| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Stulen
Gård nr. 19 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 196
4.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.04.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Stulen
Gammelt løpenr. 106.

Matrikkelgården Stulen grenser i nord til Ås skog, i øst til Linddalselva og Stulstjenn og med Holt på den
andre siden av vannet. Gården grenser videre i sør og vest til Løvenskiold - Fossums skog 

Oluf Rygh: På norrønt ble gårdsnavnet skrevet for Stǫđull. Stul eller støl (seter).

Stulen lå øde etter Svartedauen og ble derfor kalt ødegård. Stulen var i likhet med de
fleste andre andre ødegårder ubebodd i 200-250 år før noen gjenryddet den.

En med navn Bjørn brukte Stulen i 1611 og 1623.

En Jon Stulen ble nevnt i sakefallsregisteret (bøteregisteret) i 1620 (avskrift: Jan Christensen).
”Annammidt aff Joen Stullenn for Ulydelse med schydz fherd och Waar derfor steffnet aff Lennsmandenn och icke mødte, Penndinge – 1 ½ dr.”

Jon Stulen fikk altså 1 ½ daler i bot for å ha unnlatt og møte fram til skyssplikt. Dette var til tider et stort ”bøte-tema” i Gjerpen.
Veldig mange bønder her ønsket ikke å skysse ”fintfolk” på kommando.

Den som betalte tienden av Stulen i tidsrommet 1621-1633 var eieren Claus Clausen i Skien.
Han brukte trolig Stulen som avlsgård eller seter.

Jens Stulen i 1629 og 1637, Oluf Stulen fra ca. 1640.

Fra skattematrikkelsen 1647:
”Stuellen som Olluff paaboer, schylder 2 huder. Deraff her Jehan Cappelan i Scheen 1 hudt,
och Jacob Jacobs(en) ibd. 1 hudt. Er lagt for penge 3 dr. Her Jehan och Jacob Jacobsen bygger.”

Fra kirkeboka: Maren Stulen bg. 10/2-1684. ”Maren Stulen, 75 aar g.” (f. ca. 1609).

Hammersmedmester, selveier
Teves Busch (Teuss Busch) trolig fra Schleswig-Holstein f. rundt 1600 d. før 1681.
g.m. Johanne Danielsdatter fra N. Fossum f. ca. 1630 bg. 23/12-1691. ”Jahanne Mester Tevsens paa Fossum 61 1/2 aar.”, d.a. Daniel Justsen.
Br. ca. 1670.

Hammermester ”Teuss Busch” bodde tidligere på M. Fossum.

Fra skattematrikkelen 1670/71:
“Stullen som M. (Mester) Teus bruger, schyller 2 huder som hand self med Bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt, 4 Rdl.“

Kilde: Bratsberg amt kopibok 5, 16 feb 1693
Antonius og Daniel Tevessønner på Midbøe i Gjerpen sogn, beklager seg over ulovlig skoghugst i Stulen skog, som er dem arvelig
berettiget, ved 3 bønder: Nils Gløersmyr, Christen Solvensen Rosvald og Kittil Solvesen Søndre Aas, og det enda Tevesønnene har
lovet dem å få udbruge av skogen 2 kullemiler, en på 68 lester kull og en på 40 lester størrelse. Trenger sin skog til å fremvirke av sin
skog til den store gjelds avbetaling til hytteverkets proprietarius Sr Børting.

Just Tevesen herfra f. ca. 1650 bg. 14/5-1727. ”Jost Tevessøn Tofteeje 87 aar.”, s.a. Teves Busch. Se ovenfor.
g. 28/5-1683 m. Maren Arnesdatter fra N. Venstøp(A) f. ca. 1667 bg. 18/8-1728. ”Jost Stægens enche Maren 61 aar.”, d.a. Arne Halvorsen Venstøp.
1. Teves dpt. 20/5-1684 bg. 17/5-1703. ”Jost Stulens søn Tevis 19 aar, døde paa Gulsæt, hafde zedel.”
2. Karen Justdatter dpt. 14/3-1686.
3. Arne dpt. 19/6-1687 bg. 8/5-1698. ”Jost Stulens Søn Arne 10 aa g. Fattig.”
4. Jahanne (Johanne) dpt. 19/1-1690 bg. 20/12-1696. ”Jost Stulens d. Jahanne 6 ¼ aar.”
5. Hans dpt. 13/4-1693 bg. 2/2-1710. ”Jost Steges søn Hans, 15 aar.”
6. Zacharias dpt. 5/7-1696 bg. 10/1-1697. ”Jost Stulens søn Zacharias 1/2 aar g.”
7. Johanne Justdatter dpt. 13/3-1701 g.m. Peder Jacobsen. Se Steigen under Hoppestad.
Br. 1683.

F.f. Jost Stulens datter Jahanne: Christen Lensmand, Gunder Aas, Zach. Tevessen, Anne Henriksd. Margrete Bush, Anne Lisbeth Bugh.
F.f. Jost Stulens søn Hans: Ole Dyrkol, Halvor Mælim, (Mæla.) Zach. Tevsen, Trine Tevsdatter, Ingri Søfrensd., Magrete Tolfsdatter.
F.f. Jost Stulens søn Zacharias: Peder Mælum, Antonig Tevsen, Mons Willatzens qnde Margrete, Jacob Bøes qnde Berte, Ronnou Nilsd. fra Otterholt.
F.f. Just Stulens Daatter fra Limie Johanne: Nils Tufte, Lorentz Jahnssen ved Hytten og Lars Arnesen paa Guldsæt. Ole Hoppestads qv. Karen, Christen Venstøbs qv. Magrete, Tharan Larsd. Limie.

Barnet Johanne ble født på Limi våren 1701. I 1710 og i 1728 bodde de på plassen Steigen under Hoppestad.
Maren hadde sin bror Lars Arnesen på S. Ås(B).

Stiger, selveier senere leilending
Antonius Tevesen herfra f. ca. 1646 bg. 3/9-1729. ”Antonius Stulen, 83 aar 4 maaneder.”
g1g 5/2-1693 m. Inger Sørensdatter f. ca. 1660 bg. 28/1-1722. ”Antonius Stulens qde, Inger 61 aar 12 uger.”
g2g 18/5-1723 m. Anne Olsdatter.
1. Inger Antoniusdatter dpt. 3/9-1724. Se nedenfor.
2. Kirsten Antoniusdatter f. juli 1726 g.m. Abraham Gundersen. Se Slettene under Mo.
Br. 1688.

Fra Fogderegnskapet 1711: Antonius Stuulen Self og Kone, 1 Dreng, 1 Pige, 24 skilling.”
Det var ingen barn i første ekteskap som levde i 1711.

F.f. Antoni Stiiers Inger: Lorens Janssøn. Ole og Henric Mognssøn, Christen Aases qde, Hans Aases datter.
F.f. Antoni Stulens Kirsten: Joh. Dyrcol. Jens Stulen, Jørgen Stulen, Hellie Fos. Karen Foseje.

Fra KB (kirkeboka): bg. 10/1-1751. ”Inger Antonidtr's s. Engebret 5 uger.”

Rasmus Malling eide 2 huder i S. Stulen fra 1698.

Delt i 2 bruk i ca. 1700.

Se Stulen (A) og S. Stulen (B).

(C) Gard Strøm.