ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Nøklegård
Gård nr. 125 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 03.04.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Nøklegård 1 - Nøklegård nordre
Gammelt løpenr. 427. Siden Norges matrikkel 1889: 125/1 m.fl.

Landskyld 3 huder.

Adresse i dag: Holmsv. 340, 3721 Skien.

G.br., leilending
Erik Nøglegaard
f. ca. 1641 bg. 9/9-1711. ”Erik Nøglegaard fra Jønneval 70 aar.”
g.m. Anna f. ca. 1628 bg. 16/10-1709. ”Erik Nøglegaards qvinde Anna 81 aar. Laa siug og blind i 10 aar.”
1. Tobias Eriksen f. ca. 1675 g.m. Gunhild Christophersdatter. Se nedenfor.
2. ?Tollef Eriksen f. ca. 1663. Se Børønningen.
3. ?Abraham Eriksen. ”Ved Hytten”.
Br. ca. 1680.

Truls Pedersens kone Karen på Skavan, f. ca. 1631, ser ut til å være i nær slekt med denne familien.

Arbeider, innerst
Tobias Eriksen
herfra f. ca. 1675 bg. 21/2-1724. ”Tobias Moeje 49 aar.”
g. 14/8-1701 m. Gunhild Christophersdatter f. ca. 1675 bg. 7/12-1723. ”Tobias Moejes qde Gunild 83(!) aar.”
Forlovere: Erik Nøglegaard og Elef Jønnewold.

Denne familien bodde her i noen år før de kom til en plass under Foss, uvisst hvilken.
De var på en av plassene under Mo da de døde, fremdeles uvisst hvilken plass.

Tobias (Eriksen) Nøglegaard er nevnt som fadder for Ellef Jønnevalds barn i 1699. Han er også nevnt som fadder for
Ellef Jønnevalds barn i 1701 og 1702. Tobias Nøglegaard var igjen nevnt som fadder sammen med Ellef Jønnevald for
Maren Trulsdatters uekte barn fra Jønnevald i 1706.

G.br., leilending
Gunder Trulsen Nøglegaard
fra Skavan(B) f. ca. 1676 bg. 11/3-1742. ”Gunder Nøglegaard, 65 aar.”, s.a. Truls Pedersen.
g. 14/5-1702 m. Ingeborg Gundersdatter fra Dyrkoll(1) f. ca. 1674 bg. 13/4-1740. ”Gunder Nøglegaards Ingeborg, 66 aar.”, d.a. Gunder (Ingebretsen?) Dyrkold.
1. Even Gundersen f. ca. 1700. Se nedenfor.
2. Ole Gundersen dpt. 1/5-1707. Se Glenna(1) og N. Sem(8).
3. Aslak Gundersen dpt. 18/1-1711. Se N. Venstøp(A).
4. Else dpt. 16/12-1714 bg. 22/10-1715. ”Gunder Nøglegaards datter Else 1 aar. Barnekopper.”
Br. 1703.

F.f. Gunder Trullssens søn Ole fra Nøglegaard: Ingebret Berreberg, Rolf Skilbred, Johannes Dyrkold, Ole Hoppestads qvinde Karen, Else Dyrkold.
F.f. Gunder Nøglegaards søn Aslak: Vincens Hein, Jens Gram, Jon Capel, Lougmandens døttre Malene og Anna.
F.f. Gunder Nøglegaards datter Else: Peder Lensmand, Ole Sem, Rolf Risings qde., Ole Sems datter Johanne.

Kilde: Skoskatten 1711.
Nøchlegaard. Gunder Self, 6, Kone, 3 Børn, det eene u. 3 aar, 1 Dreng, 36 skilling.

Arbeider, innerst
Even Gundersen Nøglegaard
herfra f. ca. 1700 d. før 1788.
g. 22/10-1734 m. Margrethe Larsdatter f. ca. 1702 bg. 17/2-1788. ”Even Nøglegaards enke 86 aar.”
1. Maren Evensdatter dpt. 14/11-1734 g.m. Johannes Hansen. Se Kåsa under Skilbred.
2. Ole Evensen dpt. 25/3-1737.
3. Karen f. ca. 15/5-1739 bg. 31/5-1739. ”Even Nøglegaards Karen, 14 dager.”
4. Lars Evensen dpt. 26/6-1740.

F.f. Even Nøglegaards Maren: Hans Eresrø, Ole Glenne, Christen ---bachen, Johane Hynj, Karen Ga-------.
F.f. Even Nøglegaards Ole: Aslak Venstøb, Ingebret Dyrcol, Ole Glennis qde., Anne Dyrcol.
F.f.
Even Nøglegaards Karen: Gunder Nøglegaard, Halvor Aas, Aslak Venstøbs qde., Anne Dyrcol.
F.f. Even Nøglegaards Lars: Haral Berreberg, Erik Halvorssøn, Ole Gunderssøn, Aslak Venstøbs qde., Sitsel, --------.


Denne familien bodde her fra 1734 til 1752. De bodde i Hagen under Lund i 1762. 

G.br., leilending
Kjøstel Christensen
fra Berg under Dale i Sauherad dpt. 23/1-1697 bg. 15/2-1767. ”Tiøstol Nøglegaard 75 aar.”, s.a. Christen Tjøstolfsen og Oddbjørg Jonsdatter.
g.m. Kjersti Olsdatter fra Berge i Sauherad dpt. 18/9-1692 bg. 3/6-1764. ”Tiøstol Nøglegaards kone 78 aar.”, d.a. Ole Torgrimsson Berge og Anne Nilsdatter Svalestuen.
1. Kari dpt. 30/1-1724 i Sauherad. Død ung.
2. Ingeborg Kjøstelsdatter dpt. 24/8-1727 (hvor?) g. 13/10-1749 m. Torjer Olsen. Se Skilbred(3).
3. Eldbjørg Kjøstelsdatter dpt. 28/2-1732 (hvor?)  g.m. Ole Thorsen. Se nedenfor.
Br. 1742.

F.f. Kystol Christensens daatter Karen: Ingebor Dale, Kisti Aase, Kystol Moen og Hans Dale og Jon Kaasen(?).

Denne familien bodde først på plassen Berg under Dale i Sauherad. Siden vet jeg ikke
hvor de har oppholdt seg før de kom til Gjerpen i 1742.

Ingeborg og Eldbjørgs dåp har andre funnet, men jeg vet ikke hvor.
De er ikke døpt i Sauherad, Bø, Holla eller Gjerpen. Hva med Siljan?

G.br., innerst
Ole Thorsen
fra Hustvedtstrand i Melum, Solum dpt. 14/10-1731 d. 2/9-1810 i Solum. ”Ole Torsen Hustvedtstrand 83 aar.”, s.a. Thor Andersen og Helbjørg Jensdatter.
g. 19/5-1758 m. Eldbjørg Kjøstelsdatter (Helbjørg) herfra dpt. 28/2-1732 d. 4/12-1808. ”Helbiør Kiøstolsdatter under Hustvedt 59 aar.”
1. Thor Olsen dpt. 24/9-1758.

F.f. Ole Thorsens db.
Thor fra Nøglegaard: Torjer Schielbreds kone, Maren Thorsdtr., Nils Berg, Gunder og Anders Olsønner.

Ole Thorsen giftet seg med datteren på Nøklegård. De bodde her noen år før de flyttet til
Hustvedtstrand i Melum sogn, Solum prestgjeld.

G.br., leilending
Anders Olsen Nøglegaard
fra Skilbred(1) dpt. 4/6-1730 bg. 24/9-1809. ”Anders Olessøn Nøklegaard, sagt at være 69 aar.”, s.a. Ole Olsen Skilbred.
g1g 26/7-1762 m. Gunhild Mikkelsdatter fra S. Sætre i Luksefjell f. juni 1739 bg. 6/5-1798. ”Anders Nøklegaards kone Gunnild Michelsdtr., 59 aar.”,  d.a. Michel Lucassen.
g2g 29/4-1800 m. enke Guri Andersdatter f. ca. 1746 d. 30/8-1830 på Bratsberg.
1. Ingeborg Andersdatter dpt. 31/10-1762 g.m. Peder Olsen. Se Myra under Nøklegård.
2. Karen dpt. 26/8-1764 bg. 17/3-1782. ”Anders Nøglegaards d. Karen 17 ½ aar.”
3. Ole Andersen dpt. 17/4-1767 i Hedenstad kirke, Sandsvær. Se nedenfor.

4. Berthe dpt. 3/3-1771 i Hedenstad bg. 18/7-1784. ”Anders Nøglegaards d. Berthe 14 1/2 aar.”

5. Giøran bg. 5/9-1773. ”Anders Nøglegaards d. Giøran 3 dage.”
6. Michel dpt. 21/5-1775 bg. 23/7-1775. ”Anders Nøglegaards s. Michel 9 uger.”
Barn i 2. ekteskap:
7. Marthe Maria Andersdatter dpt. 17/7-1803 g.m. Frederik Christian Larsen. Se S. Sneltvedt(D).
Br. ca. 1773.

F.f. Anders Olsens pb. Ingebor fra Luxefjeld: Simen Erlandsens kone, Berthe Michelsdtr., Torjer Olsen, Even Larsen.
F.f. Anders Olsens pb. Karen fra Luxefjeld: Michel Lucasens kone, Marthe Olsdtr., Vebiøn Halvorsen, Ole Michelsen.
F.f. Anders Olsen Rajes Søn Ole: Even Torgersens qvinde Reje (Raje), Ingebret Torkildsens qvnde. ibid., Guri Biørnsen ibid., Anders Olsen Musgeberg-eje(?).
F.f. Anders Olsen Raies datter Birte: Ewen Torgersens qvde. Ibid, Ingeborg Halvorsdatter ibid, Ole Christensen ibid., Niri Bæruldsen, Rasmus Eriksen ibid.
F.f. Anders Nøglegaards db.
Michel: Tov Kastes kone, Karen Nilsdtr., Amun Thorsen, Niri Biørnsen, Ole Nilsen.
F.f.
Anders Olessøns pb. Marthe Maria u/Bratsberg: Kirsten Nilsdtr., Laurentse Engelbertsdtr., Nils Olessøn, Christen Pederssøn, Torbjørn Torbjørnssøn.

Anders eide plassen Raje under S. Bø i Efteløt i Sandsvær fra 1766-1775. Familien bodde tidligere på Sætre i Luksefjell.

13/9-1798      GUNHILD MIKKELSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 12, side 346b.
Nøklegård      Arvinger: Enkem. Anders Olssen og barna:
               1. Ole Anderssen, myndig og bor på gården.
               2. Ingeborg Andersdtr. død, vært g.m. Peder Olssen Myhra.
                   Barn: a. Nils Pederssen    4 à 5 år.
                            b. Kari Pedersdtr.      10 ”
                            c. Gunhild Pedersdtr 1 1/2 ”
                  Verge for alle 3 ble bestefaren Anders Olssen.
Brt: 97 - 1 - 12
Net: 53 - 0 - 21.

Guri Andersdatter var enke etter Christen Nilsen Kildahl på Bratsbergkleiva. Se Familie 37 - Kleiva 1784

Alle barna er fra hans første ekteskap. I 1801 bodde Anders og hans andre kone, Guri på en husmannsplass
under Bratsberg. Se Familie 87 - Kleiva 1801.

G.br., leilending
Ole Andersen Nøglegaard
herfra dpt. 17/4-1767 i Hedenstad kirke i Sandsvær d. 12/11-1842, s.a. Anders Olsen.
g. 25/10-1794 m. Berthe Olsdatter fra S. Sætre i Luksefjell dpt. 24/6-1770 d. 12/7-1847, d.a. Ole Mikkelsen Sætre.
1. Ole Olsen dpt. 1/1-1795. Se nedenfor.
2. Gunhild Olsdatter dpt. 1/10-1797 g1g m. enkemann Ole Pedersen (se N. Gåsehølen under Ås) g2g enkem. Christian Halvorsen. Se N. Venstøp(A)
    Hun ble gift for tredje gang med enkemann Ole Isaksen Holm. Se Doksrød(2).
3. Karen Olsdatter dpt. 16/3-1800. Ugift i 1842.
4. Anders Olsen dpt. 26/12-1802. Se Familie 26 - Venstøp 1845. Se også Familie 7 - Falkum 1835 og Familie 3 - Mæla 1865. Ingen barn.
5. Halvor Olsen dpt. 3/6-1805 d. 20/7-1842 i Skien g1g 23/8-1832 m. Karen Kirstine Hansdatter Berg f. ca. 1802. Bodde på Bakken i Skien. Han var bjelkehugger.
    Barn 1. Berthe Kirstine Halvorsdatter f. ca. 1835.
    Barn 2. Elen Christine Halvorsdatter f. ca. 1838.

6. Christopher Olsen dpt. 6/3-1808 d. 2/10-1823.
7. Simon Olsen dpt. 13/9-1811.

Br. ca. 1795.

F.f. Ole Anderssøn Nøklegaards db. Ole: Peder Myrens k., Karen Kirstine Aslaksdtr., Erik Berreberg, Ole Aas, Hans Moe.
F.f. Ole Anderssøns pb. Gunnil f. Nøklegaard: Peder Olessøns k., Maren Christopherstr., Nils og Erik Berreberg, Ole Christopherssøn.
F.f. Ole Anderssøns pb. Karen f. Nøklegaard: Ole Sæterets kone, Maren Christophersdtr., Ole Christopherssøn, Guldbrand Larssøn, Peder Myren.
F.f. Ole Anderssøns db. Anders f. Nøklegaard: Ole Christopherssøns k., Maren Christophersdtr., Anders Nøklegaard, Christopher Glende, Ole Christopherssøn.
F.f. Ole Anderssøns db. Halvor f. Nøklegaard: Lars Wenstøbs k., Anne Rasmusdtr., Ole Sæteret, Peder Myren, Lars Wenstøb.
F.f. Ole Anderssøns db.
Christopher f. Nøklegaard: Ole Christopherssøns k., Karen Pedersdtr., Christopher Glende, Lars Wenstøb, Ole Christopherssøn.
F.f. Ole Anderssøns db.
Simon f. Nøklegaard: Ole Christopherssøns k., Maren Christophersdtr., Ole Christopherssøn, Lars Halvorssøn, Ole Olessøn.

Ole Andersen ble født på husmannsplassen Raje under Bø i Hedenstad, Sandsvær. 

3/12-1842      OLE OLSSEN (Skal være Andersen ifølge Kirkeboka G.S.)   Bamble Skifteprot. nr. *)
Nøglegård      - leilending, d. 12.novbr.1842 -     
               Arvinger: Enka Berthe Olsdatter og barna:
               1. Ole Olssen, gift og bor her på gården.
               2. Anders Olssen, myndig, arbeider hos prokurator Dahl på Houen.
               3. Gunhild Olsdtr. g.m. Christen Halvorssen Venstøp.
               4. Kari Olsdtr. 42 år. Formynder: Christen Halvorssen.
       NB! 5. Halvor Olssen Blekebakken, død, etterlatt seg 2 barn:
                 a. Berthe Kirstine Halvorsdtr. 7 år.
                 b. Elen Chirstine Halvorsdtr.  4 ”
                 Formynder: Christen Halvorssen Venstøp.
Brt:    58 - 2 - 17
Gjeld: 126 - 2 - 16 (Insolvent).
*) A: BS 18 s.337b-361b. B: BS 22 s.46. C: BS 24 s.65.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

427

Nøklegaard

Ole Andersen

3 huder 2/3 skind

3 daler - 0 ort 7 skilling


G.br., selveier

Ole Olsen Nøglegaard
herfra dpt. 1/1-1795 d. 18/4-1875, s.a. Ole Andersen Nøklegaard.
g1g 12/10-1826 m. Gunhild Aslaksdatter fra Tufte(1) dpt. 16/12-1792 d. 10/2-1827, d.a. Aslak Halvorsen Tufte.
Forlovere: Daniel Tufte, Simon Jønnevald.
g2g i Siljan 19/6-1831 m. Dorthea Nilsdatter fra Island i Siljan dpt. 11/6-1797 d. 27/7-1880, d.a. Nils Jacobsen f. 1756 og Ingeborg Abrahamsdatter.
1. Gunhild Olsdatter f. 20/9-1831 på Nøklegård.
2. Ole Olsen f. 19/7-1834. Overtok gården.
Br. 1849.
 

15/3-1827      GUNHILD ASLAKSDATTER    Bamble Skifteprot. nr. 16, side 173a.
Nøklegård      Arvinger: Enkem. Ole Olssen og avdødes mor og søsken:
               1. Mora Mari Christensdtr. Tufte. Laugverge: Gregorius Tufte
               2. Christen Aslakssen, kjøpm. i Laurvig.
               3. Daniel Aslakssen Tufte.
               4. Inger Aslaksdtr. 42 år. Formynder: Broren Daniel.
Brt: 156 - 2 - 7 1/2
Net: 106 - 3 - 3 1/2.

 Bnr 2 ble utskilt herfra i 1849.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

427a

Nøklegaard

Ole Olsen

3 ort - 15 skilling

427e ditto Nils L. Houen             11 skilling


G.br., selveier

Ole Olsen Nøglegaard
herfra f. 19/7-1834 d. 6/10-1883 på Nøklegård, s.a. Ole Olsen Nøglegaard.
g. 3/10-1862 m. Anne Halvorsdatter fra Doksrød(1) f. 21/11-1821 d. 16/2-1891 på Doksrød, d.a. Halvor Paulsen Doxrød.
1. Ingeborg Marie f. 19/2-1864 d. 5/3-1864 på Nøklegård.
Br. 1875.

Anne Halvorsdatter var født på Sneltvedt. Hun var 41 år gammel da de ble gift.
De fikk bare ett barn som døde kun 15 dager gammel.

Jon Tovsen på Doksrød overtok i 1884 gården etter enka, Anne Halvorsdatter, som var hans svigerinne.
Han solgte Nøklegård i 1889 og Anne bodde hos dem på Doksrød med føderådskontrakt. Se Doksrød(1).

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

125

1

427a

Nøklegaard

Nøklegaard

Jon Tovsen

1 - 0 - 1

1 mark 76 øre


G.br., selveier

Martin Rasmussen Nøklegaard
fra N. Kise f. 24/6-1847, s.a. Rasmus Christensen Kiise.
g1g m. Karen Dorthea Olsdatter fra Hoppestad(5) f. 9/11-1856 d. 13/3-1881 på Kise, d.a. Ole Olsen Hoppestad. Hun døde i barselseng.
g2g m. Ingeborg Abrahamsdatter fra Nøklegård(2) f. 28/12-1849, d.a. Abraham Nilsen Nøklegaard.
Br. 1889.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

125 

1

Nøklegaard

Nøklegaard

Martin Rasmussen

1 mark 76 øre


Se folketellingen 1910.

G.br., selveier

Olaf Olsen Nøklegård
fra Nøklegård(2) f. 27/5-1886 d. 22/7-1920, s.a. Ole Abrahamsen Nøklegaard.
g.m. Janette Gurine Limi fra Hjellen f. 9/8-1889 d. 29/12-1984, d.a. Nils Jansen Limi på Hjellen.
1. Marie Nøklegård f. 3/2-1913 g.m. Olaf Heimholt. Se Limihøgda 29 under Hjellen.
2. Ole Nøklegård f. 22/7-1916. Overtok gården.
Br. 1922.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

125

1

Nøklegård

Jeanette Nøklegård

1 mark 76 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Holmsvegen 340 (Gnr 125, bnr 1) er overdradd til Ole Nøklegård (27.01.1954)."

G.br., selveier
Ole Nøklegård
herfra f. 22/7-1916 d. 27/7-1996.
g. 1947 m. Dagny Andrea Sommerfryd fra Luksefjellv. 113 under Grini f. 1923, d.a. Lars Sommerfryd.
1. Grethe Nøklegård f. 1951. Se nedenfor.
Br. 1954.

Fra Grunnboka: "Andel av Holmsvegen 340 (Gnr 125, bnr 1) er overdradd til Grethe Nøklegård (07.11.1974)."

Selveier
Grethe Nøklegård
herfra f. 1951.
g. 1972 m. bonde Simon Helge Dahl fra Frogner(7) f. 1951, s.a. Karl Dahl.
1. Marthe Nøklegård Dahl f. 1977. Bosatt i Oslo i 2009.
2. Ole Marius Nøklegård Dahl f. 1984.
Br. 1974.

Ekteskapet ble oppløst i 2002.

Simon Helge Dahl driver stort med gulrot- og potetdyrking sammen med Per Hoppestad.
Se Frogner(7).Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.                                                       Holmsveien

--------------

Utskilt Hustomt
125/9,10 "Fiolhaugen". Huset ble oppført i 1958.

Adresse: Holmsv. 339, 3721 Skien.

Fra Grunnboka: "Andel av Holmsvegen 339 (Gnr 125, bnr 9) er overdradd til Edvin Haldor Stensrud (01.12.1956)."

Elektr. montør i SKK, huseier
Edvin Haldor Stensrud
fra
Fredrik Rodesv. 11 på Frogner, f. 7/1-1922 d. 21/12-1992, s.a. Trygve Olaf Stensrud.
g. 1944 m. Helma K. Gavelstad fra Dale nedre i Luksefjell f. 20/9-1920 d. 19/11-1999, d.a. Gustav Gavelstad.
1. Willy Stensrud f. 1938 g.m. Lillian Nattedal fra Skogplassene. Hennes far kom fra Flatdal. Bosatt på Skogplassene i Solum.
2. Inger-Lise ”Lise” Stensrud f. 1944 g.m. Bjarne Helvin. Bosatt i Gregorius Dagsonsgt. på Borgestad.
3. Grete Torild Stensrud f. 1946 g.m. Karl Günter Eriksen. Ekteskapet oppløst. Hun er bosatt på Bjørndalsjordet.
4. Marit Synnøve Stensrud f. 1951 d. 1987 g.m. Arnfinn Venes. Bodde i Kroken i Drangedal.
5. Elsie Marie Stensrud f. 1959 g.m. Tony Arvesen. Bosatt på Hallingby v/ Hønefoss.
6. Morten Stensrud f. 1965 g.m. Janne Pedersen fra Limi. Bodde på Limi. Overtok dette huset i 2000.
Br. 1956.

Edvin Stensrud kjøpte denne tomta i 1956.

Helma ble født på plassen Lia under Godal i øvre Luksefjell.

Gavelstad er gårdsnavn i Lardal i Vestfold.

Fra Grunnboka: "
Andel av Holmsvegen 339 (Gnr 125, bnr 9) er solgt for kr 583.334 fra Willy Stensrud, Inger Lise Helvin, Grete Toril Erichsen,
Elsi Marie Arvesen, Anita Helen Lenes, Mariann Lenes Solum og Jan Ari Lenes til Morten Stensrud og Janne Stensrud (07.07.2000).
Salget omfatter også Gnr 125, bnr 10."

Huseiere
Morten Stensrud herfra f. 1965.
g.m. Janne Pedersen fra Limi f. 1967.
Br. 2000.


(C) Gard Strøm.