| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Skilbred
Gård nr. 126 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 08.10.2015


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012. Kartdelen med bl.a. Skilbred fra 1845, er ikke funnet.

Skilbred 1
Gammelt løpenr. 428a. Siden Norges matrikkel 1889: 126/1 m.fl.

Adresse i dag: Holmsv. 298 og 300, 3721 Skien.

G.br., leilending
Ingvald
  f. ca. 1605 bg. 15/3-1685. ”Ingval Skilbred 80 aar.”
g.m. NN.
1. ?Jon Ingvaldsen.
2. ?Inger Ingvaldsdatter. Se nedenfor.
3. Johanne Ingvaldsdatter. Var fadder i 1690.
Br. 1678.

G.br., leilending
Jon Hansen
fra Holm?, trolig s.a. Hans Lauritzen Holm.
g.m. Inger Ingvaldsdatter? "herfra".
1. Ingvald Jonsen dpt. 2/9-1694.
2. Peder Jonsen dpt. 16/1-1698.
Br. 1694.

F.f. Jon Skilbreds søn Ingvol: Isak Gulset, Oue Strømdal, Rasmus Mortensen tien paa Gulset, Marthe Holm, Jahanne Peder Jønnevalds, Johanne Ingvoldsdatter.
F.f. Jon Skilbreds Søn Peder: Knut Findal, Thomes Glenne, Haral Berrebergs Søn Gunder, Ingebret Holms qvinde, Rolf Giønnevals qnde.


Jon og Inger bodde på Bø fra ca. 1686 - ca. 1692 og på Skilbred fra ca. 1694 - ca. 1698.
Flyttet denne familien til Siljan?

En av ektefellene er i nær slekt med Ove Madsen Strømdal fra Skriva under Foss, samt med Nils Gulset eller hans kone.

Barnedåp i Gjerpen den 29/9-1695  Nils Gulsets søn Halvor.
Faddere: Isak Gulset, Arne Strømdall, Rasmus Masmester, Jon Chilbres qvinde Inger, Ouen Strømdals qvinde Ingri, Randi Søfrensd.

G.br., leilending
Rolf
Gundersen fra Dyrkoll(1) f. ca. 1670, s.a. Gunder Dyrkold.
g.m. enke Johanne Hansdatter fra Holm
f. ca. 1668 bg. 3/9-1728. ”Rolf Risings qde Johanne 67 aar.”, trolig d.a. Hans Lauritzen Holm.
Br. 1698 - 1709. Se N. Rising(B).

G.br., selveier
Ole Bjugsen Schielbred
trolig fra Vinje i Telemark f. ca. 1650 bg. 18/5-1754. ”Ole Biugsen Schielbred 104 aar.”
g1g m. enke Ingeborg f. ca. 1648 bg. 20/9-1712. ”Ole Biugssøns Qvinde Ingeborg fra Schelbred 64 aar.”
g2g 6/8-1713 m. Martha Torjersdatter f. ca. 1678 bg. 27/5-1759. ”Ole Schielbreds enke 81 aar.”
Forlovere: "Thomas Glenne og Peder Doxerø."
1. Ole Olsen f. ca. 1690. Overtok gården.
Barn i 2. ekteskap:
-   bg. 11/1-1715. ”Ole Skielbreds dødfødde Søn”
2. Anne Olsdatter dpt. 6/9-1716 g.m. Rønnik Jonsen. Se Haugedal i Luksefjell.
3. Inger Olsdatter dpt. 6/6-1718 g.m. Nils Torbjørnsen. Bodde i Skien i 1753. Var på Haugerød i 1757.
4. Ingeborg Olsdatter dpt. 10/12-1719.
5.
Torjer Olsen dpt. 19/4-1722. Se Skilbred(3).
Br. 1707.

F.f. Ole Skielbreds datter Anne: Anders Glenne, Hans i Præstegaarden, Peder Fieldals qde., Maren Hansdatter Lund.
F.f. Ole Skielbreds datter Inger: Gunder Berreberg, Per Fieldal, Peder Lænsmands qde., og Pige Inger.
F.f. Ole Skilbrets datter Ingeborg: Gunder Nøglegaard, Anders Glenne, Kirsten fra Jønneval, Ragnild Svendsdatter.
F.f. Ole Scilbrets søn Torger: Per Fieldal, Jan Holm. Peder Doxrøds qde Maren, og datter Maria.
 

Kilde: Gjerpen første kirkebok 1711.
Fadder for Anders Glennas barn i 1711: ”Ole Skilbrets qvinde Ingeborg og hendis datter Helle.” Dette kan tyde på at Helle (eller Helge/ Helje) er Ingeborgs datter fra et tidligere ekteskap.
Helge Olsdatter g1g i Gjerpen 1711 m. Nils Jonsen Sølland
Helge Olsdatter g2g i Siljan 3/4-1736 m. Ole Kittilsen. Bodde på S. Sølland. Se Siljanboka s. 530.
Helge Olsdatter f. ca. 1688 bg. 1/6-1751 i Siljan. ”Avg. Ole Kittelsen Sølands Enke Helje Olsd., 63 aar gl.”

Bjug er et navn som går igjen i Setesdal og i Vinje på 1700-tallet.  

27/7-1753      OLE BIUGSSEN og                  Bamble sk.prot. 4, side 431b
Skilbred       MARTHE TORGJUSDATTER
               som nå var gl. og svake og ville gi opp sitt bo.
               Arvinger: Deres 5 barn:
               1. Ole Olssen, myndig.
               2. Terier Olssen, myndig.
               3. (Helje) Olsdtr. død, men etterlatt seg 7 barn:
                     a. Abraham Nielssen Sølen. (Sølan)
                    
b. Invol(Engvold) Nielssen Sølen. (Sølan)
                     c. Peder Nielssen Sølen.(Sølan)
                     d. Ingeborg Nielsdtr. g.m. Jacob Haugstad.(Hogstad)
                     e. Anne Nielsdtr. g.m. Knut Sudtvet.
                    
f. Inger Nielsdtr. g.m. Jon Torsholt.
                     g. (Dorthe) Nielsdtr. g.m. Daniel Torsholt.
              
4. Inger Olsdtr. g.m. Niels Torbjørnssen i Skien.
               5. Ingeborg Olsdtr. ugift, 33 år.
Brt:   154 - 0 - 12
Gjeld: 186 - 2 - 16 (insolvent).
Jordegods: 1 hud m.b. og herl. i Skilbred, verdsatt i 150 rdlr.
 

G.br., selveier
Ole Olsen Skilbred
herfra f. ca. 1690 bg. 15/1-1757. ”Ole Olsen Schielbred 66 aar.”, s.a. Ole Biugsen.
g. 3/6-1722 m. Marie Pedersdatter fra Doksrød(1) dpt. 12/7-1696 bg. 23/12-1763. ”Ole Schelbreds enke 69 aar.”, d.a. Peder Nilsen Doxerø.
Forlovere: "Niels Holm og Gunder Berreberg."
1. Ingeborg
dpt. 26/12-1722.
2. Gunder Olsen dpt. 30/7-1724. Se nedenfor.
3. Nils Olsen dpt. 23/3-1727 g.m. Lisbeth Pedersdatter. Se Mustvedt(1).
4. Anders Olsen dpt. 4/6-1730. Se N. Nøklegård(1).
5. Ingeborg Olsdatter dpt. 7/4-1733. Se nedenfor.
6. Marie Olsdatter f. sommeren 1736 g.m. Hans Sørensen. Se Familie 51 - Fossum 1782.
Br. 1733.

F.f. Ole Scilbds datter Ingeborg: Hans Doxerø, Arve Bø, Rønnou Doxerø, Anna Jacobsdatter Bø.
F.f. Ole Skilbreds Gunder: Per lensmd., Hans Doxrø, Even Nøglegaard, Anders Svenskes qde., Anne Doxerø.
F.f. Ole Skilbreds Nils: Hans Doxerø, Erik Doxerø, Lars Rising, Anders Hanssøns qde., Gunnild Berreberg.
F.f. Ole Skilbreds Anders: Henric Doxerø, Knud Fieldal, Anders Hanssøns Rønnou, Anne Holm.
F.f. Ole Skilbreds Ingeborg: Henric Ekonrø, Knud Fieldal, Erik Erlandssøns qde., Clara Bøeje.
F.f. Ole Skilbrets Maren: Erik Doxrø, Villum Doxrø, Christian Nilssøn, ---- Anne Skilbred.

Barnedåp i Gjerpen krk. 8/10-1758: Ole Monsen.
Ingebor Olsdatters
uægte db. Ole fra Schielbred. Barnefader: Mons Tevesen.
Test: Gunder Schielbreds kone, Anne Olsdtr., Ole Jørgensen, Christen Vattenberg.

Denne Ole Monsen vokste opp her og kom siden til Fossum. Se Familie 62 - Fossum 1801.

Ole Monsen hadde også en halvbror Gunder Monsen i Gjerpen. Han vokste opp på Furuvald. Disse to
brødrene var siden faddere for hverandres barn. De hadde samme far, men forskjellige mødre.
Se Mons TevesenN. Berberg. 

23/3-1757      OLE OLSSEN SKILBRED         Bamble sk. prot. 4, side 490b.
Skilbred       Arvinger: Enka Marie Pedersdatter og barna:
               1. Gunder Olssen, myndig.
               2. Niels Olssen,  --”--
               3. Anders Olssen, --”--
               4. Ingeborg Olsdtr. 24 år. Formynder: Broren Gunder.
               5. Marie Olsdtr.    22 ” . ----”----  --”--  Niels.
               Enka tok Niels Berreberg til laugverge.
Brt: 82 - 3 - 14
Net: 58 - 3 -  4
Jordegods: 8 skind m.b. og herl. i gården Skilbred. (iflg. skiftebr. 1.4.1713 og skjøte 12.11.1733.)
4 skind med bygsel og herlighed, ifølge skjøte av 12.11.1733.

1/6-1764       MARIE PEDERSDATTER SKILBRED  Bamble sk. prot. 6b, side 400a.
Skilbred       Arvinger, Hennes barn og barnebarn:
               1. Gunder Olssen, gift og myndig.
               2. Niels Olssen, død og ettelatt seg umyndige barn:
                    a. Ole Nielssen   6 år.
                    b. Anne Nielsdtr. 8 ”
               3. Anders Olssen, myndig.
               4. Ingeborg Olsdtr. 30 år, myndig.
               5. Maren Olsdtr. g.m. Hans Sørenssen v/Fossum jernverk.
               Formynder: Stefaren Lars Olssen Mustvet for Ole og Anne.
               ----”----: Broren Anders for Ingeborg.
Brt: 29 - 1 - 14
Net: 23 - 3 - 16
Jordegods: 5 211/240 skind m.b. og h. i gården Skilbred etter sin mann Ole Olssen, sk. dat. 23.3.1757 for 29 - 1 - 14.

G.br. selveier
Gunder Olsen Skilbred
herfra dpt. 30/7-1724 bg. 21/12-1777. ”Gunder Schilbred 56 aar.”
g1g 10/11-1752 m. Inger Asgautsdatter fra Svarveplass under Tufte dpt. 28/2-1723 bg. 6/2-1763. ”Gunder Schielbreds kone 40 aar.”, d.a. Asgaut Jensen.
g2g 27/9-1770 m. Anne Olsdatter dpt. ca. 1710 bg. 12/2-1775. ”Gunder Schelbreds kone 64 aar.”

1. Maren dpt. 8/7-1753 bg. 18/4-1762. ”Gunder Schielbreds d. Maren 9 aar.”

2. Ole dpt. 31/3-1755 bg. 2/7-1758. ”Gunder Schielbreds s. Ole 3 1/4 aar.”
3. Berthe Gundersdatter dpt. 10/7-1757 g.m. Torstein Torkildsen. Overtok gården.
-  
bg. 21/4-1760. ”Gunder Schielbreds dødf. pb.”
-   bg. 13/1-1763. ”Gunder Schielbreds dødf. db.”
Br. 1764.

F.f. Gunder Schielbreds pb. Maren: Lisbeth Pedersdtr., Ingebor Olsdtr., Torjer Schielbred, Povel Aschoutsen, Anders Olsen.
F.f. Gunder Schielbreds db. Ole: Povel Aschoutsens kone, Marthe Aschoutsdatter, Torjer Schielbred, Nils Berg, Ole Aschoutsen.
F.f. Gunder Schelbreds pb. Berthe: Torjer Schielbreds kone, Maren Olsdatter, Povel Aschoutsen, Nils Olsen, Anders Olsen.
 

2/6-1764       INGER ASCHOUGSDATTER SKILBRED      Bamble Skifteprot. nr. 6b, side 401a.
Skilbred       Arvinger:                            
               Enkem. Gunder Olssen Aasen
               og deres eneste barn Berthe Gundersdtr. 7 år.
               Faren er formynder.
Brt: 60 - 0 - 17 1/2
Net: 26 - 1 -  6 1/2
Jordegods:
a. 1 3483/15360 skind m.b. i Skilbred, verd 5 - 3 - 21 1/3. (Iflg. skiftebr. 1.6.1764 etter mora Maren Pedersdtr.)
b. Iflg. sk.br. etter faren Ole Olssen 23.3.1757 eiet han også 5 211/240 skind i samme gård for 29 - 1 - 14.

Tjenestepike her i 1762: Marthe Asgautsdatter, søster av husmoren.
Gunders mor, Marie Pedersdatter bodde her og hans bror Anders Olsen.

Dåp i Gjerpen kirke: 2/7-1748: Inger Aschoutsdatters uægte pb. Maren. Barnefader Ole Jansen fra Aarhuus.
Faddere: Anders Rejersens kone, Marthe Andersdtr., Johannes Nilsen, Peder Sørensen.

En part av bruket ble skilt ut til Anders Olsen i 1769. Se Skilbred(3).

G.br., selveier
Torstein Torkildsen
fra Sønstegård i Hovin i Tinn dpt. 4/3-1750 bg. 15/2-1801. ”Torstein Torkildssøn Skilbred 56 aar.”, s.a. Torkild Kjetilsen S. Sønstegård og Anne Thorsdatter fra Rue i Hovin.
g. 28/9-1775 m. Berthe Gundersdatter herfra dpt. 10/7-1757 d. 16/4-1818. ”Enke efter Torstein Torkildsen, 63 aar.”, d.a. Gunder Olsen Skilbred.
1. Anne dpt. 15/12-1776 bg. 2/4-1797. ”pigen Anne Torsteinsdtr. Skilbred 20 1/3 aar.”
2. Torkild dpt. 6/12-1778 bg. 28/1-1781. ”Tosten Schielbreds s. Torchil 2 aar 9 uger.”
3. Gunder dpt. 30/1-1780 bg. 25/11-1798. ”Torstein Skilbreds søn Gunder 18 5/6 aar.”
4. Torkild Torsteinsen dpt. 4/5-1783 g.m. Inger Sigurdsdatter fra Skilbred(4). Fikk en sønn Halvor Torkildsen på Sørbø den 17/5-1828.
    Ei datter Karen døde der 14 år gammel 6/11-1829. De kan ikke sees å ha eid jord på Sørbø.
5. Ole Torsteinsen dpt. 8/1-1786 bg. 30/6-1813. ”Ole Torsteinsen fra Skilbred 26 aar.”
6. Inger dpt. 14/9-1788.
7. Inger Torsteinsdatter f. jan. 1790 g.m. Ole Johnsen. Se Familie 2 - Bratsberg 1835.
8. Halvor Torsteinsen dpt. 30/1-1791. Se Skilbred(2).
9. Nils bg. 11/9-1796. ”Torstein Skilbreds hjemedøbte db. Nils 1 uge.”
10. Maria Torsteinsdatter dpt. 21/4-1793 g.m. Ole Sigurdsen. Se Kittilsrød under Rising.
11. Anne Torsteinsdatter dpt. 22/12-1799 g.m. Halvor Halvorsen. Se S. Eriksrød.
Br. 1776.

F.f. Tosten Torchilsens pb. Anne fra Schielbred: Peder Fieldalens kone, Gunhild Biønsdatter, Halvor Kittilsen, Sigur Torchilsen.
F.f. Tosten Schielbreds db. Torchil: Anders Schielbreds kone, Gunnild Biørnsdtr., Ole Monsen, Halvor Schielbred.
F.f. Tosten Schielbreds db. Gunder: Jens Berrebergs kone, Karen Nilsdatter, Halvor Ramsmyr, Ole Monsen.
F.f. Tosten Schielbreds db.
Torchil: Gunnil Svendsdtr., Maren Jensdtr., Ole Torjersen, Ole Monsen.
F.f. Tosten Schielbreds db.
Ole: Gunnil Svendsdtr., Ingebor Andersdtr., Ole Monsen, Nils Torjersen.
F.f. Tosten Skielbreds pb. Inger: Ole Skielbreds kone, Maren Halvorsdatter, Nils Torjersen, Ole Monsen, Ole Andersen.
F.f. Tosten Skilbreds pb. Inger: Ole Skilbreds k., Maren Halvorsdtr., Nils Torjusen, Ole Andersen, Ole Monsen.
F.f. Torsten Skilbreds db. Halvor: Jon Torkildssøns k., Anne Poulsdtr., Ole Skilbred, Anders Torjerssøn, Christen Anderssøn.
F.f. Torsten Torkildssøn Skilbreds pb. Maria: Halvor Langerøes k., Anne Torstensdatter, Christen Skilbred, Nils Nirissøn, Christen Larssøn.
F.f. Torsten Torkildssøns Anne f. Skilbred: Anders Torjerssøns k., Kirsten Sigurdsdtr., Peder Fjelddalen, Lars Johannissøn, Christen Larssøn.

Familien bodde her i 1801. Minstejenta Anne var 2 år gammel. Torstein var nevnt som bonde,
men ”syg og fattig”.
Torsteins bror Sigurd Torkildsen bodde på Skilbred(4), deres bror Jon Torkildsen bodde på
Kåsa under Bø i Luksefjell. Der bodde også deres søster Maren Torkildsdatter f. ca. 1746.

Barnedåp i Gjerpen 29/6-1806:
NB! Birthe Pedersdtrs.
uægte pb. Maria f. Fjelddalen.
Til barnefader udlagt Torkild Torsteinssøn Skilbred, geworben Soldat ved Søndenfjeldske Regiment:
Faddere: Ellev Olessøns k., Anne Sigursdtr., Ellev Olessøn, Henric Doxrøe, Knud Pederssøn.

16/12-1801     TORSTEIN TORKILDSSEN       Bamble sk.prot. 12, s. 653b
Skilbred       Arvinger:                
               Enka Berthe Gunnarsdatter og barna:
               1. Torkild Torsteinssen 16 aar, i det 17de.
               2. Ole Torsteinssen     15 ”  til jul.
               3. Halvor Torsteinssen  11 ”  etter jul.
               4. Inger Torsteinsdtr.  12 ”
               5. Mari Torsteinsdtr.    8 ”
               6. Anne Torsteinsdtr.    2 ”
Enkas verge Christopher Halvorssen Glende.
Formynder for barna farbror Sigurd Torkildssen Kittilsrød. (dpt. 1752)
Brt:   491 - 3 - 13
Gjeld: 582 - 2 -  6 (insolvent).
Jordegods: 7 1/2 skind i gd. Skilbred.

G.br., selveier
Ole Torjersen
fra Skilbred(3) dpt. 31/5-1761 d. i Solum?, s.a. Torjer Olsen Skilbred.
g1g i Siljan 14/10-1781 m. Karen Pedersdatter fra Rød under Sølland i Siljan dpt. 5/2-1758 bg. 13/5-1798. ”Ole Skilbreds kone Karen Pedersdtr. 40 aar.”, d.a. Peder Nilsen Søland og Inger Gundmunsdatter.
Forlovere: Ingvold Nilsen Søland og Jan Jansen Slettekollen.
g2g 26/3-1799 m. Aagot Evensdatter fra Lakehullet under Kleven f. ca. 1771 d. i Solum?, d.a. Even Torjersen.
1. Inger Olsdatter dpt. 26/8-1781 g.m. Even Nilsen Kleven. Se Kleven(10).
2. Kirsten Olsdatter dpt. 29/8-1784 g.m. enkem. Jens Fredrik Jensen. Se Familie 5 - Venstøp 1835.
3. Torjer dpt. 12/11-1786 bg. 17/12-1786. ”Ole Schielbreds s. Torjer 4 uger.”
4. Henrik Olsen dpt. 1/6-1788 g. på Stathelle? Se folketellingen for Stathelle i Bamble 1865.
5. Ole Olsen dpt. 31/7-1791.
6. Ingeborg dpt. 21/4-1794 bg. 4/5-1794. ”Ole Torjerssøn Skilbreds pb. Ingebor 2 uger.”
7. Peder Olsen dpt. 26/2-1797.
Br. ca. 1780.

F.f. Ole Torjersens pb. Inger fra Schielbred: Jens Zachariasen Klevens kone, Maren Jensdtr., Tosten Schielbred, Ole Monsen.
F.f. Ole Torjersens pb. Kisten fra Schielbred Ejet: Anders Amundsens kone, Anne Nilsdatter, Tosten Schielbred, Nils Torjersen.
F.f. Ole Skjelbreds db. Torjer: Jens Klevas kone, Anne Nilsdatter, Nils Torjersen, Sigur Torchilsen, Nils Pedersen.
F.f. Ole Skielbreds db. Henrich: Jens Klevas kone, Maren Johannisdatter, Tosten Skielbred, Sigur Torchilsen, Nils Torjersen.
F.f. Ole Torjerssøn Skilbreds db. Ole: Nils Aasterøes k., Anne Nilsdtr., Nils Otterholt, Jens Kleven, Anders Torjerssøn.
F.f. Ole Torjerssøn Skilbreds pb. Ingebor: Hedevig Kleven, Anne Sigurdsdtr., Nils Otterholt, Nils Aasterøe, Jens Kleven.
F.f. Ole Torjerssøns Peder u/Skilbred: Anne Olesdtr., Berthe Andersdtr., Jens Kleven, Tord Jacobssøn, Aslach Halvorssøn.

Karen Pedersdatter hadde en bror, Nils Pedersen, som giftet seg i 1779 med enka på S. Oterholt.
Hun hadde også ei søster, Helge Pedersdatter, som ble gift i 1780 med Jens Zachariasen Kleven.

Barnedåp i Gjerpen kirke 9/1-1780:
Gunhild Knudsdtrs. uægte pb. Maren Olsdatter fra Gulset Ejet. Lod udlegge til barnefader Ole Torjersen fra Schielbred.
Faddere: Simen Erlandsens kone, Anders Amundsens kone, Ebbe Olsen, Simen Erlandsen.”

Denne familien flyttet til Åfoss i Solum i ca. 1800. I folketellingen 1801 for Solum, nevnes det at Aaved (Aagot)
er Oles 2. kone. Det var kun barna Henrik (13) og Ole (10) som bodde sammen med sin far og stemor. De var
innerster hos husmannsenka Mari Larsdatter(35) og hennes barn Lars og Nils Nilssønner. 
Inderst/ innerst = Leieboer med egen husholdning.

10/5-1798      KARI PEDERSDATTER     Bamble Skifteprot. nr. 12, side 359a.
Skilbred       Arvinger:                             
               Enkemand Ole Torgeirssen og barna:
               1. Henrik Olssen   10 år.
               2. Ole Olssen       6 "
               3. Peder Olssen 1 1/4 "
               4. Inger Olsdtr.   17 "
               5. Kirsti Olsdtr.   3 "
               Faderen er selv verge.
Brt:   801 - 2 -  3
Gjeld: 823 - 2 - 10 (insolvent).
Jordegods: a. 11 1/2 skind m.b. i gaarden Skilbred, verd 550 rdl.
                        b. 1 skind i pladsen Tangen, verd 225 rdl.
 

Skilbred(2) ble utskilt herfra i 1821.

G.br., selveier
Ole Ellingsen
fra Høymyr(1) dpt. 12/7-1795 d. 6/10-1875 i Palmyra, Wisconsin, s.a. Elling Olsen Høymyr.
g. 15/3-1821 m. Dorthe Kirstine Aslaksdatter fra Tveten under Rising dpt. 15/11-1795, d.a. Aslak Rasmussen Tveten.
Forlovere: "Giert Ellingsen Høimyr, Gregers Aslaksen Tveten."
1. Ingeborg Olsdatter f. 24/4-1821 g.m. Ole Zachariassen Berberg. Se S. Berberg.
2. Aslak Olsen f. 17/9-1823.
3. Elling Olsen f. 20/5-1827.
4. Gurine Olsdatter f. 1829.
5. Ole Olsen f. 29/4-1835.
Br. 1821.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

428a

Skjældbred

Ole Ellingsen

3 3/4 skind

0 daler - 2 ort - 23 skilling

Det var Dorthe som i 1835 var eier av bruket. De solgte gården og emigrerte den 2/7-1849 til
N. Amerika med barna: Aslak (26 ½), Elling (22), Gurine(19 ½) og Ole (14).
Datteren Ingeborg og hennes mann emigrerte 2 år tidligere. De bosatte seg alle nær Palmyra
i Jefferson County, Wisconsin.

G.br., snekker, selveier
Peder Svendsen Skilbred
fra Austad i Siljan f. 6/6-1819 d. 16/7-1896, s.a. Svend Nilsen Austad og Maren Jacobsdatter.
g. 20/6-1850 m. Marthe Gundersdatter fra Vosserødklev f. 28/8-1819 d. 25/7-1869 på Skilbred, d.a. Gunder Isaksen Vosserødklev.
Forlovere: "Jacob Nilsen Austad og Zacharias Nilsen Berberg."
1. Inger Pedersdatter f. 22/2-1854.
2. Maren Sophie f. 31/7-1857 d. 23/3-1884 på Skilbred. Ugift.
Br. 1849.

F.f. Peder Svendsen Skilbred og Marthe Gundersdatters Inger: Jacob Glændes k: Maren Rasmusd., p: Maren Nielsdtr. Austad i Siljan, Svend Nielsen Bøe, Lars Helgesen Langerød.
F.f. G.br. Peder Svensen Skilbred og Marthe Gundersdatters Maren Sophie: Berthe Pedersdatter, Isak Svensen og Nils Isaksen Bø, Inger Marie Olsdatter Fossum, Anders Olsen Skilbred.

Peder bygde på den gamle våningen i 1860. Årstallet 1860 er malt på en av bjelkene på loftet.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

428a

Skjældbred

Peder Sørensen(!)

0 - 2 - 3

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

126 

1

428a

Skjelbrei

Skjelbrei

Peder Svendsen

0 - 2 - 23

1 mark 10 øre


I 1891 bodde Peder her som enkemann.
Husholderske her i 1891: Karen Abrahamsdatter fra Nøklegård(2) f. 21/1-1860. Hun ble i 1892 g.m.
enkemann Ingebret Nilsen Skilbred. Se Skilbred(4).

To ugifte søstre fra Austad i Siljan kjøpte/ arvet gården og bodde her alene. De var nieser til forrige eier.

G.br., selveiere

Inger Nilsdatter Austad
fra Austad i Siljan f. 4/10-1840 d. 31/12-1903.
Inger ble gravlagt på Gjerpen kirkegård 7/1-1904. Dødsårsaken ble i kirkeboken oppgitt til ”Hjertesygdom.”
og

Ingeborg Nilsdatter Austad
fra Austad i Siljan f. 17/6-1843 d. 16/10-1914.
Br. 1895.

Ingeborg ble gravlagt på Gjerpen kirkegård den 22/10-1914. Hun er i kirkeboken oppført som ”Forhen-
værende gaardeier Ingeborg Austad, ugift.” Bopel var Cappelens gamlehjem på Klosterjordet. Disse
ugifte søstrene var fra Oppstua på Austad i Siljan og døtre av Nils Svendsen Austad (1802-1872) og
Gunhild Johnsdatter (1800-1879).
Inger hadde tidligere vært i tjeneste på prestegården i Siljan hos presten Ely. Ingeborg var eneeier fra 1904.
Søstrene livnærte seg ved å veve.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

126

1

Skjelbrei

Skjelbrei

Peder Svendsen(!)

1 mark 10 øre


G.br., enkemann, selveier
Peder Pedersen Skilbred
fra Sverige f. 15/1-1851.
Br. 1908.

Peder kom til Gjerpen som 20 åring. Han jobbet rundt på gårdene til han kjøpte denne gården.
Hans presteattest for flytting til Norge ble funnet av Sverre Skilbred i gulvisolasjonen (som bestod
av sagmugg) i 2. etasje ved restaureringsarbeide.

Se folketellingen 1910.

Kristian Ingebretsen Skilbred fra Skilbred(4), s.a. Ingebret Nilsen Skilbred.
Br. 1929. Se Skilbred(4).

G.br., maler
Sverre I. Skilbred
fra Skilbred(4) f. 10/8-1904 d. 3/9-1996, s.a. Ingebret Nilsen Skilbred.
g.m. Rakel Kleven fra Kleven(1) f. 14/4-1912 d. 7/8-1986, d.a. Kristian Danielsen Kleven.
1. Steinar Skilbred f. 21/7-1945 d. 30/9-1975.
2. Solveig Skilbred f. 1946 g.m. Jørgen Magne Solstad. Se utskilt hustomt nedenfor.
3. Torbjørn Skilbred f. 1955. Bosatt i Skien.
Br. 1936.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

126

1

Skjelbrei

Sverre I. Skjelbrei

1 mark 00 øre

126 9 Skjelbrei - Orekåsa ditto 0 mark 12 øre


Husene har i vår tid blitt skilt ut fra gården og fått gnr/bnr 126/23.

Alle teiger på denne gården:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Hovedteigen:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


Hustomt (126/20).
Oppført i 1968.

Adresse i dag: Holmsv. 300, 3721 Skien.

Fra Grunnboka: "Andel av Holmsvegen 300 (Gnr 126, bnr 20) er overdradd til Solveig Solstad og Jørgen Magne Solstad (29.02.1968)."

Huseiere
Jørgen Magne Solstad
(Magne Solstad) fra Valebø 776 "Solstad" i Valebø, Holla f. 1939, s.a. Anders Solstad.
g.m. Solveig Skilbred herfra f. 1946.
1. Heidi Solstad f. 1970. Overtok huset.
Eiere 1968.

Fra Grunnboka: "Holmsvegen 300 (Gnr 126, bnr 20) er overdradd for kr 500.000 fra Solveig Solstad og Jørgen Magne Solstad til Heidi Solstad (26.08.1994)."

Pål Høines fra Siljan f. 1970.
g.m. sykepleier Heidi Solstad f. 1970.
1. Anders Høines.
Br. 1994.

Fra Grunnboka: "Holmsvegen 300 (Gnr 126, bnr 20) er overdradd for kr 1.300.000 fra Heidi Solstad til Solveig Solstad (19.06.2008)."

Solveig Solstad f. Skilbred f. 1946.
Br. 2008.

Det nye huset:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.