| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 382.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 28.07.2015
 
1865 1875 1891 1900 1910

Søli 1891
Kilde: Folketellingen 1891. Supplert med opplysninger fra kirkebøker m.m..

I Norges matrikkel 1889, fikk vi gårds- og bruksnummer, som vi bruker i dag.
Bortsett fra de gårdene som ble overført fra Gjerpen til Porsgrunn kommune i 1967.
De fikk et tre-tall foran gårdsnummerene. Søli i Porsgrunn ble da altså gnr 382.

Det bodde 6 familier her i 1891. 

Dette var for det meste fremdeles festetomter.

Familie 1.
Søli 1891. 82/5 og 7. (Senere omregulert til 82/28 "Fredbo").

Adresse i dag: Sannav. 30, 3914 Porsgrunn.

Gråstensmurer, huseier
Per August Lindgren
fra ”Skaraborgs” len i Ryda sogn i Dalsland, Sverige f. 1850 d. 9/8-1909, s.a. Erik Lindgren.
g.m. Maria Elise Jacobsdatter
”Maja Lisa” fra Eda sogn i Dalsland, Sverige f. 1854 d. ca. 1932.
1. Johan Emil Lindgren
f. 30/11-1878 i Eda i Sverige. Se Familie 70 - Ø. Borge 1910.
2. Anna Charlotte Lindgren
f. 24/1-1881 i Melrud sogn. Var sypike og hushjelp og bodde hjemme i 1900.
3. Karl August Lindgren
f. 23/9-1883 i Bamble. Sjømann i 1900. 
4. Augusta Elise f. 24/1-1886 i Bamble.
5. Peder Olaf Lindgren
f. 9/3-1889 på Søli. Skrev seg for Per Olaf Lindgren. Bodde i det nåværende Bjerketvedtvn. 17.
6. Vilhelmine Kristine Lindgren
f. 2/9-1891 på Sølimyra g. 4/3-1920 m. Petter Vilhelm Lorentzen f. 7/8-1896, stasjonsbetj. i Skien, s.a. skipsfører Erik Lorentzen.
    Bodde i Skien. Hun var syerske med adresse Borge da de giftet seg.
7. Agnes Marie Lindgren f. 1/3-1894 på Søli g. 14/10-1919 med handelsbetj. i Porsgrunn Gunnar Sanna
f. 1893 i Porsgrunn.
8. Martin Leonard Lindgren
f. 27/2-1897 her. Kjøpte tomt og bygde hus i Liane(?) u. Søli(5).
Bodde fra 1889.

Denne familien bodde her på Sølimyra og hadde litt jord. De kom fra Sverige etter 1878.
Bodde en tid i Bamble (1883- ca. 1886) før de flyttet hit i 1889.
Da P. A. Lindgren døde, stod det følgende i kirkeboka: ”
Per August Eriksen Lindgren, gift,
d. 9/8-1909 paa Braaten, f. 1850 Skaraborgs Len i Sverige. Nyresykdom. Reiste fra sin
familie for 11 aar siden. Kom syk hjem. Dranker.”

Sønnen Per Olaf bodde her med sin familie i 1925 da de fikk sin sønn Karsten Lindgren f. 16/2-1925.

Styrmann Johan Lindgren fikk auksjonsskjøte på huset som stod her i 1903 for kr. 250.-
Tomten kjøpte han samtidig for kr. 800.-.
Han solgte det igjen til sin mor Maria Lindgren i 1910 for kr. 2000.-

Ved skiftet etter Peder August Lindgren og Maria Elise i 1932, gikk
denne eiendommen til svigersønnen Petter W. Lorentzen for kr. 4500.-

Familie 2.
Søli 1891. Under 82/9.

Matros, huseier
Jonas Halvorsen
fra Borgeskogen f. 2/6-1859, s.a. Halvor Johnsen. Se Familie 9 - V. Borge 1865.
g. 23/10-1885 m. Maren Karine Hansdatter f. 1858 fra Porsgrunn, d.a. Hans Olsen.
1. Hans Jonasen f. 24/11-1886.
2. Harald Jonasen f. okt. 1890.
3. Olaf Jonasen f. okt. 1890.
Br. 1885.

Jonas Halvorsen var jordbruksarb. i 1875.

Jonas Halvorsen festet eiendommen og kjøpte husene som stod her.
Trolig på en utskilt del av gården. Ubebodd i 1900???

Familie 3.
Søli 1891. Under 82/10.

Her var oppført bjelkehugger Hellius Larsen med familie. Se Familie xx - Søli 1900.

Familie 4.
Søli 1891. 82/12 "Grønvold".

Denne eiendommen kjøpte Anders Christensen av Helius Larsen i 1889 for kr. 800.-

Skibsdriver, jordbr., huseier
Anders Christensen Søli f. 27/11-1827 d. 19/6-1910, s.a. Christen Olsen. Se Rønningen u. Søli øvre

g.m. Karen Kirstine Nilsdatter fra Sanni(5) f. 21/12-1830, d.a. Nils Rasmussen Sande.
Se Familie 7 - Søli 1865.

Utskilte tomter fram til 1971:
Bnr 64 ”Solstad” ble utskilt herfra i 1947. Liane 88.
Bnr 65 ”Solås” ble utskilt herfra i 1947. Liane 86.
Bnr 76 ”Bråtheim” ble utskilt herfra i 1951. Liane 84.
Bnr 78 ble utskilt herfra i 1953. Litet jordstykke.

Bnr 130 ble utskilt herfra i 1971.

Familie 5.
Søli 1891. Under 82/15.

Sjauerarb. huseier med litt jord
Kristian Amundsen
fra Kvestad i Eidanger. f. 1841, s.a. Amund Nilsen.
g. i Eidanger 6/9-1867 m. Else Marie Jacobsdatter fra Stusrød i Eidanger f. 1844, d.a. Jacob Hansen Stusrød.
1. Anders Nikolai Kristiansen f. 5/1-1868. Maskintrekker v. boktrykkeri (1891).
2. Anna Maria f. 7/11-1869.
3. Jacob Martinius Kristiansen f. 1871. (1891: Ugift, handelsreisende).
4. Karl Johan Kristiansen f. 1872. (1891: Ugift, handelsreisende). Overtok huset.
5. Hans Andreas Kristiansen f. 1875. (Ugift sjauerarb. i 1891). Født i Eid.
6. Anne Marie Kristiansdatter (Tvilling) f. 1880.

F.f. Christian Amundsens sønn Anders Nikolai på Borgeskogen: Else K. Thomasdatter, Christen Amundsen og Søren Amundsen Kåsa i Eidanger, Hans Jacobsen og Erik Jacobsen Stusrød i Eid.
F.f. Christen Amundsens datter Anna Maria på Borge: Kirsten Jacobsdatter og Kirsten Amundsdatter, Søren Andersen Kåsa, Hans Jacobsen Stusrød og Erik Jacobsen Stusrød. Alle Eid.

I 1891 bodde Anne Margrethe Jacobsdatter f. 1827 i Eidanger her.
Denne familien bodde i Borgeskogen i 1868, 1869, i Eidanger i 1875 og
her i 1891. Det var nevnt i folketellingen at familien var metodister.

Det ble ustedt et skjøte på huset fra Kristian Amundsen, som han selv
hadde oppført, til sønnen Karl Kristiansen den 13/8-1895 for kr. 600.-

Familie 6.
Søli 1891. Under 82/17.

Her var oppført maler Lars Hansen med familie. Se Søli(10).
Hans mor, enka Gunhild Larsen bodde her i 1891. Hun levde
av spinning og strikking.

(C) Gard Strøm.