| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 10.03.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Meen 8 - Askilsåsen
Gammelt løpenr. 238h.


Kart fra Skog og Landskap 2015.
 

Adresse i dag: Løbergv. 500, 3719 Skien.


Tidligere husmannsplass under Meen bnr 1. Utskilt fra Meen(1) og skyldsatt i 1845.
Norges matrikkel 1889: Gnr 70, bnr 8.

Landskyld 1845: 1 mark 03 øre.

Plassen ligger (iflg. kartet ovenfor) nord for Svarttangen, syd-øst for Ryggen, nord-vest for Rønningen under Meen.

Skogsarbeider, husmann
Jacob Nirisen
fra Haukeråsen dpt. 1/11-1711 bg. 2/3-1777. ”Jacob Nirisen 72 aar.”, s.a. Karen Gundersdatter og Niri Dyresen Fløtterød.
g. i Eidanger kirke 18/10-1741 m. Ingeborg Nilsdatter ”fra Kvestad i Eidanger” f. ca. 1702 bg. 23/3-1777. ”Jacob Nirisens enke 75 aar.”
Forlovere: ”Amund Tollefsøn og Anders Jacobsøn Lie. Begge fra Gierpen Sougn.”
1. Maren dpt. 26/8-1742 bg. 24/1-1751. ”Jacob Nirisens pb. Maren 8 aar.”
2. Nils dpt. 8/11-1744 d. som liten.

3. Nils Jacobsen dpt. 30/7-1747.
4. Harald Jacobsen dpt. 16/11-1749.
Se Familie 34 - Ø. Borge 1801.
Br. ca. 1742.

F.f. Jacob Nirissøns Maren: (Ingen faddere nevnt).
F.f. Jacob Nirissons Nils: Gunder Nirissøn, Christopher, Per Tolfssøns qde. Karen Jacobsdatter.

F.f. Jacob Nirisens db. Nils fra Meens Ejet: Nils Schougsrøes kone, Karen Jacobsdtr., Ole Nærum, Ole Nirisen.
F.f. Jacob Nirisens db.
Haral: Ole Egaasens kone, Guri Larsdtr., Hans Lie, Gunder og Ole Nirisønner.

Fra Jacob Nirisens dåp i Gjerpen kirke den 1/11-1711:
Et uægte barn fra Houkeraasen Jacob. Moderen Karen Gundersdatter.
Barnefader udlagt Niri Dyressøn fra Scheen.
Faddere: Christen Houkeraasen, Børje Myras søn Johannes, Ole Skyers qde Anna, Birte Myra.

Jacob Nirisen er 1. gang nevnt i Gjerpen kirkebøker, som voksen, i januar 1737 som fadder for Alexander Dyresen Frogners barn. Dette kan tyde på at Jacob er av Fløtterød-slekt. Niri Dyresen på Fløtterød var Jacob Nirisens far og Alexander Dyresen på N. Frogner var Jacobs onkel (farbror).

Det er på det rene at Jacob Nirisen bodde på en plass under Meen i 1762. Det er ikke slått fast hvilken plass det gjelder, men hans sønn Nils bodde på Askildsåsen fra ca. 1780. Jacobs bror var Gunder Nirisen, rydningsmann på Gundersød under Hauen.


Arbeider, husmann
Nils Jacobsen
herfra dpt. 30/7-1747 d. etter 1832, s.a. Jacob Nirisen.
g1g 4/4-1769 m. Kirsten Hansdatter f. ca. 1737 bg. 21/5-1783. ”Nils Jacobsens kone f. Meens ejet 46 aar.”
g2g 22/11-1783 m. Maren Christensdatter fra Skifjell Store dpt. 23/9-1759 d. 4/3-1832 på Askilsåsen, d.a. Christen Larsen Skifield.
1. Karen Nilsdatter dpt. 28/5-1769 d. før 1783.
2. Christopher Nilsen dpt. 16/9-1770.
3. Hans Nilsen dpt. 14/3-1773.
4. Anne Nilsdatter dpt. 5/11-1775.
Barn i 2. ekteskap:
5. Ellen dpt. 1/8-1784 bg. 25/9-1784. ”Nils Jacobsens d. Elen f. Meens ejet 8 uger.”
6. Kirsten Nilsdatter dpt. 20/4-1788.
7. Christen Nilsen dpt. 21/8-1785. Se Meen(47) "Lien".
8. Maria Nilsdatter dpt. 14/11-1790.
9. Lars Nilsen dpt. 3/2-1793.
10. Inger dpt. 3/1-1796 bg. 6/3-1808. ”Nils Jacobssøns pb. Inger und. Meen 12 1/6 aar.”
11. Ellen dpt. 26/12-1798 bg. 2/6-1800. ”Nils Jacobssøns pb. Ellen u/Meen 1 5/12 aar.”
12. Isak (tvilling) dpt. 7/6-1801 bg. 14/4-1808. ”Nils Jacobssøns db. Isaac und. Meen 6 5/6 aar.”
13. Ingeborg (tvilling) dpt. 7/6-1801 bg. 21/6-1801. ”Nils Jacobssøns hd. pb.
Ingebor u/Meen 2 uger.”
Br. ca. 1780.

F.f. Nils Jacobsens pb. Karen fra Meens Ejet: Ole Eichaasens kone, Kisten Halvorsdatter, Christen Enggrav, Jon Thorsen, Anders Hansen.
F.f. Nils Jacobsens db.
Christopher fra Meens Ejet: Peder Hansens kone, Berthe Andersdtr., Christen Enggrav, Anders Hansen, Haral Jacobsen.
F.f. Nils Jacobsens db.
Hans fra Meens Ejet: Lars Andersens kone, Ambor Andersdtr., Christen Enggrav, Haral Jacobsen.
F.f.
Nils Jacobsens pb. Anne fra Lie Ejet: Marthe Olsdtr., Inger Christophersdtr., Anders Gundersen, Giermund Giermundsen.
F.f. Nils Jacobsens pb.
Elen fra Meens Ejet: Ole Pedersens kone, Helvig Halvorsdtr., Ole Pedersen, Lars Christensen.
F.f. Nils Jacobsens pb.
Kisten u/Meen: Ole Pedersens kone, Kisten Rollefsdatter, Christen Gundersen, Isak Christensen.
F.f. Nils Jacobsens db. Christen under Meen: Haral Jacobsens kone, Marthe Olsdtr., Christen Gundersen, Aslak Christensen, Christopher Rollefsen.
F.f. Nils Jacobssøns pb. Maria u/Meen: Christen Gunderssøns k., Inger Hansdatter, Christen Gunderssøn, Jermund Jermundssøn, Isaac Christenssøn.
F.f. Nils Jacobssøns db.
Laers u/Meen: Tore Pedersdtr., Mariken Halvorsdtr., Stephen Enggrav, Ole Halvorssøn, Ole Christenssøn.
F.f. Nils Jacobssøns Inger u/Meen: Isaac Christenssøns k., Kirsten Olesdtr., Isaac Christenssøn, Nils Nilssøn, Ole Nilssøn.
F.f. Nils Jacobssøns Ellen u/Meen: Kirsten Hansdtr., Gjertrud Olesdtr., Anders Hanssøn, Isaac Christenssøn, Isaac Anderssøn.
F.f. Nils Jacobssøns Isaac u/Meen: Birthe Nilsdtr., Maren Olesdtr., Isaac Christenssøn, Anders Larssøn, Jermund Jermundssøn.

Nils Jacobsen er ikke funnet død i Gjerpen. 

1/10/1783      KIRSTEN HANSDATTER          Bamble Skifteprot. nr. Pro.k. 10b, s. 564b.
Askildsåsen    Arvinger:                            
u/Meen         Enkem. Niels Jacobssen og barna:
               1. ...... (utrevet av boka) (Christen) Nielssen 14 år.
               2. Hans Nielssen 10 år.
               3. Anne Nielsdtr. 7 ”
               Formynder for ..... (den eldste sønnen) ble farbroren Christen Jacobssen Enggrav.
               Formynder for Hans og Anne ble morbroren Anders Hanssen på Blekebakken v/Skien.
Brt:   20 - 1 -  2
Gjeld: 22 - 2 - 14 (insolvent).

Arbeider, husmann
Christen Nilsen Lien herfra dpt. 21/8-1785, s.a. Nils Jacobsen.
g. 29/4-1817 m. Anne Maria Halvorsdatter fra Askildsbakken under Meen dpt. 10/10-1791 d. 20/9-1875 på Kolkinn, d.a. Halvor Olsen fra Seljord.
Br. ca. 1820. Se Lien under Meen.

Askilsåsen var i 1835 ubebodd, men ble brukt av Christen Nilsen Lien. Se Lien under Meen.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, folie 24a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved dette brug er udskilt fra bnr 1, afholdt 16., tinglyst 26. aug. 1845."

"Skjøde fra Lars Larsen (Aabye) til Isak Andersen, dat. og tinglyst 26, aug. 1845."

Isak Andersen Engelsten kjøpte Askilsåsen i 1845.
Eier 1845. Se Rønningen (Engelsten) under Meen.

G.br., selveier
Erik Rasmussen Øvrum

Br. 1861. Se Øvrum(4).

Askilsåsen var ubebodd i 1865 og 1875 og ble trolig brukt til seter.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

238h

Men (Meen) - Askildsaasen

Erik R. Øvrum

0 daler - 2 ort - 0 skilling

Leieboer i ei stue her i 1876:
Skogsarbeideren Even Tollefsen med familie.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

70 

8

238h

Men (Meen)

Askelsaasen

Erik Rasmussen

0 - 2 - 0

1 mark 03 øre

Arbeider, husmann
Ole Evensen
fra Seljord f. 16/9-1864 d. 25/10-1891 ”Dagarb. Ole Evensen Askildsaas, omkom ved vaadeskud.”, s.a. ”husmand Eivind Kristiansen”.
g. 13/6-1889 m. Karen Petrea Nilsdatter fra Svinholt f. 11/1-1860, d.a. Nils Thorsen Høgseth.
Forlovere: Anders Nilsen Nygaard og Lars Zachariasen Skifjeld.

Denne familien  bodde på Askildsåsen i 1891. Da var Ole tømmerhugger og jordbruker.
Det var i folketellingen 1891 nevnt at Ole var født i Seljord.

Enka Karen Petrea Nilsdatter ble g2g 14/1-1898 med Anders Kristian Kristensen fra Hedrum f. 18/8-1840.
Bodde i 1900 og i 1910 på Ragnhildrød u. Bakke i Kvelde sogn, Hedrum pr.gj. (kommune), Vestfold.
Informant: Gunn Haugseter.

Lars Pedersen Riis f. 4/12-1850, eide denne plassen fra 1897 til 1923. Se Riis(3).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

70 

8

Men (Meen)

Askelsaasen

Lars Pedersen Riis

1 mark 03 øre


Martin Olsen Flid
fra Sikane i Siljan f. 12/4-1872, eide Askilsåsen fra 1923 til 1931. Se Ballestad(4) ”Myren”.
Nils Martin Fjeldheim
(”Nils Flid Fjeldheim”) f. 25/3-1903, var eier fra 1931 – 1961. Se Ballestad(89) ”Fjeldheim”.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

70 

8

Meen - Askelsåsen

Nils Fliid Fjellheim

1 mark 03 øre


Louis Larsen
eide dette bruket fra 1962 – 1965.
Arne Fjeldheim
f. 2/10-1934, eier fra 1965 – 1973. Se Bratsberg(22).
Halvard Gulseth
f. 29/7-1934, var eier fra 1973. Se Bratsberg(22).

Askilsåsen drives nå sammen med Bratsberg(22) (2015).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.