Aslak Kises datter Pernille: Nils Gulsæt, Ingebret Rosvald, Nils Toftes qvinde Maren og datter Margrete, Jens Hoppestads qvinde.
F.f. Aslak Kises søn Hans: Ole Hoppestad, Aslak Mogenssøn, Jacob Vetlessøns qde. og Aslak Mogenssøns qde. Anna i Scheen.
F.f. Aslak Kises datter Helvig: Nils Tofte, Jacob Vetlessøn, Henric Gulsæt, Anne Aslaksdatter, Karen Hoppestad.
F.f. Aslak Kises datter Maren: Jacob Vetlessøn, Jens Hoppestad, Rasmus Aas, Ole Hoppestads qde., Solve Bøes qde.
F.f. Aslak Kises datter Karen: Ole Hoppestad, Helge Gulsæt, Hans Anderssøn, Jacob Vetlessøns qde og datter Birte.
F.f. Aslak Kises datter Karen: Jacob Vetlessøn, Morten Bø, Aslak Mogenssøns qde. i Scheen, Anne og Birte Jacobsdatter ibid.
F.f. Aslak Kiises datter Kirsten: Jacob Vetlessøn, Christen garver, Hartvig Snedker, Aslak Mognssøns qde., Kirsten Aas.
F.f. Aslak Kises Ole: Morten Bø, Rasmus Aas, Hans Aas, Aslak Mognssøns qde, Maria Jacobsdatter.

Kiise 1711:
Christopher Kiise Self, 6, kone, 2 drenge, 2 piger, 36 sk.
Aslach Kiise
Self, 5, kone og 3 børn det ene under 3 aar, 30 sk.
Else Røe Self, 2, Huuskone paa Røe Heter Else, 1 sønn, 12 sk.

I følge eksekusjonsbegjæring dat. 30 nov 1715: fogden Høyers derpå solgte eks. forretning for kapital, rente og omkostning 590 rdr:
Utlegg i Berberg: sk 10 tdr, taksert for 410 rdr. og Kise samme sted skylder 6 huder, 180 rdr, tils 590 rdr.

 

Kilde: Tingbøker 22 april 1720.
Ingebret Rosvald for å ha slått Jens Hoppestad ”udj  sit eget huus”.
Aslak Kise vitner etter avlagte prov:
”Etter hellig tre kongers dag sistleden var vitnet og Jens Hoppestad inne hos Ingebret Rosvald. Denne lå i senga, men sto straks opp og tok fatt på Jens og hadde ham overende i benken, som skjedde av vred hu, og en trette de hadde sammen nest tilforn på Nordre Aas uti et barsel, og vitnet skilte dem fra hinanden og var Jens Hoppestad da noe blodig på det ene kinnet, da han oppkom.
Kona til Ingebret Rosvald, Maren Solvesdatter, vitner også:
Hun bevitner at hennes mann kom hjem utpå natta fra et barsel på Aas, og at han var svært full. Han gikk og la seg, men så kom Jens Hoppestad og Aslak Kise inn til dem, og Ingebret sto opp og pratet med Jens borte i benken. Så gikk Ingebret og la seg igjen og Jens ble sittende hos dem og drikke. Hun nevner ikke at han slo, så med bare et vitnemål at det var slagsmål, ble Ingebret frikjent.

 

Kilde: Besigtigelse av jernverket med henhørende jordegods i forbindelse med Larvik-grevens kjøp i 1730.
"Kiise nørdre skylder med bøksel 6 huder. Derav bruger Aslach Halvorsen 3 huder, som han bygslet av forvalter Bergsted 16 juli 1719.
Halvor Aslachsen bruger de andre 3 huder, som han bygslet 13 juli 1725 av forvalter Laers Winter, tilsammen landskyld
5 rdr. Derunder 2 husmannsplasser, årlig avgift til leilendingen.

 

Unvikelse av tjeneste ved Fossum jernverk 1738, 6 august 1738:
Deichmann skrev til amtmannen og beklaget seg over at alle voksne ungdommer unnvek seg tjeneste ved Fossum Jernverk.
Av 15 bønder som beboede de 10 frigårdene, var kun Aslak Kises sønn igjen.
(NB. Dette gjelder sannsynligvis Hans Aslachsen Kise som var 26 år og ugift i 1738. De eldre sønnene var allerede gifte og yngste sønn Ole nedenfor var kun 10 år på den tiden.).


G.br., leilending
Ole Aslaksen Kiise
herfra dpt. 2/5-1728 bg. 26/9-1794. ”Ole Aslakssøn Kiise 66 1/3 aar.”
g. 12/10-1752 m. Kirsten Nilsdatter fra Øvre Hoppestad(A) dpt. 21/5-1730 bg. 1/6-1793.
”Ole Kiises kone Kirsten Nilsdtr. 63 1/12 aar.”, d.a. Nils Lucassen.
1. Aslak Olsen dpt. 1/9-1753.
Se Familie 13b - Gulset 1801.
2. Nils Olsen dpt. 5/3-1755.
Død før 1793. Ingen barn.
3. Christopher Olsen dpt. 30/1-1757.
Se Rød under Kise.
4. Elen Olsdatter dpt. 21/1-1759
g.m. Peder Hansen Bøe. Se M. Bø(B).
5. Erik Olsen dpt. 26/12-1760.
Se nedenfor.
6. Jens Olsen dpt. 13/1-1763 bg. 20/9-1783.
”Ole Kiises s. Jens 21 aar.”
7. Pernille Olsdatter dpt. 14/4-1765
g.m. Hans Christophersen Hougerøe. Se V. Haugerød.
8. Helvig Olsdatter dpt. 20/9-1767
g.m. Johannes Jansen Bøe. Se N. Bø(A).
9. Hans dpt. 26/12-1769 bg. 1/2-1778.
”Ole Kiises s. Hans 8 aar.”
10. Maren dpt. 17/4-1775 bg. 8/6-1777.
”Ole Kiises d. Maren 2 aar.”

Br. 1752.

F.f. Ole Kiises db. Aslak: Nils Bøes kone, Dorthe Halvorsdtr., Isak Hoppestad, Morten Faareval, Hans Halvorsen.
F.f. Ole Kiises db. Nils: Hans Moes kone, Karen Isaksdtr., Halvor Kiise, Morten Faareval, Christen Nilsen.
F.f. Ole Kiises db. Christopher: Christian Hoppestads kone, Margrethe Engebretsdtr., Nils Bøe, Morten Faareval, Christen Nilsen.
F.f. Ole Kises pb. Elen: Peder Bøes kone, Anne Isaksdatter, Peder Bøe, Hans Moe, Hans Halvorsen.
F.f. Ole Kiises db. Erik: Morten Houerøes kone, Margrethe Nilsdatter, Nils Bøe, Christian Nilsen, Christopher Isaksen.
F.f. Ole Kiises db. Jens: Nils Bøes kone, Margrethe Nilsdatter, Isak Hoppestad, Hans Kiise, Jens Engebretsen.
F.f. Ole Kiises pb. Pernille: Halvor Kielsens enke, Margrethe Nilsdatter, Hans Kiise, Christen Hoppestad, Ole Nilsen.
F.f. Ole Kiises pb. Helvig: Ole Aases kone, Karen Nilsdtr., Ole Aas, Hans Kiise, Søren Grinie.
F.f. Ole Kiises db. Hans: Aslak Hoppestads kone, Karen Pedersdatter., Christen Hoppestad, Ole Aas, Giert Christiansen.
F.f. Ole Kiises pb. Maren: Christen Hoppestads kone, Jacob Røes kone, Ole Aas, Nils Olsen, Aslak Olsen.

10/10/1793     KIRSTI NILSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 70b.
Sk. rett: Norss, lensm. Limi og lagr.m.  Christian Kise og Christen Nilssen Hoppestad.
Kise           Arvinger: Enkem. Ole Aslakssen og barna:
               1. Aslak Olssen, myndig og heime.
               2. Christopher Olssen, død, etterlatt seg en datter på 10 år.
               3. Erik Olssen, myndig, heime.
               4. Elen Olsdtr. g.m. Peder Hanssen Bøe.
               5. Pernille Olsdtr. g.m. Hans Christopherssen Hougerød.
               6. Helvig Olsdtr. g.m. Johannes Janssen Bøe.
Formynder for Christophers datter ble Hans Erikssen Bøe.

Boets midler: Br. formue       169 rdr 1 ort 12 sk
              Gj. og omk.            79        16
              Nto formue            90        20
              Enkem. lodd          45        10
              Hver sønnelodd   10            2.2/9
              Hver datterlodd       5          1.1/9

Aktiva: a) Intet hus eller jordegods
        b) Svært lausøre, forholdsvis
           Sølv: 2 spiseskjeer, merket med A:H:S:E:O:D:
           Husdyr: (Verdi 52 rdl 1 ort)
                 1 brun 16 års hest
                 4 kuer: Røslind, Leikeros, Raudsid og Seierlind
                 2 kviger: Kissebot og Fagerlind
                 1 stut, 2 sauer, 5 lam og 3 griser

           Avgrøde: Høy og halm, av verdi 30 rdr
           Kullebruk: Kulleved til 3 miler er tillaget denne sommer, verdi 6 rdr
           Tømmer: 16 tylvter tømmer i skogen 4 rdr
           Diverse: 3 kullesleder, gl.
                    1/2 parten i et gl. Smieredskap
                    1 langbord, umalt, med bordstol og krakk
                    Både manns og kvinnesadler

Passiva: 1. Sønnen Aslak Olsen tilkommer som hjemmegifte 50 rdr
                2. Enkem. for begravelsesvederlag m.m. 20 rdr


Skifte etter OLE ASLACHSEN KISE
Kilde: Bamble skifteprotokoll 12, folio 162a

Skifte den 14 oktober 1794 på gd. Kise i Gjerpen etter Ole Aslachsen
Sk.rett: Norss, lensm. Limi og lagr.m: Harald Pedersen Aas og Nils Houerød
Arvinger: Barna:
          1. Aslak Olsen, myndig og bor på gården
          2. Erik Olsen, myndig
          3. Christopher Olsen, død, etterlatt seg en datter Maren, 11 år
          4. Elen Olsdatter, g.m. Peder Hanssen Bøe
          5. Pernille Olsdatter, g.m. Hans Christophersen Ougerød
          6. Helvig Olsdatter, g.m. Johannes Jansen Rød
Formynder for Maren ble Hans Eriksen Rød

Boets midler: Br. formue: 328 rdr 1 ort 12 sk
              Gj. og omk. 121 rdr 1 ort 12 sk
              Nto formue: 207 rdr
              Hver sønnelodd: - 46 rdr               (Auksjon)
              Hver datterlodd: - 23 rdr

Aktiva:   a) Intet hus eller jordegods
                b) Rede penger:
           I banco fandtes         30 rdr
           I klingende mynt       15 rdr 2 ort 11 sk
           1 dansk ducat              2 rdr
           1 dto specie                  1 rdr 1 ort
           1 slet daler eller krone        2 ort 20
Tilsammen                                49 rdr 2 ort  7 sk
        c) Hos Hans Eriksen Rød 3 rdr
        d) Tilgode fra F. J.verk    57 rdr
        e) Boets løsøre (Bra)
           solgt for tilsammen    218 rdr 2 ort  ? sk
           Sølv: 2 spiseskjeer merket A:H:S: og S:O:D - 2 rdr 1 ort
           Bøker fandtes ikke
           Husdyr:      1 liten brun 17 års hest
                               3 kuer: Raudlid, Livros og Leierlind
                               2 kviger: Fagerlind og Kisebot
                               1 stor galtegris
Laste og kullebruk:
           12 tylvter sagtømmer              3 rdr - ort –sk
           1 kullemile i Sandkleven på 10 læster … 2 ort
           1 ditto i Kisedalen på 8 læster
           1 ditto i Wahleskogen ditto
Passiva: En hel del større og mindre gjeldsposter

G.br., leilending
Erik Olsen Kiise
herfra dpt. 26/12-1760 bg. 4/6-1809. ”Erik Olessøn f. Kiise 46 1/2 aar.”, s.a. Ole Aslaksen.
g. 27/9-1792 m. Anne Helvig Larsdatter fra Simonsjordet under Fossum dpt. 25/10-1767 d. 12/12-1848 på Kise,
d.a. Lars Christensen.
1. Nils Eriksen dpt. 11/8-1793.
Ugift. Bodde på gården og hjalp til. Ble med sin nevø (farbror), Halvor Olsen Kise, til N. Amerika i 1869.
2. Ole Eriksen dpt. 10/1-1796.
Se nedenfor.
3. Gunder Eriksen dpt. 7/10-1798.
Se Rød under Kise.
4. Christopher Eriksen dpt. 18/7-1802.
Var på Fossum i 1828.
Br. 1792.

F.f. Erik Olessøn Kiises db. Nils: Peder Hanssøns k., Karen Hansdtr., Johannes Janssøn, Hans Hougerøe, Peder Mortenssøn.
F.f. Erik Olessøn Kiises db. Ole: Johannis Janssøns k., Margaret Christensdtr., Peder Hanssøn Bøe, Rasmus Laerssøn, Halvor Hanssøn.
F.f. Erik Olessøns db. Gunder f. Kiise: Johannis Bøes k., Else Jacobsdatter, Lars Halvorssøn, Halvor Hanssøn, Rasmus Larssøn.
F.f. Erik Olessøns db. Christopher f. Kiise: Johannes Janssøns k., Else Jacobsdtr., Peder Hanssøn, Rasmus Larssøn, Hans Christopherssøn.

Enka Anne Helvig Larsdatter ble g2g med Rasmus Nilsen. Se nedenfor.

14/4/1810      ERIK OLSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 366a.
Kise           Arvinger: Enka Anne Larsdatter og barna:
               1. Niels Erikssen 16 1/2 år
               2. Ole Erikssen       13 ”
              
3. Gunnar Erikssen    11 ”
               4. Christen Erikssen   7 ” (Skal være Christopher Eriksen. G.S.)

Form: for Niels og Ole: Farbror Johannes Jonssen (Skal være Johannes Jansen. G.S.) Bøe.
  -”-  :  -”- Gunnar og Christen: Farbror Peder Hanssen Bøe.
Brt: 182 - 2 - 16
Net: 136 - 2 -  6                Gården tilhørte Fossum Jernverk.

G.br., leilending
Rasmus Nilsen Kiise
fra Furuvald dpt. 28/7-1771 d. 13/11-1839 på Kise, s.a. Nils Sørensen Furuvald.
g. 4/5-1810 enke Anne Helvig Larsdatter (ovenfor) dpt. 25/10-1767 d. 12/12-1848 på Kise,
d.a. Lars Christensen.
Br. 1811.

Det var ingen barn i dette ekteskapet. 

28/12/1839     RASMUS NIELSSEN KISE        Bamble Skifteprot. nr. *)
Kise           - død 13.novbr. s.a. -               
               Arvinger: Enka Anne Larsdatter (barnløse)
               (Hennes laugverge var Helje Larssen Foss.)
               og avdødes søsken:
               1. Kari Nielsdtr. Aas. Laugverge: Solve Ingebretssen Rosvold. Tilstede.
               2. Halvbror Jens Rasmussen Furuvold, død, 2 barn:
                 a. Rasmus Jenssen Furuvold 42 år. Tilstede.
                 b. Kari Jensdtr. g.m. Mads Pederssen Sørbøe. Fraværende
               3. Halvsøster Kirstie Rasmusdtr. død, 4 barn:
                 a. Nils Rasmussen Sanden, ca. 53 år.
                 b. Ole Rasmussen, død, 2 barn:
                     i. Nils Olssen   ca. 20 år, heime hos mora.
                    ii. Christine Olsdtr. 23 ” , tjener i Holmestrand.
                        Tilsynsverge for de 2: Gunder Erikssen Kise.
                 c. Rasmus Rasmussen, død, ingen etterlatte.
                 d. Gunhild Rasmusdtr. død, vært g.m. smed Peder Aslakssen v/Fossum jernverk. 2 barn:
                     i. Aslak Pederssen, 24 - 25 år. Fraværende.
                    ii. Nils Pederssen,   ca. 20 ”
                        Begge heime hos faren. (Faren - Peder Aslakssen - tilstede som verge.)
Brt:   77 - 1 -  4
Gjeld: 88 - 3 - 10 (Insolvent)

*) A: BS 18 s.193b.B: BS 21 s.390.C: BS 23 s.412.

G.br., leilending
Ole Eriksen Kiise
herfra dpt. 10/1-1796 d. 20/7-1865 på Kise, s.a. Erik Olsen Kiise.
g. 28/10-1817 m. Dorthea Engebretsdatter fra Rosvald dpt. 20/3-1791 d. 8/6-1867 på Kise,
d.a. Engebret Solvesen Rosvald.
Forlovere: "Rasmus Nielsen Kiise, Solve Engebretsen Rosvald."
1. Erik Olsen f. 2/3-1818
. Se Hoppestad(1).
2. Ingebret Olsen f. 24/12-1820.
Se Tufte(3).
3. Jens Olsen Kise f. 27/8-1824
g. 17/5-1849 m. Anne Larsdatter fra Geitebua under Bø, d.a. Lars Hansen. Emigrerte som nygifte til Amerika i 1849.
    Flere av hennes søsken hadde utvandret tidligere. Se Presteattest av 22/5-1849.
4. Halvor Olsen f. 16/8-1828.
Se nedenfor.
5. Ole Olsen (Ole Olsen Hoppestad) f. 24/2-1832. Se Hoppestad(5).

6. Anne Kirstine Olsdatter f. 1/2-1835
g.m. Peder Nilsen Flittig. Se Flittig under Mo.
Br. 1840.

F.f. Ole Eriksen Kises s. Erik: Solve Rosvalds kone, p. Inger Nilsd. Bøe, Solve Rosvald, Nils Kiise, Halvor Kiise.
F.f. Ole Eriksen Kises s. Engebret: Hans Bøes kone, p. Kirsten Johannesd. Bøe, Solve Rosvald, Nils Eriksen Kiise, Halvor Kiise.
F.f. Ole Eriksen Kises s. Jens: Solve Rosvalds kone, p. Margrethe Jensd. Furuvald, Halvor Kiise, Hans Pedersen Bøe, Rasmus Fossum.
F.f. Ole Eriksen Kises s. Halvor: Rasmus Jensens k. Furuvald, Maren Simonsdtr. Stulen, Christopher Eriksen, Fossum, Ole Jansen Tufte, Hans Halvorsen Kise.
F.f. Ole Eriksen Kises s. Ole: Hans H. Kises kone, p. Karen Rasmusd. Fossum, Gunder Eriksen Fossum, Solve I. Rosvald, Rasmus Jensen Furuvald.
F.f. Ole Eriksen Kiises d. Anne Kirstine: Anne Kirstine Larsdtr. Fossum, p. Margrethe Hansd. Aas, Hans Halvorsen Kiise, Engebret Solvesen Rosvald, Hans Rasmussen Fossum.

Tjenestepike i 1835: Kirsten Simonsdatter (23). I 1845: Anne H. Olsdatter (24).
Oles bror, Nils Eriksen Kiise (53) bodde her ugift i 1845.

6/9/1867       DORTHE INGEBRETSDATTER       Bamble og Gjerpen Skifteprotokoller *)
Kise           - død 14.6.d.a. -                     
               Arvinger:: Barna:
               1. Erik Olssen Hoppestad.
               2. Ingebret Olssen Tufte.
               3. Jens Olssen, i Amerika.
                  Tilsynsverge: Erik Olssen Hoppestad.
               4. Halvor Olssen Kise.
               5. Anne Kirstine Olsdtr. g.m. Peder Nielssen Flittig.
Brt: ca. 68 - 1 - 0
Net: ca. 40 spd. (Men det er høyst usikkert.)
Mannen Ole Erikssen, død for lenge siden.

A: BS 30 s.178b. B: Gj 2 s.76. C: Gj I ?

G.br., leilending
Halvor Olsen Kise herfra f. 16/8-1828, s.a. Ole Eriksen Kise.
g1g 14/11-1850 m. Anne Helvig Olsdatter fra V. Sokka dpt. 21/10-1821 i Siljan d. 24/8-1852, d.a. Ole Engebretsen Sokka.
g2g 20/9-1855 m. Helvig Helgesdatter fra Foss(7) f. 6/1-1834 på N. Bø, d.a. Helge Larsen.
1. Anne Dorthea Halvorsdatter f. 5/1-1851 på Kise.
2. Inger Karine Halvorsdatter f. 15/4-1852.
Barn i 2. ekteskap:
3. Maren Anne Halvorsdatter f. 26/6-1856.
4. Ole f. 19/4-1859 d. 8/1-1862.
5. Ole Halvorsen f. 8/10-1862.
6. Karen Marie Halvorsdatter f. 10/8-1865.
7. Hanna Elise Halvorsdatter f. 23/6-1868.
Br. 1865.

FT 1865: Føderådsmann Nils Eriksen (93), ugift (se ovenfor). Tjenestefolk: Ugifte Lars Larsen (32) fra
Sauherad og ugifte Anne Gurine Johnsdatter (22) fra Gjerpen.

Halvors 2. kone, Helvig Helgesdatter, ble født på N. Bø. Halvor Olsen Kise utvandret til N. Amerika i 1869 med
sin andre kone og sine barn, samt hans gamle onkel Nils Eriksen Kise. Se Presteattest av 8/4-1869.
Han kjøpte jord i Ashippun, Dodge Co., Wisconsin og ble farmer der.

G.br., leilending
Ole Nilsen fra Flittig under Mo f. 8/12-1836 d. 19/2-1913, s.a. Nils Pedersen Flittig.
g. 4/8-1865 m. Anne Nilsdatter fra Rosvald f. 13/9-1844 d. 4/4-1926, d.a. Nils Olsen.
Br. 1869.

Denne familien bodde tidligere på Rosvald. Ole kjøpte Ås(2) i 1887 og flyttet dit.

Tjenestegutt her i 1891: Kristian Pedersen f. 1869.

G.br., skogsarbeider, vognmann, leilending
Nils Olsen Kise herfra f. 21/10-1867 på Flittig d. 5/10-1952, s.a. Ole Nilsen Kise. Se ovenfor.
g. 2/6-1893 m. Karen Kirstine Pedersdatter fra Myra under Nøklegård f. 23/1-1866 d. 7/10-1949, d.a. Peder Andersen Myhra.
Br. 1893. Se Fossumv. 4 under Venstøp.

Dette bruket ble i 1889 matrikulert til gnr 11 - bnr 1. I 1906 ble skogen skilt ut som bnr 1 og gårdsbruket
(med jorda) ble bnr 4 og
solgt til Peder Andersen (nedenfor).

G.br., selveier
Peder Andersen Kise fra V. Bø(1) i Luksefjell f. 26/3-1861 d. 25/2-1907 på Kise, s.a. Anders Gulbrandsen Fjeldet.
g. 26/12-1887 m. Karen Marie Olsdatter fra S. Sætret i Luksefjell f. 19/10-1865, d.a. Ole Larsen Sætret.
1. Anna f. 19/10-1888 d. 24/10-1892 på Sætret.
2. Olaf Kise f. 11/1-1891 d. 13/4-1966 g. 1/9-1923 m. Anna Kirstine Venstøp fra Venstøp(34).
3. Anders f. 7/2-1893 d. 17/6-1897 på Sætret.
4. Anna f. 15/3-1895 d. 7/9-1905 på Særet. Hun døde av en hjertefeil i følge KB.
5. Anders Kise f. 26/6-1897 på Sætret.
6. Ingvald Kise f. 11/11-1899 på Sætret.
7. Paul Kise f. 10/3-1902. Overtok bruket. Se nedenfor.
Br. 1906.

Denne familien bodde tidligere på Sætret i Luksefjell før de kom hit i 1906. Alle barna var født der.
De skrev seg Peder og Karen Sætret da de bodde der og Peder og Karen Kise etter at de flyttet hit.
Nok et eksempel på at gårdsnavnet i utgangspunktet kun var en adresse.
For Peders vedkommende fikk han ikke bo Kise mer enn et knapt års tid, da han døde her allerede i
februar 1907. I følge KB døde han av lungebetennelse.

G.br., selveier
Paul Kise herfra f. 10/3-1902, s.a. Peder Andersen Kise.
g.m. Ingrid Komdal.
Br. ca. 1934.

G.br., selveier
Øivind Ytterbø fra Gløsmyr f. 3/11-1913 d. 12/7-2004, s.a. Nils Olsen Ytterbø.
g.m. Dagmar Jensen f. 30/11-1921 d. 11/10-2001, d.a. Thor Jensen fra Skåtøy ved Kragerø og Bertha Larsen fra Grøtsund i Solum.
1. Brit Mary Ytterbø f. 1946 g.m. Øyvind Bråthen. Se Stulenv. 477.
2. Nils Thorbjørn Ytterbø f. 1948. Overtok gården.
3. Jon Bjørn Ytterbø (tvilling) f. 1954. Se Luksefjellv. 200 under Limi.
4. Marit "Mette" Ytterbø (tvilling) f. 1954 g.m. Viktor Arvesen fra Petersborg. Bosatt i Mælagata i Skien.
Br. 1946.

Øivind Ytterbø var født i Tørdal i Drangedal. Hans far kjøpte Gløsmyr og flyttet dit med sin familie i 1922.
Som de fleste andre småbrukere i Gjerpen hadde han alltid arbeid ved siden av gårdsdriften.
Les jubileums-artikkel om Ø.Y. i Telemarksavisa (TA) mandag den 3/11-2003, side 21.
Sønnen Nils bygde kårbolig og flyttet dit med familien i 1976.

Gårdens grenser, beskrevet på 1950-tallet:
”Nord: Nordre Kise. Øst: Ås. Syd: Hoppestad og Bø. Vest: Bø (Nordang).”

Fra Grunnboka: "Andel av Stulenvegen 47 (Gnr 11, bnr 4) er overdradd for kr 330.000 til Nils Thorbjørn Ytterbø (29.12.1987)."

G.br., selveier
Nils Thorbjørn Ytterbø (Nils Ytterbø) f. 1948.
g. 1969 m. Kirsten Jacobsen f. 1950.
1. Tove Ytterbø f. 1969. Se nedenfor.
2. Thor Håkon Ytterbø f. 1971. Bosatt i Stulenvn. 195 som er Gløsmyr.
Br. 1976.

Farmasøyt
Tove Ytterbø f. 1969.
forlovet m. Jan Willy Jensen Ruud f. 1966.

Takk til Tove Ytterbø for hjelp med nyere informasjon (2012).

(C) Gard Strøm.