| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Økter
Gård nr. 40 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 21.12.2018


Skien og omegn 1859. Statens kartverk, Hønefoss.
 

Økter øvre - Økterplassen - Lille Økter
Gml. l.nr. 586. Siden 1889 br. nr. 4 (40/4).

Opprinnelig seter under gården Klevar i Sauherad.

Denne eiendommen tilhørte bonden Kittil Christophersen Klevar i Sauherad fra begynnelsen av 1800-tallet.
Fra 1845 var det sønnen Christopher Klevar som eide plassen fram til Løvenskiold-Fossum kjøpte den i 1884.

Dette er den øverste av Økter-plassene og det var ikke store jordveien, men nok til å fø et par kuer.

Elveformann, husmann
Nils Nilsen Økter
fra Trengen under Lauar (Løver) i Sandsvær f. 16/10-1808 d. 15/12-1892 i Henningsdalen, s.a. Nils Fredriksen Trengen og Marie Nilsdatter.
g. 12/9-1833 m. Gunhild Olsdatter fra Solum i Luksefjell f. 18/2-1810 d. 5/5-1891 i Økter, d.a. Ole Olsen Halling.
Forlovere: "Anders K. Økter, Ole O. Haugedal."
Br. ca. 1835.

Nils Nilsen og kona var nok de første som bosatte seg her fast. Tidligere hadde det bare vært sommerseter her.
Ved folketellingen 1835 ble det av telleren notert: ”Fattigdom”.
Under folketellingen for Gjerpen 1845 bodde de her fremdeles, men uten barn. De forble barnløse.

Se Sandsvær Bygdebok, VI, side 467.

Nils Nilsen Økter hadde en bror Anders Nilsen på øvre Dale.

Under folketellingen 1875 ble stua de bodde i kalt ”vestre Øgter” under Økter store.

Kilde: ”Luksefjellminner 9”. Utgitt på Skavan Miniforlag.
Jon Grinilia skrev:
Nils var elveformann og det sies at han brukte alle dager han kunne oppdrive til denne gesjeft. Således gikk han fra Økter til Hennings-dalen for å få en dag i brøtningen. Vegen fram og tilbake er minst 3 mil. Daglønna 1 ort. Han skal ha gitt opp så mange dagsverk at kammerherre Herman Løvenskiold en gang sa: ”Du har flere dager enn det er dager i året du Nils.” – Ja, har je det, så har je for mange da ser du.” Svara Nils.
Nils og Gunhild kom på fattigkassa på sine gamle dager. Gunhild døde i Kåsa. Min mor var der og vaska og la bort liket. Etter et par dager var det kommet fram lus på kroppen hennes igjen. Nils døde i Henningsdalen.”


Skogsarbeider, leilending
Ole Knudsen
fra Sandsvær.
g.m. Marie Johannesdatter fra Sandsvær.
Br. ca. 1870.

Dette bruket ser ut til å være ubebodd under folketellingen 1875.

Skogsarbeider, leilending
Ellef Halvorsen Økter
fra Fredrikstad under Økter f. 17/11-1852 i Holmene i Sauherad d. 3/2-1941, s.a. Halvor Jonsen.
g1g 26/12-1874 m. Maren Oline Ellingsdatter fra Saga i Sandsvær f. 11/9-1851 d. 6/10-1893 på Børønningen (bopel: Økter), d.a. Elling Olsen Saga (også skrevet Erling).
g2g 1895 m. Ingeborg Knudsdatter fra Vighus i Sauherad f. 1852 d. 1/3-1923 på Foss pleiehjem, d.a. Knut Eilevsson Vighus (1825-1895) og Tone Andresdatter fra Ingulsrud i Hjuksebø (1831-1894).
1. Anna Marie f. 26/12-1876 på Bratstad under Økter d. 24/11-1887 på Økter.
2. Olaf Ellefsen (Ole Ellefsen) f. 13/1-1879 på Økter(7) "Bratstad". Emigrerte til Wisconsin, USA i 1900 med skipet ”S/S Angelo”.
3. Edvard Ellefsen f. 23/4-1882 på Ekstul. Bodde på Økterstulen til den brant ned i 1906. Se Ø. Bø(4) i Luksefjell.
4. Halvor f. 20/4-1884 på Ekstul d. 1/2-1886 på Ekstul.
5. Johan f. 28/12-1886 d. 13/2-1887 på Økter.
6. Inga Mathilde Økter f. 4/3-1888 g.m. Karl Hansen. Se nedenfor.
7. Halvor Ellefsen Økter f. 11/1-1891. Se nedenfor.
8. Martin Ellefsen Økter f. 24/9-1893. Se Økter Store.
Barn i 2. ekteskap:
9. Knut Ellefsen Økter f. 20/1-1897 på Økter.
Br. 1886.

Ellef Halvorsen var født på Holmene i Sauherad. De bodde på plassen Bratstad u. Økter fra 1875- ca. 1880 og
på skauplassen ”Ekstul” ved Valebø i Holla fra ca. 1880-1886. Ellef var visstnok den siste beboer av Bratstad.

Tjenestepike på øvre Økter i 1900: Gunhild Knutsdatter fra Sauherad f. 1876. Hun bodde her med sitt barn
Tone Olsdatter f. 16/5-1898 i Sauherad. Hennes far var ungkar Ole Knudsen fra Solum i Luksefjell.
Denne Tone Olsdatter ble siden gift med Abraham Torkildsen Høgli. De bodde på øvre Dali i Luksefjell.

Skogsarbeider, leilending
Halvor Ellefsen Økter
herfra f. 11/1-1891 d. 4/11-1965.
g.m. Johanne Olsen fra Sauherad f. 1/1-1899 d. 19/6-1970.
Br. 1919.

Denne familien bodde fra 1922 til 1947 på Solum. Se der. De flyttet deretter til Mæla.

Skogsarbeider, leilending
Karl Hansen
fra Sandsvær f. 27/2-1888 i Hoff i Vestfold d. 23/9-1969, s.a. sjømann Hans Kristian Hansen.
g. 18/3-1906 m. Inga Mathilde Økter herfra f. 4/3-1888 d. 26/11-1949.
Br. 1922.

Karl Hansen bygde huset Luksefjellv. 715 under Jønnevald i 1949. Se der.

Skogsarbeider, leilending
Otto Bertelsen
fra Skåtøy f. 21/6-1900 d. 13/4-1977, s.a. Bertel Løkholmen.
g.m. Mary Bjørnsen fra Skåtøy f. 13/4-1901 d. 17/8-1983, d.a. Knut Bjørnsen og Lovise Larsen.
1. Ågot Bertelsen f. 15/5-1922 d. 26/6-1978 g.m. Olaf Amundsen f. 11/9-1916 d. 21/12-1987. Gravlagt på Tørmo gravplass i Porsgrunn.
2. Knut Bertelsen f. 28/8-1923 d. 29/11-1993 g.m. Agnes Olava f. 1928. Knut Bertelsen er gravlagt på Tørmo.
3. Erna Bertelsen g.m. Finn Nilsen.
4. Thorbjørn Bertelsen (Gravstøtta sier: Bertilsen) f. 28/2-1928 d. 15/5-2001. Gravlagt på Tørmo gravplass i Porsgrunn.
5. Gudvei Bertelsen g.m. Kåre Amundsen f. 1926.
6. Ruth Bertelsen 1/3-1932 d. 7/10-2007 g.m. Kristian Solvang f. 6/11-1931 d. 6/11-2004. Gravlagt på Gjerpen.
7. Trygve Bertelsen f. 11/3-1934 d. 14/5-1998. Gravlagt på Søndre Slagen gravplass i Tønsberg.
8. Ivar Bertelsen f. 1936. Bosatt i Skien.
9. Arvid Bertelsen f. 1940. Bosatt i Skien.
Br. 1947.

Mary og Otto Bertelsen er gravlagt på Eidanger kirkegård i Porsgrunn kommune.

Skogsarbeider, forpakter
Olav Kværnes
f. 10/12-1912 d. 29/5-2001.
Br. 1952.

Denne familien flyttet til N. Stulen i 1969.

Nedlagt som gårdsbruk. Dette bruket ble, samtidig med de andre Økter-bruka, sammenføyd
med bnr 1 en gang før 1950.

Denne stua ble flyttet til Øvre Hoppestad, hvor

(C) Gard Strøm.