ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Frogner
Gård nr. 62 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 18.10.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gaupåsen nedre - Gaupåsen nordre
Husmannsplass under S. Frogner fram til 1890-åra. Siden seterbruk.

Delt fra Gaupåsen i ca. 1740.

Ikke matrikulert før frasalget etter utskilling fra S. Frogner(11) i 1890.

Siden Norges matrikkel 1889: Gnr 62 bnr 13 (62/13).

Arbeider, husmann
Hans Eriksen Gaupaasen
fra Gaupåsen øvre dpt. 18/4-1715 bg. 29/9-1772. ”Hans Gaupaasen 57 aar.”, s.a. Erik Knudsen Gaupaasen.
g. 11/11-1735 m. Ingeborg Isaksdatter fra S. Berg dpt. 5/3-1713 bg. 4/9-1774. ”Hans Gaupaasens enke 67 aar.”, d.a. Isak Berg.
1. Isak Hansen dpt. 29/1-1736. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 53 - Kleiva 1762.
2. Lisbeth dpt. 26/1-1738 bg. 21/4-1743. ”Hans Goupaases Libeth, 5 aar.”
3. Maren Hansdatter dpt. 12/6-1740.
4. Christian Hansen dpt. 3/3-1743. S. Frogner(11)
5. Maria dpt. 12/12-1745 bg. 27/4-1755. ”Hans Gaupaasens dtr. Maria 8 aar.”
6. Lisbeth Hansdatter dpt. 24/11-1748.
7. Erik dpt. 2/2-1752.
8. Erik Hansen dpt. 18/2-1753.
9. Nils Hansen dpt. 9/6-1754.
10. Anders Hansen dpt. 26/12-1759.
Br. ca. 1740.

F.f. Hans Goupaasens Isak: Erik Goupaasen og Knud Goupaasen, Per Sørbø, Lars Bergs qde., Anne Isaksdatter.
F.f. Hans Goupaasens Lisbeth: Ole Sneltved, Per Steensaas, Aslak Løberg, Hans Bergs qde., Maren Eriksdatter.
F.f. Hans Goupaasens Maren: Hans Berg, Gunne Baaserø, Anders Nilssøn, Hans Bergs qde., Barbara Goupaasen.
F.f. Hans Goupaasens Christian: Erik Goupaasen, Nils Alexanderssøn, Henric Torssøn og qde., Anne Goupaasen.
F.f. Hans Goupaasens Maria: Ingebret Løberg, Anders Nilssøn, Aslak Bergs qde., Inger Persdatter.
F.f. Hans Gaupaasens pb. Lisbeth: Engebret Løbergs kone, Aslov Eriksdatter, Zacharias Muustvet, Haagen Gaupaasen, Jon Pedersen.
F.f. Hans Gaupaasens db. Erik: Aslak Bergs kone, Gunnil Pedersdtr, Peder Steensaasen, Rasmus Sneltvet.
F.f. Hans Gaupaasens db. Erik: Elen Andersdtr., Barbara Simensdtr, Halvor Sneltvet, Bent Brynildsen, Anders Hansen.
F.f. Hans Gaupaasens db. Nils: Engebret Løbergs kone, Maria Andersdtr., Thor Amundsen, Anders Nilsen.
F.f. Hans Gaupaasens db. Anders: Halvor Arnesens kone, Maren Hansdtr., Engebret Løberg, Thor Amundsen, Isak Hansen.

Enka Ingeborg Isaksdatter bodde i 1762 på Bratsbergkleiva hos Anders Larsen. Se Familie 40 - Kleiva 1762.

Arbeider, husmann
Knud Haagensen
Gaupaasen fra Gaupåsen øvre dpt. 15/12-1748 bg. 20/2-1814. ”Knud Haagensen Goupaasen und. Frogner 66 aar.”, s.a. Haagen Eriksen Gaupaasen.
g. 3/11-1781 m. Maren Jørgensdatter f. ca. 1749 bg. 15/1-1799. ”Knud Goupaasens kone Maren Jørgensdtr. 49 aar.”
1. Maria Knudsdatter dpt. 15/9-1782 g.m. enkem. Hans Jacobsen. Se Familie 16 - S. Brekke 1810.
2. Gunhild Knudsdatter dpt. 26/9-1784. Konf. 1802.
3. Jørgen Knudsen dpt. 26/12-1787. Se Gaupåsen øvre.
4. Anne dpt. 14/11-1790 bg. 21/11-1790. ”Knud Goupaasens hj.db. pb. Anne 24 timer.”
5. Anne bg. 13/2-1791. ”Knud Goupaasens pb. Anne 3 mnd.”
6. Maren dpt. 9/12-1792 bg. 9/6-1799. ”Knud Haagenssøns pb. Maren f. Goupaasen 6 1/2 aar.”
7. Anne dpt. 9/7-1797 bg. 28/10-1798. ”Knud Haagenssøns pb. Anne f. Goupaasen 1 1/3 aar.”
Br. ca. 1780.

F.f. Knud Gaupaasens pb. Maria: Halvor Bøes kone, Karen Haagensdtr., Halvor Bøe, Jacob Gaupaasen.
F.f. Knud Gaupaasens pb. Gunnil: Halvor Hansen Bøes kone, Marthe Maria Jørgensdtr., Jacob Gaupaasen, Isak Hansen.
F.f. Knud Gaupaasens db. Jørgen: Halvor Hansen Bøes kone, Anne Haagensdtr., Halvor Bøe, Jacob Gaupaasen, Christen Jacobsen.
F.f. Knud Goupaasens pb. Anne: Halvor Hanssøns k., Karen Haagensdatter, Halvor Hanssøn, Jacob Haagenssøn, Isak Goupaasen.
F.f. Knud Haagenssøns pb. Maren fra Goupaasen: Halvor Hanssøns k., Anne Poulsdtr., Halvor Hanssøn, Jacob Goupaasen, Christen Jacobssøn.
F.f. Knud Haagenssøns Anne f. Goupaasen:  Anders Svenchessøns k., Anne Jacobsdtr., Christen og Hans Jacobssøn, Christen Torjussøn.

Skjekk om disse kan være søsken: Maren Jørgensdatter Fløtterød konf. 1771(18 - f. ca. 1753), Marthe Maria Jørgensd.,
Svinholt konf. 1779 (18 - f. ca. 1761)- event. Aslaug Jørgensd. Høgset konf. 1779 (18 - f. ca. 1761) , Sivert Jørgensen fra
Porsgrund konf. (i Gj.) 1781 (19 - f. ca. 1762.) Ingen av disse er født i Gjerpen.

Arbeider, husmann
Knud Johannessen
Gaupaasen fra Kåsa under Skilbred dpt. 4/7-1773 d. 3/4-1849 på Gaupåsen, s.a. Johannes Hansen.
g. 3/1-1803 m. Kirsten Jonsdatter fra Bratsberg(8) "Fæhn" dpt. 4/11-1781 d. 9/12-1837 på Gaupåsen, d.a. Jon Svenkesen.
Forlovere: "Halvor og Aslach Berg."
1. Johannes Knudsen dpt. 18/2-1803.
2. Jacob Knudsen dpt. 13/7-1806.
3. Jon Knudsen dpt. 27/8-1811 g. i Løten kirke 2/6-1848 m. jordmor Anna Lovise Hvidthammer fra Trondheim f. ca. 1823. Han var da snekkermester. Han er ikke funnet utreist fra Gjerpen, men han er
    funnet innflytta til Løten med attest fra presten Rode. Han bodde ved vielsen på Vestby i Løten.Takk til Hans Marius Skjærstad, Løten på Hedmark.
4. Berthe Maria Knudsdatter f. 1/12-1813 g.m. Hans Pedersen fra Ødesneltvedt øvre. Se Familie 3 - Frogner 1865.
5. Gunder Knudsen f. 8/3-1816. Emigrerte til N. Amerika i 1846.
6. Kirsten Knudsdatter f. 6/9-1818. Konfirmert i Skien 22/9-1833.
7. Nils Knudsen f. 31/10-1820.
8. Andreas Knudsen f. 6/7-1825. Overtok plassen.
Br. ca. 1811.

F.f. Knud Johannissøns db. Johannes u/Bratsberg: Anne Svenchesdtr., Tore Olesdtr., Tron Olessøn, Jacob Jenssøn, Peder Sivertssøn.
F.f.
Knud Johannissøns db. Jacob u/S. Breche: Jon Halvorssons k., Karen Andersdtr, Jon Svenchessøn, Tron Olessøn, Lars Johannissøn.
F.f. Knud Johannissøns Jon f. Goupaasen: Tron Olessøns k., Ingebor Jonsdtr.,Jacob Jonssøn, Svenche Anderssøn, Knud Nilssøn.
F.f. Knud Johannessen og Kirsten Johnsdtr. Goupaasens Birthe Maria: Ingeborg Johnsdtr., Kirsten Larsdtr, Kittil Olsen, Thron Olsen, John Halvorsen.

Tjenestejente her i 1845: Inger Karine Eriksdatter(26).

Arbeider, husmann
Tormod Hansen
fra Kikut under Rising dpt. 6/1-1799, s.a. Hans Tormodsen Kikut.
g. 5/1-1826 m. Kirsti Jansdatter fra Kåsa dpt. 12/6-1796, d.a. Jan Fredriksen Kaasa.
Forlovere: "Ole Jansen Kaasa, Hans Olsen Sætret."
1. Anne Tormodsdatter f. 8/3-1826 på Kåsa.
2. Ingeborg Kirstine f. 6/3-1830 på Gaupåsen d. 21/1-1832 på Gaupåsen.
3. Ingeborg Kirstine Tormodsdatter f. 12/6-1832 på Marker d. 1904 på Salen (under Gjømle) i Bamble g. i Bamble 20/10-1857 med g.br.
    John Halvorsen Salen i Bamble f. 1833 d. på Salen i 1912, s.a. Halvor Trondsen f. ca. 1785 i Bamble. Bodde på Salen under Gjømle v/Langesund.
  
Barn 1. Anne Kirstine Marie f. 17/12-1857 på Salen d. som liten.
    Barn 2. Halvor Andreas Johnsen f. 24/10-1859 på Salen.
    Barn 3. Oluf Theodor Johnsen f. 15/11-1861 på Salen.
    Barn4. Marie Kirstine Johnsdatter f. 25/1-1864 på Salen.
    Barn 5. Karoline Severine Johnsdatter f. 24/1-1869 på Salen.
    Barn 6. Julie Ingbregtine f. 1873 på Salen. Døde som liten.
    Barn 7. Julius Ingebret Johnsen f. 16/6-1875 på Salen.

Denne familien flyttet til Marker i ca. mars 1832. De flyttet trolig til Bamble før 1835.

Arbeider, leilending
Andreas Knudsen Gaupaasen
herfra f. 6/7-1825 d. før 1891 eller flyttet ut av sognet.
g. 27/12-1848 m. Anne Karine Andersdatter fra Åltvedt(9) f. 30/1-1821 d. 13/3-1886 på Sneltvedt, d.a. Anders Sørensen Høiseth.
Forlovere: "Peder Isaksen Ødesneltvedt og Søren Isaksen Røsager."
Br. i 1865.

Andreas og Anne Karine hadde ingen barn. Anne Karine var født på Sanni. Før hun giftet seg var
hun i tjeneste på Sneltvedt.
 
Tjenestepike her i 1865: Ugifte Inger Andrea Olsdatter fra Skien(31).
Tjenestepike i 1875: Inger Andrea Olsdatter, som var nevnt i 1865 og ugifte Maren Olsdatter f. 1854.
Det var i 1875 nevnt at begge tjenestepikene var født i Gjerpen.

Buskapen på denne plassen var i desember 1875: 1 hest, 4 kuer og 5 sauer.

Edvard Andersen fra Bøle fikk en sønn her i 1889. Se Bølev. 189 på Bøle. Denne fødselen er ikke innført
i Gjerpen kirkebok, men da sønnen døde og ble gravlagt i Gjerpen var teksten i kirkeboken slik:
”Edvard Edvardsen, d. 21/12-1889 i Gaupaasen, f. 20/2-1889 i Gaupaasen. Fader: G.br.søn Edvard Andersen.
Moderen tilhører "Østlændingene". Faderen tilhører Statskirken.”

Enkemannen Ole Halvorsen fra Holla f. 1841 bodde her i 1891 med sin sønn Halvor Olsen f. 1871 i Gjerpen(!!).
Hans kone het Aase Svenkesdatter f. 1839 d. 23/6-1886 i Gaupåsen.
En annen sønn var Kittil Olsen f. 17/11-1872 på Skallerud under Bergen i Nes, Sauherad.
Han ble g.m. Maren Andersdatter fra Sørbø(3), d.a. Anders Sørbø.

G.br., selveier
Ole Olsen Frogner
f. 31/12-1848 på S. Sneltvedt(E), s.a. Ole Johnsen Sneltvedt.
Br. 1890. Se Frogner(3).

Ole Olsen kjøpte N. Gaupåsen i 1890. Under folketellingen 1900 (desember) er han derfor nevnt her. Han var
da selveier og enkemann med ei tjenestejente, Gusta Jørgensdatter f. 1870.


Gaupåsen nedre (nordre) den 22/6-1957. Foto: Eid av Bjørg Margareth Solum f. Lund.

G.br., selveier
Nils Knudsen Aamot fra Åmot f. 5/7-1847, s.a. Knud Nilsen.
g. 24/10-1872 m. Inger Marie Knudsdatter fra Berg(1) f. 24/6-1845, d.a. Knud Jørgensen Berg.
Br. 1875. Se Åmot(1).

Nils Knutsen leide her fra 1875. 4 av hans barn ble født her. Han kjøpte setra i 1891.

Tjenestepike her i 1875: Maren Gurine Jonsdatter f. 1851 i Gjerpen.
Besetning 1875: "1 hest, 2 kjør, 1 kalv, 3 faar."

Videre eiere av Gaupåsen nedre:
Jørgen Amundsen Kjær
fra 1900. Se Kjær(1). Hans sønn, Johan Jørgensen Kjær fra 1917. Han og kona var de
siste som drev tradisjonell seterdrift her. Ca. 10 dekar ble solgt til hans bror Martin Kjær rundt 1930. Se Kjær(12).
Kristian Johannes Kjær
fra 1964. Se Kjær(8). Hans sønn Ragnar Kjær kjøpte setra i 1973. Se Kjær(8).

Nedre Gaupåsen ble fra ca. 1901 brukt til seter. Seterdrifta varte fram til 1966.

Seterbua ble stadig utsatt for hærværk av ubudne gjester etter 1966. Den var lite i bruk og forfalt. Den ble senere revet.

Det er også satt opp ei hytte like ved, som i dag eies av Ragnar og Sonja Kjær. Se Kjær(8).

 (C) Gard Strøm.