| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Stulen
Gård nr. 19 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 196
4.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 10.04.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Stulen A
Det senere løpenr. 106a.

Denne gårdparten hadde en landskyld i 1700 på 1 ½ hud. Se også Stulen (B).

Eier 1700 – 1710: Franz Franzen Cudrio.

Leilending Antonius Tevesen.
Br. 1712. Se Gamle Stulen.

Eier Octavio Cappelen i Skien fra 1727.

Landskyld 1727: 1 hud.

Kanselliråd Herman Løvenskiold kjøpte denne parten av Stulen i 1742.
Løvenskiold – Fossum kjøpte i tillegg 2 skinn av Peder Rasmussens tidligere eiendom i 1779.
Deretter fikk han kjøpt 2 skinn 1822 og ble dermed eier av størsteparten av Stulen.

G.br., selveier
Jon Pedersen fra Stulen(B) dpt. 1/7-1759 bg. 13/12-1788. ”Jon Pedersen Stulen 29 1/2 aar.”, s.a. Peder Rasmussen
g. 17/10-1782 Kari Olsdatter fra S. Ås(B) dpt. 28/5-1758 d. 16/4-1832 på Stulen, d.a. Ole Rasmussen Aas.
1. Maren Jonsdatter dpt. 8/12-1782 g.m. Jan Pedersen. Se M. Bø(A).
2. Ole Johnsen dpt. 6/3-1785.
3. Peder Johnsen dpt. 20/3-1788. Bodde flere steder. Se N. Jønnevald.
Br. ca. 1793.

F.f. Jon Pedersens pb. Maren fra Stulen: Isak Aases kone, Karen Abrahamsdatter, Isak Aas, Aslak Stulen, Peder Olsen.
F.f. Jon Stulens db. Ole: Aslak Stulens kone, Karen Fransdtr., Ole Aas, Aslak Stulen, Jens Faareval.
F.f. Jon Pedersens db. Peder fra Stuulen: Henrich Stuulens kone, Anne Olsdatter, Isak Aas, Ole Aas, Aslak Stuulen.

Enka og barna bodde i 1801 hos sin mormor på S. Ås(B).

14/3-1789 JON PEDERSSEN Bamble Skifteprot. nr. 11, s. ?
Stulen Arvinger:
Enka Kari Olsdatter og barna:
    1. Ole Jonssen 4 år.
    2. Peder Jonssen 1 "
    3. Mari Jonsdtr. 6 "
Enka fikk sin stefar Ole Aas til laugverge.
Formynder for barna ble farbroren Aslak Pederssen Stulen.
Brt: 183 - 3 - 14
Net: 100 - 1 - 22
Jordegods: Gården Stulen, 2 1/2 skind. Vurdert for 40 rdl. Solgt på auksjon til hr. Barnholt for 146 rdl.

Gårdparten som nå hadde en landskyld på 2 ½ skinn ble solgt på auksjon til hr. Barnholt i Skien i 1789.
I 1801 eide Løvenskiold-Fossum 1 hud, 2 skinn og Aslak Pedersen eide 10 skinn.

Arbeider, selveier, senere leilending
Aslak Pedersen fra Stulen(B) dpt. 17/8-1749 bg. 27/3-1810. ”Aslach Pederssøn Stulen 60 1/2 aar.”, s.a. Peder Rasmussen.
g. 29/10-1778 m. Gunhild Gregoriusdatter fra S. Lund dpt. 26/3-1755 d. 26/2-1839 på Stulen, d.a. Gregorius Simonsen Lund.
1. Karen Aslaksdatter dpt. 13/5-1779 g.m. Rasmus Christophersen. Se Berberg(A).
2. Simon Aslaksen dpt. 18/2-1781. Se N. Stulen.
3. Maren dpt. 17/11-1782 bg. 17/12-1782. ”Aslak Stulens d. Maren 4 uger.”
4. Lucas Aslaksen dpt. 9/11-1783. Se Rønningen under Stulen.
5. Maren Malene Aslaksdatter dpt. 9/4-1786 g. 29/12-1812 m. Rasmus Halvorsen fra S. Ås(A).
    Se Bygdebok for Siljan (Bakken) om Hogstad nedre. Se også S. Ås(A).
6. Peder Aslaksen dpt. 16/3-1788. Se nedenfor.
7. John Aslaksen dpt. 24/1-1790. Se nedenfor.
8. Ingeborg Aslaksdatter dpt. 8/1-1792 g.m. enkemann Mons Monsen Hoppestad. Se Hoppestad(1).
9. Gregorius Aslaksen dpt. 16/11-1794. Se V. Stulen.
Br. 1779.

F.f. Aslak Pedersens pb. Karen fra Stulen: Isak Aases kone, Aslov Fransdtr., Sigur Omuth, Zacharias Gregoriisen, Jon Pedersen.
F.f. Aslak Stulens db. Simen: Henrich Stulens kone, Anne Malene Gregoriidtr., Jon Pedersen, Simon Lund, Zacharias Gregoriisen.
F.f. Aslak Stulens pb. Maren: Zacharias Lies kone, Anne Malene Gregoriidatter, Jon Stulen, Erik Gravelie, Simon Lund.
F.f. Aslak Pedersen Stulens db. Lucas: Jon Stulens kone, Anne Halvorsdatter, Nils Faarevald, Simon Lund, Henrich Pedersen.
F.f. Aslak Stuulens pb. Maren Malene: Henrich Stulens kone, Karen Fransdtr., Zacharias Lie, Jens Rasmusen, Mons Rasmusen.
F.f. Aslak Stulens db. Peder: Halvor Fieldalens kone, Anne Halvorsdtr., Jon Stulen, Simon Lund, Daniel Gregoriisen.
F.f. Aslak Stulens db. John: Henrich Stulens k., Sara Gregoriusdatter, Daniel Gregoriusen, Jens Rasmusen, Mons Rasmusen.
F.f. Aslak Stulens pb. Ingebor: Halvor Fielddalens k., Marthe Halvorsdtr., Halvor Leegaas, Mons Rasmussøn, Søren Halvorssøn.
F.f. Aslak Pederssøn Stulens db. Gregorius: Halvor Fjelddalens k., Sara Lund, Simon Lund, Daniel Jønnevald, Mons Rasmussøn.

12/4-1839 GUNHILD GREGORIUSDATTER Bamble Skifteprot. nr. *)
Stulen - død 26.febr. d.a. -
Arvinger: Barna:
    1. Simon Aslakssen 58 år.
    2. Lucas Aslakssen 57 "
    3. Peder Aslakssen 50 "
    4. Gregorius Aslakssen 44 "
    5. John Aslakssen, død, etterlatt seg 5 barn:
    6. Kari Aslaksdtr. g.m. Arne Nielssen Berreberg.
    7. Maren Aslaksdtr., enke etter Rasmus Halvorssen Hogstad i Slemdal.
        Laugverge: Broren Simon A. Stulen.
    8. Ingeborg Aslaksdtr. g.m. Mogens Mogenssen Hoppestad.
Brt: 282 - 3 - 15
Gjeld: 887 - 1 - 19 (Insolvent)
*) A: BS 18 s.172b. B: BS 21 s.342a. C: BS 23 s.386b.

Verksarb., leilending
Peder Aslaksen herfra dpt. 16/3-1788 d. 29/3-1874 på Langangen u. Fossum, s.a. Aslak Pedersen Stulen.
g. 14/10-1824 m. Berthe Maria Pedersdatter fra Porsgrunn dpt. 21/5-1804 i Porsgrund d. 6/1-1873 på Langangen, d.a. Peder Christensen og Anne Engebretsdatter.
Forlovere: "Hans Larsen Aas, Jens Isaksen Foss."
1. Aslak Pedersen f. 15/7-1825 i Stulen. Se Slettene under Mo og S. Mo.
2. Peder Pedersen f. 1/5-1827. I følge FT 1865: ”Sindsvag og døv fra sit 25. aar.”
3. Gregorius Pedersen f. 17/9-1830. Se nedenfor.
4. Ingebret Pedersen f. 9/11-1834. Se Langangen(A) under Fossum.
5. Gunhild Pedersdatter f. 11/11-1842. I tjeneste på Fossum i 1875. Ikke i Gjerpen i 1891.
Br. 1823.

I vielsesprotokollen er det anført at Berthe Pedersdatter var ”tjenende paa Foss” og videre: ”Bruden fød og døbt i Porsgrund.”
Faddere ved hennes dåp var: Pigen Anne Halvorsdatter, P. Maren Evensdatter, Niels Pedersen, Peder Sørensen, Jens Johnsen og Torger Engebretsen.

Berthe Marias foreldre giftet seg i Porsgrunn 6/8-1797:
Uk. og Soldat Peder Christensen og p. Anna Engelbrethsdatter.
Caveringsmænd (forlovere): Christen Moldhougen og Hans Olsen.

Peder døde hos sin sønn Ingebret på Langangen u. Fossum av alderdomssvakhet i 1874.
Kona, Berthe Marie døde samme sted året før.

Arbeider, innerst
Gregorius Pedersen herfra f. 17/9-1830 d. 13/12-1862, s.a. Peder Aslaksen Stulen.
g. 17/6-1859 m. Gunhild Gregoriusdatter fra V. Stulen f. 7/8-1834 d. 9/6-1867, d.a. Gregorius Aslaksen.
1. Peder Gregoriusen f. 11/2-1860 i Stulen.
2. Anne Marie Gregoriusdatter f. 23/3-1862 i Stulen.

Arbeider, leilending
John Aslaksen herfra dpt. 24/1-1790 d. 3/4-1839, s.a. Aslak Pedersen Stulen.
g. 15/9-1825 m. Ingeborg Olsdatter fra S. Ås(B) dpt. 19/8-1804 d. 11/12-1852 på S. Ås, d.a. Ole Olsen Aas.
Forlovere: "Hans Larsen Aas, Ole Olsen Aas."
1. Anne Helvig Johnsdatter f. 13/5-1826 g. 10/4-1856 m. Christian Christophersen fra Øvre Hoppestad(C). Emigrerte til N. Amerika i april 1856.
2. Aslak Johnsen f. 24/4-1829. Emigrerte til N. Amerika våren 1856 sammen med sin søster Ingeborg. Se Presteattest av 17/4-1856.
3. Ole Johnsen (Ole Johnsen Aas) f. 28/1-1832. Emigrerte til N. Amerika i april 1862. Se Presteattest av 4/4-1862.
4. Ingeborg Johnsdatter f. 20/4-1834. Emigrerte til N. Amerika våren 1856 sammen med sin bror Aslak. Se Presteattest av 17/4-1856.
5. Maren Johnsdatter f. 25/10-1836.
Br. 1831

Enka Ingeborg Olsdatter ble g2g med Jens Olsen. Se nedenfor.

13/5/1839 JOHN ASLAKSSEN STULEN Bamble Skifteprot. *)
Stulen - død 3.april s.a. -
Arvinger:
        Enka Ingeborg Olsdatter og barna:
    1. Aslak Johnssen 10 år.
    2. Ole Johnssen 7 " Formynder
    3. Anne Helvig Johnsdtr. 15 " morbroren
    4. Ingeborg Johnsdtr. 5 " Niels Olssen Aas.
    5. Maren Johnsdtr. 2 "
Enkas laugverge ble Abraham Halvorssen Hoppestad.
Brt: 52 - 2 - 5
Net: 47 - 0 - 0
*) A: BS 18 s.172b. B: BS 21 s.343b. C: BS 23 s.386.

Arbeider, leilending
Jens Olsen fra Ås(6) f. 26/4-1813 d. 21/2-1867, s.a. Ole Halvorsen Aas.
g. 18/6-1840 m. enke Ingeborg Olsdatter fra S. Ås(B) dpt. 19/8-1804 d. 11/12-1852, d.a. Ole Olsen Aas.
Br. 1841.

Denne familien boddde her i mer enn 20 år. De flyttet senere til Ås(3).

Arbeider, leilending
Halvor Isaksen fra Kåsa under Dyrkoll f. 28/11-1831 d. i USA, s.a. Isak Halvorsen
g1g 27/12-1855 m. enke Ingeborg Lucasdatter fra Rønningen under Stulen f. 7/9-1826 d. 21/8-1862, d.a. Lucas Aslaksen.
g2g 28/12-1865 m. enke Gunhild Gregoriusdatter fra V. Stulen f. 7/8-1834 d. 9/6-1867, d.a. husmann Gregorius Aslaksen Stulen.
Forlovere: "Halvor Gregoriusen Stulen, Halvor Hansen Limi."
1. Isak Halvorsen f. 30/1-1857.
2. Peder Halvorsen f. 27/3-1860.
3. Helvig Halvorsdatter f. 27/3-1860.
4. Gregorius Halvorsen f. 7/6-1866.
Br. 1863.

Enka Ingeborg Lucasdatter var tidligere gift med Jens Pedersen på Rønningen under Stulen.
Gunhild Gregoriusdatter var enke etter Gregorius Pedersen. Se ovenfor.

Ingeborg Lucasdatters barn: Berthe Marie Jensdatter f. 1847, Lars Jensen f. 1849 og Maren Jensine Jensdatter f. 9/7-1854.
2 år etter at han hadde blitt enkemann igjen tok han med seg 6 barn og emg. til N. Amerika via Quebek den 15/4-1869.

Hans Ellefsen.
Br. 1869.

I 1865 var det kun en Hans Ellefsen i Gjerpen. Han bodde med sin familie på Høgset på Uthaugen.
Han er ikke gift i Gjerpen, heller ikke død i Gjerpen.
Om det er den samme personen vet vi ikke, men en Hans Ellefsen hadde S. Stulen fra 1869 – 1870.

Se S. Stulen(A), S. Stulen(B).

(C) Gard Strøm.