ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Rising
Gård nr. 58 i Gjerpen kommune
.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 05.06.2022Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Rising 2 - Rising søndre
Gammelt løpenr. 159. Siden Norges matrikkel 1889: 58/2 m. fl.

Utskilt fra S. Rising i 1720. Landskyld 3 ½ hud.


Rising søndre i kveldssol. Foto: Gard Strøm 5.11.2013.


Adresse i dag: Luksefjellv. 30, 3716 Skien.

Presteenka Anne Nilsdatter brukte 1/3 part i denne gården fra ca. 1720. Se Prestegården.
Christopher Halvorsen Grini
brukte denne parten (jorda) fra ca. 1728. Se S. Grini(10).

Hans Thomas Lange brukte hele S. Rising (7 huder) som avlsgård fra han kjøpte den i 1745 og
til han solgte den i 1768 til Hans Jørgensen (Riising).

G.br., selveier
Hans Jørgensen Riising
fra Kleven 6/1-1736 bg. 1/5-1773. ”Hans Riising 36 1/4 aar.”, s.a. Jørgen Hansen Kleven.
g. 28/12-1758 m. Johanne Christensdatter fra N. Fossum dpt. 23/3-1738 bg. 6/9-1807. ”Enken Johanne Christensdtr., f. Bratsb.Kl. 69 1/2 aar.”, d.a. Christen Rasmussen.
1. Anne Hansdatter dpt. 19/8-1759 g.m. Tollef Rasmussen Fink. Se Familie 36 - S. Brekke 1801.
2. Jørgen Hansen dpt. 19/4-1761. Se Familie 50 - Kleiva 1801.
3. Christen Hansen dpt. 10/7-1763. Se Goberg under Århus.
4. Rasmus dpt. 17/11-1765.
5. Karen Hansdatter (Kari) dpt. 16/11-1766.
6. Abigael dpt. 15/3-1769 bg. 9/4-1769. ”Hans Riisings d. Abigael 14 dage.”
7. Rasmus Hansen dpt. 7/10-1770. Se Familie 66 - Kleiva 1801.
Br. ca. 1770.

 F.f. Hans Jørgensens pb. Anne fra Lund: Gregorii Lunds kone, Anne Aslaksdatter, Jan Grinie, Søren Jørgensen, Lars Christensen.
 F.f. Hans Klevens db. Jørgen: Halvor Lyngaasens kone, Guri Jonsdatter, Aslak Grinie, Rasmus Faareval, Søren Jansen.
 F.f. Hans Berrebergs db. Christen: Nils Engebretsens kone, Inger Jørgensdatter, Isak Sørensen, Søren Kleven, Halvor Gundersen.
 F.f. Hans Berrebergs db. Rasmus: Christen Fossums kone, Gunbior Jansdtr., Gunder Holm, Sven Jørgensen.
 F.f. Hans Berrebergs Karen: Søren Klevens kone, Marthe Gundersdtr., Halvor Foss, Simen Erlandsen, Jacob Jonsen.
 F.f. Hans Riisings pb. Abigael: Simen Erlandsens kone, Anders Eriksens kone, Jacob Riising, Søren Grinie, Sven Jørgensen.
 F.f. Hans Riisings db. Rasmus: Giert Larsens kone, Sophia Andersdatter, Isak Sørensen, Anders Andersen, Hans Pedersen.


Johanne Christensdatter var i tjeneste på Foss mens hun ble konfirmert og i tjeneste på Lund før hun giftet seg.
Hun stammer fra den gamle lensmannsslekta på Furuvald.
Denne familien bodde først ett års tid på Lund, ca. to år på Kleven, ca. 4 år på Berberg. Siden kom de til søndre
Rising i ca. 1770. Enka  bodde sine siste år på Bratsbergkleiva hos en av sine barn. 

Hans Jørgensen Rising solgte 4 skind i 1769 til Henrik Bruun. Denne parten ble solgt til Peder Sommer i ca. 1780.
Hans Rising solgte en annen part på 4 skind i 1769 til Nils Larsen i Skien. Prokurator Hypkoff kjøpte parten i 1779
og Jacob Bøyesen kjøpte den i 1799.
Hans Rising solgte i 1773 en part på 1 hud 1 skind til Ulrich Cudrio. Senere kjøpte Cudrio ytterligere 3 skinn fra samme
eiendom. Cudrio solgte dette (1 hud 4 skinn) til Simon Jørgensen Sem (uklare årstall) som solgte videre til
enkefru Rehbinder
som igjen solgte eiendommen til Ole Paus i 1799.

15/6-1773      HANS JØRGENSSEN RISING      Bamble Skifteprot. nr. 7, side 169b.
S.Rising       Arvinger:                            
               Enka Johanne Christensdatter og barna:
               1. Jørgen Hanssen   12 år.
               2. Christen Hanssen 10 ”
               3. Rasmus Hanssen    3 ”
               4. Anne Hansdtr.    14 ”
               5. Kari Hansdtr.     6 ”
Farbroren Søren Jørgenssen Sem formynder for alle barna.
Enka tok Aslak Grini til laugverge.
Brt:   660 - 0 - 21
Gjeld: 816 - 1 -  9 (insolvent).
Jordegods: Stervboet hadde eid halve gården, men avdøde hadde solgt unna jord så det som var igjen ble vurdert slik:
         1. Nedre Tveten                           80 rdlr.
         2. Putte-Kaasen                           60 --”--
         3. Løvaas                                     50 --”--
         4. 1 hud 1 23/24 skind i Rising     400 --”--

Skipskaptein, proprietær (større eiendomsbesitter)
Ole Paus (Ole Corneliussen Paus) f. 23/3-1766 i Lårdal, Telemark d. 27/7-1855 på S. Rising. Gravlagt i Skien, s.a. skoginspektør Cornelius Povelsen Paus fra Lårdal i Telemark. (1726-1799) og Christine Falck.
g. i Skien 27/11-1798 m. enke Johanne Cathrine Plesner fra Skien dpt. 7/4-1770 i Skien d. 8/12-1847 på S. Rising, d.a. kjøpmann Knud Plesner.
1. Hendrich Johan Paus f. ca. 1799
2. Christian Cornelius Paus f. 21/10-1800. Se nedenfor.
3. Marie Marthine Paus f. 5/5-1802.
4. Christine Pauline Paus f. 2/9-1803 g.m. enkemann Gerhard van Deurs. Se Familie 44 - Ø. Borge 1835.
5. Nicolai Kall bg. 13/12-1804. ”Ole Paus's hiemmedøbte drengebarn Nicolai Kall 5 uger.”
6. Jacob von der Lippe Paus f. 16/10-1806 d. 12/3-1826 på S. Rising.

7. Mariane Nicoline Elisabeth f. 14/10-1809.
8. Christopher Blom Paus f. 8/10-1810 g. i Farsund 16/5-1845 m. jomfru Else Marie Rasmine Jørgine Ernst fra København f. ca. 1818, d.a. ....skriver Carl Peter Ernst.
    Han var kjøpmann i Skien.
9. Johanne Caroline Paus f. 16/2-1813.
Br. 1799.

F.f. Ole Paus’s Christian Cornelius: Did. v. Cappelens k., Johan Altenburgs k., Ellen Marg. Blom, Hans J. Blom, Johan Blom, P. Adzleu, Jon Peter Hansen.
F.f. Ole Pauss
Maria Marthine: Ole Cudrios k., Petronelle Cornelia og Christiana Blom, Gerhard v. d. Lippe, Nicolai Plesner, Mogens Riegels.
F.f. Ole Paus’s
Christine Pauline: Elisabeth Cath. Blom og Holmer, Jfr. Maria Hofgaard, Provst v. d. Lippe, Hr. Hagerup, forvalter Jynge, Jens Blom.
F.f. Ole Pauss Jacob von der Lippe: Johan Bloms k., Johanne Cic.
Schlanbusch, Susanne Blom, Ole Cudrio, Joh. Altenburg, H. M. Hals, C. Echstrøm.
F.f. Ole Pauss
Mariane Nicoline Elisabeth: Nicolai Plesners k., Hans J. Bloms enke, Charl Coucheron, Foged Plesner, Frid. Plesner, Christen og Cornelius Blom.
F.f. Ole Pauss
Christopher Blom: Jon P. Hansens k., Johan Plesners k, Caroline Lieungh, Insp. Høch, Proc. Brangstrup, Knud R. Ørn, Christopher Blom.
F.f. Ole Pauses Johanne Charoline: Johan Altenburgs k., Hans M. Halls's k, jomfru Nicoline Plow, Johan Blom, Andreas Blom, Fredrich Plesner.

Johanne Cathrine Plesner (Henrik Ibsens farmor) var tidligere gift med skipskaptein Hendrich Ibsen. Nedenfor
er skifte etter en av hennes sønner fra 1. ekteskap. Den andre sønnen var Knud Ibsen, dikteren Henrik Ibsens far.

Jacob von der Lippe Ibsen f. 1796 bg. 8/2-1805. ”Ole Pauss Sted-søn Jacob von der Lippe Ibsen 8 5/12 aar.” 

27/5/1805      JACOB von der LIPPE IBSEN          Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 231a.
S.Rising       Arvinger:                            
               Mora Johanne Chatrine, g.m. skipskaptein Ole Paus.
               1 fullbror:          1. Knud Ibsen              7 1/2 år.
               2 halvbrødre: 2.
Hendrich John Paus      5 1/2 ”
                                          3. Christian Cornelius Paus 4 1/2 ”
              
2 halvsøstre: 4. Marie Marthine Paus         3 ”
                                         5. Christine Pauline Paus      2 ”
              
Formynder for Knud ble morbror kjøpm. Nicolaj Plesner i Skien.
               Formynder for de andre ble faren Ole Paus.
Brt: 399 - 1 - 10
Net: 381 - 2 - 20
Avdødes far var skibsskaptein Hendrich Ibsen.


       Etter maleri av Mikkel Mand. 
        Ole Paus som ung                Ole Paus som voksen
S. Rising. Gammelt foto.

Dette huset, som fremdeles er i utmerket stand, ble oppført av Ole Paus i 1799/1800.

Ole Paus kjøpte også 1 hud og 2 skinn i nordre Rising, samt 6 ½ skinn av Langård under Grini.

Tjenestefolk på gården i 1801: (Samtlige ugifte) Jan Haagensen(20), Gunhild Paus(31), Guri Maria Olsd.(30),
Maria Henningsdatter(26), Marthe Maria Andersdatter(20), Anne Haraldsdatter(17) og Marthe Olsdatter(40).

Beboere på S. Rising i 1845 var denne familien, som da besto av:
Skipperborger Ole Paus(80), hans kone, ”Johanne Catharina”(76), deres ugifte døtre Marie Marthine(43) og
Christine Pauline(41), samt Ole Paus sin sønnesønn, Johan Altenburg Paus(12).
Tjenestepike: Den ugifte Thora Johnsdatter(46).

Jurist, embedsmann, politiker, byfogd, m.m., selveier
Christian Cornelius Paus
herfra f. 21/10-1800 d. 8/4-1879 på Rising. Gravlagt i Skien.
g. i Farsund 12/5-1845 m. enke Edvardine Margrethe Irgens f. Qvale fra Vega i Nordland f. 1/8-1807 på Vega, Nordland d. 22/11-1880 på Rising. Gravlagt i Skien, d.a. sogneprest Andreas Qvale og Frederikke Christiane Ditlevine Heltzen fra Kongsberg.
Forlovere: "Henrik Severin Skanke og Christopher Blom Paus af Skien."
1. Edvarda Margrethe Paus f. 13/7-1847 i Farsund, Vest Agder g.m. sanitetsmajor Jørgen Magnus Grøn. Se nedenfor.
Br. 1850.

Christian Cornelius Paus var halvbror til Knud Ibsen og dermed onkel til den verdenskjente dikteren Henrik Ibsen.
Enka Edvardine Margrethe f. Qvale, var enke etter Lauritz Johannes Irgens. De hadde 2 barn sammen:
1. Lars Johannes Irgens f. 12/8-1835 i Farsund d. 1873. Var lege.
2. Laura Johanne Irgens f. 13/3-1837 i Farsund d. 1916. Trolig ugift.


Byfogd, stortingsmann, politimester, byskriver og magistrat Christian Cornelius Paus.
Her har han mottatt utmerkelsen, Ridder av St. Olavs Orden.

 

Kilde: "Fra det gamle Skien" (J. A. Schneider - 1924), bind III.

"Nicolai Benjamin Cappelens eftermand som byfoged (i Skien) var Christian Cornelius Paus (søn av Ole Paus paa S. Rising i Gjerpen), som hadde været foged paa Lister fra 1836, thingmand (stortingsrepresentant) derfra i 1848 (altsaa valgt før han tiltraadte i Skien), og nu hjemvendt til sin fødeegn (stortingsrepresentant var på det tidspunktet ikke noen fulltidsbeskjeftigelse). Han var byfoged i Skien til 1874 og døde paa Rising 1879. Det ser ut som han har været en rolig og sikker embedsmand, der holdt sig utenfor dagens strid. Conrad Schwach bruker i et brev til fogden Borchsenius det spøkende uttryk om ham, at han var ikke nogen 'ottendedels pause', hvormed vel skal betegnes en vis solid langsomhet. Likesom Cappelen gjemte han paa gamle aviser, men medens Cappelens (heldigvis for størstedelen indbundne) samling er bevaret, blev Paus's efter hans død opbrændt som 'braata'."

C.C. Paus var ridder av St. Olavs Orden.

Han ble 12. mai 1845 gift med Edvardine Margrethe Qvale (1807-1880) fra Vega i Nordland, datter av sogneprest Andreas Qvale (1779-1820). Hun var enke og hadde i sitt første ekteskap vært gift med cand.med. Lauritz Johannes Irgens (1807-1837), sønn av Eidsvoldsmannen Lars Johannes Irgens og bror av marineminister Nils Christian Irgens. Christian og Edvardine hadde en datter, Edvarda Margrethe Paus (1847-1903), som var gift med major og brigadelege Jørgen Magnus Grøn (1843-1914).
Se nedenfor. De hadde ingen barn.

Les mer om byfogd C. C. Paus på Wikipedia.

Kjøpt som tilleggsjord i 1854: Løpenr. 158b i 1854 - N. Rising(B).

Tjenestejente på gården i 1865:
Karen Thorsdatter fra Valebø f. 2/2-1840, d.a. Thor Olsen Wale og Maria Halvorsdatter. 

Andre i huset i 1875: Christian Cornelius Poul Irgens, fostersøn, f. 1867 i Farsund.

Tjenestefolk: Anne Bertine Isaksdatter f. 1849, Mariane Hansdatter f. 1853, Berte Kristine Andersdatter fra Holla
f. 1854 og Jens Olsen f. 21/8-1852. Se Jens Olsen i Århusv. 107 B "Goberg".

Gårdens besetning var i 1875 på 3 hester og 10 kuer.

Sanitetsmajor (lege)
Jørgen Magnus Grøn
fra Kongsberg f. 5/5-1843 d. 29/9-1914 i Fredrikshald (Halden, Østfold), s.a. kjøpmann Jens Peter Grøn og Kaja Dorthea f. Samuelsen.
g. 1870 m. Edvarda Margrethe Paus herfra f. 13/7-1847 i Farsund, Vest Agder d. 13/12-1903 i Fredrikshald (Halden).
Br. 1880.

Begge dødsfallene er ført inn i Gjerpen kirkebok.

Bonde, vognmann, selveier
Gunnar Sem
fra M. Sem f. 5/1-1857 d. 24/2-1906 på Rising, s.a. Lars Andreas Gunnarsen Sem.
g. 9/11-1882 m. Marie Mathiasdatter Øvrom fra Sem nedre f. 13/2-1859 i Porsgrunn d. 2/4-1936 på S. Rising, d.a. Mathias Engebretsen Øvrom.
1. Aslaug Sem f. 27/1-1883 på Lie i Skien d. 22/5-1908 på Rising. Hun døde av ”lungetæring”.
2. Ingebjørg Sem f. 18/2-1885 på Lie i Skien g.m. NN Svendsen?
3. Lars Gunnarsen Sem f. 5/12-1886 på Lie i Skien. Overtok M. Sem.
4. Alfhild Sem f. 8/2-1889 på Lie i Skien.
5. Mathias Øvrom Sem f. 22/1-1891 på Lie i Skien, døpt i Gjerpen d. 24/10-1971 ved Ullern i Oslo. Studerte i 1910 elektrokjemi.
6. Einar Sem f. 24/12-1892 i Gjerpen.
Overtok gården. Var landbrukselev i 1910.
7. Helga Marie Sem f. 22/10-1895 i Gjerpen.
Br. 1891.

Tjenestefolk på gården i 1900: Kokkepike Margith Johnsdatter fra Tuddal f. 1883, buddeie Aslaug Olsdatter fra
Tuddal f. 1862. Begge bodde i hovedbygningen.
Gårdsgutt Østen Nilsen fra Brevik f. 1887 og ugift fjøsmann Lars Andersen fra Gjerpen f. 1840. Begge disse bodde
i drengstuebygningen.


Minnebautaen som bøndene i Bratsberg reiste til ære for Gunnar Sem.

Se folketellingen 1910.

Bonde, selveier, sekretær
Einar Sem
herfra f. 24/12-1892 d. 30/5-1977.
g. 16/12-1922 m. Ragnhild Sørbøe fra Skien f. 1/2-1898 d. 29/5-1976, d.a. agent Otto Sørbø.
Forlovere: "Lars Sem, Gjerpen og Otto Sørbøe, Skien."
1. Kaare E. Sem f. 25/10-1923. Overtok gården.
2. Ragnar Sem f. 10/2-1925 d. 10/9-1983.
3. Gunnar Otto Sem f. 31/8-1930 g.m. Eldbjørg Helen f. 1932. Bodde i Luksefjellv. 41 under Rising.
Br. 1920.

Einar Sem hadde som sin far mange tillitsverv i styre og stell.

Gårdens besetning i ca. 1950: 1 hest, 11 kyr, 6 ungdyr, 9 griser, 26 høner og 110 kyllinger.

Risingseter hører til denne gården.

Bonde, selveier
Kaare E. Sem
herfra f. 25/10-1923 d. 21/10-2000.
g. 5/4-1952 m. Synnøve Hoppestad fra Hoppestad(5) f. 8/6-1925 d. 11/2-2018, d.a. Ole Nilsen Hoppestad.
Forlovere: "Kontorist Halvor Aas, Hoppestad og kontordame Rigmor Andersen, Landstadg. i Skien."
1. Ragnhild Sem f. 1953.
2. Kari Sem (tvilling) f. 1956.
3. Ole Einar Sem (tvilling) f. 1956. Overtok gården.
4. Trond Sem f. 1963. Se Hoppestad(5).
Br. 1964.

Kaare Sem hadde mange verv og ikke bare i politisk sammenheng, men også i Andelsslakteriet, Meieribolaget,
Gjerpen bondelag, Skogeierforeningen og andre foreninger.

Han solgte gården til sin sønn Ole Einar Sem i 1988.

Pst. En navnekommite i Skien kommunes Historiske Forum, har satt opp en flott, blå plakett på veggen til denne historiske bygningen, ut mot Luksefjellveien, med en innskripsjon som hevder at denne gården heter "Østre Rising". Dette er HELT feil. Dette har aldri vært annet enn Søndre Rising - eller Rising søndre. At det mye senere ble oppført en gård som kan kalles vestre Rising, rikker ikke ved dette faktum.
Hilsen fra Gard Strøm, som blander seg inn nå og da ;-D.

Veterinær, selveier
Ole Einar Sem
herfra f. 1956.
Br. 1988.

Rising Dyreklinikk drives i dag (2013) fra denne gamle praktgården.
 
Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2010.   Jernbanen                                              Luksefjellveien                   Siljanveien.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no