ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Skilbred
Gård nr. 126 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 03.04.2019


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012. Kartdelen med bl.a. Skilbred fra 1845, er ikke funnet.

Skilbred - Kåsa
Under gammelt løpenr. 428b.

Husmannsplass under Skilbred(2). Også kalt Skilbredkåsa.

Plassen bestod av ei lita stue kalt ”Kåsastua” med et oppholdsrom og et kammers, et litet fjøs og et litet bryggerhus,
som stod helt inntil fjellveggen og hvor den ene veggen var fjellet. Plassen kunne fø 3 sauer.

Tømmermann, husmann
Erik Olsen
f. ca. 1683 bg. 12/11-1764. ”Erik Olsen f. Schielbred 81 aar.”
Br. ca. 1727.

I Ekstraskatt-manntallet 1762, bodde ”Erich Tømmermand” her med sin kone og sin moder Maren Eriksdatter.

Arbeider, husmann
Johannes Hansen
dpt. ca. 1733 bg. 30/11-1800. ”Johannes Hanssøn u/Skilbred 67 3/4 aar.”
g. 30/12-1760 m. Maren Evensdatter fra Nøklegård(1) dpt. 14/11-1734 bg. 30/12-1792. ”Johannes Hanssøns kone Maren Evensdtr. under Skilbred 65 aar.”, d.a. Even Gundersen.
1. Hans Johannesen dpt. 2/2-1761.
2. Gunder dpt. 28/4-1765 bg. 8/2-1784. ”Gunder Johannesen f. Schilbred 19 aar.”
3. Lars Johannesen dpt. 27/3-1769. Se nedenfor.
4. Knud Johannesen dpt. 4/7-1773. Se Gaupåsen nedre under Frogner.
Br. ca. 1760.

F.f. Johannis Hansens db. Hans fra Schielbred Ejet: Gregorii Lunds kone, Karen Hansdtr., Ole Kreppe, Lars Evensen, Anders Hansen.

F.f. Johannes Hansens db. Gunder fra Schielbred Ejet: Ingebor Olsdtr., Karen Hansdtr., Lars Evensen, Anders Hansen.
F.f. Johannes Hansens db. Lars fra Schielbred Ejet: Anne Hansdtr., Ingebor Olsdtr., Torjer Schielbred, Anders Hansen.
F.f. Johannes Hansens db. Knud fra Schielbred Ejet: Torjer Schielbreds kone, Christine Biønsdatter, Anders Schielbred, Anders Hansen.

Arbeider, husmann
Nils Olsen
dpt. ca. 1741 bg. 5/3-1797. ”Nils Olessøn und. Skilbred. 55 aar.”
g.m. NN.
1. Abraham dpt. 11/12-1796 bg. 26/3-1797. ”afdøde Nils Olessøns db. Abraham u/Skilbred 1/4 aar.”
Br. i 1796, 97.

F.f. Nils Olessøns Abraham u/Skilbred: Anders Skilbreds k., Berthe Nilsdtr., Christen Skilbred, Tord Jacobssøn, Anders Skilbred.

Arbeider, husmann
Lars Johannesen Kaasa
dpt. 27/3-1769 d. 4/3-1848 på Kåsa.
g1g (ikke i Gj.)
g2g 15/4-1800 m. Maren Halvorsdatter fra Ramsmyr under Fjelldalen f. ca. 1765 i Tinn d. 23/11-1839 på Kåsa, d.a. Halvor Kjetilsen.
Forlovere: "David Holm og Erik Berberg."

1. Johannes dpt. 24/8-1800 bg. 15/11-1801. ”Lars Johannissøns db.
Johannes u/Skilbred 1 1/4 aar.”
2. Maren Larsdatter dpt. 12/9-1802.
Br. ca. 1800.

F.f. Lars Johannissøns db. Johannes u/Skilbred: Erik Berrebergs k., Berthe Maria Nilsdatter, Anders Hanssøn, Knud Johannissøn, Kittil Halvorssøn.
F.f. Lars Johannissøns pb.
Maren u/Skilbred: Halvor Langerøes k., Birthe Maria Nilsdtr., Michel og Henric Doxrøe, Lars Gregerssøn.

Tjenestefolk som bodde her i 1801: enke Siri Evensdatter 51 år og ungkaren Samuel Evensen 24 år.
I 1835 bodde Lars og Maren (Mari) her alene og var henholdsvis 68 og 72 år gamle.

Sagarbeider, tømmermerker, huseier med litt jord
Hans Andersen
fra Flata under Mo f. 16/4-1835 d. etter 1900, s.a. Anders Johnsen Flata.
g. 25/10-1859 m. Inger Kirstine Ingebretsdatter fra Tufte(11) "Mauråsen" f. 23/9-1829 i Mauråsen d. 30/11-1898 i Kåsa, d.a. skomaker Ingebret Jansen.
1. Maren Karine Hansdatter f. 27/8-1860 g.m. Ole Kristian Andersen. Se nedenfor.
2. Inger Andrea Hansdatter f. 1/7-1863.
Br. ca. 1859.

Inger Kirstine var født på Maueråsen under Tufte.

Kåsa var i 1875 eid av Gregorius Nilsen Skilbred på Skilbred(2) og var bebodd av familien ovenfor.
De hadde 3 sauer på plassen.

Se folketellingen 1900.

Dagarbeider, skogsarbeider, innerst
Ole Kristian Andersen
 fra Kåsa under Hogstad i Siljan f. 8/7-1861 på Lassejordet i Solum, s.a. Anders Andreasen og Kirsti Halvorsdatter.
g. 24/10-1890 m. Maren Karine Hansdatter herfra f. 27/8-1860 d. 14/3-1898 på Skilbred.
1. Anders Kristiansen f. 29/6-1891 i Kåsa.
2. Inger Kirstine Kristiansen f. 15/3-1893 i Kåsa g.m. Karl Arthur Bøe. Se Venstøphøgda 59 under Venstøp.
3. Hansine Kristiansen f. 21/5-1897 i Kåsa g.m. John Johnsen Rød. Se Lia(D) under Fossum.
Br. 1890.

Ole Kristian Andersen var i tjeneste på Skilbred før han giftet seg.
Hans søster, Anne Andersdatter, var gift med Anders Anundsen (Dammyra). Se Vassend under Mo.

Plassene Tangen og
Kåsa var begge ubebodd i 1910.


(C) Gard Strøm.