ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Solum
Gård nr. 39 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til Gard Strøm (f.1950) på post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 07.03.2023


Skien og omegn 1859. Statens kartverk, Hønefoss.

Solum
Gammelt løpenr. 583. Siden matrikkelen 1889 gård nr. 39 (39/1).
Ingen bruksdeling, ingen husmannsplass, ingen seter.

Offisielt gårdsnavn (i følge matrikkelene) er ”Solum med Skog”. Ble også skrevet som Solem.
Uttales Solom med tykk ”L”.

Andre gårdsnummer: 26 Jøristul skog, 27 Horten Sæterskog, 28 Svanstul skog, 29 Fjellstul skog, 30 Håkestul skog,
31 Løvsæter skog, 32 Bustul skog, 33 Håkeli skog, 34 Sambu sæterskog, 35 Kleppen skog, 36 Rydningsli skog,
37 Steinled skog og 38 Finnvolden skog.
Disse er alle ubebodde skog-eindommer og er i dag fremdeles i Løvenskiold-Fossums eie.
Det var tidligere setre i de fleste av disse skogsområdene, brukt av Sauherad-bønder.

Solum er den nordligste gården i Gjerpen prestegjeld og ligger ca. 570 m.o.h.
Solum grenser til Sandsvær pr.gj. i nord og øst, til Økter-gårdene i syd og mot
Finnvolden skog og seter i vest. Det er ca. 3 mil til Skien.

Plassen har som seter blitt brukt av gårder som Holtan, Ulleberg, Rui og Hvannes i Sauherad.
Dette kan dokumenteres tilbake til 1591.
Løvenskiold-Fossum kjøpte Solum – skog av Knud Halvorsen Holtan i 1742. I 1794 ble halve
Solum seter kjøpt opp fra Tollef Tollefsen. Den andre halvparten forble i Sauherad-bondens eie.

I folketellingen 1801 ble ikke Solum nevnt som egen gård, men som husmannsplass i ”Øvre Luxefield”.

Solum ble matrikkulert under Sauherad pr.gj. helt fram til matrikkelen 1847. I kirkelig sammenheng ble
gården overført til Gjerpen pr.gj. allerede i 1776. Før det måtte beboerene her oppe benytte Sauherad kirke.

Solum ble regnet som husmannsplass til den ble matrikkulert som egen gård i 1838.
Landskyld 2 daler, 19 skilling.

Skogsarbeider, husmann med jord
Ellef Sigurdsen
f. ca. 1679 bg. 27/5-1776. ”Ellef Solum f. Luxefjeld 97 aar.”
g. i Atrå kirke i Tinn 29/6-1730 m. Gro Torsteinsdatter f. ca. 1700 bg. 6/11-1757. ”Graae Solem, 56 aar, 3 uger.” Ved Sauer kirke.
Forlover: Halvor Gjermundsson.
1. Ingeborg Ellefsdatter dpt. 19/11-1730 i Atrå krk. bg. 24/2-1799 i Siljan. "
Ingebor Ellefsdatter Romsdalen, 69 aar" g. i Sauherad 27/6-1760 m. Rasmus Olsen Halling i Siljan.
    De bodde på Romsdalen under Grorud i Siljan. Deres barn: 
    Barn 0. bg. 25/1-1761. ”Rasmus Hallings dødfødte drengebarn.”
    Barn 1. Gro Rasmusdatter dpt. 27/5-1764 i Siljan g1g m. Knud Gjermundsen fra S. Teigen under Mo, g2g m. Iver Halvorsen som døde på Rønningen i Siljan i 1842. 
    Barn 2. Ole dpt. 11/4-1766 i Siljan bg. 1769.
    Barn 3. Ellef f. 1768 i Siljan d. aug. i Siljan. "
Ellew Rasmus. Grorød, 15 aar."
    Barn 4. Ellen dpt. 16/5-1769 i Siljan.
    Barn 5. Kirsti Rasmusdatter dpt. 13/10-1771 i Siljan.
    Barn 6. Gunhild Rasmusdatter f. ca. 1773 i Siljan g.m. Jon Torkildsen. Se Gromstul.
    Barn 7. Ole Rasmussen dpt. 27/3-1774 i Siljan bg. i Siljan 2/1-1803 g. i Siljan 14/8-1796 m. Kirsti Abrahamsdatter fra Sølverød.
    Barn 8. Ellen Rasmusdatter dpt. 25/8-1776 g.m. Ole Olsen. Se Haukeroa under Bø.
2. Sigurd Ellefsen dpt. 10/8-1732 i Atrå krk. Se nedenfor.
3. Margit Ellefsdatter f. ca. 1734 i Tinn g1g m. Kittil Thorsen Bentsrud. Se nedenfor.
4. Søve Ellefsdatter f. ca. 1738 i Tinn g. i Sh. 4/5-1765 m. Niri Olsen. Se Fekjan underDale.
Br. 1739.

I 1739 slo Ellef seg ned på Solum, ankommet fra Tinn, innsatt på plassen av eieren Ole Hvannes i
Sauherad.
Ellef skal opprinnelig ha kommet fra Hallingdal eller Valdres og har oppholdt seg en tid i Tinn.

Ellef Sigurdsen skapte ikke så lite rabalder i sin tid i Solum. Les mer om dette i Luksefjellminner 13.
Nedenfor er bare en bitte-liten smakebit.

Kilde: Luksefjellminner 13, utgitt på Skavan Miniforlag.
Brev fra Knud Holte og Ole Pedersen Hvannes i Sauherad til Kongen i 1761:
"Ellev Sigurdssøn ankom fra Tind og havde øvet der paa mange skalkestykker som han dels har rost seg av, at han intet kunde være der i bøygden lenger."

Brev fra Fogd Rougtvedt til amtmannen i 1766:
"Ellef holdt seg rolig i 9 aar, men begynte saa at rejse til amtet Kongsberg, Statholderen og omsider til København. I 1761 besøgte han general Landmaaler Knoff og har lovet disse at vil de ikke frakiøbe ham med 300 rdl., skal han aarlig continuere hans angivelser. De har forlengst tilbudt ham 100 Rdl. mot at fravige pladsen, for at indsette et menneske derpaa igjen som de kunde styre, men Ergjøre."

Skogsarbeider, innerst
Kittil Thorsen
fra Bentsrud i Heddal dpt. 17/3-1709 bg. 23/4-1769 i Sauherad. ”Kittil Økter fra Fjeldet, 60 aar.”, s.a. Thor Eriksen Bentsrud og Anne Kittilsdatter.
g. i Sauherad 9/7-1753 m. Margit Ellefsdatter herfra f. ca. 1734 i Tinn d. 13/10-1817. "Margit Ellevsdatter Steendalen, 83 aar."
Forlovere: Ole Dale og Ole Bedstul.
1. Anne Kittilsdatter dpt. 4/6-1754.
2. Magnhild dpt. 19/4-1756 bg. 27/5-1756. Ved Sauar kirke.
3. Ingeborg dpt. 9/10-1757 bg. 1/11-1757. Ved Sauar kirke.
4. Ellef dpt. 4/3-1759 bg. 2/2-1760. ”Kittil Bentsruds søn Ellef, 1 aar, 2 uger.” Ved Sauar kirke.
5. Thor(e?) Kittilsen dpt. 24/5-1761.
6. Gro Kittilsdatter dpt. 25/3-1764.
7. Ellef Kittilsen dpt. 28/6-1767.

Kittil Bensruds Magnil. Døpt samme dag som sitt søskenbarn Gro på samme gård.
Kittil Bensrud og Margit Ellefsdatters Ingeborg.
F.f. Kittil Solems og Margit Ellefsdatters fra Fjellets db. Ellef: Gunild Voltvedt, Kiersti Houchevig, Ingebor Solem, Ole Bestul og Ole Hallen.
Kittil Bentsrud eller Solums og Margit Ellefsdatters søn Thore (Thor?).
Kittil Økteren og Margit Ellefsdatters Ellef.

Alle disse barna er døpt i Sauherad kirke. Kittil ble gjennomført kalt Kittil Bensrud/Bentsrud i kirkeboka.
Bentsrud er en gård i Heddal. Se Hitterdalsboken (O. H. Holta) s. 225.
Denne familien flyttet til Økter i ca. 1765.

Enka Margit Ellefsdatter ble g2g i Siljan med rytter Knud Thorsen. De bodde i Stendalen i Siljan.

Skogsarbeider, husmann med jord
Sigurd Ellefsen
(Siul Ellevsen) herfra dpt. 10/8-1732 i Atrå krk. i Tinn d. 24/10-1810 på Rogstad i Sandsvær.
g. i Sauherad 16/7-1755 m. Anne Halvorsdatter "fra Berg i Sauherad" f. ca. 1732 d. 24/12-1815 på Løver (Lauar) i Sandsvær.
Forlovere: "Ole Bestul og Kittil Bentsrud."
1. Gro dpt. 19/4-1756 i Sauherad. Døde tidlig.
2. Magnhild Sigurdsdatter f. ca. 1757 bg. 6/1-1771. Ved Sauar kirke.
3. Gro dpt. 31/12-1758 bg. 8/11-1766. ”Sigur Solems dtr.
Gro.” Ved Sauar kirke.
4. Eli Sigurdsdatter (presten skrev henne for Ellen ved dåpen) dpt. 16/11-1760 i Sauherad g. 26/11-1780 m. Ingebret Pedersen Braaten. Bodde på Landsverk i Sandsvær. Se Sandsvær Historie, bind VII.
5. Ellef Sigurdsen dpt. 4/4-1763 i Sauherad d. 12/9-1829 på S. Rogstad i Sandsvær g1g 12/8-1787 m. Margit Evensdatter fra Rogstad(9) ”Ollebakken” f. ca. 1758 d. 1803.
    Bodde på Løver (Lauar) i Sandsvær i 1801. Ellef g2g 13/8-1804 m. Kari Jonsdatter fra Bestul dpt. 15/7-1781, d.a. Jon Olsen Bestul. Ellef kjøpte i 1810 S. Rogstad. Se Sandsvær Historie, bind VI, s. 107.
  
Barn 1. Anne f. 1787 d. 1789.
    Barn 2. Anne Ellefsdatter f. ca. 1790 d. 1830 g.m. Erik Halvorsen Steg f. ca. 1786 d. 1849. Bodde på Ollebakken.
    Barn 3. Sigurd Ellefsen (Siul) f. 1793 d. 1815.
    Barn 4. Ingeborg Ellefsdatter f. 1797 d. 1867 g. 1817 m. Anders Nilsen Berg f. ca. 1790. Bodde bl.a. på Ljøterud og Lindås(26) ”Bakli”. Se S.H., b. VI , s. 342.
    Barn i 2. ekteskap:
    Barn 5. Jørand Marie f 1804 d. 1804.
    Barn 6. Jørand Marie dpt. 1/1-1805 d. 5/4-1816.
    Barn 7. Groe Ellefsdatter dpt. 1/3-1807.
    Barn 8. Johannes Ellefsen dpt 15/8-1809.
    Barn 9. Ole dpt 25/8-1812 d. 6/3-1814.
    Barn 10. Maren Olea Ellefsdatter f. 22/3-1815.
    Barn 11. Sigurd Ellefsen (Sjul Ellefsen) f. 12/12-1816.
    Barn 12. Ole Ellefsen  f. 1820 d. 1820.
    Barn 13. Ole Ellefsen f. 1822 d. 1843.
    Barn 14. Ellev Ellefsen Rogstad f. 19/1-1825 d. 13/5-1919. Kom til Skien.
    Barn 15. Karen Marie Ellefsdatter f. 1828.
6. Ingeborg Sigurdsdatter dpt. 24/2-1765 i Sauherad.
7. Halvor Sigurdsen dpt. 17/4-1767 i Sauherad d. 22/3-1813 g. 1789 m. Svanaug Olsdatter fra Bestul dpt. 23/10-1763 i Sh. d. 1851 på lille Rogstad i Sv.
    Bodde på Lauar(9) ”Sagvolden” i Sv. Se Sandsvær Historie, bind VI, side 435. Ingen barn. Enka Svanaug g2g 1814 m. Sjul Ingebretsen Braaten på lille Rogstad i Sv. Ingen barn.
8. Ole dpt. 11/6-1769 i Sauherad bg. 20/8-1769 i Sauherad. ”Sigur Solems søn Ole.”
9. Ole Sigurdsen dpt. 1770 d. 1838 på Rogstad i Sandsvær g. i Gjerpen 31/7-1800 Anne Nilsdatter fra N. Mo dpt. 1/9-1776 d. 1850, d.a. Nils Andersen Moe.
   
Bodde på Lauar i 1801, kjøpte siden Rogstad(1) og flyttet dit.
    Barn 1. Sigurd f. 1801 døde som liten.
    Barn 2. Karen Helene f. 1802.
    Barn 3. Sigurd f. 1805 d. 1828.
    Barn 4. Karen Eline Olsdatter f. 1807 d. 1883 g. 1827 m. Abraham Nilsen Rogstad (1796-1865). Bodde på Rogstad(3) i Sandsvær.
    Barn 5. Anne Kirstine f. 1811 døde som liten.
    Barn 6. Anne Kirstine f. 1813 d. 1814.
    Barn 7. Grete Marie Olsdatter f. 1815 g. 1837 Haldor Christensen. Bodde på Flogeland i Sandsvær.
    Barn 8. Nils Olsen f. 1818 g.m. Johanne Marlene Johannesdatter. Bodde på S. Rogstad i Sandsvær. Se Sandsvær Historie, bind VI, side 92/93.
    Barn 9. Kristian Olsen f. 1822. Bodde på Rogstad i Sandsvær. Se Sandsvær Historie, bind V.
10. Magnhild Sigurdsdatter dpt. 25/8-1771 i Sauherad g1g i Hedenstad, Sandsvær 20/6-1790 m. Gullik Andersen Waad f. ca. 1761 d. 1792 g2g i Hedestad 5/10-1794 Ole Paulsen fra Mørkeie f. 1768 d. 1801.
    Magnhild g3g i Sv. 11/9-1802 m. Ole Hansen Døsum f. 1778 d. 1852. De bodde hele tiden på en plass under Lauar (Løver) i Hedenstad sogn i Sandsvær, Buskerud.
    Barn 1. Anne Karine Gulliksdatter f. ca. 1791 d. 1796. 
    Barn i 2. ekteskap:
    Barn 2. Anne Gurine Olsdatter f. ca. 1795 g. 1817 m. Torsten Olsen Sagvolden.
    Barn 3. Sigurd Olsen (Siul Olsen) f. ca. 1797 d. 1801.
    Barn 4. Paul Olsen f. 1798. Bodde på øvre Løverhagen (Lauvarhagen). Se Sandsvær Historie, bind VI, side 428.
    Barn 5. Anne Karine f. 1800 d. 1801.
    Barn 6. Anne Olea Olsdatter f. 1801. 
    Barn i 3. ekteskap:
    Barn 7. Gunhild Kirstine f. 1803 d. 1808.
   
Barn 8. Barbro Kirstine Olsdatter g.m. Jacob Halvorsen Ristvedt i Sandsvær.
    Barn 9. Anne Katrine f. 1807 d. 1807.
    Barn 10. Anne Karine Olsdatter f. 1808 g.m. Kristian NN. Meldt utflyttet til Botne i 1830.
    Barn 11. Gunhild Kirstine f. 1810 d. 1811.
    Barn 12. Gunhild Kirstine f. 1812 d. 1812. 
11. Gro Sigurdsdatter dpt. 26/6-1774 i Sandsvær g.m. Nils Fredriksen Trengen.
Br. 1756.

F.f. Sigur Ellevssøn Solum og Anne Halvorsdatters Groe: Kirstie Næset, Svanou Kiika, Annund Sunde, Sigurd Kiika og Ellev Bestuel.
F.f. Sigur Ellefsøn Solem og Anne Halvorsdatters Ellef: Kisten Næset, Aasil Sanden, Anne Sunde, Torger Sunde og Jon Rogstad.
F.f. Sigur Solems og Anna Halvorsdatters Graae: Anna Bestul, Ingeborg Sigursd., Ole Bestul, Ole Hansen, Rolf Præstegaard.
F.f. Sigur Ellefssøn Solem og Anna Halvorsdatters Ingeborg: Min Hustrue, Kisten Olsd., min daatter Dorthea, Peder Halvorssøn Hallen, Torchild Jonssøn Lia og Halvor Jonssøn Sunde.
F.f. Sigur Solem og Anne Halvorsdatters Halvor: Gunnild Rue, Kisten Næset, Ingebor Halvorsd Solem, Torger Sunde og Tosten Larssøn.
F.f. Sigur Solems Ole: Nils Sems kone, Anne Halvorsdtr., Haral Jønneval, Nils Sem.
F.f. Sigur "Olsens"(!) Ole fra Solem i Luxefjeld: Torchel Limies kone, Anne Halvorsdtr., Torchil Limie, Jon Bestuul.
F.f. Sigur Solems Elling (Ellev): Simon Lunds kone, Aslov Halvorsdatter, Aslak Stulen, Daniel Gregoriisen.


Navnet Sigurd har vært skrevet på flere måter, bl.a. Siur, Sjul, Sjuel og Siul, Siver og Sivert.
Han kjøpte i 1769 naboplassen Hoppestul seter i Sandsvær (Kongsberg i dag).
Se Sandsværs Historie (S.H.) bind IV, side 195.

Øvre Luksefjell som tidligere lå til Sauherad pr.gj, ble "henlagt" til Gjerpen pr.gj. i 1776. 

Sigurd Ellefsen Solum kjøpte i desember 1771 auksjonsskjøte på V. og M. Løver (Lauar) i Sv.
De flyttet til Lauar i Sandsvær i 1771, like etter at Magnhild ble født.

Han ble fra ca. 1780 i Sandsvær KB skrevet som "Sjul Løver".

I 1801 bodde familien på gården Løver (Lauvar) i Hedenstad sogn i Sandsvær pr.gj.
Se S.H. bind VI, s. 413.

Barnedåp i Gjerpen kirke 1/9-1784:
Gustavus Eriksen og Karen Pedersdtrs deres db. Anders.
Hun gjorde barsel paa Solum i Luxefjeld, paa sin rejse til Fledsberg i Numedal, hvorfra de hafde beviis at de vare ægtefolk.
Test: (faddere:) Lars Christensens kone, Gunnil Nerisdtr., Torjus Aslaksen, Nils Torjersen.

Skogsarbeider, husmann med jord
Sigurd Olsen
fra Bestul dpt. 31/8-1755 i Sh. d. 1818 i Ormetangen i Sandsvær, s.a. Ole Jonsen Bestul.
g1g (trol.) 25/9-1779 m. Ingeborg Olsdatter f. ca. 1754 bg. 2/2-1806. ”Sigur Solums kone Ingebor Olesdtr., f. Luxefjeld, meldt at være 53 aar.”
g2g i Sauherad 27/10-1806 m. enke Aaste Eriksdatter f. ca. 1771, enke etter g.br. Nils Hansen på N. Holtan i Nes i Sauherad.
Forlovere: "Taral Valen, Halvor Holtan."
1. Ingebor bg. 30/7-1780. ”Sigur Beestuuls hj.db. d. Ingebor 3 uger.“
-   bg. 16/9-1781 ”dødfødt barn.”
2. Sigurd Sigurdsen dpt. 6/10-1782. Bodde først en tid her, deretter i Gunborgdalen og senere i Tufteputten under Tufte. Se Tufteputten.
3. Ole dpt. 26/12-1784 bg. 20/3-1785. ”Sigur Solems s. Ole 21 uger.”
4. Ole dpt. 12/2-1786 bg. 25/10-1801. ”Sigur Solums db. Ole f. Luxefjeld 16 5/6 aar.”
5. Elling dpt. 12/10-1788 bg. 12/6-1808. ”Elling Sigurssøn f. Solum i Luxefjeld 19 3/4 aar.”
6. Ingebor bg. 5/2-1791. ”Sigur Solums pb. fra Luxefield, hj.db. og kaldet Ingebor 5 uger.”.
7. Ingeborg bg. 6/12-1803. ”Sigur Sigurssøns hd. pb. Ingebor f. Solum i Luxefjeld 9 dage.”
Br. 1786.

F.f. Sigur Solems db. Ole: Nils Sems kone, Anne Halvorsdtr., Haral Jønneval, - Nils Sem.
F.f. Sigur Olsens db. Ole fra Solem i Luxefjeld: Torchel Limies kone, Anne Halvorsdtr., Torchil Limie, Jon Bestuul.
F.f. Sigur Solems db. Elling: Simon Lunds kone, Aslov Halvorsdatter, Aslak Stulen, Daniel Gregoriisen.

Ovenstående familie bodde tidligere i Bestul. De første 4 barna (medregnet en dødfødt) var født der.
Sigurd flyttet rundt 1807-08 til Ormetangen i Sandsvær.

Skogsarbeider, husmann med jord
Ole Olsen Halling
f. ca. 1767 d. 18/1-1842 på Solum.
g. 3/9-1809 m. Karen Knudsdatter f. ca. 1782 d. 26/1-1862 på Solum.
1. Gunhild Olsdatter f. 18/2-1810 g. 12/9-1833 m. Nils Nilsen. Se Økter øvre.
2. Berthe Kathrine Olsdatter f. 15/1-1812 d. 18/5-1836 på Solum. Flyttet til Sandsvær i 1827. Ugift.
3. Ole Olsen f. 28/7-1816 her. Se nedenfor.
Br. 1809.

F.f. Ole Olessøns pb. Gunnild f. Solum i Luxefjeld: Ellev Olessøns k., Ingebor Halvorsdtr., Halvor Fjelddalen, Lars Moe, Nils Torkildssøn.
F.f. Ole Olessøns pb. Birthe Karine f. Solum i Luxefjeld: Ole Nøklegaards k., Hedevig Abrahamsdtr., Anders Knudssøn, Christen Larssøn, Ole Olessøn.

Folk som ble skrevet for Halling stammer naturlig nok fra Hallingdal i Buskerud.
Tjenestefolk her i 1835: Nils Hansen (alder ikke nevnt) og Anne Hansdatter (23).

Det bodde også et spedbarn her i 1835: Karen Thurine Olsdatter f. ca. 1835.

En John Johnsen skal ha bodd her i 1812. Barn: Anders Johnsen f. i Solum i 1812. Han kom siden til Moholt i Siljan.
Gift i Eidanger (i Siljan KB) 24/12-1837 m. (Andrea) Karen Olsdatter, d.a. Ole Olsen.

Skogsarbeider, leilending
Ole Olsen Solum
herfra f. 28/7-1816 d. 6/11-1901 i Iola, Waupaca, Wisconsin.
g. i Hedenstad krk. 30/12-1835 m.  Anne Sofie Hansdatter "fra Hillestad i Sandsvær" f. 1813 i Hedrum eller Sandsvær d. 23/3-1880 her.
Forlovere: "Hans Brekke og Anund Brekke."
1. Karen Thurine f. 21/8-1835 d. 14/2-1840 på Solum.
2. Berthe Karine Olsdatter f. 24/11-1836 g.m. Torkel Torkelsen. Se Kåsa under Bø.
3. Ingeborg Maria Olsdatter f. 15/5-1838 g.m. Ole Olsen. Se Fredrikstad under Økter.
4. Karen Thurine Olsdatter f. 3/6-1840 g. 3/4-1864 m. Christian Sjulsen fra Sandsvær, som var i tjeneste på Listul f. 1843.
    De emigrerte til N. Amerika samme dag som de giftet seg. Skrev seg trolig for Listul.
5. Gurine Olsdatter f. 12/8-1842 g.m. John Knudsen. Se Skomakerplassen(A) under Ås.
6. Ole Olsen f. 21/10-1844 d. 11/9-1925 i Wallace, Shoshone Co., Idaho g.m. Betsy Olava Bjaaland (1850-1896). Begge gravlagt på Scandinavia cemetery, Waupaca, Wisconsin.
    Dette er trolig den Ole Olsen fra Solum i Luksefjell. som ble far til Anne Olsdatter f. 4/5-1864 på Veium i Sauherad. Se Presteattest av 4/4-1864.
    Moren var pige Anne Hansdatter. Alle fadderene var fra Sauherad. Det var nevnt i kirkeboken at det var begges 1. leiermål.
    Han emigrerte til N. Amerika sammen med sin søster Karen Thurine og svoger Christian Sjulsen Listul den 3/4-1864. Se e-posten nedenfor.
7. Anders Olsen f. 22/10-1846 g. 17/1-1869 m. Elise Jacobsdatter fra Seljord f. 1844, d.a. Jacob Torjersen. Begge var i tjeneste på Økter før de giftet seg.
    De emigrerte til N. Amerika før 1875. De bodde først i Milwaukee, Wisconsin. Deretter Portage. De ble siden boende i Waupaca, Wisconsin.
8. Knud Olsen f. 11/12-1848. Se nedenfor.
9. Anne Olsdatter f. 12/2-1851. Emigrerte til N. Amerika i 1871 med seilskuta ”Hero” på sin bror Knud Olsens bilett. Bestemmelsessted: ”Gills Landing.” Hun ble gift med danske Lars Hansen.
10. Sophie Olsdatter f. 12/5-1853 g.m. Peder Abrahamsen. Se Kåsa under Bø.
11. Maren Olsdatter f. 23/2-1857 g.m. enkemann Jørgen Tygesen Tveten. Se Tveten under Rising.
Br. ca. 1842.

F.f. Ingeborg Maria, født paa Solum i Luxefield: Isak Sørensen Nykaas, Niels Solvesen Gjerpen, Christen Larsen Westremoe, Karen Kirstine Rasmusdtr. Nykaas, p. Maren Johnsdtr. Gjerpen.

Anne Sophie Hansdatter er reg. innflyttet til Gjerpen fra Sandsvær i 1835. Da de giftet seg var Ole kun ”19 1/2 aar,
arbeidskarl og innerst hos sine foreldre paa Solem i Hjerpen.” Hun var 22 3/4 aar og bodde på Hillestad i Sandsvær.

Tjenestefolk her i 1845: Knud Larsen (25) og Ingeborg Ellefsdatter (19). Da familien bodde her i 1856, bestod
husstanden av 12 mennesker.

Det var dobbeltbryllup på Solum den 11/10-1863 da søstrene Ingeborg Maria og Gurine Olsdøttre giftet seg.

Under folketellingen 1865 bodde en Nicolai Dahl her. Det står: ”Nicolai Dahl, haves for betaling, 50 aar, født paa Kongsberg.
Sindsvag fra sit 25. aar.” Nikolai Olsen Dahl f. ca. 1806 på Kongsberg d. 22/12-1866 på Solum.

I 1875 var faren Ole Olsen (f. 28/7-1816) i Amerika. Oppført i folketellingen som ”fraværende føderaadsmand”.
Han er ikke registrert utvandret i emigrantprotokollene. Siden han ikke er å finne død i Gjerpen, antas det at han
døde i N. Amerika. Hans kone, Anne Sofie bodde her hos sin sønn i 1875.

Fra Sauherad KB:
Anne Olsdatter f. 4/5-1864. Moder pige Anne Hansdatter Veium, fader ungkarl  Ole Olsen Solum i Luxefield,
begges 1te Leiermaal.” Se e-post nedenfor, sendt til Gamle Gjerpen i 1998.

Name: Donna Potts Walling
From: Stanwood, Washington
Time: 1998-03-15 04:41:29
Comments: I am new to genology searches. But have a rich oral history. I know that Bessie Irene Solum, was born to Harris Ole Solum/ Gusta Marie Lystel in 1889. Harris is the son of Ole Oleson Solum/ Betsy Olava Bjaaland in 1871 in Nelsonville, Portage Wis. Ole Oleson Solum was born in Norway, I assume SOLUM farm Luksefjell, Gjerpen, Telmark, Norway. From Oral tradition, Ole's parents brought six youngest children to America and left six in Norway to send for later. No knowledge of their coming to America. In America they settled in Wisconsin and then in Idaho. Would enjoy any info. I have read more in the LDS files but not clear if it is the same family.

Ole Oleson Solum som ble gift i Nelsonville med Betsy Olava Bjaaland. Familiefoto til høyre.
Bildene innsendt av etterkommer i Amerika: Brian K. Timmer.


Skogsarbeider, leilending
Knud Olsen Solum
herfra f. 11/12-1848 d. 1931 på Vadbråten i Sandsvær, s.a. Ole Olsen Solum.
g. 1/9-1872 m. Maren Andrea Abrahamsdatter fra Høgli under Dali f. 14/3-1854 d. 1918, d.a. Abraham Olsen Høgli.
1. Grete Sofie Knudsdatter f. 14/10-1872 her d. 1894 på Ormetangen i Sandsvær som tjenestepike. Ugift.
2. Maren Andrea f. 11/6-1874 her d. 26/1-1876 på Solum.
3. Maren Andrea Knudsdatter f. 1/1-1877 her d. 1948 g. 1904 m. baker Hans Hansen Muggerud f. ca. 1879 i Larvik. Bodde på Muggerud(7) i Sandsvær. Se Sandsvær Historie, bind VI, s. 281.
4. Olav Knudsen f. 19/12-1878 her d. 1959 g. 1899 m. Janna Olausdatter fra Dal(8) ”Bråten” i Sv. Bodde på Krogsrud(2) ”Åsen” i Sandsvær. Se Sandsvær Historie bind VI, s. 258.
    Olav ble tidligere far til Tone Olsdatter f. 16/5-1898 (født utenfor ekteskap). Hun ble siden gift med Abraham Torkildsen Høgli. Se Dali øvre.
5. Karen Kirstine Knudsdatter f. 6/9-1880 her.
6. Abraham Knudsen f. 6/4-1883 her d. 1955 på Vadbråten. Ugift.
7. Anders Knudsen f. 12/9-1885 her d. 1958 på Vadbråten. Ugift.
8. Mathilde Karoline Knudsdatter f. 27/9-1887 her d. 1977 g. 1909 m. Ole Martinius Kristiansen Løver fra N. Løver under Løvås i Lardal f. 1883 d. 1967.
     Se Lauar(6). Sandsvær Historie, b. VI, s. 426. 
9. Bernhard K. Solum f. 1/12-1889 her d. 30/8-1977 g. 1918 m. Emma Høgli f. 4/6-1901 d. 8/9-1992. Bodde på Ljøterud(16) ”Flenderud” i Sandsvær. Se Sandsvær Historie, bind VI, side 379.
    Barn 1. Camilla Solum f. 11/5-1924 på Flenderud, Sandsvær. Ble adoptert av Emmas barnløse søster Helga. Se Nystua under Godal.
10. Ragna Marie Solum f. 30/5-1892 i Ormetangen i Sandsvær (døpt i Gjerpen) d. 1955 på Vadbråten. Ugift.
Br. 1872.

Knut Olsen hadde bestemt seg for å emigrere til nord Amerika i 1871. Han hadde kjøpt billett for å
reise den 1/9-1871. Det var trolig kjærligheten til Maren Andrea som fikk ham til og ombestemme
seg. Hans søster Anne reiste isteden på hans billett.

Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 5 kuer, 3 ungdyr og 8 sauer.

FT 1891: Erik Jansen, på besøk, ug., tømmerhugger, vanl. bosted: Luksefjell, f. 1865 i Jondalen pr. Kongsberg.

Denne familien flyttet til Sandsvær i ca. 1909 hvor Knud Olsen kjøpte gården Lauar(3).
Se Sandsvær Historie bind VI. s. 423. Han kjøpte i 1920 gården Vadbråten i Sandsvær.

Fattiglem Reidar Eilifsen (Reier Ellefsen), født i Sandsvær ca. 1835, døde 25/8-1880 på Solum.
Han bodde her i 1875 og var tjenestedreng.

Skogsarbeider, leilending
Martinius Halvorsen
fra Lardal f. 5/11-1857.
g.m. Anne Helline Hansdatter fra Sandsvær f. 15/10-1857.
Br. 1892.

Innhuset på Solum brant ned i 1897. Da flyttet familien til Hogstad i Siljan. Derfra flyttet de videre til
Borgeskogen i Gjerpen hvor de bodde resten av livet. Se Familie 10 - V. Borge 1900.

Fra 1897-1898: Ole Abrahamsen fra Lia under Godal brukte jorda her. Han kjøpte gården Glenna(3) og flyttet dit.

Innhuset ble bygd opp igjen og ble bosatt av neste familie.

Skogsarbeider, leilending
Borger Kristiansen Solum
fra Velta i Sandsvær f. 15/2-1855 på Herland i Lardal, s.a. skogsarbeider Kristian Kristoffersen på Velta i Komnes, Sandsvær og Elen Borgersdatter. Alle 3 f. i Lardal.
g. i Komnes krk. i Sandsvær 28/12-1881 m. Ellen Nikoline Olsdatter fra Løver u. Løvås i Svarstad i Ld. f. 24/1-1859 i Botne pr.gj., d.a. hm. Ole Nilsen Løver. Se Lardal, bind II, side 193.
Forlovere: "Kristian Løver og Jacob Løver."
1. Emma Karoline f. 10/1-1882 i Våls-eiet i Komnes, Sandsvær g1g m. Peter Bestul g2g da hun var i 70 åra, med en Haugedal. Emigrerte til USA.
2. Ole Kristian f. 28/12-1883 i Våls-eiet i Komnes d. 27/4-1895. ”Omkommet ved drukning i Elven. Ikke gjenfundet.” Dette skjedde i elva ved Fjellet.
3. Herman Borgersen Solum f. 7/5-1885 i Våls-eiet i Efteløt, Sandsvær. Se Lensmannsøkter.
4. Martin Emil Borgersen Solum f. 2/4-1887 i Våls-eiet i Efteløt g. 1929 m. Inga Marie Brudal fra Sti i Andebu. Bodde på Nomme(7) ”Enden” i Kodal sogn i Andebu.
5. Elise Kristine Solum f. 22/3-1889 i Fredrikstad under Økter g.m. Andreas Karlsen. Bodde i Sollia 18 på Bøle.
   
Barn 1. Arne Karlsen f. 1925.
    Barn 2. Einar Karlsen f. 1926.
    Barn 3. Emilie Karlsen.
    Barn 4. Birger Karlsen.
6. Karl Bernhard B. Solum f. 27/7-1890 i Tuftedalen under Haugedal g.m. Helga Høgli. Se Godal nedre.
7. Hilda Olava Solum f. 2/2-1892 i Tuftedalen g.m. Ole Abrahamsen Godal. Se Lia under Godal.
8. Peder Solum f. 5/8-1893 i Tuftedalen g.m. Sigrid. Bodde i Kodal i Vestfold.
9. Ole Kristian Borgersen Solum f. 10/6-1895 i Tuftedalen. Se Åmot under Haugedal.
10. Borghild Solum f. 17/12-1899 i Solum g.m. em. Martin Ellefsen. Se Økter store.
11. Elda Solum f. 22/7-1902 i Solum g.m. Harald Hermansen. Bosatt på Pinsle ved Sandefjord.
12. Karen Marie Solum f. 28/4-1908 g.m. Jacob Frednes fra Sandefjord. Bodde på Pinsle ved Sandefjord.
Br. 1899.

Da de giftet seg bodde Borger på Våls-eiet. Det ble opplyst at begge var født i Lardal, men det var altså feil.
Han ble riktignok født i Lardal og konfirmert i Sandsvær, men hun ble født i Botne i 1859 og konfirmert i Lardal i 1873.

Da de kom til Gjerpen i 1889 bodde de først på Fredrikstad under Økter. Deretter bodde de en tid i Tuftedalen under Haugedal.
Dette skal ha vært den siste familien som bodde i Tuftedalen, før de kom hit i 1899.

Skogsarbeider, leilending
Sigvart Olafsen Lund
fra Sandsvær
g.m. Kristine fra Sandsvær
Br. 1918.

Skogsarbeider, forpakter
Halvor Ellefsen Økter
fra Økter øvre f. 11/1-1891 d. 4/11-1965, s.a. Ellef Halvorsen Økter.
g. 31/12-1918 m. Johanne Andersen (Olsdatter) fra Sauherad f. 1/1-1899 d. 19/6-1970, d.a. Olav Andersen og Aase Halvorsen.
Forlovere: Ole Halvorsen Fjeldet og Andreas Ellefsen Økter.
1. Einar Ellefsen Økter f. 1/4-1919 i Økter d. 20/1-1933.
2. Ågot Økter f. 5/8-1922 i Økter g.m. Torbjørn Odden fra Sandsvær. Bodde i Sandsvær.
3. Martinius Ellefsen Økter f. 10/8-1924 i Solum gift og bosatt i Vestfold.
4. Hildur Økter g. på Oslo-kanten. Drev barnehjem.
5. Ingeborg Elisabet Økter f. 12/5-1929 g.m. Olaf Kittilsen. Se Valebøv. 114 under Bø.
6. Mary Ellefsen Økter.
7. Erna Ellefsen Økter f. 1933 g. i Borgestad kirke i på 1950-tallet. Bosatt i Danmark.
    Barn 1. Jens Økter Andersen.
8. Sigurd Edvin Ellefsen Økter f. 4/3-1939. Se Luksefjellv. 860 u. Eriksrød. Bodde i 1969 på Nisterud. De er senere bosatt i Hoppestadv. 392.
Br. ca. 1921.

Halvor Økter flyttet til Putland u. Sætret. De bodde i Putland til 1953.
Deretter kjøpte eller bygde de hus på Mæla i Skien.

Skogsarbeider, forpakter
Otto Andreas Quarg
fra Oderberg i Tsjekoslovakia f. 17/2-1901, s.a. Paul og Antonie Quarg.
g.m. Johanna Wege fra Leipzig i Tyskland f. 5/10-1905, d.a. Robert og Martha Wege.
1. Gudrun Quarg.
2. Kjell Quarg.
3. Jan Quarg.
4. Svenn Erik Quarg.
Br. 1946.

Familien Quarg flyktet fra Podenokly (Bodeback) til Praha i 1938. Fra Praha til Norge i 1939. Videre til Sverige i 1940.
I 1945 kom de tilbake til Norge og bodde på Bryne (på Jæren) i Rogaland. De kom deretter til Solum i Luksefjell i 1946.

Kilde: ”Luksefjellminner nr. 9.” Utgitt på Skavan Miniforlag.
Forfatter: Jon Grinilia.
Otto Quarg født 19/12-1901 i Odenburg på grensa mellom Polen og Tsjekkoslovakia. Han er gift med Johanna, f. Vege fra Leipzsig. De bodde i Leipzig fra 1925 til 1933.
Da Hitler annekterte Tsjekkoslovakia i 1939, reiste familien til Praha og så videre til Norge. De bodde først i Drøbak. I april 1940 kom tyskerne til Norge og familien flyttet til Time (på Jæren). Der bodde de i 9 måneder og deretter bodde de illegalt flere steder før de reiste til Sverige i november 1940. Etter frigjøringen kom familien tilbake til Time og i 1946 til Luksefjell hvor de fikk plassen Solum.
(Uten ansvar for eventuelle feil. Fødselsdatoene er fra gravstenen. Gard Strøm).

Har noen bodd her senere?

Utleid til Skien Turistforening pr. i dag (2010).

(C) Gard Strøm.