| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hyni
Gård nr. 7 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
Oppdatert 22.02.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Søndre Skotland(A). Søndre Skotland(B).
 

Skotland søndre A

Husmannsplasser under søndre Hyni. Bebodd av arbeidere ved Fossum jernverk.
Eier: Eierne av Fossum jernverk.

 


Disse plassene lå på vestsiden av Falkumelven.
 

Verksarbeider, husmann 

Nils Skotland f. ca. 1609 bg. 24/3-1692. ”Nils Skotland 83 aar g.”

g1g NN (Else?)

g2g 1683 Ingeborg Torjusdatter

1. ?Guri Nilsdatter f. ca. 1640 g.m. Anders Eriksen. (”Guri Nilsdatter fra Skotland.”). Se N. Skotland(B).

2. ?Aaste Nilsdatter f. ca. 1641 g.m. Bent Olsen. Se nedenfor.

3. ?Nils Nilsen

Barn i 2. ekteskap:

4. Else Nilsdatter dpt. 10/5-1685. Se Vassbrekka under Grini.

Br. i 1651, 1694.


Jernverksarbeider, husmann

Bent Olsen fra plass under Århus f. ca. 1648 bg. 10/7-1718. ”Bent Skotland 70 aar.”

g. 6/1-1690 m. enke Aaste Nilsdatter trolig herfra f. ca. 1641 bg. 8/12-1725. ”Bent Skotlands enche Aaste 84 aar.”

1. Tarald Bentsen dpt. 26/12-1690.
Br. i 1689, 1718.

 

Bent Skotlands "stedatter" Dorthe var fadder i 1702, så Aaste har trolig vært gift tidligere.

F.f. Bent Aarhuses søn Taral: Tønnis Aarhus, Nils Hanssen tienr paa Gulset, Dorthe Anders Nilssens, Isak Gulsets qvinde, Anne Michelsdatter fra Aarhus.

Taral Skotland f. ca. 1643 bg. 6/11-1681. "Taral Skotland, 38 aar gam."
Aaste Valentinsdatter f. ca. 1624 bg. 28/9-1704.  ”en gl. qvinde fra Skotland Aaste Valentinsdatter, 80 aar. hafde zedel.”
 

Matrikkelen 1711 forteller om 2 husmenn som bodde på Skotland under S. Hyni:

1. Anders Hammersmed, med kone og 3 barn. Han arbeidet ved Fossum Jernverk.
2. Bent, i verkets arbeid, med kone og en sønn som også arbeidet ved verket.
Det fortelles at Bent er vanfør. Her bodde også ei enke Marte.
 

 

 

Skotland søndre B

Under S. Hyni.

 

Se også Søndre Skotland(A).

 

Hammersmed

Anders Børgersen fra Sverige f. ca. 1660 bg. 6/3-1712. ”Anders Børgerssøn Hammersmed, 52 aar.”

g. 19/12-1708 m. Anna Jansdatter f. ca. 1670 bg. 7/5-1741. ”Jan Sørenssøns Enche Anna, 71 aar.”

Forlovere: "Jørgen Straale, Giert Hynj."

1. Anna Catrine dpt. 7/7-1709 bg. 12/2-1713. “Anders Børgerssøns datter Anna Catrine fra Hynj 3 1/2 aar. Døde i meslinger.”

2. Jens bg. 14/11-1711. ”Anders Børgerssøns søn Jens 31 uger fra Sr.Hynj.”

Br. i 1708, 1711.

Anders var født i Sverige. Han var hammersmed-svend ved Fossum jernverk og bodde ”ved Hytten” (ved verket) da han giftet seg i 1708.
Anders Hammersmed var nevnt som husmann u. S. Hyni og i verkets arbeid, med kone og 3 barn hvor det ene barnet var under 3 år.
Enka giftet seg igjen i 1714 med Jan Sørensen. Se Fossum 1700-1750.

Barnedåp i Gjerpen krk. 6/12-1696:
”Et uæcte Barn, faderen Anders Børgesen Svenske hammersmed ved Hytten, Moderen Anne Stensdatter, Barnet Kirsten,
testes: Waldemar Klokker, Knut Rø, Matthis Doxrøs qnde, Mathis Snedkers qnde, Karen Knut Røes stiffdatter.”

Begravelse i Gjerpen: 25/3-1697: ”Anders Børgesens Svenske hans frillebarn Kiersten avlet med
Anne Stensdatter, der dødde i Porsgrund, 1/4 aar g. - fattig jord.”

Fra folketellingen 1801 under S. Hyni:

Jernverksarbeider, bødker
Hans Engebretsen f. ca. 1755 d. 8/4-1820 på en plass u. Hyni.
g. 6/10-1781 m. Malene Olsdatter fra Moeje f. ca. 1765 d. 4/5-1829 under Fossum. "Enke efter
Hans Engebretsen Bødker, 82 aar."
1. Ole Hansen dpt. 5/5-1782.
2. Marthe Hansdatter dpt. 17/7-1785.

F.f. Hans Engebretsens db. Ole under Moe: Anne Olsdtr. fra Ersrøe, Maria Jacobsdtr., Kittil Jacobsen, Sigurd Jermundsen.
F.f. Hans Engebretsens pb. Marthe fra Moe Ejet: Jon Eichonrøes kone, Gunbør Ledvorsdtr., Ole Knudsen, Sigur Jermundsen.

Dette var begges første ekteskap. Malene er i slekt med kona til Erik Heljesen på Slettene under Mo.

Dette var arbeiderboliger, eid av Løvenskiold - Fossum. Det har nok derfor bodd folk her i jernverkstiden.
De kan ha blitt oppført på andre plasser. Se også Kåsa og N. Skotland.

Skomaker, husmann med jord

Anders Ellefsen fra Svarverplassen under Tufte f. 30/8-1820 d. 24/7-1897 på Foss fattighjem, s.a. Ellef Olsen.

g. i Skien 16/11-1845 m. Karen Kirstine Vebjørnsdatter fra Vebjørnsplass under Gulset f. 6/3-1817 d. 13/11-1890 på Hyni, d.a. Vebjørn Halvorsen.

Forlovere: "Christian Christensen og Halvor Nielsen Aarhuus."

1. Edvard Andersen f. 21/7-1847 under Gulset. Se Familie 11 - Fossum 1875.

2. Anne Andersdatter f. 26/11-1851 under Hyni g.m. arbeider Lars Kristensen Bø. Se Vestre Bø.

3. Olaus Andersen f. 19/1-1855 i Skotland under Hyni.

4. Andreas Andersen f. 17/10-1858 under Hyni. Dagarbeider v/ ølbryggeri i Skien i 1875.

Br. ca. 1851.


Denne familien bodde på Gulset en tid etter at de giftet seg. I ca. 1851 kom de til Skotland under Hyni.
De hadde i 1875 1 ku i husholdningen.

 

Barnedåp i Gjerpen kirke: Andreas Andersen f. 27/3-1845. Mor: Pige Karen Reiersd. Br. kl. Angiver som
Fader: Uk. Anders Ellefsen Svarverplads u. Tufte.

Se også de nordre Skotlandsplassene.

(C) Gard Strøm.