ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 12.03.2023


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Vassenden - Vassendstulen
Husmannsplass under Mo.

Vassend eller Vassenden, ligger i sørenden av Fjellvannet.
Nevnt i kilder fra 1600-tallet i forbindelse med en sag som stod her.

Her var det i gamle dager herberge for reisende som ville bli rodd over Fjellvannet.

Ole Gundersen f. ca. 1752 var på Vassenden i Gjerpen den 17/9-1775 da han, som soldat i Capt. Ryhes kompani,
giftet seg i Holla pr.gj. med Maren Eriksdatter fra Holla.
Se Familie 18b - S. Brekke 1801.

Torkild Nilsen bodde her da han giftet seg m. Barbara Hansdatter i 1788.
De flyttet snart tilbake til Kåsene u. Sølland i Siljan.
De kom senere til Åsen(B).

Begravelse i Gjerpen kirke 4/10-1810:
”Et Pb. Barbara f. Kongsberg, dødt i Wasend, sagt at være 12 ½ aar.
Forældre Peder Svendsen og Maren Madsdtr., være paa Rejse til Kragerøe.”

Skogsarbeider, husmann
Christen Hansen Vassend fra S. Grinilia dpt. 1/1-1775 d. 7/11-1854 på Vassend, s.a. Hans Rønniksen.
g. 6/6-1800 m. Ragnhild Torstensdatter fra Løvås u. Rising dpt. 15/4-1764 d. 11/1-1839 på Vassend, d.a. Torsten Jonsen.
Forlovere: "Hans Rønniksen og Peder Nirisen Wattenberg."
1. Rønnik Christensen dpt. 3/8-1800. Se Venstøp 1845.
2. Marte Christensdatter f. 1802 d. 24/12-1889. Døde som enke og fattiglem på Borge.
3. Hans Christensen dpt. 15/7-1804. Se nedenfor.
Br. 1820.

F.f. Christen Hanssøns Rønnich f. Grinilien:Wijer Anderssøns k., Berthe Hansdtr. Anders Jonssøn, Sigur Ersrøe, Anders Hanssøn.
F.f. Christen Hanssøns Hans f. Grinilien:Birthe Nilsdtr., Anne Hansdatter, Tolv Nilssøn, Svenov Olessøn, Thor Olessøn.

Skogsarbeider, innerst
Hans Christensen Vassenden herfra dpt. 15/7-1804 d. 23/1-1870 på Sandbakken under Tufte.
g1g 28/12-1824 m. Aslaug Andersdatter fra Gravli(3) "Putten" dpt. 4/11-1798 d. 11/2-1833 på Vassend, d.a. Anders Eriksen Putten.
Forlovere: "Ole Eriksrød, Torkel Johnsen Foss."
g2g 2/1-1834 m. Signe Solvesdatter fra N. Kjær dpt. 11/10-1796 d. 21/9-1836 i barsel på Vassend, d.a. Solve Larsen Kjær.
Forlovere: "Anders Skilbred, Jacob Larsen Grini."
1. Ole Hansen (tvilling) f. 11/3-1825 på Vassend (Ole Vassenden). Se Familie 85 - Kleiva 1854.
2. Ragnhild Hansdatter (tvilling) f. 11/3-1825 på Vassend.
3. Erik f. 16/10-1826 på Vassend d. 1/3-1827 på Vassend.
4. Anne Hansdatter f. 17/4-1828 på Vassend.
5. Anders Hansen f. 4/10-1830 på Vassend.
Barn i 2. ekteskap:
6. Anne Andrea f. 5/6-1834 på Vassend.
7. Signe f. 20/9-1836 på Vassend d. 29/11-1836 på Vassend.

Denne familien bodde her sammen med hans foreldre fra Hans giftet seg første gang og
til ca. 1840. Da flyttet han til Sandbakken under Tufte.

Arbeider, leilending
John Olsen fra Høgli under Dale dpt. 9/5-1802 d. 20/12-1856 på N. Ås, s.a. Ole Knudsen.
g. i Siljan 14/7-1833 m. Dorthe Andersdatter fra Afsøla i Siljan dpt. 22/5-1808 i Siljan, d.a. Anders Povelsen og Dorthe Knudsdatter.
Forlovere: "Gunder Afsøla og Jacob Jansen Hogstad."
1. Anders Johnsen f. 15/6-1834 i Høgli g. 24/6-1860 m. Johanne Jørgensdatter fra Gaupåsen øvre under Frogner. De emg. til N. Amerika 26/3-1862.
2. Dorthe Johnsdatter f. 16/10-1835 i Høgli. Til N. Amerika i 1865.
3. Ole Johnsen f. 2/1-1838 i Høgli i Luksefjell. Se nedenfor.
4. Anne Olsdatter f. 21/4-1840 i Vassend. Til N. Amerika i 1865.
5. John Johnsen f. 29/6-1843 i Vassend.
6. Ingeborg f. 8/4-1846 i Vassend d. 4/11-1848 i Vassend.
7. Ingeborg Johnsdatter f. 11/12-1850 i Vassend. Til N. Amerika i 1865.
Br. ca. 1840.

Denne familien bodde tidligere hos Johns foreldre på Høgli. De kom til Vassend i ca. 1840. Tjenestepike her i 1845:
Ragnild Hansdatter(21). Det var en Ole Eriksen som også holdt til i Vassend i 1840 og som var fadder for datteren
Anne her. Denne familien flyttet før 1856 til et bruk u. N. Ås. John døde der som leilending.

Enka Dorthe Andersdatter tok med seg sine døttre, Dorthe, Anne og Ingeborg Johnsdøttre og emigrerte til
N. Amerika den 24/3-1865.

Dorthe Andersdatters bror Erik Andersen giftet seg med enka etter Jørgen Knudsen på S. Gaupåsen.
Sønnen Anders Johnsen her giftet seg i 1860 med datteren til denne enka, Johanne Jørgensdatter.

F.f. John Olsen og Dorthe Andersd., i Luxefjelds Anders: Pige Kari Andersd. Luxefjeld, pige Helvig Olsd. Luxefjeld, Abraham Olsen Luxefjeld, Peder Olsen Holm, Bratsberg og Halvor Abrahamsen Hoppestad Ø.
F.f. John Olsen Høglie i Luxefj. og Dorthe Andersdatters Dorthe: Nils Hansen Fossum, Harald Hansen Fossum, Gurine Hansd., Fossum, Karen Andersd., u. Fossum.
F.f. John Olsen Høgelie i Lux. og Dorthea Andersdatters Ole: Niels Hansen og kone, Harald Hansen Hynie under Fossum, Anders Hansen Osebakken, pige Inger Andersdatter fra Slemdal.
F.f. John Olsen Wasenden u. Moe og Dorthe Andersdatters Anne: John Hansen Henningsdal, Ole Eriksen Wasend, Niels Hansen Fossum, Hans Jacobsens kone, Helvig Olsdatter und. Eriksrød, p. Anne Olsd. Høgelie.
F.f. John Olsen Wasenden u. Moe og Dorthe Andersdatters John: Paul Andersen i Skien og kone Karen Engebretsd., Anders Gundersen i Slemdal, p. Maren Engebretsd. i Skien, faderen selv.

Arbeider, innerst
Ole Johnsen herfra f. 2/1-1838 i Høgli under Dale i Luksefjell, s.a. John Olsen.
g. 20/11-1863 m. Thurine Hansdatter fra S. Bø(A) f. 1/3-1836, d.a. Hans Knudsen Bøe.
1. Ingeborg Maria Olsdatter f. 6/12-1864 på Ås.

Da Thurine og Ole giftet seg bodde hun på Foss og han på Ås. De emigrerte til N. Amerika i
mars 1865, sammen med hans mor og søsken. Se ovenfor.

Skogsarbeider, leilending
Ole Knudsen Vassend fra Godal f. 7/1-1831 d. 13/3-1901, s.a. Knud Olsen Godal.
g. 26/7-1856 m. Grethe Marie Olsdatter fra Rogstad-eie i Sandsvær f. 23/3-1829 i Sandsvær d. 28/2-1914 på Eriksrød, d.a. Ole Gundersen Rogstadeie og Marthe Larsdatter.
Forlovere: "Niels Pedersen Flittig, Anders Gulbrandsen Teigen."
1. Karen Olava Olsdatter f. 15/12-1856.
2. Maren Gurine f. 5/8-1858 d. 18/5-1859 på Vassend.
3. Martin Olsen Vassend f. 9/6-1860.
4. Kristian Olsen Vassend f. 2/5-1862. Se Luksefjellv. 873 under Eriksrød.
5. Maren Gurine Olsdatter f. 4/7-1868.
6. Lina Marie f. 23/4-1871 i Vassend d. 17/9-1876 i Vassend.
Br. ca. 1856.

F.f. Ole Knudsen Vassend og Grethe Marie Olsd.,'s Karen Olava: Moderen, Anne Dorthea Olsdatter, Anders Gulbrandsen og Thorkild Thorkildsen Teigen, Thore Knudsen Godal.
F.f. Ole Knudsens Maren Gurine, Vassend: Moderen, Maren Knudsdatter Godal, Thore Knudsen, John Knudsen og Anders Knudsen Godal.
F.f. Ole Knudsen Vassend og Grethe Marie Olsd.,'s Martin: Kirsten Olsdatter Flittig, Karen Abrahamsdatter Listul, Nils Pedersen Flittig, Thore Knudsen Godal, Ole Rasmussen Bestul.
F.f. Ole Knudsen Vassend og Grethe Marie Olsd.,'s Christian: Kone Maren Maria Ingebretsdatter Ekornrød, pige Karen Abrahamsdatter Listul, Nils Pedersen Flittig, Anders Knudsen og John Knudsen Godal
F.f. Ole Knudsen Vassend og Grethe Marie Olsd.,'s Maren Gurine: Moderen, Karen Pedersdatter Teigen, Nils Nilsen og Anders Nilsen Flittig, Abraham Abrahamsen Grindeli.

Kilde: Luksefjellminner nr. 9. Utgitt på Skavan Miniforlag.

Jon Grinilia skrev:
- Vassenden var et alminnelig inntaks- og overnattingssted for folk fra Luksefjell på deres veg til og fra Skien. Ofte var folk henvist til å overnatte når mørket, tåken og uværet hindret dem fra å legge ut på Fjellvannet.
Grete Vassend kjøpte endog en alminnelig støttkjerre som hun lånte bort for 1 kr. pr. tur til Skien, til folk som ikke hadde vogn med seg i prammen.

Ole Knudsen var ualminnelig rask til å gå og ble i stor utstrekning benyttet som postbud og bærer mellom skogfuten og Fossum verk. Når han kom i slikt ærend sa han: ”Jeg går express mellom formandskapet og futeriet.”

Når folk satt i Vassenden og venta på dag eller fremkommelig vær, var der til dels drikking og turing. Brennevinet var den gang mye brukt og det var billig vare. Folk tok seg gjerne en rus en gang i mellom. Ved en slik anledning ble Ole Vassend tilbydd 1 daler, hvis han kunne gå til Skien på 3 timer og hente ei flaske brennevin. Ja, Ole tørnet i veg, men ble vel heftet litt på ”Bolaget”. Da han omsider nådde over Vassenden med flaska, dro klokka noen minutter over tida. Og da han steg inn i stua, så han på klokka og sa: ”Tia er sprungen – daleren er tapt.” Karene ga han likevel den fortjente daler. -
 Vassenden under Mo. Skannet fra Gjerpen Bygdehistorie, bind II.

I 1875 hadde de 5 kuer og 10 sauer på Vassend.

I 1891 ble det nevnt at Ole og Grethe var separert(!). Grethe bodde hos sin sønn under Foss. Hun døde sannsynlig-
vis hos sin sønn Kristian på Eriksrød. Ole døde på Foss fattighjem (gamlehjem) i 1901.  

Skogsarbeider, leilending
Paul Nilsen Fjeldet
Br. 1889. Se Ø. Bø(3) i Luksefjell.

Skogsarbeider, leilending
Anton Sivertsen fra Lardal f. 25/6-1865 i Lardal d. 12/12-1957 i Skien, s.a. arb. Sivert Isaksen.
g1g i Skien 11/12-1887 m. Ingeborg Marie Madsdatter fra S. Mæla f. 30/4-1867 d. 22/11-1905, d.a. arb. Mads Andreasen.
Br. 1889.

Denne familien bodde her kun i ca. 2 år. Se Familie 26 - Mæla 1900.

Skogsarbeider, forpakter
Anders Anundsen fra Dammyra i Siljan f. 6/9-1853 d. 4/10-1909 på Bergan i Lindåskroken, s.a. Anund Dyresen Klippenberg fra Sandsvær. Se Fjelldalen(4) "Fjelldalen Store".
g1g i Siljan 26/10-1877 m. Anne Andersdatter fra Kåsa under Hogstad i Siljan f. 17/2-1855 på Seteret i Gjerpen d. 24/2-1886 på Brumyr under Island i Siljan, d.a. husmann Anders Andreasen og Kirsti Halvorsdatter.
g2g i Skien 13/10-1887 m. Sofie Kristiansdatter fra Rønningen under Romsdalen i Siljan f. 7/9-1860 d. etter 1909, d.a. g.br. Kristian Olsen og Ingeborg Olsdatter. Se Siljan Bygdebok (Bakken) s. 616.
Forlovere: "Nils Hansen Island, Anders Andersen Moen(?) "
1. Johan Andersen (Johan Sogn) f. 3/3-1878 i Hogstadkåsa, Siljan. Se Haukeroa under Bø i Luksefjell.
2. Oluf Andersen f. 13/4-1879 i Dammyra, Siljan. Se Brånan under Eriksrød.
3. Gunelia Andersen f. 14/9-1882 på Brumyr under Island i Siljan.
4. Abraham Andersen f. 11/8-1884 på Brumyr d. 1940 i Sandsvær g.m. Laura Annette Sagvolden (100/9 i Sandsvær).
    Barn 1. Villiam Bergan. Bosatt på Konsberg.
    Barn 2. Arvid Bergan. Bosatt på Konsberg.
-   f. 23/2-1886. Et dødfødt guttebarn på Brumyr.
Barn i 2. ekteskap:
5. Anders Kristian Andersen f. 30/10-1887 på Brumyr g. 23/3-1907 m. Margit Tovsdatter Holmbakken. Bodde i Gregorius Dagssønsgt. 187 på Bøle (etter 1910).
6. Isak Andersen Bergan f. 18/5-1890 på Ås i Gjerpen g. i Hedenstad kirke 5/8-1912 m. Olga Sofie Hillestad f. 1888. Han var i sin tid ordfører i Tinn. Se hennes foreldre i Sandsvær VI, side 257.
    Barn 1. Jakob Bergan.
    Barn 2. Nina Bergan.
    Barn 3. Sigvard Bergan.
7. Ole Andersen f. 25/10-1892 i Vassend.
8. Jacob Andersen Bergan f. 28/4-1895 i Vassend. Se Åmot under Haugedal.
9. Karoline Andersen f. 22/9-1897 i Vassend g.m. Olaf M. P. Hillestad (Se 97/2 i Sandsvær).
10. Karl f. 12/1-1900 i Vassend d. 1908 på Bergan i Sandsvær.
11. Martin Andersen Bergan f. 30/5-1902 i Henningsdalen.
12. Sigvart Andreas f. 22/3-1904 i Henningsdalen.
Br. 1892.

Se Dammyra i Siljan Bygdebok (Asbjørn Bakken), side 599.

Denne familien bodde tidligere på Brumyr i Siljan før de kom til Gjerpen rundt 1890. Hans første kone
Anne døde der i barselseng. Se hennes familie i folketellingen for Siljan 1865. Hun hadde en bror i Gjerpen,
Ole Kristian Andersen. Se Kåsa under Skilbred.

I 1891 hadde Anders Anundsen fått arbeide på Løvenskiold - Fossums tresliperi på Ås.
 
Han begynte som skogsarbeider i samme firma ca. 1892. De bodde på Vassend fra 1892 til 1900. Da flytta
familien til Henningsdalen og forpakta den fram til han i 1906 kjøpte eiendommen Bergan under Ljøterud
i Sandsvær (99/25). Se Sandsvær VI, side 318.

Familien fulgte den gamle skikken og skrev seg deretter for Bergan som før i tiden rett og slett var en
bostedsadresse mer enn et slektsnavn. Enka solgte Bergan i 1913.

Anders Anundsen er husket av familien som en mann med mørkt hår og et imponerende langt skjegg.

Anders Anundsen ble gravlagt på Hedenstad kirkegård. Hans enke Sofie Anundsen, bodde sannsynligvis
hos et av sine barn enten i Gjerpen, eller i Sandsvær etter at Anders Anundsen døde i 1909.

Skogsarbeider, forpakter
Peder Olausen fra N. Teigen under Mo f. 15/10-1873.
g.m. Anne Tovsdatter fra Holmbakken under Foss f. 25/6-1878.
Br. 1900. Se Plassen under Ås.

Skogsarbeider, forpakter
Hans Jacob Johnsen Skjelbred
Br. 1912. Se Henningsdalen.

Skogsarbeider, forpakter
Daniel Pedersen
f. 1859.
g.m. Oline Marie Pedersdatter f. 1875.
1. Peder Pedersen f. 23/4-1913 i Vassend.
Br. i 1913. Se Kleven(11) "Storhaug".

Skogsarbeider, forpakter
Halvor Eivindsen Hegna f. 1873.
g.m. Anne Olsdatter f. 1884.
Br. 1915. Se S. Stulen(A).

Det ble anlagt veg på vestsiden av Fjellvannet fram til Luksefjell som var ferdig rundt 1915.
Da var det ikke lenger behov for overnattingsplass ved Vassend. Bygningene ble revet, men
noen ble flyttet til Henningsdalen og satt opp igjen der. Senere ble det igjen oppført nye hus her.
 


(C) post@gamlegjerpen.no