| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Fjelldalen
Gård nr. 142 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.01.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ramsmyr nedre
Tidligere husmannsplass under Fjelldalen store.

Plassen ble ryddet rundt 1765.

Utskilt fra Fjelldalen(4) i 1850 og solgt til Erik Mikkelsen Haugerød. Ramsmyr har siden vært eid av Ø. Haugerøds eiere.
I denne tiden oftest brukt som seter.

Ramsmyr ble skyldsatt til Fjelldalen(6) ved skylddelingsforretning fra Fjelldalen(4) "Store Fjelldalen" i 1850.

Arbeider, husmann

Levor Olsen

Br. i 1762.

Arbeider, husmann
Asbjørn Olsen
fra Seljord.
Barn: Anne Asbjørnsdatter dpt. 1/11-1769.
Br. i 1769.

F.f. Asbiøn Olsens pb. Anne fra Fieldal Ejet: Biøn Fieldalens kone, Margith Asbiønsdtr., Knud Fieldalen, Jacob Zachariæsen.

Datteren Anne er deres barn nr. 9 og eneste barn født i Gjerpen. Se denne familien på Gravli(1).

Arbeider, husmann
Halvor Kjetilsen Ramsmyr
fra Sønstegård i Hovin, Tinn dpt. 14/5-1730 bg. 29/3-1795. ”Halvor Kittilssøn Ramsmyr u/Fjelddalen 64 aar.”, s.a. Kjetil Torbjørnsen Sønstegaard og Mari Torkildsdatter fra Haukedalen i Hovin.
g1g 11/10-1764 m. Aasne Hansdatter fra M. Rollag i Tinn f. ca. 1732 d. ca. 1770, d.a. Hans Jonsen Rollag og Gro Helliksdatter fra Mårheimsrud i Tinn.
g2g 2/4-1771 m. Gunhild Olsdatter f. ca. 1731 bg. 18/10-1807. ”Enken Gunnil Olesdtr., Ramsmyr, sagt at være ved 80 aar.”
1. Maren Halvorsdatter f. ca. 1765 g.m. enkemann Lars Johannesen. Se Kåsa under Skilbred.
2. Anne Halvorsdatter dpt. 9/8-1767 i Mel kirke i Tinn.
Barn i 2. ekteskap:
3. Kittil Halvorsen dpt. 4/4-1776 bg. 28/2-1802. ”Kittil Halvorssøn f. Ramsmyr 25 11/12 aar.”

Br. ca. 1770.

F.f. Halvor Kittilsens db. Kittil fra Fieldal Ejet: Biøn Fieldalens enke, Maria Biønsdtr., Tosten Torchilsen, Sigur Kittilsen.

Halvor kan ha kommet til Gjerpen med sine 3 brorsønner Jon Torkildsen (til Kåsa i Luksefjell), Sigurd Torkildsen til Skilbred(4)
og Torstein Torkildsen til Skilbred(1) og sin brordatter, Maren (Mari) Torkildsdatter som bodde hos sin bror Jon i 1801.

Merk at farmor her, Mari Torkildsdatter fra Haukedalen, er søster til Jon Torkildsen, den første kjente brukeren av Bestul i Luksefjell. 

18/9-1795      HALVOR KITTILSSEN   Bamble Skifteprotokoll nr. 12, side 174a.
Rasmyhr        Arvinger:                             
u/Fjelldalen   Enka Gunhild Olsdatter og barna:
                   1. Kittil Halvorssen 19 år.
                   2. Mari Halvorsdtr.  30 "
                   3. Anne Halvorsdtr. g.m. Gregers Jonssen, skal bo i østre Risør.
Brt: 26 - 0 -  8
Net:  1 - 0 - 17.

Arbeider, husmann
Ellef Olsen
fra Bestul dpt. 18/12-1768, s.a. Ole Jonsen Bestul.
g. i Sauherad 10/7-1794 m. Berthe Sophia Henriksdatter fra Bolvik under Voltveit i Sauherad f. 1771, d.a. skredder Henrik Andreasen Lindberg. Se Sauherad (B. Kirkeby) bind II, s. 242.
Forlovere: "Jon Woltvedt og Halvor Kleverud."
1. Ole dpt. 15/3-1795 bg. 28/6-1795. ”Ellev Olessøns Bestuuls db. Ole 1/4 aar.”
2. Anne dpt. 19/6-1796.
3. Henrik Ellefsen dpt. 13/5-1799. Født i Gåshølen. Hadde Ramsmyr i noen år. Se nedenfor.
4. Anne Maria dpt. 7/10-1804.
5. Maren Turine Ellefsdatter f. 17/7-1815 g.m. Ole Gunnulfsen. Se Putten under Tufte.
6. Anders f. 1816 d. 18/7-1816 på Svarverplass under Tufte.
Br. ca. 1804.

F.f. Ellev Olessøns drengebarn Ole fra Berreberg: Halvor Fielddalens k., Maren Olesdtr., Ole Bestuul, Ole Olessøn, Torbjørn Halvorssøn.
F.f. Ellev Olessøn Anne f. Fjelddalen: Bergit Halvorsdtr., Gjertrud Henricsdatter, Halvor Fjelddalen, Ole Berreberg, Anders Christianssøn.
F.f. Ellev Olessøns Henric u/Tofte: Barbara Olesdtr., Karen Lindberg, Gundbjørn Olessøn, Ole Olessøn, Peder Mortenssøn.
F.f. Ellev Olessøns Anne Maria f. Ramsmyr: Anders Jonssøns k., Ingebor Halvorsdatter, Peder Fjelddalen, Anders og Abraham Jonssøn.

Denne familien flyttet mye. De var i 1795 på Berberg, i 1796 bodde de under Fjelldalen (trolig på Ramsmyr).
I 1799 på Gåshølen, i 1801 som innerster på Dyrkoll, i 1804 på Ramsmyr igjen. 

17/12-1835     EILEV OLSSEN RAMSMYHR     Bamble Skifteprotokoll nr. *)
Ramsmyhr       og kona BERTHE HENRIKSDATTER         
u/store            Han d. for 5 år siden, hun nov. dette anno.
Fjelldalen     Arvinger: Barna:
               1. Henrik Eilevssen        36 år.
               2. Maren Turine Eilevsdtr. 20 "
               Formynder for Maren: Gregorius Halvorssen Fjelldalen.
Brt: 41 - 4 -  6
Net: 16 - 2 - 15.
*) A: BS 17 s.937.
B: BS 21 s.193b. C: BS 23 s.222.

Skomaker, husmann
Henrik Ellefsen
herfra dpt. 13/5-1799 d. 18/6-1886 på Løberg.
g. 27/10-1836 m. Gunhild Johannesdatter fra Ryggen under Skifjell f. 1817 i Kviteseid d. 17/12-1884 på Borgestad, d.a. Johannes Bjørgusen Ryggen fra Kviteseid.
Br. ca. 1836. Se Sagplassen under Skifjell.

Ingen beboere i 1845.

Nedre Ramsmyr har fra 1850 vært eid og brukt av eierne av Ø. Haugerød(1).

Kilde: Folketellingen 1865.
Sagbruksarbeider, losjerende
Aslak Halvorsen f. ca. 1835 i Gjerpen.
Og hans moder, enka Kirsten Halvorsdatter f. ca. 1809 i Holla.

Kilde: Folketellingen 1875.
”Kirsten Halvorsd., logerende, enke, forsørges af fattigkassen f. 1811 Holden.”

Ramsmyr har ikke vært bebodd etter at Kirsten Halvorsdatter bodde her.

142/6 ble utskilt fra Fjelldalen(4) i 1850. Den består i dag av ei hytte og skog med noen bratte fjellsider.
Hyttas adresse er Fjelldalsv. 310.

Eierne bodde på Ø. Haugerød(1).

Ny eier i 1992: Andreas Gården. Se Sneltvedt(13) "Gården".


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013. 

(C) Gard Strøm.