ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Økter
Gård nr. 40 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 22.05.2024

 


Økter store
Gml. l. nr. 597. Siden matrikkelen 1889 br. nr. 6 (40/6).

Utskilt fra Klevar i Sauherad i 1862.

Eiere: Christopher Kittilsen Klevar fra 1862, Ole Olsen fra 1865, Tore Knudsen Godal 1876 og Løvenskiold-Fossum fra 1900.

Økter store var tidligere i bruk som seter for Klevar bøndene.

Skogsarbeider, husmann
Anders Knudsen Øgter
fra Ormetangen (Raje) under Bø i Sandsvær f. ca. 1785 d. 31/1-1843 på Økter, s.a. Knud Andersen (1741-1805) og Berte Jacobsd. (1752-1785). Se Sandsvær (Olav Såtvedt), b. IV, s. 422.
g. Sauherad 26/10-1816 m. Anne Olsdatter fra Velta under Hjukse i Sauherad f. 1783 d. etter 1845, d.a. Olav Nilsson (1746-1802) og Gunhild Torsteinsdatter (1754-1829).
1. Knud Andersen f. 1/10-1817 i Sauherad. "Knud Andersen Øgter" emigrerte til N. Amerika våren 1843. En av de tidligste emigranter fra Gjerpen. Se Presteattest av 1/5-1843.
2. Ole Andersen f. 18/11-1820 i Sauherad. Se N. Grinilia.
3. Anders Andersen f. 20/3-1823 g.m. Maria Isaksdatter fra Hoppestul i Sandsvær f. 1825. Bodde på øvre Grorud i Siljan.
    Barn 1. Anders Andersen f. 1846 på Hoppestul. Skrev seg Anders Grorud Blekebakken. Bodde på Bøle.
    Barn 2. Anne Andersdatter f. 1847 g.m. Hans Abraham Andreassen. Bodde på Grorudplassen i Siljan.
    Barn 3. Isak Andersen f. 1848 g. 1873 m. Karen Helene Hansdatter fra Lindtvedt i Sandsvær. Bodde på Rønningen ved Romsdalen i Siljan.
    Barn 4. Knut Andersen f. 1850 g. 1875 m. Karen Andreasdatter fra Grorudplassen i Siljan. Bodde på Gåserud i Sandsvær.
    Barn 5. Ole Andersen f. 1851 d. 1931 bodde på Gåserud i Sandsvær.
    Barn 6. Karen f. 1853. Bodde i Sandsvær. Døde ung.
    Barn 7. Maren Andersdatter f. 1854.
    Barn 8. Nils Andersen f. 1855. Overtok øvre Grorud i 1888.
    Barn 9. Ingeborg Andersdatter f. 1857 g.m. Martin Saga fra Sandsværkroken. Bodde på Pytte i Sandsvær.
    Barn 10. Lars Andersen f. 1858. Bodde i Sandsvær.
    Barn 11. Marie f. 1860 døde ung.
    Barn 12. Christian Andersen (Grønli) f. 1861.
    Barn 13. Martin Andersen f. 15/1-1864. Til Nisterud under Bø i Gjerpen, senere til Rød i Siljan.
4. Nils Andersen f. 20/3-1826 d. 27/10-1826 i Sauherad.
Bruker 1816.

F.f. (i Sauherad) Anders Knudsen Øgter i Luxefield og Anne Olsd.s Niels: Aaste Tollefsd. Wejum, Aaste Biørnsd. Wejum, Anne Rollefsd. Wejum, Bjørn Johnsen Wejum, Tosten Johnsen Hofrud.

Registrert utflyttet fra Sandsvær i 1816: ”Anders Knudsen Øen Ejet, Attest den 30. Juli – til Hierpen. NB. Adtient Soldat.”

Alle barna er født på Økter, men døpt i Sauherad kirke. Tjenestepike her i 1845: Aaste Johnsdatter (17 år).
Anne Olsdatter kan ikke sees død i Gjerpen. Hun flyttet trolig ut av Gjerpen etter 1845.

Skogsarbeider, leilending
Jon Andersen
fra S. Grinilia under Bø f. 18/5-1828, s.a. Anders Hansen Grinilia.
g. i Sauherad 9/9-1855 m. enke Aaste Christensdatter fra Rogholt i Sauherad f. 1833, d.a. Christen Halvorsen Rogholt.
1. Birthe Jonsdatter f. 11/12-1855 i S. Grinilia und. Bø i Luksefjell g.m. Anders Abrahamsen. Se S. Grinilia.
2. Anne Helvig Jonsdatter f. 16/5-1858 i Økter. Emigrerte til Amerika. Omkom visstnok i en præriebrann.
3. Karen Johnsdatter f. 23/6-1860 i Økter g.m. skomaker Karl Halvorsen på Vold i Solum.
4. Anders Jonsen f. 14/8-1863 i Kilebygda sogn, Solum prestegjeld. Kom bort på sjøen.
5. Kristen Jonsen f. 9/8-1868 i Kvia i Kilebygda. Se nedenfor.
Bruker 1862.

F.f. John Andersen Grinilien og Aaste Christensdatters Birte: Gurine Olsd. Grinilien, Dorthe Halvorsd. Bestul, Abraham Andersen Grinilien, Ole Knudsen Godal, Halvor Clasen Hoppestad.
F.f. John Andersen Økters Anne Helvig: Gunhild Trondsdatter og Inger Thorine Andersd., Ole Pedersen og Ole Trondsen Økter, Abraham Abrahamsen Listul.
F.f. John Andersen Økters Karen: Karen Sigurdsdatter, Tollef Thorstensen og Halvor Nilsen Gromstul, Berthe Olsdatter Eikeoset af Sandsvær, Halvor Christophersen Listul.

Aaste var tidligere gift med Bjørn Bebakken fra en plass under Kringsås i Sauherad, like syd for Klevargårdene.
I sammen hadde de datteren Anlaug Bjørnsdatter Bebakken som bosatte seg i Tønsberg.

Denne familien bodde på Kåsa i Luksefjell i 1855. Siden flyttet de til plassen Fredrikstad under Økter.
De flyttet til Solum sommeren 1874. Se Presteattest av 29/8-1874.
Under folketellingen 1865 bodde de på plassen Kvia i Kilebygda. Jon var da i arbeide ved Bolvik jernverk.

På sine eldre dager bodde Jon og Aaste på Vold i Solum. Jon ble blind 60 år gammel.
De endte begge sine dager på Klyve gamlehjem.

Kilde: Luksefjellminner nr. 9.” Utgitt på Skavan Miniforlag.
Hans Grinilia kan huske at hans mor engang fortalte at Jon (hans morfar) skulle til Skien midtvinters for å kjøpe en halv sekk bakemel. Sekken veide 50 kg. Han bar denne sekken på ryggen mens han gikk på ski.
En fryktelig snøføyke gjorde at han ble borte i 3 døgn. De som var hjemme hadde ikke annen mat enn melka som kua ga dem.

Familien nedenfor hører egentlig ikke hjemme her. De bodde forskjellige steder der det var arbeide for Kristen.

Anleggsarbeider, skogsarbeider
Kristen Jonsen
herfra f. 9/8-1868 i Kvia i Kilebygda, Solum pr.gj. d. 1913 i Heddal, s.a. Jon Andersen. Se ovenfor.
g. 1/11-1891 m. Marie Andersdatter fra Fortgang i Sandsvær f. 1869 i Sauherad, d.a. Anders Gudbrandsen.
1. Mathilde Jonsen f. 14/12-1896 i Solum g.m. Nils Martin Fjellheim. Se Fjellheim und. Ballestad.
2. Jonas Jonsen g.m. Anna Paulsen. Bodde i Porsgrunn.
3. Ågot Jonsen d. før 1960.
4. Anders Jonsen g.m. Anne Deila fra Heddal. Begge døde før 1960.
5. Boye Jonsen g.m. Asta Sørli. Bodde på Hønefoss.
6. Ingvald Jonsen g.m. Ragna Tveit. Bosatt på Notodden.
7. Martin Jonsen. Bodde på Notodden. Ugift.
8. Ole Jonsen g.m. Anne England. Bosatt på Notodden.
9. Karl Jonsen g.m. Ruth Bugkvist. Bosatt i ”Høibodalen”?

Kristen ble konfirmert i Solum kirke i 1883. Han var sliperiarbeider i Skien da han giftet seg i 1891.
Marie ble konf. i Sauherad i 1886.

De bodde i Solum prestegjeld i 1896 da Mathilde ble født. Kristen var med på å bygge Ofotbanen ved Narvik.
Han kom siden til Notodden som anleggsarbeider på jernbanen gjennom Tinnegrend.
En vinterdag i 1913, som han skulle gå over isen på Heddalsvannet ved Tinnesandbukta, gikk han gjennom
isen og druknet.

Skogsarbeider, forpakter
Nils Nilsen.
g.m. Gunhild Olsdatter.
Bruker i 1875.

De hadde i 1875 tre kuer, en kalv og 4 sauer her. Se denne familien på Økter øvre.

Skogsarbeider, skomaker, selveier
Tore Knudsen
fra Godal f. 21/9-1833 d. 23/4-1915 på Grini som "enkemand Tore Økter", s.a. Knud Olsen Godal.
g. 11/8-1867 m. Grethe Marie Sigurdsdatter fra Trengen i Sandsvær f. 7/5-1837 d. 15/5-1912 på Økter, d.a. Sigurd Nilsen
og Marthe Kirstine Pedersd.
1. Karen Sofie Toresdatter f. 12/9-1868 i Godal.
2. Maren Gurine Toresdatter f. 1/4-1871 i Dyrkoll g.m. Jacob Romsdalen fra Siljan. Bodde her i 1900. Se Grini(2).
Bruker 1876.

Tore Knudsen kjøpte denne eiendommen av Kristoffer Klevar i 1876. 
Ole Knudsen f. 1831, Tores bror, bodde her i 1891. Han var gift og hadde litt hjelp av fattigkassa.
Kona hans var ikke nevnt her. Se Vassend under Mo.

I 1900 solgte Tore denne eiendommen samt Økterstulen nedre til Løvenskiold-Fossum for kr. 10.000.-
Han flyttet da til Grini(2) sammen med sin svigersønn Jacob Romsdalen.

Skogsarbeider, leilending
Ole Hagbart Johannesen
fra Gromstul f. 30/6-1869 i Botne, Vestfold d. 1936, s.a. Johannes Hansen Gromstul.
g. 7/6-1895 m. Anne Marie Abrahamsdatter fra Godal f. 21/4-1874, d.a. Abraham Knudsen Godal.
Bruker 1903.

Ole Hagbart Johannesen ble født på gården "Lakeld" i Botne i 1869. Han ble konfirmert i Sandsvær i 1883.  
Kan ikke sees i folketellingen 1900 for Gjerpen. De kjøpte i 1911 gården Dahl i Ramnes og flyttet dit.

Skogsarbeider, leilending
Anton Sigvart Larsen Økter
(Sigvart Økter) fra Kollen under Grorud i Siljan f. 2/12-1884 i Vivestad i Ramnes, Vestfold d. 11/5-1940 på N. Teigen under Mo, s.a. Lars Johan Larsen fra Vallemstad i Vivestad, Ramnes og Olette Ellen Johansdatter.
g. i Siljan 2/11-1903 m. Hella Hansdatter fra Grorudplassen i Siljan f. 14/11-1876 d. 1/6-1958, d.a. Hans Abraham Andreassen Grorudplassen og Anne Andersdatter Hoppestul.
1. Harald Økter f. 27/4-1904 i Hvittingfoss, Sandsvær, Buskerud d. 7/10-1969. Ugift.
2. Anna Økter f. 15/2-1907 i Hvittingfoss, Sandsvær d. 10/5-1993. Ugift.
3. Klara Agnethe Økter f. 2/1-1909 i Setre under Grorud i Siljan g1g m. Trygve Økter Grini. Se Rising terrasse 36B
4. Lars Økter f. 4/10-1910 i Setre under Grorud i Siljan. Se Luksefjellv. 29 på Rising.
5. Sverre Økter f. 29/3-1914 i Økter. Se N. Teigen under Mo. Bodde siden på Eriksrød.
6. Marta Økter f. 21/8-1915 i Økter d. 25/3-1993. Ugift. 
Bruker 1911.

Denne familien bodde først i Hvittingfoss, hvor de 2 eldste barna ble født. Deretter flyttet de til
Setre und. Grorud i Siljan, hvor de to neste barna ble født. De kom til store Økter i 1911.

I 1929 flyttet denne familien til N. Teigen under Mo. Han døde der i 1940.

Skogsarbeider, forpakter
Martin Ellefsen Økter
fra Økter øvre f. 24/9-1893 d. 14/1-1971, s.a. Ellef Halvorsen Økter.
g1g 26/8-1917 m. Ingrid Ellefsen fra Holla f. 7/11-1899 i Kalvodden u. Sannes d. ca. 1918 i barselseng på Økter, d.a. Ellef Knudsen.
Forlovere: "Anton Gusland og Edvard Ellefsen."
g2g 6/7-1924 m. Borghild Solum fra Solum f. 17/12-1899 d. 27/2-1987, d.a. Borger Kristiansen Solum.
1. Ingvald Martinius Økter f. 22/4-1918 i Økter.
Barn i 2. ekteskap:
2. Magnhild Elfrida Økter f. 19/2-1925 g.m. Einar Borgersen. Se Venstøphøgda 49 under Venstøp.
3. Reidar Ellefsen Økter f. 6/11-1934. Se nedenfor.
Bruker 1929.

Fra 1924 - 1928 forpaktet Martin S. Gåshølen und. Ås.

Skogsarbeider, forpakter
Reidar Ellefsen Økter
herfra f. 6/11-1934.
g.m. Kari Uthus fra Bestul f. 20/2-1940, d.a. Hans Uthus.
1. Øystein Økter.
Bruker ca. 1960.

Denne familien flyttet siden til Stulen og er bosatt i Stulenv. 471.

Nedlagt som gårdsbruk. Dette bruket ble samtidig med de andre Økter-bruka sammenføyd
med bnr 1 en gang før 1950.

Dette huset ble revet i 2008. Det var et ganske stort tømmerhus av anselig alder.

Det ble oppført ny fritidsbolig på den samme eiendommen i 2009.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no