| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Øvrum
Gård nr. 105 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 28.11.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Øvrum 7 og 9 - Myhra søndre
Tidligere husmannsplass u. Øvrum.

Gammelt løpenr. 355c. Siden Norges matrikkel 1889: 105/7 og 9.

Som husmannsplass kalt Myhraplassen. Denne plassen ble også kalt søndre Øvrumsmyhr.

Utskilt fra Øvrum(5) - jord - i 1840.

Adresse i dag: Meensv. 258, 3719 Skien.

Arbeider, husmann
Mathias Engebretsen
fra N. Løberg(C) dpt. 9/2-1738 bg. 4/6-1809. ”Mathias Engelbertssøn f. Myren und. Øvrum 71 1/3 aar.”, s.a. Engebret Gundersen Løberg.
g. 4/4-1761 m. Tore Andersdatter fra N. Øvrummyra dpt. 2/6-1732 bg. 4/6-1809. ”… og hans kone Thore Andersdstr. ibid, sagt at være 70 aar.”, d.a. Anders Bentsen.
1. Gunhild dpt. 8/3-1761 bg. 5/4-1761. ”Mathis Engebretsens d. Gunnil 5 uger.”
2. Engebret dpt. 2/2-1762 bg. 1/12-1762. ”Mathis Engebretsens s. Engebret 3/4 aar.”
3. Engebret dpt. 9/10-1763 bg. 22/7-1781. ”Mathis Engebretsens s. Engebret 17 1/2 aar.”
4. Gunhild Mathiasdatter dpt. 21/9-1766. Trolig ugift. Bodde hjemme 35 år gammel i 1801.
5. Anders dpt. 15/10-1769 bg. 10/12-1769. ”Mathis Engebretsens s. Anders 8 uger.”
6. Ole dpt. 2/12-1770 bg. 27/1-1771. ”Mathis Engebretsens s. Ole 8 uger.”

7. Jacob bg. 5/12-1773. ”Mathis Engebretsens s. Jacob 1/2 aar.”

8. Anne Mathiasdatter dpt. 25/5-1775 g. 15/10-1811 m. Nils Christophersen fra Sandbukta under Sønstvet i Kilebygda, Solum. Bodde "under Hauen" i 1814.
9. Karen Mathiasdatter dpt. 26/10-1777 g.m. Ole Jacobsen Rostedal. Se Familie 16 - V. Borge 1835.
10. Ole dpt. 1/7-1781 bg. 6/10-1799. ”Matthias Engelbertssøns db. Ole u/Øvrum 18 1/4 aar.”
11. Engebret Mathiassen dpt. 30/3-1785. Se nedenfor.
Br. ca. 1760.

F.f. Mathis Engebretsens pb. Gunnil: Engebret Gundersens kone, Karen Andersdtr., Nils Øfrum, Anders Engebretsen.
F.f. Mathis Engebretsens db. Engebret: Hans Vernersens kone, Karen Andersdtr., Hans Vernersen, Anders Engebretsen, Abraham Lia.
F.f. Mathis Engebretsens db. Engebret: Hans Vernersens kone, Maren Jonsdtr., Engebret Løberg, Anders Gundersen.
F.f. Mathis Engebretsens pb. Gunnil fra Øfrum Ejet: Hans Vernersens kone, Karen Christophersdtr., Jon Lia, Anders Engebretsen, Bent Gundersen.
F.f. Mathis Engebretsens db. Anders fra Øfrum Ejet: Anders Riises kone, Gunnil Christensdtr., Abraham Lia, Anders Gundersen.
F.f. Mathis Engebretsens db. Ole fra Øfrum Ejet: Anders Riises kone, Kisten Sørensdtr., Ole Olsen, Anders Gundersen.
F.f. Mathis Engebretsens pb. Anne fra Øfrum Ejet: Anders Riises kone, Anne Knudsdtr., Simen Lie, Anders Gundersen, Bent Gundersen.
F.f. Mathis Engebretsens pb. Karen fra Øfrum Ejet: Simon Lies kone, Karen Knudsdtr., Anders Gundersen, Bent Gundersen.
F.f. Mathis Engebretsens db. Ole fra Øfrum Ejet: Anders Christensens kone, Marthe Jonsdtr., Ole Olsen, Bent Gundersen, Anders Gundersen.
F.f. Mathis Engebretsens db. Engebret fra Øfrums Ejet: Simon Myras kone, Else Jonsdtr., Lars Olsen, Søren Olsen, Ole Olsen.

I folketellingen 1801 ble Mathis Engebretsen kalt ”husmann med jord”.

G.br., arbeider, selveier
Engebret Mathiassen
herfra dpt. 30/3-1785 d. 6/9-1874 på Sem.
g. 4/6-1816 m. Maren Olsdatter fra Øvrum(10) ”Ødegården” dpt. 15/1-1786 d. 23/10-1847, d.a. Ole Pedersen.
Forlovere: "Tron Olsen Grinie, Ole Pedersen Øvrum."
1. Mathias f. 28/8-1817 d. 19/1-1818.
2. Mathias Engebretsen Øvrom f. 12/9-1821. Se Sem nedre.
Br. 1840. Selveier fra 1846.

Familien bodde her fra de giftet seg i 1816. Engebret var i mange år gårdsbestyrer for
dr. Møller på Åkre. han fikk kjøpt denne gården i 1846.

Engebret ble forholdsvis tidlig enkemann. Han døde på Sem nedre hos sin sønn, lærer
og kirkesanger Mathias Øvrom.

G.br., selveier
Nils Andersen Svinholt
fra Svinholt under Høgset f. 21/3-1826, s.a. Anders Mathisen Svinholt.
g. 24/8-1848 m. Anne Karine Nilsdatter fra Bekkevold(B) f. 17/9-1822, d.a. Nils Tollefsen.
Br. 1873.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

355c

Øvrum

Nils Andersen

0 daler - 2 ort - 4 skilling

Denne familien bodde i 1875 på et småbruk under Ø. Borge. Se Familie 8 - Ø. Borge 1875.

G.br., sjømann, selveier
Andreas Nilsen Myhren
fra Ø. Borge f. 23/6-1848 på Augestad, s.a. Nils Andersen. Se Familie 8 - Ø. Borge 1875.
g. 9/1-1880 m. Birgith Halvorsdatter fra Dale i Sauherad f. 18/7-1855, d.a. Halvor Rollefsen og Margith Thorstensdatter.
1. Nils f. 28/9-1880 på Myhra d. 23/1-1881 på Myhra.
2. Nils Andreassen Myren f. 25/12-1881 på Øverummyhra.
Br. 1880.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

105

7

355c

Øvrum

Myrapladsen søndre

Nils Andersen (!)

0 - 2 - 0

1 mark 12 øre

G.br., selveier
Lars Olsen Øvrum
fra Meen(38) (Lars O. Øvrum) f. 1/3-1880 d. 7/9-1974, s.a. Ole Evensen Meen.
g. 2/9-1916 m. Martha Nærum fra Nærum(3) f. 6/1-1889 d. 10/5-1973, d.a. lærer Ole Johan Isaksen Nærum.
1. Anna Sofie f. 28/1-1917 d. 13/2-1917.
2. Ole Øvrum f. 10/4-1918. Overtok bruket.
3. Arne Øvrum f. 7/11-1919 d. 6/5-1980 i Skien g. 8/12-1951 m. frisørdame Ruth Fjære f. 17/4-1925. Bosatt i Skien.
    Barn 1. Inger Øvrum f. 1952.
    Barn 2. Tore Fjære Øvrum f. 1954. Han overtok denne gården i 1999.
    Barn 3. Hans Fjære Øvrum f. 1961.
4. Hans Jacob Øvrum f. 17/3-1922 d. 21/2-1978 på Eidsvoll g. 1947 m. Rigmor Reidarsen fra Skien f. 9/8-1925 d. 4/11-2005 på Saltrød ved Arendal. Bodde på Lillestrøm og Eidsvoll.
    Barn 1. Stein Erik Øvrum f. 1949.
    Barn 2. Unni Merethe Øvrum f. 1953.
    Barn 3. Lars Øvrum f. 1959.
5. Per Sverre Øvrum f. 16/10-1926 g. 25/7-1951 m. Else Helgesen fra Talvik f. 11/8-1927 d. 22/4-2005. Bodde i Enggravtunet 14 under Enggrav.
    Han var rektor ved Bølehøgda skole fra 1971-1993.
    Barn 1. Anne Øvrum f. 1953.
    Barn 2. Randi Øvrum f. 1956.
    Barn 3. Marit Beate Øvrum f. 1963.
Br. 1904.

Alle 5 barn ble født i Myhra (Øvrumsmyra).

Jeg takker Per Sverre Øvrum for nyere informasjoner her!

 
Lars O. Øvrum (1880-1974).                                               Martha Øvrum f. Nærum (1889-1973).
Begge foto utlånt av Per Sverre Øvrum.


Lars og Martha Øvrum på sine eldre dager. Foto utlånt av deres sønn Per Sverre Øvrum.  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

105

7

Øvrum

Myrapladsen søndre

Lars Olsen

1 mark 12 øre

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

105

7

Myrapladsen søndre

Lars Øvrum

1 mark 12 øre


G.br., selveier

Ole Øvrum
herfra f. 10/4-1918 d. 3/2-2013.
g. 6/4-1955 m. Fredrikke Aarhus (Rikke Øvrum) fra Århus(6) f. 23/2-1919, d.a. Jens Jacobsen Aarhus.
Br. 1952.


Rikke Øvrum (1919 - ) og Ole Øvrum (1918-2013). Foto fra Per Sverre Øvrum.

Ole og Rikke Øvrum hadde ingen barn.

G.br., elektriker, selveier
Tore Fjære Øvrum fra Skien f. 1954, s.a. Arne Øvrum, herfra.
g.m. Jorunn Gallefos fra Bratsberg(30) "Gallefos" f. 1958, d.a. gartner Sigurd Gallefos.
1. Marte Øvrum f. 1977.
2. Ottar Øvrum f. 1982.
Br. 1998.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.