| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Berberg
Gård nr. 123 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 08.02.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Berberg 6 - Langerød
Opprinnelig husmannsplass under Berberg.

Siden Norges matrikkel 1889: 123/6 m.fl.

Adresse i dag: Holmsv. 306, 3721 Skien.

Jernverksarbeider, leilending
Halvor Gundersen
fra N. Bø(B) dpt. 1/9-1748 d. 8/4-1816 på Langerød, s.a. Gunder Pedersen Bøe.
g. 14/8-1777 m. Else Aslaksdatter fra N. Venstøp(A) dpt. 19/11-1752 d. 28/11-1818 på Langerød, d.a. Aslak Gundersen.
1. Helvig Halvorsdatter dpt. 8/10-1777 g1g m. Aslak Axelsen Hyni. Se S. Hyni(A).
2. Aslak Halvorsen dpt. 10/3-1779. Se nedenfor.
3. Karen dpt. 18/2-1781 bg. 14/7-1782. ”Halvor Gundersens d. Karen f. Berreberg ejet 1 1/4 aar.”
4. Karen Halvorsdatter dpt. 9/6-1783.
5. Ingeborg Halvorsdatter dpt. 21/5-1786.
6. Gunder Halvorsen dpt. 21/9-1788. Se Foss(4).
7. Maren Halvorsdatter dpt. 21/3-1792 g.m. Mons Monsen Hoppestad. Se Hoppestad(1).
8. Peder dpt. 26/10-1794 bg. 29/10-1794. ”Halvor Gunderssøns db. Peder u/Berreberg 1 uge.”
9. Anne Kirstine Halvorsdatter dpt. 8/5-1796 g.m. Ole Isaksen Aasterød. Se Åsterød(1).
10. Pernelle dpt. 24/11-1799 bg. 15/11-1801. ”Halvor Gunderssøns pb. Pernelle u/Berreberg 2 aar.”
Br. 1780.

F.f. Halvor Gundersen Bøes pb. Helvig: Aslak Gundersens kone, Anne Gundersd., Lars Fossum, Christen Bøe, Morten Gundersen.
F.f. Halvor Gundersen Bøes db. Aslak: Halvor Jønnevalds kone, Henrich Stulens kone, Christen Bøe, Solve Madsen, Hans Aslaksen.
F.f. Halvor Gundersens pb. Karen fra Berreberg Ejet: Zacharias Hermandsens kone, Margrethe Christophersdtr., Aslak Gundersen, Peder Gundersen, Hans Aslaksen.
F.f. Halvor Gundersens pb. Karen fra Langerød under Berreberg: Anders Berrebergs kone, Anne Halvorsdtr., Lars Fossum, Engebret Pedersen, Morten Gundersen.
F.f. Halvor Gundersens pb. Ingebor fra Berreberg Ejet: Anders Nøglegaards kone, Karen Pedersdtr., Anders Nøglegaard, Rasmus Mortensen, Mads Christensen.
F.f. Halvor Gundersen Langerøes db.
Gunder u/Berreberg: Anders Berrebergs kone, Anne Nilsdtr., Engebreth Pedersen, Mads Christensen, Peder Mortensen.
F.f. Halvor Gunderssøns pb. Maren u/Berreberg: Hans Aslakssøns k., Anne Christensdtr., Christen Gunderssøn, Tord Jacobssøn, Ole Anderssøn.
F.f. Halvor Gunderssøns db. Peder u/Berreberg: Anders Amundssøns k., Hedevig Halvorsdtr., Peder Mortenssøn, Peder Gunderssøn, Mads Christenssøn.
F.f. Halvor Gunderssøns Anne Kirstine  u/Berreberg: Peder Mortenssøns k., Karen Christensdatter, Engelbert Pederssøn, Peder Laerssøn, Rasmus Laerssøn.
F.f. Halvor Gunderssøns Pernelle u/Berreberg: Anders Skilbreds k., Berthe Andersdtr., Anders Amundssøn, Anders Skilbred, Ole Rasmussøn.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Forening om delelinjen mellem Skjelbrei og Fjelddalen, dat. 19. juni, tingl. 29. august 1809."

Jernverksarbeider, leilending
Aslak Halvorsen Langerød
herfra dpt. 10/3-1779 d. 5/3-1830 på Langerød.
g. 31/3-1812 m. Marte Isaksdatter fra N. Holm dpt. 25/11-1787, d.a. Isak Christensen Holm.
Forlovere: "David og Ole Holm."
1. Isak Aslaksen f. 25/5-1812.
2. Karen Kirstine Aslaksdatter f. 16/11-1815 g. 29/10-1840 m. Torkel Børresen fra Øyestad. Se Familie 18 - Follestad 1845.
3. Ingeborg Maria f. 31/8-1817 d. 12/9-1837 på Langerød.
4. Kirsten Aslaksdatter f. 4/10-1820.
5. Maren f. 27/9-1822 d. 11/11-1824 på Langerød.
6. Anne Kirstine Aslaksdatter f. 31/3-1826.
7. Halvor Aslaksen f. 21/7-1829.
Br. ca. 1816.

F.f. Aslak Halvorssøns db. Isak u/Berreberg: Hedevig og Anne Kirstine Halvorsdtr, Peder Christianssøn, Gunder Halvorssøn, Christen Isakssøn.

Enka var bruker av gården i 1838.

Marte Isaksdatters bror, skolelærer Ole Isaksen Doxrød fra N. Holm, hadde denne gården
fra ca. 1846 til han emigrerte til N. Amerika i april 1849. Se Doksrød(1).

G.br., leilending
Lars Helgesen Langerød
fra Foss(7) f. 4/4-1820 d. 10/1-1863 på Langerød, s.a. Helge Larsen Foss.
g. 24/8-1848 m. Anne Hedvig Olsdatter fra N. Ås(B) f. 8/5-1823, d.a. Ole Halvorsen Aas.
1. Halvor Larsen (Halvor Foss) f. 2/11-1849 på Langerød. Halvor var ugift lærer i 1875 og bodde på Lille-Foss hos sin mor. Se Familie 22 - Venstøp 1891.
2. Ole Larsen f. 20/12-1854 på Langerød. Se Foss(7).
3. Maren Larsdatter f. 18/11-1858 på Langerød. Bodde i 1875 på Lille-Foss med sin mor.
Br. ca. 1849.

Lars Helgesen bodde her allerede før han giftet seg. Fra 1869 flyttet enka og 3 av barna til
gården Foss(7) som Lars Helgesen arvet i 1860.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra kammerherre Herman Løvenskiold til Nils Haraldsen paa løbenr. 423c, 424c (dette brug), dat. 16. tingl. 19. april 1876."

G.br., tømmermann, selveier
Nils Haraldsen Riis
fra Bekkevold(4) f. 12/2-1821 d. 4/12-1897, s.a. Harald Olsen Bækkevold.
g. 9/11-1848 m. Aase Marie Trondsdatter fra Frogner f. 8/10-1819 på Rising d. 14/10-1892, d.a. Trond Olsen. Se Familie 3 - Frogner 1801.
1. Hans Nilsen f. 6/7-1849. Se Riis(17) ”Riisrønningen”. Skrev seg for Hans Nilsen Riis.
2. Elise Nilsdatter f. 17/7-1852 g.m. Ole Madsen Sørbø. Se Sørbø(2).
3. Live Nilsdatter f. 1855 g.m. John Olsen Sneltvedt. Se Sneltvedt(10).
4. Martin Nilsen Langerød f. 10/10-1857. Overtok gården.
Br. 1869.

Denne familien bodde tidligere på Riis(17) ”Riisrønningen”. Han forpaktet Langerød fra 1869 og kjøpte den i 1876,
ifølge skjøtet ovenfor.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skjøde fra Nils Haraldsen til sønnen Martin Nilsen for kr. 4.000, dat. 17. sept., tingl. 15. nov. 1883."

G.br., selveier
Martin Nilsen Langerød
herfra f. 10/10-1857 på Riisrønningen d. 21/6-1925, s.a. Nils Haraldsen Riis.
g. 25/3-1892 m. Karen Kristine Isaksdatter fra Berberg(8) "Åsen" f. 28/2-1872 d. 19/12-1961, d.a. Isak Ingebretsen.
Forlovere: Isak Ingebretsen Aasen, John Olsen Sneltvedt (g. Martins søster Live Nilsdatter).
1. Marie Langerød f. 20/12-1892 g.m. Kristian K. Bækkevold. Se Kjølnes(1).
2. Helga Langerød f. 17/1-1896 g. 24/9-1916 m. tømrer Karl I. Glenna fra Glenna(1) f. 3/1-1894. De bodde i Aallsgt. 45 i Skien.
    Barn 1. Ivar Glenna f. 2/12-1916. Overtok siden sin onkel Isaks eiendom Berberg(16) ”Bjørkerød”.
    Barn 2. Mathias Glenna f. 25/4-1919 g.m. Bjørg Lillefjære f. 9/3-1919. Bodde i Håvundv. 209.
    Barn 3. Ruth Glenna f. 15/4-1923 g.m. byggmester Ivar Andreas Haugen fra V. Haugen under Berberg f. 15/3-1920. Bodde i Limihøgda 19B under Hjellen.
3. Nils Martinsen Langerød f. 25/7-1900. Overtok gården.
4. Isak Langerød f. 23/11-1904. Se Berberg(16) ”Bjørkerød”. Han skrev seg for Isak M. Langerød.
5. Martha Kristine Langerød f. 27/10-1908 d. 12/11-1977. Ugift. Bodde hjemme.
Br. 1883.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Uskiftebevilling for Martin Nilsen Langerøds enke Karen Kristine Nilsen Langerød, dat. 29/7-1925, tinglyst 27/1-1928."

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

123

6

423c,424c

Bæreberg

Langerød

Martin Nilsen

1 - 2 - 3

3 mark 93 øre

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

123

6

Bæreberg

Langerød

Martin Nilsen

3 mark 93 øre

123 9 ditto Skogen ditto 0 mark 44 øre

Se folketellingen 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skylddelingsforretning, avholdt 3/7-1928, tinglyst 16/7-1928, hvorved er utskilt bnr 16 "Bjurkerud" (Bjørkerød!) av skyld 2 mark 26 øre."
"Skjøte fra enkefru Karen Kristine Nilsen Langerød f. 28/2-1872 til sønn Nils Langerød f. 25/7-1900 på dette bruk m.fl. for kr. 19.000,
hvorav for løsøre kr. 4.000, dat. 8/12-1947, tingl. 11/12-1947."

G.br., selveier
Nils Martinsen Langerød
herfra f. 25/7-1900 d. 12/6-1988.
g. 1923 m. Anna Ovidia Olsdatter fra N. Eriksrød f. 28/12-1902 d. 18/9-1988, d.a. Ole Sigurdsen Eriksrød.
1. Aagot Kristine Langerød f. 14/1-1925 g.m. Gudmund Gløsmyr. Se nedenfor.
2. Marie Elisabeth Langerød f. 1/7-1925 g.m. Thorleif Jensen fra Bratsberg. Bosatt i Løbergv. 161 under Løberg.
3. Bjørg Langerød f. 1927.
4. Martin Oddmar Langerød f. 7/2-1931. Overtok gården.
Br. 1947.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

123

6

Bæreberg - Langerød

Nils Langerød

1 mark 67 øre

123 9 Bæreberg - Skogen ditto 0 mark 44 øre
123 18 Bæreberg - Tangemyren ditto 0 mark 26 øre

Selveier
Martin Oddmar Langerød
herfra f. 7/2-1931 d. 20/4-1990.
Br. 1970. Ugift.

Fra Grunnboka: "Andel av Holmsvegen 306 (Gnr 123, bnr 6) er overdradd for kr 280.000 til Ågot Kristine Gløsmyr (08.08.1990).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 123, bnr 9. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 123, bnr 18. Overdragelsen omfatter
også andel av Holmsvegen 306 (Gnr 124, bnr 4)."

Selveier
Gudmund Gløsmyr
fra Gløsmyr f. 1923, s.a. Hans Gerhard Gustavsen Gløsmyr.
g.m. Ågoth Kristine Langerød herfra f. 14/1-1925 d. 17/1-2014.
1. Solveig Margareth Gløsmyr f. 1946
g.m. Bjørn Eide f. 1940 fra S. Eide(1) i Lardal. Se Lardal bygdebok bind III, s. 698.
2. Bjørn Thore Gløsmyr f. 1949. Bosatt i Gml. Bjørntvedtv.  i Skien.
Br. 1990.

Fra Grunnboka: "Holmsvegen 306 (Gnr 123, bnr 6) er overdradd for kr 660.000 fra Ågot Kristine Gløsmyr til Geir Åsmund Gløsmyr (14.02.2003).
Overdragelsen omfatter også Gnr 123, bnr 9. Overdragelsen omfatter også Gnr 123, bnr 18. Overdragelsen omfatter også Holmsvegen 306 (Gnr 124, bnr 4)."

Selveier
Geir Åsmund Gløsmyr
.
Br. 2003.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.