| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Økter
Gård nr. 40 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.03.2017.


Skien og omegn 1859. Statens kartverk, Hønefoss.

Økter nedre - Lensmannsøkter
Gammelt løpenr. 585a, 594a. Siden 1886 br. nr. 2 (40/2).

Økter nedre . Også kalt Lensmannsøkter siden lensmann Peder Pedersen Bruun i Sauherad kjøpte bruket av
sauheradbøndene i 1860. Han solgte gården til Løvenskiold-Fossum i 1885.

Heftelse ved et tidligere salg: Klevarbonden har fremdeles rett på å få seg tilbragt 3 bismerpund
ørret (ca.18 kg.) pr. år, fisket i Økterbekken, i følge tinglyst skjøte dat. 7/9-1846.
Dette har ikke blitt oppfyllt på mange år nå, grunnet sentralt vedtatte fiskeribestemmelser.


Lensmannsøkter. Etter maleri av Jan Grinilia. Eier: Ida Marie Brenne. Foto: Gard Strøm 2013.

Selveier
Lars Olsen Hoppestul
f. ca. 1788, s.a. Ole Fredriksen på Løver-eje (eller Lauar-ejet) i Sandsvær.
g.m. Ingeborg Knudsdatter f. ca. 1781.
1. Berthe Kirstine Larsdatter f. 19/8-1816 på Hoppestul g.m. Isak Jørgensen fra Hovdebø i Sv. Nevnt her i FT 1845. Se nedenfor.
2. Fredrik Larsen f. 7/1-1820 på Hoppestul. Se Fredrikstad.

Lars Olsen var nevnt som selveier her i folketellingen for Gjerpen i 1845.
Det var på Hoppestul i Sandsvær (nabogården) han var selveier.

Arbeider, leilending
Ole Evensen
Økter fra Dahlsplassen i Eidsberg, Buskerud f. ca. 1793.
g1g i Efteløt kirke i Sandsvær 13/6-1818 m. Berthe Marie Haagensdatter Pytte f. ca. 1790.
Forlovere: "Ole Halvorsen Pytte og Ole Haagensen Pytte."
g2g i Sandsvær 6/10-1823 m. Anne Halvorsdatter fra Laugerud (Løver) f. ca. 1795.
Forlovere: "Petter Laugerud og Gudbrand Laugerud."
1. Halvor f. 1/4-1824 i øvre Laugrud (Løver) i Sandsvær.
2. Even Olsen f. 19/5-1827 i Økter. Se nedenfor.

Barna er funnet døpt i Sandsvær kirkebok (1817-1839):

F.f. Ole Evensen Økter og Anne Halvorsd. Halvor: Peter Laugruds kone, p. Ingeborg Halvorsd., Nils Folkvardsen, Aad…, Torbiørn Halvorsen Strenge, Knud Halvorsen Laugrud. 
F.f. Ole Evensen Økter, Anne Halvorsdatters Even: Anders Klorcheruds kone, p. Catrine Halvorsd., Torbjørn Strenge, Erich Olsen Dahl, Nils Fredrichsen Trengen.

Ole Evensen bodde også på Brekke nedre i Sandsvær (nabogården). Se Sandsværs Historie (Olav Såtvedt) bind 3.
Familien flyttet som ”jordeiere” til ”Heddal” i Sandsvær i 1832. De skal ha kommet fra Økter i Sauherad (her) i 1823.

Skogsarb.
Even Olsen
herfra f. 19/5-1827 i Økter, s.a. Ole Evensen (Kaasa i Heddal (ovenfor).
g. i Hedenstad kirke, Sandsvær, Buskerud 4/6-1853 m. Karen Maria Ellefsdatter fra Pytte ved Kolsrud f. 30/1-1828 i Sandsvær, d.a. Ellef Sjulsen Pytte.
Forlovere: "Tord Sjulsen Kløvstad og Anders Thorsen Kløvstad."

Utflyttet fra Sandsvær i 1838: Even Olsen f. 19/5-1827 ”bodde hos foreldrene på Eikerskogen,
dit de hadde flyttet for flere aar siden.”

Han oppholdt seg på Strenge i Sandsvær før han giftet seg. Hun var i tjeneste på Økter.
De emigrerte til N. Amerika med attest av  24/3-1854. ”Even Olsen Økter og Strenge f. 19/5-1827 og
hustru Karen Marie Ellefsdatter f. 30/1-1828 og barn: Olavus Evensen f. 21/4-1853. Til Nordamerika.”

Skogsarbeider, husmann
Ole Olsen
fra Voldene i Kongsberg f. 7/5-1833 i Kongsberg, s.a. husmann Ole Olsen og Siri Knudsdatter.
g. i Siljan 27/12-1860 m. Helvig Pedersdatter fra Lysekjen under Sølland i Siljan f. 12/2-1835 d. på S. Nordkvelde i Hedrum etter 1900, d.a. Peder Knudsen og Marthe Olsdatter.
Forlovere: "Anders Andersen Grorud og Torsten Anundsen Brække."
1. Martin Olsen f. 12/4-1861 i Økter. Kom til S. Nordkvelde i Hedrum. Se folketellingen for Hedrum 1900.
2. Sofie f. 12/9-1862 i Økter.
3. Ole Olsen f. 8/1-1864 i Økter.
4. Karen Sophie Olsdatter f. 17/1-1866 i Økter.
Br. 1860.

I 1865 bodde Oles mor, enka Sigrid Knudsdatter her. Hun var 63 år gammel og var født i
Flesberg. Ved Oles dåp i Kongsberg krk. i 1833, sto det som merknad i kirkeboken: ”Af Hjerdal”.
Tjenestefolk i 1865: Jens Hansen fra Sandsvær (37) og Johan Ellefsen fra Sandsvær (21).
Familien er registrert utflyttet til Hedrum i juni 1868. (Mor, far og 3 barn).

Skogsarb., husmann
Ole Larsen Løver
fra Løver(1) (Lauar) i Efteløt, Sandsvær, BU f. 1828 i Kongsberg d. 1905 i USA, s.a. sølvverksarb. Lars Olsen Friis f. 1800 i Flesberg og Birgitte Østensd. f. 1804 i Tinn.
g. i Sandsvær 24/3-1853 m. Grete Kirstine Abrahamsdatter fra Rogstad i Sandsvær f. 1831 d. 1902 i USA, d.a. Abraham Nilsen Rogstad.
1. Lina Bergitte Olsdatter f. 15/12-1853 d. 1873 på Løver. Nevnt som ”Sindsvag” i folketellingen for Sandsvær 1865.
2. Abraham f. 1855 d. 1856 på Løver.
3. Karen Eline f. 1856 d. 1857 på Løver.
4. Lars Olsen f. 20/10-1858. Ble skomaker. Emigrerte til N. Amerika i 1876.
5. Abraham Olsen f. 2/10-1859. Emigrerte i 1883, men kom tilbake. Flyttet til Eiker i mars 1897. Han bosatte seg på Brekkene under Ljøterud i Sandsvær. Se Sandsværs Historie bind VI.
6. Karen Eline Olsdatter f. 14/5-1861 g.m. Johan Andersen Ljøterud. Bodde visstnok på Skollenborg i Sandsvær.
7. Live Kirstine Olsdatter f. 22/5-1862 g. 1881 m. Lars H. Dagseth.
8. Ole f. 28/6-1863 d. 1864 på Løver i Sandsvær.
9. Olaus Olsen f. 7/9-1864.
10. Østen Olsen f. 31/10-1865.
11. Nils f. 11/2-1867 d. 1867 på Løver.
12. Abel Elise f. 11/5-1868 d. 1870 på Løver.
13. Anna Sofie Olsdatter f. 6/9-1869 g. i USA med Emil Stone.
14. Nina Kristiane Olsdatter f. 18/3-1871.
15. Gunhild Olava Olsdatter f. 30/8-1872 (dpt. 6/6-1875!).
Br. 1882.

Alle disse barna er født på Løver(1) i Sandsvær. Se Sandsværs Historie (Olav Såtvedt), bind 6, s. 416-417.
Lauar (Løver) er gnr 100. Rogstad er gnr 90 (side 85 i samme bind).

Under folketellingen 1865 for Sandsvær drev Ole sin fars gård Løver i V. Hedenstad skoledistrikt. Faren var enke-
mann og bodde også der.
Denne familien kom hit fra Sandsvær i 1882. De emigrerte til N. Amerika i 1886. Han ble da skrevet for Ole Larsen
Økter. De brukte slektsnavnet ”Lovver” i Amerika.  

Kilde: ”Luksefjellminner 9”. Utgitt på Skavan Miniforlag.
Jon Grinilia skriver:
Ole Løver var en ualminnelig pratmaker som kunne glemme seg selv, omtrent som tiuren når den spiller. Ved et besøk hos naboen, Tore Knudsen drakk han kaffe og prata. Kona til Tore, Grete, skjenkte i og holdt regnskap over kaffekoppene. Etter en tid spurte Ole: ”Hvor mange kopper har jeg drekki nå, Grete?” – ”Og, nå er det sjuende koppen.”

Jeg kan huske Ole og Grete reiste til Amerika. De kom da om Grinilia for å ta farvel med mine foreldre og besteforeldre. Ole fikk en tobakkstump av min bestemor og da han skulle bite en skrå av denne, prata han og tygde samtidig til den endelig gikk av.

Ole Skinnes fra Sandsvær fortalte meg i 1907 en historie om Ole og Grete: - Skinnes hadde ligget på Økter og kjørt tømmer en vinter. Da våren kom skulle tømmeret merkes. Hoggere og kjørere måtte da være med. Arbeidet var hardt. En dag eller to gikk med.
De ble enige om å kjøpe rømmegrøt av Grete når arbeidet var slutt. Mannen Ole (Løver) var i byen og ventedes heim om kvelden.
Grete øste grøten opp i et stort trau og lot karene sette seg til bords og forsyne seg. Hun hadde ikke tatt av noe til sin mann, men håpet at det i trauet skulle bli litt igjen også til han.
Mens karene åt og det minka betenkelig i trauet, hvor det ble mindre og mindre. Tilslutt dro hun et dypt sukk og utbrøt: ”De’ blir visst itte noe igjen te’n Ola, stakkar.”

Skogsarbeider, husmann
Ole Trondsen
fra Kolsrud-eie i Eiker f. 8/1-1829 i Eiker, s.a. Thrond Throndsen.
g.m. Berthe Sørine Olsdatter fra Langerud i Sandsvær f. 27/7-1837.
1. Gurine Olsdatter (Tronson) f. 1860 på Brekke i Sandsvær g. 8/8-1882 m. Ole Olsen Dahl fra Melum f. 1853, s.a. Ole Simonsen Dahl.
2. Thor Olsen (Tronson) f. 1862 i Sandsvær.
3. Trine Maria Olsdatter (Tronson) f. 22/12-1863 i Sandsvær g.m. Brynjulf Andreas Vaskaas. Se Familie 5 - Borgestad 1910.
4. Otto Olsen (Tronson) f. 8/3-1868 på N. Stulen. Se nedenfor.
5. Ole Olsen (Tronson) f. 1/10-1870 på N. Stulen.
6. Sivery Tronson f. i USA.
7. John Tronson f. i USA.
8. Louis Tronson f. i USA.
9. Con Tronson f. i USA.
10. Charles Tronson f. i USA.
Br. 1858.

”Ole Throndsen Økter” var fadder for Jon Andersen Økters (Grinilias) barn i 1858.

Innflytting til Gjerpen, anmeldt 1860:
Navn, alder: Uk. Ole Throndssen f. 8/1-1829 paa Kolsrud-Eie i Eger.
Opgiven hensikt: For at nedsette sig i Gjerpen.
Faders navn: Thron Thronssen.
Hvorfra indflyttet: Eger.
Til: Øgter i Lugsefjeld.

Opgiven Datum: Marts 1860. Anmeldt: 1860.
Navn, alder: P. Berthe Syrine Olsd. f. 27/7-1837, 22 2/3. Født på Langerud i Sandsvær.
Opgiven hensikt: For at giftes med Forannevnte.
Hvorfra indflyttet: Sandsværd.
Til: Øgter i Lugsefjeld.

Under folketellinga 1865 bodde denne familie på Opjorden – Sørmyr i Hedenstad i Buskerud. Ole Trondsen var
oppført som husmann med jord. Da bodde det en gammel føderådsenke hos dem: Jacobea Olsdatter f. 1795 i Sandsvær.

Denne familien er nevnt som leilendinger på Stulen(2), nordre Stulen, fra 1868-1870. Kirkeboken sier at barna Otto og Ole
ble født på N. Ås. Hvor på Ås de bodde er derfor uvisst.

Denne familien emigrerte til N. Amerika etter 1870. De bosatte seg i Anoka, Minnesota og fikk 5 barn til der.
De brukte familienavnet Tronson i USA.

Thank you for your help Joan Tronson! Grand-daughter of Thor Tronson.


Skogsarbeider, leilending
Otto Olsen
herfra f. 8/3-1868 på N. Stulen, s.a. Ole Trondsen Økter. Ovenfor.
Br. 1887.

Han ble kalt ”Otto Tømmermann”. Han reiste også til Amerika sammen med sin familie. Les gul ramme ovenfor.

Skogsarbeider, leilending
Peder Andersen Haavet
fra Løverhagen i Sandsvær f. 18/7-1862, s.a. husmann Anders Andersen.
g. 26/12-1887 m. Maren Eriksdatter fra nedre Dale i Luksefjell f. 25/7-1856., d.a. Erik Hansen Dali.
Br. 1889.

Maren var i tjeneste på Løverhagen i Sandsvær før hun giftet seg. Tjenestefolk her i 1891: Oluf Andersen fra Siljan f. 1879 og Karen Eriksdatter f. 1868 i Gj. Denne familien bodde her gjennom hele 1890-tallet.
De flyttet til Håvet i Dalsbygda i Solum i 1901, men kom senere tilbake til Gjerpen og kjøpte Tufteputten under Tufte. Han ble da vei-vokter i Gjerpen kommune. Han skrev seg for Peder Haavet. Han ble også kalt ”Peder halvsvenske”.
Se barna på Tufteputten.

Skogsarbeider, leilending
Kristian Theodor Johannesen
fra Gromstul f. 1877 på Boserud(4) i Sandsvær i Buskerud d. 1959 i Sem i Vestfold, s.a. Johannes Hansen Gromstul.
g.m. Oline Marie Olsdatter Svingen f. 1877.
1. Johannes (tvilling) f. 20/2-1909 i Økter d. 19/3-1909 i Økter.
2. Thea Olava (tvilling) f. 20/2-1909 i Økter d. 4/5-1909 i Økter.
Br. 1901.

Denne familien flyttet til Sem i Vestfold hvor Kristian Johannesen ble veivokter. De var bosatt like ved Sem stasjon.

Skogsarbeider, leilending
Herman Borgersen Økter
(Herman Økter) fra Solum f. 7/5-1885 i Sandsvær d. 6/3-1962, s.a. Borger Kristiansen Solum.
g. 11/12-1910 m. Ida Marie Sætret fra N. Sætret i Luksefjell f. 26/10-1891 d. 22/3-1943, d.a. Anders Halvorsen Sætret.
1. Ingeborg Økter f. 16/2-1911 i Økter d. 7/4-1943 på Vale(7) g.m. Kristen Karstein Vale (Kristen Vale) f. 8/10-1912. Se Vale(7) i Valebø.
2. Elda Økter f. 26/8-1913 i Økter g.m. Einar Løver. Bodde ei tid i Brekke i Sandsvær, ikke langt fra Økter. Kom siden til gård nr. 100 Lauar (Løver) i Sandsvær.
3. Betzy Økter f. 14/11-1915 i Økter g.m. Olav K. Brenne. Se Brenne(11) "Heiajordet" i Valebø.
-   f. 25/9-1918 i Økter. Et dødfødt pikebarn. Det var anført i fødselsprotokollen at moren tidligere hadde født 4 barn i samme ekteskap.
4. Alvilde Økter ”Tutti” f. 18/8-1921 i Økter d. 1/8-2008 g.m. Jossi Karppanen fra Finland. Se Petersborg under Mæla.
    Hun var i sin tid kokke ved Høgås aldershjem. De flyttet til Klyve i Skien på sine eldre dager. Ingen barn. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
5. Hjørdis Økter f. 18/8-1925 i Økter g.m. Ernst Harry Jahren. Se Strømdal Terrasse 41 under Strømdal.
Br. 1910.


Familiebilde fra Lensmannsøkter rundt 1926. Herman Økter med hesten ("Sonja"?).
Bildets eier: Bjørn Brenne.

Herman var født i Surlikroken i Sandsvær, like ved grensen til Lardal. Han ble skrevet for Herman Borgersen Solum,
da han giftet seg i 1910. Grunnen var at han bodde på plassen Solum på dette tidspunktet.
Boplass = adresse på den tiden.


Herman Økter med Blakken, noen år senere.
Bildets eier: Ida Marie Brenne.

Plassens grenser beskrevet av Herman Borgersen Økter i ca. 1950:
”Mot nord: Solumskarva, øst: Løvenskiold skog (Økterbekken), syd: Økteren, vest: Mot Øktergard og Økterstulen.”

Lensmannsøkter er forlengst nedlagt som gårdsbruk. Det beste av jorda ble tillagt øvre Økter.
Dette bruket ble samtidig med de andre Økter-bruka sammenføyd med bnr 1 før 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

40 

1

Økter

Cand. jur. Herman Løvenskiold.

62 mark 47 øre(C) Gard Strøm.