| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Jønnevald
Gård nr. 52 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 10.03.2015


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Jønholt
52/7 "Jønholt". Utskilt fra bnr 3 (Jønnevald søndre) i 1922.

Adresse i dag: Luksefjellv. 587, 3721 Skien.

Bestyrer ved Foss pleiehjem, selveier
Ole Kristian Nilsen Bøe
fra N. Bø(A) f. 18/9-1855 i Siljan d. 29/5-1929, s.a. Nils Danielsen Bøe.
g.m. Anne Helvig Engebretsdatter fra Rød i Siljan f. 21/1-1854 i Siljan d. 31/1-1930, d.a. Engebret Eriksen Rød, som var s.a. Erik Engebretsen på Gromstul i Luksefjell og Karen Isaksdatter.
1. Nils Olsen Bø f. 4/10-1890 på Bø.
Br. 1922. Se N. Bø(A). Se også N. Foss.

Ole N. Bøe og hans kone var de første bestyrerne på Foss aldershjem. Det står stor respekt av deres arbeide for eldreomsorgen i Gjerpen. I 1879 startet Ole N. Bøe ”Gjerpen frie Misjonsforening”. Foreningen er en av de eldste i Det norske misjonsforbund. Fra 1889-1897 hadde han også drevet farsgården på Bø.

Arbeider, selveier
Gunnar Teigen
fra N. Teigen under Mo f. 14/4-1880 d. 20/5-1947, s.a. Olaus Gulbrandsen Teigen.
g. 17/9-1904 m. Maren Anne Olsdatter Aas fra Ås(2) "Ås søndre" f. 8/1-1881 d. 6/6-1906 i Teigen, d.a. Ole Nilsen.
Forlovere: "Peder Olsen Aas og Ole Nilsen Aas."
1. Olav Teigen f. 1/9-1904 i Teigen.
Br. 1928.

Se også N. Teigen under Mo.

Pelsdyroppdretter
Anders Grindlia
fra N. Rønningen under Sætret i Luksefjell f. 10/2-1902 d. 2/8-1991, s.a. Jon Grinilia.
g. 30/5-1925 m. Karen Nykaas fra Nykås under Mo f. 6/9-1903 d. 19/4-1982, d.a. Halvor Johansen Nykaas og Dorthea Olausdatter Teigen.
1. Hallvard Johannes Grindlia f. 1931 i Gjerpen. Se Luksefjellv. 573 under Foss.
2. Anne Kari Grindlia f. 1946 i Holla g.m. lærer på Menighetsfakultetet, Arild Romarheim fra Voss f. 1946. Bosatt i Fetsund.
  
Barn 1. Sunniva Romarheim f. 1973 i Fetsund.
    Barn 2. Anders Romarheim f. 1976 i Fetsund.
Br. 1946.

Denne familien bodde på Prestgrav øvre i Helgen i Holla fra ca. 1934. I ca. 1940 kjøpte
Anders gården Rønningen u. midtre Bjerva i Holla. I 1947 ble det en odelssak der som
gjorde at Anders måtte selge Bjerva.

Eiendommens grenser på 1950-tallet:
Nord: Store Jønnevald, øst: Søndre Jønnevald, syd og vest: Foss pleiehjem.

I 1972 lot Anders sine barn Hallvard og Anne Kari overta eiendommen mot borett så lenge han levde.

Selveier
Tom Grindlia
fra Luksefjellv. 573 under Foss, f. 1958, s.a. Halvard Grindlia herfra.
Br. 1991.

(C) Gard Strøm.