ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 15.12.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Vassbrekka

Husmannsplass under søndre Grini.

I følge kart fra 1845 beliggende øst for Siljanveien, i lia ned mot Børsesjø.
Senere skyldsatt som bnr 14. Se Grini(14).

Noen familier overlapper hverandre her. Det er p.g.a. at det, til tider bodde opp til 3 familier i Vassbrekka.

Soldat, husmann
Thorbjørn Jansen
f. ca. 1688 bg. 23/4-1722. ”Torbjørn Janssøn Nr. Grinj. 34 aar.”
g. 28/12-1718 m. Else Nilsdatter fra S. Skotland under Hyni dpt. 10/5-1685 bg. 18/5-1763. ”Else Nilsdtr. 82 aar.”, d.a. Nils Skotland.
Forlovere: “Jacob Rissing, Christopher Grinj.”
1. Einar Thorbjørnsen dpt. 14/5-1719. Se Kausanrød under Grini.
2. Ingeborg Thorbjørnsdatter dpt. 21/9-1721 bg. 1/1-1764. ”Ingeborg Torbiønsdtr. 44 aar.”

F.f. Torbiøns søn Ener: Jacob Rising, Per Møller, Anne Jansdatter Grinj, Gertrud Strømdal.
F.f. Torbiørns datter Ingeborg: Rolf og Peder Rising, Torjer Køjte, Marta Rising.

Barnedåp i Gjerpen krk. den  23/10-1712: 
”Randj Nilsdatters u-ægte søn fra Nr. Aas Nils. Barnefader udlagt Torbiørn Soldat fra S. Grinj.
Test: Lars Aas, Halvor Hanssøn Aas, Kittil Aases qde Maren. Karen Nilsdatter Aas.”

Arbeider, husmann
Claus Olsen
fra Ø. Lyngåsen dpt. 10/4-1737 bg. 9/6-1800. ”Claus Olessøn under S. Grinie 63 1/6 aar.”, s.a. Ole Albretsen Lyngaas.
g1g 12/10-1762 m. Anne Sivertsdatter fra Ø. Usterud under Vale i Holla (Ytre Valebø) dpt. 27/5-1731 bg. 30/3-1765. ”Claus Olsens kone 41 aar.”, d.a. skogsarbeider
Sivert Pedersen og Kirsten Jonsdatter.
g2g 28/12-1765 m. Aaste Olsdatter f. ca. 1731 bg. 21/2-1808. ”Enken Aaste Olesdtr. Wasbrække, sagt at være over 70 aar.”
1. Kirsten dpt. 24/2-1765 bg. 7/7-1765. ”Claus Olsens d. Kisten 20 uger.”
Barn i 2. ekteskap:    
2. Ole Clausen dpt. 24/6-1766. Var fadder for sin søster Karens barn i byen i 1800. Overtok denne plassen.
3. Anne Sørine Clausdatter dpt. 1/5-1768 g.m. enkemann Abraham Andersen. Se Familie 9 - S. Brekke 1810.
4. Kirsten Clausdatter dpt. 5/8-1770.
5. Albert Clausen dpt. 15/8-1773.
6. Karen Clausdatter dpt. 9/6-1776 g. i Skien 12/10-1799 m. Lars Anundsen fra Løberg. Bodde på Bakken i Skien.

F.f. Claus Olsens pb. Kirsten fra Grinie Ejet: Nils Torjersens kone, Ingebor Olsdtr., Einer Torbiønsen, Peder Sivertsen, Ole Einersen.
F.f. Claus Olsens db. Ole fra Grinie Ejet: Ingebor Olsdatter, Ingebor Olsdtr., Einer Torbiønsen, Nils Torjersen, Ole Einersen.

F.f. Claus Olsens pb. Anne Sirene fra Grini Ejet: Elen Andersdtr., Anne Jensdtr., Nils Berreberg, Ole Einersen, Jan Olsen.
F.f. Claus Olsens pb. Kisten fra Grinie Ejet: Clemet Rasmusens kone, Maria Jensdatter, Nils Torjersen, Ole Einersen, Ole Monsen.

F.f. Claus Olsens db.
Albret fra Grinie Ejet: Berthe Simensdatter, Maria Johannisdatter, Clemet Rasmusen, Christen Nilsen.
F.f. Claus Olsens pb. Karen fra Grinie: Nils Torjersens kone, Marthe Hansdatter, Nils Berreberg, Simen Nilsen.

Claus Olsen var på ”Griniejet” i 1755 da han ble konfirmert. Det var på plassen Kausanrød under Grini.
Han bodde der med 2 av sine søstre. Trolig som tidlig foreldreløse.
Anne Siversdatter var søster til Peder Siversen på Berberg, tidl. på Kikut under Rising.

Det bodde ei jente her i mars 1752 som het Maren Olsdatter. Hun fikk det året ei datter utenfor ekteskap,
som trolig het Maria Johannesdatter. Denne Maria Johannesdatter ble sannsynligvis gift første gang den
28/9-1775 med Lars Gregoriusen på Skavan. Se Skavan under Fossum.

Gevorben soldat
Ole Bertelsen d. rundt St. Hans 1785 i Fredrikstad som vervet soldat.
g.m. Berthe Paulsdatter.
1. Bertel f. ca. 1781 bg. 16/3-1783. ”Berthe Povelsdtrs. Søn Berthel Thomesen 1 ¼ aar.”
2. Paul Olsen f. ca. 1787 d. 30/8 bg. i Heddal 3/9-1789. ”Povel Olssøn gl. 2 aar 2 maaneder”.

Teksten fra Heddal kirkebok ved Paul Olsens begravelse (ved G. Strøm):
”Begravet Povel Olssøn, som døde d. 30 augusti. NB. Hans moder Berthe Povelsdatter hører til Gjerpens menighed, hvor hun har holdt til i en Plads kaldt Wasbrekka under Grini, men af armod kom hun hid, for at tage Ophold for sig og for Drenge Børn, hun har
opholdt sig her siden pintsedags Tiid. Hendes mand, geworben Ole Berthelssøn døed i Friderichstad ved St. Hans Dags Tiid i aaret 1785. Hun fik Brev af mig d. 3. Sept. at reyse tilbage ned til Gierpen Sogn igjen.”

Kommentar av G. Strøm:
Jeg har ikke funnet noen Ole Bertelsen innført i Fredrikstad kirkebok som død i tiden 1781-1789.


Arbeider, husmann
Ole Clausen Wasbrække
herfra dpt. 24/6-1766 d. 24/7-1816 på Vassbrekka.
g. 27/11-1800 m. Maria Abrahamsdatter fra Bratsbergskauen dpt. 22/6-1766 d. 16/2-1850 på Vassbrekka, d.a. Abraham Christensen.
Forlovere: "Nils Berberg og Even Sneltvedt."
1. Claus Olsen dpt. 19/7-1801. Se nedenfor.
2. Abraham dpt. 18/3-1804 bg. 1/7-1804. ”Ole Claussøns db.
Abraham und. S. Grinie. 16 uger.”
3. Anne Maria Olsdatter dpt. 18/3-1804 g.m. Lars Andersen. Se Haukeråsen(3).
Br. ca. 1800.

F.f. Ole Claussøns Claus u/S.Grinie: Gunnil Christensdtr., Anne Larsdtr., Søren og Engelbert Grinie, Hans Knudssøn.
F.f. Ole Claussøns Tvillinger Abraham og Anne Maria u/S.Grinie: Margarete Nilsdtr., Inger Joh. Haraldsdatter, Ingebor Jensdtr., Gunnil Olesdtr.,
      Peder Drengssøn, Lars Anundssøn, Simon Janssøn, Jon Simonssøn, Christen Olessøn, Solve Engelbertssøn.

Ellen Maria Knudsdatter (Uægte), f. 25/9-1826, Moder: Pige Anne Maria Olsd. Brækkejordet.,
Udlagt Barnefader: Søfarende Knud Christophersen af Arendal.

Arbeider, huseier
Claus Olsen
herfra dpt. 19/7-1801 d. 20/1-1882 på Vassbrekka, s.a. Ole Clausen Wasbrække.
g1g i Skien 15/2-1829 m. Ellen Karine Gundersdatter fra Skien dpt. 21/3-1802 d. 15/10-1843 på Vassbrekka, d.a. Gunder Axelsen fra Kjøyta u. Grini.
Forl: Anders Rasmussen, Johannes Gundersen.
g2g 4/12-1845 m. Pernille Petersdatter fra plass u. Foss dpt. 6/7-1800 d. 14/11-1881 på Vassbrekka, d.a. Ragnhild Olsdatter og Peter Gasmann fra S. Venstøp(B).
1. Karen Maria Clausdatter f. 18/4-1829 i Vassbrekka.
2. Anne Gurine Clausdatter f. 13/2-1831.
3. Gunder Clausen f. 5/7-1832. Ugift sjømann i 1865. Emigrerte til Amerika 14/4-1868.
4. Elen Clarine Clausdatter f. 23/3-1834.
5. Ole Clausen f. 3/9-1837.
6. Elisabeth Clausdatter f. 28/7-1840. Emigrerte til Amerika i april 1867.
7. Christian Clausen f. 2/12-1842. Var handelsbetjent da han 11/5-1872 emigrerte til Amerika.
Br. ca. 1830.

F.f. Claus Olsen, Ellen Gundersd. Vasbrekkas Karen Maria: Niels Vattenbergs kone, pige Anne Maria Olsd. Ballestad, Johannes Jensen Ballestad, Niels Eriksen Bratsbergklev, Johan Solvesen Grinie.
F.f. Claus Olsen, Ellen Gurine Gundersd. und. Grinies Anne Gurine: Ole Wasbrekkas enke Grinie, pige Karen Gundersd af Skien, Gunder Axelsen af Skien, Johan Erboe Grinie, Lars Jacobsen Grinie. Hjemmedøbt af Maria Wasbrekka.
F.f. Claus Olsen, Ellen Gurine Gundersd. Grini søndres Gunder: Lars Andersens kone Skifjeld, pige Karen Gundersdatter, Skien, Niels Eriksen, Bratsbergklev, Isak Abrahamsen, Brkl., Peder Hansen, Skien.
F.f. Claus Olsen og Elen Karine Gundersd. under Grinies Elen Clarine: Anders Gundersens kone af Skien, pige Aaste Clarine Larsd. af Skien, Tolv Jørgensen, Jørgen T. Grini og Ingebret S. Grini. Hjemmedøbt af Marie Wasbrekke.
F.f. Claus Olsen Wasbrække u. Grinie og Elen Karine Gundersdatters Ole: Anders Gundersens kone, Gurine Marie Hansd. i Skien, p. Marie Bruun i Skien, Halvor Olsen, Brækkejord., Ole Rasmussen i Skien, Aage Aanesen i Skien.
F.f. Claus Olsen Wasbrække u. Grinie og Elen Karine Gundersdatters Elisabeth: Hans Isaksens kone, Maren Danielsdatter Grinie, pige Gunnild Pedersd., Ødesneltvedt, Solve Engebretsen Grinie, Ole Rasmussen i Skien, Lars Gundersen i Skien.
F.f. Claus Olsen Wasbrække u. Grinie og Elen Karine Gundersdatters Christian: Jørgen Grinies kone, Karen Maria Nielsd., pige Maren Jonsdatter Grinie, Anders Johansen Grinie, Jahn Solvesen Grinie, Lars Gundersen i Skien.  

Alle barna er født i første ekteskap. Claus Olsens andre kone var i tjeneste på Gjerpen lille før hun giftet seg.
Hans mor bodde her i 1845 med understøttelse fra Fattigvesenet.
I fattigkomisjonens fortegnelse over sognets fattige kan vi lese:
”Marie Abrahamsdatter(82).
Fødested: Bratsbergkl.
Nuværende Opholdssted: Wasbrækka u. Grinie.
Enke after Ole Clausen i 22 aar.
Vandel: Ulastelig. Eier intet.
Har en gift Datter af hvem hun ingen Hjælp kan vente, ligesom og en gift Søn i hvis huus hun er, der er i smaa Kaar.”

Ved folketellingen 1865 bodde Claus Olsen fremdeles her sammen med kona "Petronelle Pedersdatter". Han var
repslager og arbeidet ved reperpanen på Mæla.
Sønnen Gunder Clausen var sjømann med fast bolig her og datra Elisabeth var 25 år, bodde hjemme og ugift.

Arbeider, husleier
Peder Sørensen
fra Grini(7) dpt. 10/11-1782, s.a. Søren Jansen Grini.
g. 26/12-1815 m. Berthe Olsdatter ”fra Marker” f. ca. 1790.
Forlovere: "Engebret Solvesen Grinie og Torbjørn (Nilsen) Marker."
1. Karen Pedersdatter f. 30/3-1816 g.m. John Johnsen Steensrød. Se Familie 21 - N. Brekke 1845.
2. Ingeborg Maria f. 12/3-1819.
3. Søren Pedersen f. 9/1-1822 g.m. Inger Madsdatter. Se Familie 49 - S. Brekke 1845.
4. Jahn f. 30/5-1825.
Trolig død før konf.
5. Ole Pedersen f. 20/2-1827. Se Siljanv. 32 under Grini.
6. Ingeborg Maria Pedersdatter f. 16/11-1829 g.m. Ole Kristian Halvorsen fra Brevik. Bodde i Brevik.
Br. 1815.

F.f. Peder Sørensen og Birte Olsdat. Grinies Karen: Solve Grinies kone, Kari Olsdatter, Christopher Nirisen, Isak Poulsen, Niels Nielsen  ”Bøenger”?
F.f. Peder Sørensen og Birte Olsdat. Grinies Ingeborg Maria: P. Helge Torbjørnsdatter Marker, p. Maren Nielsdatter Grinie, Jacob Larsen Grinie, Niels Abrahamsen Sneltvedt, Jørgen Thorbjørnsen Marker.
F.f. Peder Sørensen og Birte Olsdat. Grinies Søren: P. Birte Steensdat. af Skien, p. Ragnhild Olsdat. af Skien, Niels Sørensen Grinie, Engebret Solvesen Grinie, Jacob Larsen Grinie.
F.f. Peder Sørensen og Berte Olsdat.
Grinies Jahn: Solve Grinies kone, p. Sara Nielsd. Grinie, Jørgen Grinie, Solve Engebretsen Grinie, Niels Nielsen Aamodt.
F.f. Peder Sørensen og Berthe Olsdatter Grinies Ole: Halvor Reiersens kone Foss, p. Maria Jacobsdatter Grinie, Halvor Reiersen (Foss), Solve Grinie, Jørgen T. Grinie.
F.f. Peder Sørensen og Berthe Olsdatter Grinies Ingeborg Maria: Jørgen Grinies kone, p. Marthe Thordsdatter Grinie, Johan E. Solvesen Grinie, Halvor Reiersen Foss, Lars Jacobsen Grinie.

Berthe Olsdatter var på Marker før hun giftet seg. Hun hadde trolig to søstre:
Ragnhild Olsdatter f. ca. 1773. Hun ble g. i Skien 5/12-1804 med Hans Lagesen.
Hun døde i Skien 10/11-1838.
Karen Olsdatter er også fadder for Berthe Olsdatters barn og kan og være ei søster.

Beboer her i 1835 og 1845: Enke Karen Margrethe Sørensdatter fra S. Grini(7) f. ca. 1768.
Ole som ble født 20/2-1827, ble hjemmedøpt av Maria Wasbrekka.

Skomaker
Lars Jacobsen
fra Kongsberg f. 1801.
g.m. jordmor Grethe Sophie Andreasdatter fra Melsomvik ved Tønsberg f. 1794.
1. Anne Joachimine Larsdatter Hald f. 1822.
2. Andrine Caroline Larsdatter f. 1829.
3. Christiane Richardine Larsdatter f. 1832.
4. Laura Getsine Sophie Larsdatter f. 30/7-1835 på Vassbrekka.
Br. i 1835.

Dette ekteparet kom til Gjerpen våren 1834 fra Tanum pr.gj. Årsaken var at kona
hadde fått stilling som jordmor i Gjerpen. Tjenestepike her i 1835:
Marthe Jacobsdatter(19).
Denne familien kan ikke sees i Gjerpen i 1845. Hvor til og når de flyttet er uvisst.

Arbeider, husleier
Nils Andreas Thorsen fra Klosterhaugene i Solum dpt. 11/5-1800 i Solum
d. 5/10-1880 som fattiglem på Grini, s.a. Thor Andersen fra Nyhus i Solum og Pernille Nilsdatter.
g. 18/9-1828 m. Maren Knudsdatter
fra plass under Ø. Prestholt i Nes, Sauherad dpt. 3/5-1801 i Sh. d. 17/1-1866 på Grini, d.a. husmann Knud Ellefsen og Kari Knudsdatter.
Forlovere: "Niels Vattenberg, Jørgen Grinie."
1. Thurine f. 18/12-1828 på Grini d. 27/1-1839 på Grini.
2. Nils Nilsen f. 25/2-1831 på Grini.
3. Knud Nilsen f. 6/12-1834 på Grini.
Br. i 1835 og 1845.

Nils Andreas Thorsen oppholdt seg på Grini også før han giftet seg. Maren var i tjeneste på Osebakken.
I 1835 bodde også enka Pernille Nilsdatter her(54), som var hans mor, sammen med hans
brødre, Jacob Andreas Thorsen(33) og Svend Thorsen(22).

En Halvor Olsen bodde på Vassbrekke i 1844.

I 1865 leide Nils Andreas Thorsen husrom på N. Rising(A).
Ved FT 1865 var det nevnt at Maren Knudsdatter
hadde vært ”Sindsvag fra sit 35te aar.”

Se heretter Grini(14) "Vassbrekka".

(C) Gard Strøm.