| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 382.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 28.07.2015
 
1865 1875 1891 1900 1910

Søli 1875
Gammelt løpenr. 306b.

Den opprinnelige husmannsplassen "Hegna" under Søli nedre. Ryddet noe før 1801.
Dette løpenummer (denne eiendommen) ble før 1865 delt opp i flere hustomter kalt
"Søliplassene", som var de tidligste husene i Liane under nedre Søli.

Det bodde 10 familier her i 1875. 

Tomtene på den tiden var romslige og de fleste familier hadde noen husdyr.
Dette var festetomter.

Familie 1.
Søli 1875. Løpenr. 306b.

Bjelkehugger, huseier
Lars Olsen fra Bråten under Borgestad f. 5/6-1834, s.a. Ole Larsen og Maren Gundersdatter. Se Familie 24 - Borgestad 1865.
g. 4/3-1859 m. Gunhild Katrine Gundersdatter "fra Menstad" f. 1830 på Tromøya i Aust-Agder, d.a. Gunder Gundersen.
1. Gunder Larsen f. 28/4-1859 på Menstad.
2. Ole Martinius Larsen f. 10/2-1862 på Borgestadholmen.
3. Edvard Larsen f. 15/12-1864 på Ø. Borge.
4. Lauritz Larsen f. 18/1-1868 på Borge.
5. Johan Larsen f. 5/8-1871 på Borge.

Husdyr i 1875: "1 ku, 1 kalv 1 svin."

Familie 2.
Søli 1875. Løpenr. 306b.

Arbeider ved skipsverft, huseier
Jacob Iversen fra Borge Ø. f. 11/11-1838, s.a. Iver Jacobsen. Se Familie 14 - Ø. Borge 1845.
g. 25/5-1866 m. Jacobine Christensdatter fra Bråten f. 28/2-1841, d.a. Christen Jacobsen Lie. Se Familie 11 - Borgestad 1865.
Tjenestepike her i 1875: Ingeborg Iversdatter f. 1/5-1840 på Ø. Borge.
Husdyr i 1875: "1 Faar, 1 Svin."

Denne familien var oppført på Ø. Borge i 1891. Se Familie 2 - Ø. Borge 1891.

Familie 3.
Søli 1875. Løpenr. 306b.

Sjømann, tomtearbeider, huseier
Anders Olsen fra Kjose, Brunlanes, Vestfold f. 1851.
g.m. Karen Marie Kittilsdatter fra Eidanger f. 1850.
1. Ole Kristian Andersen f. 6/12-1872 på Søli.
2. Elise Marie f. 6/10-1876 på Ø. Borge.

Nevnt her i 1875: August Andersen f. 1871 Gj.???
Ikke funnet gift i Gjerpen, Eidanger eller Porsgrunn.

En som ble kalt "tomtearbeider", jobbet på sagtomta.

Ingen husdyr i 1875.

Familie 4.
Søli 1875. Løpenr. 306b.

Telegrafbud, huseier
Jacob Isaksen f. 1852 Gj.
Johan Isaksen, Broder f. 1850, Gj.
Laurits Isaksen, Broder f. 1856, Gj.
Lars Isaksen, Broder f. 1864, Gj.

Alle disse brødrene var ugifte i 1875.

Gunhild Jacobsdatter fra Eidanger f. 1814. Hun "styrer huset for sine brodersønner."
Husdyr 1875: "3 Faar."

Familie 5.
Søli 1875. Løpenr. 306b.

Her var oppført Abraham Jacobsen med familie. Se Familie 1 - Søli 1865.
Husdyr i 1875: "3 Faar, 1 Svin."

Familie 6.
Søli 1875. Løpenr. 306b. Liane 56, 3914 Porsgrunn.

Her var oppført John Jensen med familie. Se Søli(11)
Husdyr: "1 ku, 1 Faar."

Familie 7.
Søli 1875. Løpenr. 306b.

Arbeider, huseier
Hans Tollefsen
fra plass u. Lid f. 28/12-1829 d. 30/7-1863 på Søli, s.a. Tollef Larsen u. Lid.
g. 3/6-1858 m. Gunhild Larsdatter fra Sanni(6) f. 27/1-1832 d. 21/5-1912 på Søli, d.a. Lars Hansen Sanden.
1. Lars Hansen f. 2/1-1860. Se Søli(10).
2. Maren Gurine Hansdatter f. 2/1-1862 g.m. Tormod Hansen på Tollnes.

F.f. Hans Tollefsens sønn Lars på Ø. Borge: Anne Kirstine Andersdatter og Gurine Mathiasdatter Ramsåsen, Anders Eriksen og Hans Larsen Sanni, Jacob Tollefsen Lid.
F.f. Hans Tollefsens datter Maren Gurine på Søli: Anne M. Halvorsdatter Søli, pige Sophie Larsdatter Sanni, Iver Christensen, Jacob Tollefsen og Hans Tollefsen Søli.

Hans Tollefsen ble født på Søli-eie. Gunhild ble tidlig enke og ble boende i huset som lå i Liane.
Ingen husdyr i 1875.

Familie 8.
Søli 1875. Løpenr. 306b.

Her var oppført Ingeborg Pedersdatter, enka etter Peder Pedersen. Se Familie 5 - Søli 1865.
Husdyr i 1875: "1 svin."

Familie 9.
Søli 1875. Løpenr. 306b.

Her var oppført Anne Marie Halvorsdatter, enka etter Anders Nilsen Søli. Se Familie 6 - Søli 1865.
Ingen husdyr i 1875.

Familie 10.
Søli 1875. Løpenr. 306c.

Her var oppført Anders Kristensen (Anders Christensen) med familie. Se Familie 7 - Søli 1865.
Husdyr 1875: "1 ku, 1 Gris."

(C) Gard Strøm.