| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Bø i Luksefjell
Gård nr. 22 i Gjerpen kommune i Telemark.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Kåsa
Husmannsplass under Bø i Luksefjell.

Skogsarbeider, husmann
Aslak Torjusen Kaasa fra Bakhus i Tinn dpt. 28/2-1723 i Tinn bg. 1/1-1779. ”Aslak Kaasa 57 aar.”, s.a. Torjus Aslaksen Bachus.
g.m. Aagot Olsdatter fra Bøen i Tinn dpt. 3/3-1726 i Tinn bg. 3/6-1798. ”enken Aagot Olesdtr., fra Kaasen i Luxefjeld. 70 aar.”, d.a. Ole Bøen.
1. Sigrid Aslaksdatter f. ca. 1748 i Tinn g.m. Lars Christensen. Se Sandbakken u. Tufte.
2. Ole Aslaksen f. ca. 1750 i Tinn. Se nedenfor.
3. Jon Aslaksen f. ca. 1753 i Tinn. Se Familie 1 - S. Brekke 1782.
4. Gunhild Aslaksdatter dpt. 22/8-1756. Ugift. Døde som legdslem u. Løberg etter 1798?
5. Anne dpt. 17/6-1759.
6. Aagot Aslaksdatter dpt. 5/7-1761 g.m. Ole Andersen. Bodde i Porsgrunn.
7. Halvor bg. 30/11-1763. ”Aslak Kaasas s. Halvor 4 uger.”
8. Jørgen dpt. 6/1-1765 bg. 6/3-1765. ”Aslak Kaases s. Jørgen 11 uger.”
9. Torjus Aslaksen dpt. 1/6-1766 d. før 1798.
10. Helje dpt. 17/4-1768 bg. 11/6-1768. ”Aslak Kaasas d. Helje 8 uger.”
Br. ca. 1756. 

F.f. Aslak Kaasis pb. Gunnil fra Luxefjeld: Gunder Monsens kone, Lisbeth Andersdatter, Gunder Sneltvet, Lars Olsen.
F.f. Aslak Sillevigens pb. Anne: Gunder Monsens kone, Gunnil Michelsdatter, Peder Olsen, Nils Olsen.
F.f. Aslak Torjusens pb. Aagoth fra Luxefjeld: Engel Jønnevals kone, Turi Vebiønsdatter, Simon Corfitsen, Anders Olsen.
F.f. Aslak Kaasas db.
Jørgen fra Luxefjeld: Ole Friderichsens kone, Aslak Christensens kone, Jens Gundersen, Aslak Christensen.
F.f. Aslak Torjusens db. Torjus fra Luxefjeld: Johannis Otterholts kone, Anne Rønnichsdtr., Johannis Otterholt, Halvor Sondresen.
F.f. Aslak Kaases pb. Helje fra Luxefjeld: Ole Hansens kone, Siri Aslaksdtr., Ole Hansen, Niri Vattenberg.

Denne familien kom fra Austbygda i Tinn. Der er de også trolig viet. Det er dessverre en lakune i Tinn
kirkebøker i tidsrommet 1735-1757.

11/9/1779      ASLAK TORGEIRSSEN      Bamble Skifteprot. no.10a, s. 106b.
Kaasa          Arvinger:                            
u/Ø.Fjelle     Enka Aagoth Olsdatter og barna:
               1. Ole Aslakssen      27 år.
               2. Jon Aslakssen      26 "
               3. Torgjus Aslakssen  13 "   Formynder broren Ole.
               4. Sigrid Aslaksdtr.  29 "   ditto.
               5. Gunhild Aslaksdtr. 22 "   Formynder broren Jon.
               6. Anne Aslaksdtr.    19 "   ditto.
               7. Aagoth Aslaksdtr.  17 "   ditto.
               Laugverge for enka: Christen Grini.
Brt: 40 - 2 - 10
Net: 32 - 0 - 18

9/7/1798       AAGOTH OLSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 349a.
Kaasa           Arvinger:                            
u/Bøe i        Barna:
Luksefjell  1. Ole Aslakssen, død, etterlatt seg 4 barn:
                    a. Gunhild Olsdtr. 18 år.
                    b. Anne Olsdtr.    13 ”
                    c. Aagoth Olsdtr.   9 ”
                    d. Helge Olsdtr.    6 ”
                    Formynder: Morbror Ole Levorssen Flittig.
                 2. Jon Aslakssen, død, etterlatt seg 3 barn:
                  a. Aslak Jonssen       12 år.
                  b. Nils Jonssen        10 ”
                  c. Karen Maria Jonsdtr. 8 ”
                    Formynder: Lars Christenssen u/Tufte.
                3. Sigrid Aslaksdtr. g.m. Lars Christenssen u/Tufte.
                4. Gunhild Aslaksdtr. 44 år.
                5. Aagoth Aslaksdtr. g.m. Ole Anderssen i Porsgrunn.
                    Verge for Gunhild ble Lars Christenssen u/Tufte.
Brt: 21 - 0 - 13
Net:  5 - 2 -  4

Skogsarbeider, husmann
Ole Aslaksen Kaasa herfra f. ca. 1750 i Tinn bg. 4/9-1796. ”Ole Aslachssøn Kaasen f. Luxefjeld 46 aar.”
g. 19/2-1780 m. Aslaug Levorsdatter fra Flittig under Mo dpt. 23/8-1750 i Hjartdal krk. d. 12/6-1818 på Brekkejordet, d.a. Levor Olsen Flittig.
1. Gunhild Olsdatter dpt. 3/12-1780.
2. Barbara dpt. 15/9-1782.
3. Anna Olsdatter dpt. 22/5-1785.
4. Barbara dpt. 28/5-1787 bg. 17/5-1796. ”Ole Aslachssøns Kaasens pb. Barbara f. Luxefjeld. 9 aar.”
5. Helje Olsdatter dpt. 28/5-1792.
6. Aslak dpt. 9/6-1794 bg. 15/1-1797. ”afdøde Ole Kaasens db. Aslach f. Luxefjeld  2 5/12 aar.”
Br. 1780.

F.f. Ole Aslaksen Kaases pb. Gunhild: Halvor Flittigs kone, Gunbior Ledvorsdatter, Ole Ledvorsen, Halvor Ledvorsen.
F.f. Ole Aslaksen Kaasas pb. Barbara fra Luxefjeld: Jon Aslaksens kone, Aagoth Aslaksdtr., Jon Aslaksen, Jon Tovsen, Torjus Aslaksen.
F.f. Ole Aslaksens pb. Anne fra Kaasa i Luxefjeld: Halvor Ledvorsens kone, Gundborg Ledvorsdtr., Neri Vattenberg, Abraham Jonsen.
F.f. Ole Aslaksens pb. Barbara fra Kaasa i Luxefjeld: Ole Ledvorsens kone, Gunnil Aslaksdtr., Ole Ledvorsen, Jon Aslaksen.
F.f. Ole Aslakssøns hj.db. pb. Helje fra Luxefield: Siri Aslaksdtr., Anne Eriksdtr., Laers Christenssøn, Rønnich Hanssøn, Ole Olessøn.
F.f. Ole Aslakssøns db. Aslak u/Østre Bøe i Luxefield: Torsten Brænnesæters k., Karen Abrahamsdtr., Ole Flittig, Torsten Brænnesæter, Ole Knudssøn.

Barnedåp i Gjerpen krk. 4/6-1780:
Karen Christensdtrs. uægte pb.
Kisten fra Grinielia i Luxefjeld. Udlagde (til barnefader) Ole Aslaksen. Begge fra Luxefjeld.
Test: Niri Vattenbergs kone, Ole Grinielias kone, Nils Gundersen, Ole Olsen.

Skogsarbeider, husmann
Jon Torkildsen Kaasa fra S. Sønstegård i Hovin dpt. 2/10-1757  bg. 11/9-1808. ”Jon Torkildssøn Kaasen f. Luxefjeld, sagt at være næsten 52 aar.”, s.a. Torkild Kjetilsen søndre Sønstegård (1716-1771) og Anne Thorsdatter fra Rue i Hovin (1725-1759).
g. 16/2-1788 m. Mari Torkildsdatter fra Gromstul dpt. 18/1-1767, d.a. Torkild Jonsen og Ingeborg Sigurdsdatter.
1. Anne dpt. 20/4-1788 bg. 25/5-1788. ”Jon Torchilsens d. Anne f. Grumstuulen 16 dage.”
2. Torkild Jonsen dpt. 28/6-1789. Se Åsen(1).
3. Sigurd Jonsen dpt. 22/1-1792. Født på Tangen under Skilbred. Se nedenfor.
4. Anne dpt. 30/3-1794. Født på Tangen u. Skilbred, bg. 16/8-1794  ”Jon Torkildssøns pb. Anne u/Skilbred 20 uger.”
5. Anne Jonsdatter dpt. 28/10-1798. Født her.
6. Maren Jonsdatter dpt. 12/7-1801 g.m. sitt søskenbarn Torkild Sigurdsen. Se Skilbred(4).
7. Karen dpt. 23/9-1804 bg. 16/8-1810. ”afdøde Jon Torkildssøns pb. Karen f. Kaasen i Luxefjeld, ved 6 aar.”
8. Maria Jonsdatter dpt. 30/3-1807. Født her.
Br. 1798.

F.f. Jon Beestuuls pb. Anne: Peder Bastiansens kone, Halvor Godals kone, Peder Bastiansen, Halvor Godal, Ole Olsen.
F.f. Jon Torchilsens db. Torchil fra Grumstuulen: Peder Tejens? kone, Maren Engebretsdtr., Ellef Fikan?, Thor Torchilsen.
F.f. Jon Torkildssøn Tangens db. Sigur u/Skilbred: Ole Torjerssøns k., Karen Christensdtr., Torsten Torgildssøn, Ole Torjerssøn, Anders Torjerssøn
F.f. Jon Torkildssøns pb. Anne u/Skilbred: Anders Gunderssøns k., Maren Halvorsdtr., Tord Jacobssøn, Jon og Torjus Torkildssøn.
F.f. Jon Torkildssøns Anne f. Kaasen i Luxefjeld:Ole Gunnuldssøns k., Helge  Halvorsdtr., Ole Olessøn, Ole Gunnuldssøn, Webjørn Halvorssøn.
F.f. Jon Torkildssøns Maren f. Kaasen i Luxefjeld: Berthe Olesdtr., Aaste Torkildsdtr., Niels Monssøn, Tord Jacobssøn, Torkild Olessøn.
F.f. Jon Torkildssøns Karen f. Kaasen i Luksefjell:Thore Liestuuls k., Maria Sigursdtr., Thore Liestuul, Thor Jacobssøn, Aslach Halvorssøn.
F.f. Jon Torkildssøns  Maria f. Kaasen i Luksefjeld: Anne og Inger Sigursdtr., Torkild Jonssøn, Torkild Torstenssøn, Aslach Larssøn.

Jon og Mari bodde på Tangen under Skilbred fra ca. 1792- ca. 1795. Hans bror Sigurd Torkildsen hadde Skilbred(4) og
broren Torstein Torkildsen hadde Skilbred(1).
I 1801 bodde Maris far Torkild Jonsen her og Jons søster Maren Torkildsdatter f. ca. 1746.

Det er ikke umulig at disse Torkildsønnene og søster Maren i sin tid kom til Gjerpen i følge
med sin tante og onkel, Halvor Kittilsen i Ramsmyr under Fjelldalen.

5 år etter at Mari ble enke, fikk hun en sønn med den unge Hans Hansen Grinilia.
Mari ble g2g 8/9-1820 m. den samme Hans Hansen Grinilia. Se S. Grinilia.

Arbeider, husmann
Wiar Andersen.
Br. 1809. Se S. Rønningen under Bø i Luksefjell.

Skogsarbeider, husmann
Erik Viarsen fra S. Rønningen under Bø  i Luksefjell f. ca. 1792
g.m. Karen Olsdatter f. ca. 1790.
Br. 1823.

Denne familien flyttet i ca. 1833 til Tvinnhella under Mo.

Skogsarbeider, husmann
Sigurd Jonsen Kaasa herfra dpt. 22/1-1792 d. 29/3-1864 på Gromstul, s.a. Jon Torkildsen.
g. 2/9-1825 m. Else Torkildsdatter fra en plass under Gåserud i Efteløt sogn i Sandsvær f. 1795 d. 2/5-1882 på Gromstul, d.a. Torkild Olsen og Kjersti Evensdatter..
Forlovere: "Halvor Fieldal og Ole Haukeroen."
1. Ole Sigurdsen f. 26/7-1823 (ikke Elses barn, se nedenfor). Bodde på plassen Årum under Grorud i Siljan i 1865.
    g1g i Siljan 9/7-1848 m. Anne Olsdatter f. 6/9-1818 i Dammyra i Siljan d. 9/3-1866 på Årum, d.a. Ole Levorsen fra Grorud og Marthe Hansdatter.
    g2g i Siljan 3/9-1868 m. Gunhild Olsdatter fra Holte i Sauherad f. 3/3-1842, d.a. Ole Torstensen og Kari Danielsdatter.
    Barn 1. Gunhild Marie Olsdatter f. 22/4-1848 g.m. Tollef Nilsen. Se Skifjell Store.
    Barn 2. Ole Olsen f. 10/11-1850. Bodde på Snurren under Siljan prestegård. Ole Olsen Snurren emigrerte visstnok til Amerika.
    Barn 3. Sigurd Olsen f. 11/5-1852 g. 10/5-1875 m. Marianne Zachariasdatter fra Fossum f. 16/9-1849 (d.a. Zacharias Nilsen. Se Fossum 1845). Bodde på Bøle i 1888. Siden i Skien.
    Barn 4. Lars Olsen f. 19/5-1854.
    Barn 5. Christian Olsen f. 28/5-1856.
    Barn 6. Martin Olsen f. 3/11-1859. Til Canada i 1872.
    Barn 7. Anne Kirstine Olsdatter f. 25/3-1861. Til Canada i 1872.
    Barn 8.  Elise Karine Olsdatter f. 6/8-1863. Til Canada i 1872.
    Barn i 2. ekteskap:
    Barn 9.  Karen Dorthea Olsdatter f. 21/9-1867 på Årum. Fra dåpen: "Pigen Gunhild Olsdatter og enkemand Ole Sigurdsen." Til Canada i 1872.
    Barn 10. Anders Oluf Olsen f. 10/10-1869 på Årum i Siljan. Til Canada i 1872.
2. Karen Sigurdsdatter f. 28/12-1825 g.m. Ole Torstensen. Se S. Rønningen under Bø i Luksefjell.
3. Maren Sigurdsdatter f. 1/2-1835 på Kåsa g.m. Tollef Torsteinsen. Se Gromstul.
Br. 1833.

F.f. Sigurd Johnsen og Else Tokildsdatters Karen fra Østre Luxefield: Christopher Olsens kone fra Fossum, pige Marie Johnsdatter ditto,
      Christopher Olsen Fossum, Rasmus Grumstul, Halvor Viersen Luxefield.

Sigurd Jonsen var født på plassen Tangen under Skilbred. Han var i Fjelldalen i juli 1823, da han ble far til
Ole Sigurdsen f. 26/7-1823 utenfor ekteskap. Moren var pige Kari Hansdatter fra S. Grinilia.
Av en eller annen grunn vokste barnet opp her hos faren. Mora ble siden g.m. Anders Ingebretsen. Se Sandbakken under Tufte.
Else Torkildsdatter var registrert utflyttet fra Sandsvær til Gjerpen i 1825 som tjenestepike.

Sønnen her Ole Sigurdsen Aarum, hører egentlig hjemme i Siljan bygdehistorie, men vi tar han med, for han kommer
herfra. Han og familien bodde på plassen Årum under Grorud i Siljan til de fleste emigrerte til N. Amerika (via Canada).
De fikk attest fra Siljan-presten 2/4-1872. Barna som var med da de emigrerte var: 
Martin, Anne Kirstine, Elise Karine, Karen Dorthea og Anders Oluf. De er registrert innreist til Quebec, Canada.
Jeg har ellers ikke funnet spor etter denne familien. Gard Strøm.

I følge FT: 1835 bodde følgende personer sammen med denne familien: Mari (Maren) Torkildsdatter f. ca. 1766
(trolig Sigurds mor) og Anne Jonsdatter f. ca. 1798 ”Sindsvag, fattiglem”. Trolig Sigurds søster.
I 1853 flyttet Sigurd og Else til sin datter Maren i Gromstul, hvor de bodde resten av sine liv.
På Kåsa bodde i 1835 også denne damen som innerst: Christine Torsteinsdatter f. ca. 1785.

Ole Sigurdsen Kaasa ble far til en gutt, Ole som ble født 12/9-1843 utenfor ekteskap. Moren var enka Anne Gurine Olsdatter Grindlia.
Faddere: ”Lars Olsen Sætret, Lars Guldbrandsen Luxefjeld, Abraham Andersen Grinilie, Anne Guldbrandsdatter Sætret, Karen Sigurdsdatter Kaasa.”

Ole Johannessen g.m. Maren Andersdatter bodde her fra 1850-ca. 1860.
Husstanden bestod i 1856 av 4 mennesker. De kom siden til Haukeroa. Se der.

Skogsarbeider, leilending
Torkild Torkildsen (Torkild Torkildsen Bestul) fra Kolbjørnsrud i Heddal f. 26/9-1830 på Kåsa... under Holten d. 1909 i Wisconsin, s.a. Torkel Torkelsen og Ingeborg Olsd.
g1g i Hedenstad krk. i Sandsvær 21/10-1854 m. Berthe Karine Olsdatter fra Solum f. 24/11-1836 d. 19/2-1876 på Kåsa, d.a. Ole Olsen Solum.
g2g 28/7-1883 m. Karen Olsdatter fra Drengen under Bø f. 9/1-1830 d. i Wisconsin, d.a. Ole Olsen Drengen.
Forlovere: Halvor O. Hellesdalen og Kristian E. Dali.
1. Torkild Torkildsen f. 19/2-1855 i Økter. Se Høgli under Dale.
2. Ole Torkildsen f. 8/1-1857 i N. Teigen under Mo. Se S. Rønningen under Bø.
3. Johannes f. 19/10-1859 d. 25/2-1860 i N. Teigen.
4. Johannes Torkildsen f. 17/4-1861 i Kåsa.
5. Anne Torkildsdatter f. 14/3-1863.
6. Anders Torkildsen f. 15/3-1865.
7. Christian Torkildsen f. 12/3-1867.
8. Inger Karine Torkildsdatter f. 20/7-1869.
9. Olaus f. 18/12-1872 d. 9/7-1876 i Kåsa.
10. Knut Torkildsen f. 30/7-1875 i Kåsa g. i Amerika m. Anne Petrea Pedersdatter fra N. Teigen under Mo. Bodde i Wisconsin, USA.
Br. 1860.

F.f. Thorkild Thorkildsens Torkild fra Øcter: Gunhild Olsdatter Øcter, Elise Halvorsdatter Liden, Ole Olsen Solum, Nils Nilsen Øcter, Ole Nilsen Økter.
F.f. Thorkild Thorkildsens sønn Ole fra Teigen u. Mo: Moderen, Dorthea Gulbransdatter af Gjerpen, Ole Olsen Åsen, Ole Knudsen Vassenden, Ole Thorkildsen Teigen.
F.f. Thorkild Thorkildsens Johannes fra Teigen: Anne Helvig Johnsdatter Rønningen, Karen Olsdatter Solum, Ole Knudsen Vassenden, Ole Thorkilsen Teigen, Halvor Olsen Drengen.
F.f. Thorkild Thorkildsens sønn Johannes fra Kaasa: Maren Marie Engebretsdatter Ekornrød, Inger Olsdatter Solum, Østen Simensen Ekornrød, Ole Olsen Grindeli, Ole Olsen Fekjan.
F.f. Thorkild Thorkildsens Anne fra Kaasa: Maren Olsdatter Drengen, Karen Turine Olsdatter og Ole Olsen Solum, Abraham Abrahamsen Grindeli, Halvor Olsen Drengen.
F.f. Thorkild Thorkildsens Anders fra Kaasa: Karen Sigurdsdatter, Ole Andersen og Ole Olsen Grindeli, pige Anne T. Halvorsdatter Fjellet(V.Bø i Luks.), Nils Nilsen Økter.
F.f. Thorkild Thorkildsens Christian fra Kaasa: Maren Olsdatter og Ole Olsen Drengen, Anne T. Halvorsdatter Fjellet, Anders Olsen og Ole Olsen Grindeli.
F.f. Thorkild Thorkildsens Inger Karine fra Kaasa: Karen Sigurdsdatter Rønningen, Anne Turine Halvorsdatter og Halvor Abrahamsen Fjellet, Nils Nilsen Venstøp, Peder Pedersen Listul.
F.f. Torkild Torkildsens Olavus fra Kaasa: Karen Sigurdsdatter Rødningen, Berthe Abrahamsdatter, Anders Abrahamsen og Abraham Abrahamsen Grindlien, Ole Olsen Drengen.
F.f. Torkild Torkildsens Knut fra Kaasa: Ingeborg Olsdatter Drengen, Berte Abrahamsdatter Grinilien, Abraham Abrahamsen Drengen, Halvor Halvorsen Bø, Ole Torkildsen Kaasa.

Berthe Karine flyttet til Sandsvær allerede som 14-åring i 1851 og var i tjeneste der til hun giftet seg.
Da Torkel og Berthe Karine giftet seg i Sandsvær var det nevnt at Torkel var i tjeneste på ”Kaase” i Siljan. Alle barna er fra 1. ekteskap.
Denne familien bodde først på Økter, deretter 2 års tid på N. Teigen under Moe. De kom til Kåsa i Luksefjell i 1860.

I folketellingen 1875 ble det oppgitt at de hadde 4 kyr, 1 hest og 6 sauer.

Da Berthe Karine døde her i 1776 ble Torkel boende her med barna til 1882. De flyttet da til Bestul hvor Torkild giftet seg igjen året etter.
Gårds-navnet kan sammenlignes med en adresse, derfor skiftet de navn til Bestul da de flyttet dit.
Denne familien Bestul utvandret til USA den 14/4-1887. De to eldste sønnene, Ole og Torkild, ble igjen i Norge.
Det er en mengde amerikanske familier i USA som heter Bestul og hvor etternavnet stammer fra den lille leilendingsgården i øvre Luksefjell.

Skogsarbeider, leilending
Peder Abrahamsen fra Høgli under Dale f. 24/8-1849 d. ca. 1930, s.a. Abraham Olsen Høglie.
g. 16/3-1873 m. Sofie Olsdatter fra Solum i Luksefjell f. 12/5-1853 d. 29/2-1892 i Kåsa, d.a. Ole Olsen Solum.
1. Grete Sofie Pedersdatter f. 10/2-1873 i Solum d. 30/1-1896 i Kåsa.
2. Anne Gunelia f. 8/7-1874 i Høgli. Død før 1876.
3. Anne Gunelia Pedersdatter f. 29/2-1876 i Bratstad under Økter d. 22/9-1888 i Kåsa.
4. Karen Olava f. 6/1-1879 i Tuftedalen d. 15/7-1892 i Kåsa.
5. Abraham Haugedal f. 4/1-1881 i Tuftedalen.
Emigrerte til Amerika i 1904.
6. Ole Haugedal f. 28/7-1883 i Kåsa. Emigrerte til Amerika i 1906.
7. Anders f. 9/6-1885 d. 16/10-1888 i Kåsa.
8. Petra f. 8/10-1887 d. 16/2-1889 i Kåsa.
9. Petra Aminda f. 21/12-1889 d. 6/4-1894 i Kåsa.
Br. 1882. 

Peder arbeidet på Fossum jernverk i 1865. Det var et losjerende ektepar her i 1891:
Nils Nilsen fra Sandsvær, f. 1808 og Gunhild Olsdatter f. 1810 i Gjerpen.
Begge var forsørget av fattigvesenet.

I 1900 bodde enkemannen Per (Peder) Kaasa her med sin sønn Ole (tømmerhugger)
og tjenestejenta Gurine Nilsdatter f. 1886.

I 1901 flyttet denne familien til Haugedal søndre og bodde der til ca. 1905. De ble som
tradisjonen var (plassnavnet = adresse), skrevet Kaasa da de bodde her og Haugedal
etter at de flyttet dit.

Det var kun Abraham og Ole som vokste opp av disse barna.
De emigrerte til Amerika i henholdsvis 1904 og 1906.

Per døde på Foss gamlehjem mer enn 80 år gammel.

Jon Grinilia som skrev en rekke artikler i lokalavisene på 1950-tallet, kjente godt Peder etter at de i mange vintre hadde vært sammen på tømmerhogst. Han husket ”Per” som en snill gammel mann, men som litt av en orginal.
Se Luksefjellminner, utgitt på Skavan Miniforlag.

Skogsarbeider, leilending
Even Mathisen fra Helgeland i Lardal f. 27/6-1869 i Lardal, s.a. leil. Mathias Evensen og Ingeborg Gulliksdatter.
g. i Nøtterøy krk. 11/6-1893 m. Agenta Helene Andreasdatter fra Lofterødrønningen i Nøtterø f. 21/11-1863, d.a. matros Andreas Johannessen og Helvig Gundersdatter.
Br. 1899.

Even Mathisen var matros og bodde i Lofterød på Nøtterøy før han giftet seg.
Han var også matros i 1893 og i 1895. I 1897 var han jordarbeider.
Han ble konfirmert i Siljan 1884.

Even Mathisen m/ familie brukte Kåsa fra 1899-1909. De flyttet deretter til N. Grinilia.

Skogsarbeider, leilending
Kristian Olsen Kaasa fra S. Haugedal f. 9/8-1873 d. 3/2-1947, s.a. Ole Halvorsen Haugedal.
g. 28/10-1894 m. Karen Olava Halvorsdatter fra Henningsdalen under Mo f. 20/9-1873 d. 7/12-1961, d.a. Halvor Olsen.
Forlovere: "Nils Olsen Vanebo (i Siljan) og Anders A. Grindlien."
1. Inga Mathilde Kaasa f. 28/1-1895 i Haugedal g.m. Gustav Olsen Gromstul. Se Bø(2).
2. Helga Olava Kaasa f. 30/12-1896 i Haugedal d. 22/12-1960. Ugift.
3. Ole Kåsa f. 11/4-1899.
4. Karl f. 24/11-1901 i Drengen d. 18/4-1903 i Drengen.
5. Karl Kåsa f. 29/3-1904 i Drengen d. 1/3-1972. Bodde i Nedre Ilenv. 13 på Bøle.
6. Paula Marie Kaasa f. 6/1-1907 i Drengen.
7. Håkon K. Kåsa f. 26/11-1909 i Kåsa. Se nedenfor.
8. Jon Kristiansen Kåsa f. 19/11-1912 i Kåsa g. i mai 1950 m. kokke Karen Christiansen fra Lundegata 6 i Skien f. 16/2-1913 i Kåsa. Bodde i Skien.
9. Arne Kåsa f. 13/3-1915 i Kåsa.
Br. 1909.

Skogsarbeider, leilending
Håkon K. Kåsa f. 26/11-1909 d. 7/9-1961.
Br. 1946.

Håkon er den siste som har bodd i Kåsa over lengre tid. Han var ugift.
Det var ingen med familienavnet Kåsa eller Kaasa i Luksefjell i 1969.

Plassens grenser i Håkon Kåsas tid:
Syd og vest: Fjellvannet, nord: Haukeroa, øst: Grinilia.

Kåsa har siden blitt utleid til feriehytte.

(C) Gard Strøm.