ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Kleven
Gård nr. 141 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.



Oppdatert 24.02.2020


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Kleven 10
Gammelt løpenr. 476. Siden Norges matrikkel 1889: 141/10.

Utskilt fra hovedbølet i 1794. Landskyld i 1801: 6 skind (1/2 hud).

Husene er i dag utskilt fra eiendommen og har nå gnr 141 bnr 31.


Adresse i dag: Storhaugv. 69, 3721 Skien.

G.br., selveier
Nils Gunuldsen
f. ca. 1734 bg. 8/12-1805. ”Nils Gunnuldssøn Kleven, sagt at være ved 71 aar.”
g. i Sauherad 20/6-1771 m. Ellen Eriksdatter fra S. Årnes i Sauherad f. ca. 1744.
1. Gunuld Nilsen dpt. 20/10-1771 i Sauherad.
2. Helge Nilsdatter dpt. 31/1-1773 i Sauherad.
3. Erik Nilsen dpt. 23/7-1775 i Sauherad.
4. Ole Nilsen dpt. 28/9-1777 i Sauherad.
5. Even Nilsen dpt. 30/7-1780 i Sauherad. Overtok gården.
6. Aslaug Nilsdatter dpt. 8/6-1783 i Sauherad. g.m. Helge Olsen. Se Familie 25 - S. Brekke 1845.
Br. 1793.

Denne familien bodde på Gunheim øvre (80/1) i Nes sogn i Sauherad prestegjeld fra 1767 - 1792. Alle barna er født der.
De flyttet til plassen Skogen under Gunheim, som han solgte i 1793, samme året som familien kom til Gjerpen og kjøpte
Kleven(10).

G.br., selveier (3 skinn i 1835)
Even Nilsen Kleven
herfra dpt. 11/7-1780 i Sauherad d. i USA.
g. 25/8-1803 m. Inger Olsdatter fra Skilbred(1) dpt. 26/8-1781 d. i USA, d.a. Ole Torjersen Skilbred.
1. Karen Evensdatter dpt. 2/4-1804 g.m. Christen Pedersen. Se N. Lundsåsen.
2. Nils Evensen dpt. 16/2-1806. Se Familie 19 - S. Brekke 1845.
3. Ole dpt. 29/5-1808 bg. 10/11-1811. ”Even Nilssøns db. Ole f. Kleven-gaard 3 1/2 aar.”
4. Peder Evensen f. 21/12-1810.
5. Ole Evensen f. 6/11-1812.
6. Gunder f. 3/1-1815 d. 24/8-1816. ”Druknede i en liden Brund (brønn) ved gaarden.”
7. Gunder Evensen f. 6/3-1817 d. 23/11-1845. ”Druknede ved Porsgrund.” Ugift.
8. Anders Evensen f. 22/5-1819. Til Amerika med sine foreldre i april 1847.
9. Henrik Evensen f. 18/5-1821. Se Familie 7 - S. Brekke 1845.
10. Ellef Evensen f. 3/10-1824. Se Familie 44 - S. Brekke 1845.
Br. 1802.

F.f. Even Nilssøns pb. Karen f. Kleven gaard: Amund Olessøns k., Kirsten Olesdtr., Amund Olessøn, Zacharias Jacobssøn, Gunnuld Nilssøn.
F.f. Even Nilssøns db. Nils f. Kleven grd.: Inger Jensdtr., Asloug Nilsdtr., Zacharias Jenssøn, Erik og Christian Nilssøn.
F.f. Even Nilssøns db. Ole f. Kleven gaard: Zacharias Jacobssøns k., Kirsten Olesdtr., Gunder Halvorssøn, Zacharias Jenssøn, Nils Nilssøn.
F.f. Even Nilssøns db. Peder f. Kleven gaard: Hedevig og Anne Jensdtr., Erik Nilssøn, Zacharias Jenssøn, Ellev Olessøn.
F.f. Even Nilssens db. Ole fra Kleven: Zacharias Jensens k., Kirsten Olsdatter, Zacharias Jensen, Zacharias Jacobsen, Halvor Poulsen.

Bnr 11 ble utskilt herfra i 1807. Se Kleven(11) ”Storhaug”.

Even Nilsen Kleven ble født på gården Gunheim(1) i Nes sogn i Sauherad prestegjeld.

Tjenestejente her i 1835 var Ambra Abrahamsdatter(44) med sin sønn Abraham Pedersen(13).
I 1845 var det en fosterdatter her: Karen Christensdatter(10).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

476

Kleven

Even Nielsen

0 huder 3 skind

0 daler - 2 ort - 12 skilling

 
Even Nilsen Kleven solgte gården i 1847 og emigrerte til N. Amerika med familien. Se Emigranter 1847.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, side 376a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Even Nilsen til Torsten Olsen, dat. 19. april, tinglyst 5. mai 1847."

G.br., selveier

Thorsten Olsen Kleven
fra Meensmyren f. 3/8-1816 i Eidanger d. 23/4-1869 på Kleven, s.a. husmann Ole Hansen under Smekkerød og Siri Christensdatter.
g1g i Eidanger kirke 3/6-1841 (kun oppført i Brevik kirkebok!) m. enke Marie Thorsdatter fra Ballestad(39) f. 7/9-1811 d. 12/1-1843 på Meen, d.a. Thor Heljesen Ballestad.
Forlovere: "Hans Olsen og Torgrim Thorsen af Eidanger".
g2g 20/9-1844 m. Anne Kirstine Torgrimsdatter fra Ballestad(39) f. 15/10-1822, d.a. Torgrim Thorsen Ballestad.
Forlovere: "Lars Thorsen Ballestad og Anders Nilsen Meen."
1. Hanne Andrea Thorstensdatter f. 20/10-1842 på Meen g. 11/12-1863 m. enkemann Zacharias Nilsen Berberg. Se N. Holm.
Barn i 2. ekteskap:
2. Martinius f. 26/3-1845 på Meen. Døde ung.
3. Ole Thorstensen f. 24/5-1847 på Kleven. Vognmann i Skien.
4. Ingeborg Sophie Thorstensdatter f. 10/5-1849 d. 12/2-1892 på Falkum. Ugift. Gravlagt i Skien.
5. Gunhild Marie Thorstensdatter f. 31/4-1851 g.m. Abraham Ingebretsen. Se Gulset(10) ”Nygård”.
6. Torgrim Thorstensen f. 31/12-1852 d. 11/2-1885 på Bratsbergkleiva. Ugift.
7. Simon Thorstensen f. 18/5-1855 g. i Solum kirke 25/5-1884 m. Olea Thomine Larsdatter f.  1856 i Solum, d.a. arbeider Lars Tollefsen. Simon ble byggmester i Skien.
8. Nils f. 3/7-1857 d. 11/1-1860 på Kleven.
9.
Anne Christine f. 1/9-1860.
10. Nils Thorstensen f. 12/12-1862 på Kleven g. i Gjerpen 23/3-1890 m. Albertine Andreasdatter f. ca. 1864 i Skiptvedt, Østfold, d.a. Andreas Kristiansen.
      Nils Thorstensen flyttet til Kristiania og ble byggmester.
Br. 1847.

Marie Thorsdatter(28) ble g1g i Brevik kirke 24/4-1838 med "Baadfører" og enkemann
Hans Andreas Albretsen(49). Vielsen er merket "Eidanger".

Thorsten, hans første kone og hennes sønn, Albrecht Gotfried Hansen f. 3/2-1839 i Brevik,
er meldt innflyttet fra Eidanger til Meen i Gjerpen i april 1841.

Thorsten hadde tidligere en eiendom under Meen. Den ble solgt før han kjøpte denne gården i  1847.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

476

Kleven

Thorsten Olsen Myhren

0 - 3 - 3


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, side 376a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Anne Kirstine Torgrimsdatter, Torsten Olsens i uskifte hensiddendes enke, til Anders Halvorsen for kr. 3.600,
dat. 1., tinglyst 2. juni 1883."

G.br., selveier
Anders Halvorsen
.
g.m. Karen Olsdatter fra Bø i Telemark f. 1835.
1. Olaf Halvorsen f. ca. 1870.
2. Aaste Marie Halvorsen f. 1876.
3. Anna Halvorsen f. 1881.
Br. 1883.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

141

10

476

Kleven

Kleven

Anders Halvorsen

0 - 2 - 12

1 mark 61 øre


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, side 376a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra A. Halvorsen ved Fuldmegtig, til sønnen Ole Halvorsen for kr. 3.000, dat. 11 nov., tinglyst 2. des. 1889."

Enke og selveier Karen Olsdatter, samt døtrene Aaste Marie og Anna bodde her alene i 1891.

G.br., selveier
Olaf Halvorsen Kleven
herfra f. 1870 d. 29/3-1943.
g.m. Karen Brakansrud fra Sauherad..
Br. 1889.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, side 376a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Olaf Halvorsen til H. Halvorsen for kr. 3.400, dat. 31 marts, tinglyst 15. des. 1891."

G.br., selveier
H. Halvorsen
.
Br. 1891.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, side 376a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra H. Halvorsen til Anders Nilsen Sem for kr. 4.600, dat. 13. juli 1893, tinglyst 25. april 1902."

G.br., sagarbeider, selveier
Anders Kristian Nilsen
f. 24/10-1857 i Rønningen under Austad i Siljan, s.a. Nils Alfsen og Maren Knudsdatter.
g. i Gjerpen 17/1-1879 m. Turid Nilsdatter fra Lia under Låvell i Sauherad f. 9/2-1855 i Lia under Smedsvalen, d.a. Nils Torstensen og Birgit Nilsdatter.
1. Nils Andersen f. 25/4-1879 på Tufte.
2. Kristian Andersen f. 6/4-1881 på Sem.
3. Berta Marie Andersdatter f. 25/5-1883 på Frogner.
4. Olaf Andersen f. 3/9-1885 på Frogner.
5. Anna Tomine Andersdatter f. 3/9-1887 på Sem.
Br. 1893.

Under folketellingen 1891 bodde denne familien under Sem. Se Rønningen under Sem.

Se folketellingen 1900.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, side 376a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Anders Nilsen Kleven til Ole Jacobsen for kr. 5.500, dat. 26. april, tinglyst 8. mai 1901."


G.br., selveier

Ole Jacobsen Kleven
.
Br. 1901.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

141

10

Kleven

Kleven

Ole Jacobsen

1 mark 61 øre


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, side 376a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Ole Jacobsen Kleven til Isak Olsen Gaashølen for kr. 8.000, dat. 22. sept., tinglyst 15. nov. 1905."

G.br., selveier
Isak Olsen Kleven
fra Stendalen i Siljan f. 27/9-1866 d. 8/4-1926, s.a. Ole Pedersen Stendalen fra Grinilia.
g.m. Sofie Østensdatter fra Ekornrød(B) under Mo f. 16/2-1868 d. 4/7-1951, d.a. Østen Simonsen Ekornrød.
1. Ole Isaksen Kleven f. 24/9-1896 d. 1957. Ugift.
2. Hilda Sofie Kleven 13/2-1900 g.m. Johan Jensen Løberg. Se Løberg(7).

3. Dorthe Marie Kleven f. 4/1-1904 g.m. Ingvald Glenna.
Bodde i Holmsv. 274 under Glenna.
4. Ivar I. Kleven f. 8/8-1913. Overtok gården.
Br. 1905.

Denne familien bodde på Gåsehølen under Ås i 1900.

Se folketellingen 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, side 376a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Voldgiftsret, i anledning opstaaet tvist mellem eieren av dette bruk og bnr 12, samt gnr 138 bnr 8, om grændser, vei og hvori disse
bestemmes, dat. 9., tinglyst 14. mai 1919."

"Kjøpekontrakt fra Ole Jacobsen Kleven til Kristian Andersen Kleven paa grund til en vei over dette bruk for kr. 10, dat. 11.
feb. 1905, tinglyst 28. mars 1925."
"Overenskomst, hvorved Isak O. Kleven til Kristian A. Kleven selger grunn til en vei over dette bruk til sistnevntes hytte paa
bnr 9 for kr. 50, dat. 6. juni 1925, tinglyst 10. juni 1925."
"Skjøte fra Sofie Olsen Kleven f. 16/3-1868 til sønn Ivar Isaksen Kleven f. 8/3-1913 for kr. 4.000, hvorav kr. 2.000 henstår rentefritt
med pant i dette bruk som sikkerhet for forbeholdt føderåd for selgeren og hennes sønn Ole Isaksen Kleven, dat. 26/4-1945, tingl. 5/5-1945."

G.br., selveier
Ivar I. Kleven
herfra f. 8/8-1913 d. 1991.
g1g m. Hjørdis Kvisla fra Siljan f. 1914 d. 1953.
g2g m. Ågot Bratland fra Gjerstad f. 19/1-1911 d. 1989.
Br. 1945.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

141

10

Kleven

Ivar Isaksen Kleven

1 mark 61 øre


Nedlagt som gårdsbruk. Kjøpt av Bjørn SolbakkenKleven(11) ”Storhaug” i 1996.
Husene ble fraskilt og overtatt av Bjørn Solbakkens datter og svigersønn og restaurert/ ombygd i 1996-97.

Jorda ble tillagt Solbakkens eksisterende grunn.



Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

(C) Gard Strøm.