| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Økter
Gård nr. 40 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.01.2015


Skien og omegn 1859. Statens kartverk, Hønefoss.

Fredrikstad
Husmannsplass under Økter. Eier: Løvenskiold - Fossum.

En liten, karrig plass øst for Økterbekken, som kunne fø 2 kuer.

Skogsarbeider, husmann
Fredrik Larsen fra Økter nedre f. 7/1-1820 på Hoppestul i Sandsvær, s.a. Lars Olsen.
g. 28/10-1841 m. Maren Ingebretsdatter fra Rønningen under Mo f. 26/9-1817, d.a. Ingebret Sigurdsen.
1. Ole f. 1/4-1842 i Økter d. 11/4-1842 i Økter.
2. Ingeborg Maria Fredriksdatter f. 10/5-1843 i Økter.
3. Ingebret Fredriksen f. 6/12-1845 i Økter.
4. Ole Fredriksen f. 27/12-1849 i Økter. Se Familie 29 - Fossum 1875.
5. Maren Gurine Fredriksdatter f. 14/2-1853 i Økter.
Br. 1841.

Denne familien bodde her under folketellingen 1845. Ikke nevnt i Gjerpen, Skien eller Sandsvær i 1865 eller 1875.
Sammen med dem i 1845 bodde også Isak Jørgensen (60) som var g.m. Fredriks søster, Berthe Larsdatter (36).

Skogsarb., husmann
Ole Olsen
fra S. Grinilia under Bø f. 12/9-1843, s.a. enke Anne Gurine Olsdatter og uk. Ole Sigurdsen.
g. 11/10-1863 m. Ingeborg Maria Olsdatter fra Solum f. 15/5-1838, d.a. Ole Olsen Solum.
1. Ole f. 13/4-1864 her.
2. Ole Olsen f. 2/8-1865 her.
3. Andrea Olsdatter f. 23/5-1867 i Hagen under Dyrkoll ifølge kirkeboka.
Br. 1864.

Ole (NB), 12/9-1843, Enke Anne Gurine Olsd. Grinilie i Luxefield og Uk. Ole Sigurdsen Kaasa i Luxefield.
Anmeldt af Moderen selv den samme Dag. (Fra Grindlia til Prestegården, samme dag som hun fødte!).

Ole og Ingeborg Maria feiret dobbeltbryllup sammen med hennes søster. De bodde visstnok her i 8-10 år.

Skogsarbeider, husmann
Halvor Johnsen
fra Vighus under Moen i Sauherad f. 21/9-1830 i Sauherad d. 25/4-1898 på øvre Økter, s.a. Jon Torstensen Wighuus.
g. i Sauherad 14/1-1851 m. Ingeborg Hansdatter fra Sauherad f. 25/12-1826, d.a. enke Margith Christensdatter fra Kastet under Hem og "gift mand Hans Nilsen Haugen under Bolage".
1. Ellef Halvorsen f. 17/11-1852 på Vighus under Moen i Sauherad. Se Økter øvre.
Br. ca. 1873.

Denne familien bodde tidligere på Holmen i Sauherad og deretter på Vighus under Moen. Da Halvor døde
ble han forsørget av ”Fattigvesenet”. Det var datidens offentlige sosialhjelp.

Skogsarbeider, leilending
Borger Kristiansen
med familie.
Br. 1889.

De flyttet i 1890 til Tuftedalen under Haugedal. De flyttet videre i 1899 til gården Solum.

Tømmerhugger, anleggsarbeider, leilending
Hartvig Halvorsen
fra Myra i Komnes, Sandsvær, Buskerud f. 22/8-1853, s.a. Halvor Olsen Myra.
g. i Sande i Vestfold 13/7-1879 m. Petrine Bolette Hansdatter (Trine Hansd.) fra Sjervig-eiet i  Sande i VF f. 14/5-1862, d.a. Hans Haagensen Sjervig-eiet.
Forlovere: Bent Johannesen Vee og Jacob Hansen Sjervig.
1. Inga Annette Halvorsen f. 4/8-1879 i Stokke, VF.
2. Hans Halvorsen f. 3/9-1881 i Vittingen, døpt i Tuft kirke i Sandsvær.
3. Halvdan Halvorsen f. 19/6-1883 i Grønvold, dpt. i Komnes kirke i Sandsvær.
4. Anna Kirstine Halvorsen f. 15/5-1885 i Gravdal, dpt. i Tuft krk. i Sandsvær.
5. Johannes Halvorsen f. 1888 i Sandsvær.
6. Helga Halvorsen f. 12/1-1891 i Gjerpen.
7. Marie Halvorsen f. 5/11-1894 i Gjerpen.
Br. 1890.

Da de giftet seg var Hartvig i tjeneste hos Ole Gran i Sande i Vestfold. I sept. 1881 var han fabrikkarbeider
og bodde ved Vittingen i Sandsvær.
Under folketellingen 1900 bodde de igjen i Sandsvær. Denne gangen på gården Skinnes(1), trolig hos en
slektning (onkel eller fetter) og Hartvig Halvorsen var i arbeide som tømmerhugger igjen.

Denne familien bodde i Aallsgate i Skien under folketellingen 1910.

Skogsarbeider, leilending
Martin Nilsen Løver
fra Sandsvær.
Br. 1899.

Skogsarbeider, leilending
Johan Endresen
fra Rogholt i Sauherad f. 1877, s.a. Endre Nicolaisen og Anne Johannesdatter.
g.m. Anna Olsdsatter f. 1876.
Br. 1901.

I 1902 flyttet denne familien til Lia under Godal. Se barna der.

Skogsarbeider, og leilending Carl Hansen bodde her fra 1907-1908.

Skogsarbeider, forpakter
Edvard Ellefsen Fjeldet fra Økter øvre f. 23/4-1882 i Ekstul ved Valebø, s.a. Ellef Halvorsenn fra Vighus i Sauherad.
g. 26/3-1901 m. Gunhild Knudsdatter Wighus fra Sauherad f. 1876, d.a. Knut Eilevsson Wighus (1825-1895) og Tone Andresdatter fra Ingulsrud v/ Hjuksebø (1831-1894).
Br. 1908.

Denne familien fikk bo her etter at huset brant på Økterstulen der de bodde tidligere. De flyttet videre til Drengen i 1909. Etter 2 år der flyttet familien til V. Bø(2), hvor de
bodde til 1920 da de kom til Ø. Bø(4) i Luksefjell.

Skogsarbeider, leilending
Kristian J. Økter

Br. 1909.

Husene er forlengst revet. Plassen er i dag tilplanta med skog og ble før 1950 sammenføyd
med resten av Økter til bnr 1.

(C) Gard Strøm.