| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 382.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 13.05.2013
 
1865 1875 1891 1900 1910

Søli 1910
Kilde: Folketellingen 1910. Supplert med opplysninger fra kirkebøker m.m.

I Norges matrikkel 1889, fikk vi gårds- og bruksnummer, som vi bruker i dag.
Bortsett fra de gårdene som ble overført fra Gjerpen til Porsgrunn kommune i 1967.
De fikk et tre-tall foran gårdsnummerene. Søli i Porsgrunn ble da altså gnr 382.

Det bodde 6 familier her i 1910. 

Dette var, for det meste, fremdeles festetomter.

Familie 1.
Søli 1910. Bnr ikke nevnt.

Her var oppført enka etter Sivert Mathias Fredriksen med 3 døtre. Se Familie 4 - Søli 1900.

Familie 2.
Søli 1910. Liane.

Tømmermann, møbelsnekker
Martin Reinertsen
fra Heskestad i Rogaland f. 28/5-1866 d. 14/2-1953.
g.m. Karoline Nilsen fra Eidanger f. 8/10-1870 d. september 1952.
1. Anna Konstance Reinertsen f. 13/9-1893 i Skien.
2. Nils Rudolf Reinertsen f. 15/1-1896 i Skien d. 19/2-1983 g.m.
Alma Kathrine Larsen fra Borgeskauen f. 16/4-1893 d. 15/1-1989. Gravlagt på Borgestad.
    Alma var datter av brødkjører Anders Laurits Larsen. De overtok hennes foreldres hus. Se Familie 63 - V. Borge 1900.
3. Karl Henry Reinertsen f. 13/1-1897 i Skien d. 11/5-1976 g.m. Åsne Kristiane Carlsen fra Skien f. 8/4-1896 d. 31/5-1985. Bodde på Sommerfryd u. Grini.
4. Ragnar Reinertsen f. 20/8-1900 i Skien d. 6/10-1978 g.m. Alfhild Marie Kjøstolfsen fra Holla f. 2/11-1912 d. 28/11-2004. Bodde i Bragesv. 27, Hovenga.
5. Fritz Kristian Reinertsen f. 20/2-1903 på Sanni d. 30/6-1978 g.m. Ruth Leiulfsrud fra Notodden f. 13/1-1918 i Gjerpen d. 2/4-1997.
    De bodde i Breidablikkbakken. Gravlagt på Borgestad.
Br. 1902.

Martin Reinertsen kjøpte huset her av Anders Kristensen Lunde i 1902 for kr. 1500.-
og festet tomten for kr. 6,40 i årlig avgift samt 3 arbeidsdager i året. 
Denne familien kom fra Duestien i Skien. De bodde en tid på Sanni før de kom hit.

Martin Reinertsen etablerte møbelverkstedet i Liane 4 i ca. 1937.
I dag: ”Harald Sølie Møbelverksted”. 

Hans Pedersen fikk i 1913 auksjonsskjøte på Hellius Larsens hus under bnr 22 for kr. 1650.-
Grunneieren Anders Kristensen Lunde solgte bruket i 1917 til sin sønn Nicolai Lunde for kr. 5000.-.
Nicolai Lunde selger eiendommen igjen i 1923 til Gjerpen kommune for kr. 17.000.-

Bnr 33 ”Solstad” ble utskilt herfra i 1916 og solgt til Aksel Hansen. Her ble det ført opp et hus med adresse Liane 57.
Bnr 35 ble utskilt herfra i 1922 og solgt til Gjerpen kommune. ("Borge skole").
Bnr 40 ”Bratli” ble utskilt herfra i 1924 og solgt til Hans Pedersen.

Familie 3.
Søli 1910. 82/12 "Grønvold". Liane.

Urmaker, huseier
Ingebret Andersen Sølie fra Liane u. Søli f. 4/1-1860 d. 13/10-1931, s.a. Anders Christensen. Se Familie 7 - Søli 1865.
g.m. Maren fra Siljan f. 24/8-1854 d. 1940.
1. Ingeborg Andersen g.m. NN Jansen.

Denne familien bodde i Vestregate i V. Porsgrunn i 1900.
Ingebret var da portner ved "Porsgrund Porselænsfabrik".

Eneste arvinger til eiendommen var i 1933 var Ingebret A. Sølis enke
Maren og Nils Andersen.

Datteren Ingeborg Andersen var enearving her i 1940.

Bnr 64 ”Solstad” ble utskilt herfra i 1947. Liane 88.
Bnr 65 ”Solås” ble utskilt herfra i 1947. Liane 86.
Bnr 76 ”Bråtheim” ble utskilt herfra i 1951. Liane 84.
Bnr 78 ble utskilt herfra i 1953. Litet jordstykke.
Bnr 130 ble utskilt herfra i 1971.

Familie 4.
Søli 1910. 82/24. Liane 51.

Maler, tomtearbeider, huseier
Laurits Larsen fra Liane 38 under Ø. Borge f. 18/1-1868 d. 1933, s.a. Lars Olsen. Se Familie 13 - Ø. Borge 1865.
g. i Gjerpen kirke 29/12-1892 m. Karen Hansdatter fra Ø. Borge f. 14/11-1873 på Sanni(6) d. 1935, d.a. Hans Larsen Sanni. Se Familie 7 - Ø. Borge 1891.
1. Gunda Lovise Larsen f. 11/6-1893 d. 25/9-1959 g.m. Hans Thoresius Pedersen fra Kragerø f. 31/12-1884 d. 12/12-1957.
2. Johan Larsen f. 11/6-1895 d. 29/9-1960 g.m. Victoria Malvine Johansen fra Einaren under Gulset f. 23/1-1902 d. 23/6-1989.
3. Hulda Larsen f. 15/2-1899 d. 19/1-1970 g.m. Anders Olaf Halvorsen fra Porsgrunn f. 8/6-1900 d. 17/10-1980.
4. Olav Larsen f. 23/12-1900 d. 3/6-1957 g.m. Marta Sørli fra Søli(16) f. 16/5-1897 d. 28/11-1988. Bodde i Torvgardvegen under Ø. Borge (76/118). Han var maler.
5. Emma Larsen f. 10/7-1903 d. 9/11-1947 g.m. Elias Johannesen Berg f. 6/6-1905 d. 21/8-1971.
6. Laurits Karinius Larsen f. 7/3-1905 d. februar 1982 g.m. Hjørdis Olava Hansen fra Borgeskogen f. 19/1-1908 d. 10/12-2000, d.a. Olaus Hansen. Se Familie 56 - V. Borge 1910.
7. Dagmar Larsen f. 30/1-1909 d. 10/11-1975 g.m. Harald Flaaterud f. 12/1-1910 d. 12/10-1986.

Familie 5.
Søli 1910.

Her var oppført laer (bryggesjauer) Helius Larsen med familie. Se Familie 5 - Søli 1900.

Familie 6.
Søli 1910. 82/28 "Fredbo".

Her var oppført enka etter Per August Lindgren og barn. Se Familie 1 - Søli 1891.

(C) Gard Strøm.