| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Økter
Gård nr. 40 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.01.2015


Skien og omegn 1859. Statens kartverk, Hønefoss.
 

Økter 7 - Bratstad
Gml. l. nr. 598. Siden matrikkelen 1889 br. nr. 7 (40/7).

Tidligere husmannsplass under gården Klevar i Sauherad. Senere lagt inn under Økter.

Dette er den første plassen man kommer til etter å ha passert den gamle ”kirketomta” ved Solum, etter
steinkirken som menes å ha ligget her i middelalderen. Det var en liten og karrig plass som trolig ble
ryddet eller gjenryddet av Nils Bratstad i ca. 1820.

Husmann, skomaker
Nils Iversen Bradstad
fra Nymoen på Kongsberg dpt. 30/5-1789 i Kongsberg krk. d. 2/9-1870 i Bø i Luks., s.a. bergarbeider Iver Halvorsen Bradstad og Berthe Jensdatter.
g. 22/10-1819 m. Kari Olsdatter fra Ø. Bø(4) i Luksefjell dpt. 28/2-1790 d. 21/2-1862 på Bratstad, d.a. Ole Paulsen.
Forlovere: Lars Moe, Sigurd Eriksrød.
1. Birthe Maria Nilsdatter f. 22/12-1819 under Eriksrød g. 3/11-1847 m. Gunder Olsson f. 1824, s.a. Ole Østensen Kaasa. Bodde på N. Kåsa under Nordistugu Haukvik i Sauherad.
2. Anne Nilsdatter f. 4/4-1822 i Økter g.m. Nils Ingebretsen. Se Økter(5).
3. Ole Nilsen f. 29/7-1825 her. Emigrerte til N. Amerika våren 1856, g. i Necedah, Wisconsin 22/10-1856 m. Ingeborg Torgrimsdatter fra Dale nedre i Luksefjell.
    Se Presteattest av 8/4-1856.
4. Helga Nilsdatter f. 25/3-1829 her.
Br. 1820.

Det var rydningsmannen Nils Bradstad fra Konsberg som ga navn til denne plassen.
Han var sønn av Iver Halvorsen Bradstad.

Kari Olsdatter var i tjeneste på Eriksrød da hun den 12/12-1814 fikk en sønn Carl. Faderen var ”den for ca.
9 maaneder siden hjemkomne soldat Anders Hansen Grindlia”.
Denne Carl Andersen bodde på en tid på Sørmyr i Ytre Sandsvær, siden på Finnlid. Han druknet siden i elven
i Lilleøkterbekken ved Henningsdalen.
Se Henningsdalen under Mo om ulykken. Han ble kalt Carl Finnlid og var en ung ugift mann. 

Datteren Birthe Maria var i 1845 ugift tjenestepike på Ø. Bø(4) hos Jon Hansen.

Utflyttet fra Gjerpen til Modum den 28/3-1843: Uk. Ole Nielsen Bratstad i Luxefield, 18. Til Modum. Attest av 27/3-1843.
Emigrerte til N. Amerika våren 1856: Ungkar Ole Nielsen Luksefjeld (31). Se ovenfor.

Kilde: ”Luksefjellminner nr. 9”. Utgitt på Skavan Miniforlag.
Jon Grinilia skrev:
Det fortelles at han (Nils Iversen), trolig p.g.a. meget trange kår, stjal litt av læret folk leverte ham for å lage sko av. Han regna med våren etter merkedagene. ”Det blir visst en hard vår i år, Gudmund og Gjertrud var så harde. Plukke meg blir det bærging, Siri, du får ha på en lønn og koke.”
Sønnen Ole, kom en gang i slagsmål ved Bestul med en ”Grivihaug” fra Sauherad. Sauherdingen ble senere funnet død i ei smie på Godal. Da faren (Nils Bratstad) hørte om slagsmålet, sa han: ”Ola'n min ga'n en herlig smurning han, og sea har ingen føtt spurt'n.”
Ovenfor ser vi at Ole emigrerte til N. Amerika i 1856. På det stedet der slåsskampen forgikk skal det ha vært en flekk med blod hvor det aldri senere grodde grass. Jon Grinilia har selv sett den svarte flekken ved brønnen på Bestul, før vegen til Bestulstøa ble lagt over den.


Skogsarbeider, leilending
Knud Hansen
fra Ljøterud nedre f. 1840 i Hedenstad, Sandsvær, s.a. Hans Jensen Muggerud-eiet.
g. i Sandsvær 5/9-1863 m. Anne Johanne Olsdatter f. 2/9-1838 i  Sandsvær, d.a. Ole Knudsen Bergs-eiet.
1. Grethe Maria Knudsdatter f. 13/11-1863 i Muggerud-eiet i Sandsvær.
2. Ole Knudsen f. 8/4-1866 i Gjerpen.
3. Helvine Knudsdatter f. 1869 i Hedenstad, Sandsvær.
Br. 1865.

Da de giftet seg bodde Knud på Kveim i Saggrenda og Anne Johanne var i tjeneste på Bestul i Gjerpen.
De er ikke registrert verken inn- eller utflyttet fra Gjerpen, men under FT 1875 for Sandsvær bodde de
i Bergs-eiet under øvre Berg. Knud Hansen var fremdeles i jobb som skogsarbeider.

Skogsarbeider, leilending
Peder Abrahamsen
fra Høgli under Dale i Luksefjell f. 24/8-1849 d. ca. 1930, s.a. Abraham Olsen Høglie.
g. 16/3-1873 m. Sofie Olsdatter fra Solum i Luksefj. f. 12/5-1853 d. 29/2-1892 på Kåsa, d.a. Ole Olsen Solum.
1. Anne Gunelia Pedersdatter f. 29/2-1876 her.
Br. ca. 1872. Se Kåsa under Bø.

Ellef Halvorsen Økter bodde her fra 1874- ca. 1880 og var visstnok den siste som bodde på Bratstad.  
Se Økter(4).

Nedlagt som boplass i ca. 1880. Eiendommen ble sammenføyd med de øvrige Økter-plassene til br. nr. 1 før 1950.
På 1960-tallet kunne man fremdeles finne rester etter gamle hustufter her.

(C) Gard Strøm.