ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

 


Oppdatert 29.06.2013Fossum 1865

Kilde: Folketellingen 1865. Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter og andre kilder.

 


 

| Fossum før 1700 |
| 1711 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

 Familie 1.

Fossum 1865. (Hovedbygningen).

 

Her var oppført familien Løvenskiold med tjenestefolk. Se M. Fossum.

 


 

Familie 2.

Fossum 1865. Forvalterboligen.

 

Her var oppført forvalter Otto Realf Ottesen. Se Forvaltergården.

 Familie 3.

Fossum 1865. Hus.

 

Kontorbetjent
John Jacob Pettersen fra Fossum f. 25/6-1815 på Fossum, s.a. Jacob Pettersen. Se Familie 10 - Venstøp 1845.
g. 12/9-1847 m. Sophie Hedvig Lund fra Århus(1) f. 8/6-1820, d.a. lærer Christen Larsen Lund.
1. Severine Wilhelmine Christine Sophie Pettersen f. 24/11-1847 på Fossum.
2. Gunhild Marie Pettersen f. 11/9-1849 på Fossum.

Denne familien kom hit mellom 1845 og 1847. Tjenestepike i 1865: Marie Isaksdatter (21) fra Gjerpen.

 


 

Familie 4.

Fossum 1865. Hus.

 

Blank.

 


 

Familie 5.

Fossum 1865. Hus. Kuskebolig.

 

Kusk, sagbruksarbeider

Eilif Hansen fra Asker f. 8/1-1829 d. 28/5-1874 på Venstøp, s.a. Hans Gudbrandsen fra Gudim i Asker. Ellef døde, i følge KB av Rosenfeber.

g1g 14/10-1859 m. Pernille Hansdatter fra Fossum f. 28/6-1836 d. 9/1-1866 på Fossum, d.a. former Hans Christian Andersen jr. Se Familie 46 - Fossum 1835.

g2g 26/12-1872 m. Gunhild Lovise Olsdatter fra Skien f. 4/11-1848, d.a. Ole Olsen Myra.

1. Mathilde Henriette Eilifsdatter f. 14/8-1860.

2. Hans Hagerup Eilifsen f. 2/6-1862 trolig død før 2. verdenskrig g.m. Petrea Marie fra Skien f. 24/9-1860 d. 1/1-1943.
    Hagerup var i 1900 kjøpmann i Lundgaten i Skien.
   
Barn 1. Erling Hagerup f. 1890.
    Barn 2. Sverre Hagerup f. 28/6-1891 d. 18/3-1973 (gravlagt på Skien Nordre).
    Barn 3. Yngvar Hagerup f. 28/6-1894 d. 5/10-1961 (gravlagt på Gjerpen). Trolig flere barn født etter 1900.

Barn i 2. ekteskap:

3. Eilif f. 19/8-1874 d. 28/1-1878 på Fossum.


Da Eilif (Ellef) Hansen kom til Fossum, er han først nevnt som kusk. Ved inngåelsen av hans andre ekteskap i 1872
er han oppført som bordskjærer. Han arbeidet da ved Løvenskiolds sagbruk. Hans enke Gunhild Olsdatter og hans
sønn Hans Hagerup Eilifsen fra 1. ekteskap er nevnt sammen med lille Eilif fra 2 ekteskap under FT 1875.

 


 

Familie 6.

Fossum 1865. Skavan.

 

Her var oppført ”gaardsfoged Ingebret Ingebretsen”. Se Skavan (Engebret Engebretsen).
 


 

Familie 7.

Fossum 1865. Skavanhagen. 5 boenheter(1).

 

Arbeider

Nils Pedersen fra Eidanger f. 1812 d. 25/4-1874 på Skavan.

g. (i Solum?) m. Maren Thorstensdatter fra Solum f. 1810 d. 18/3-1874 på Fossum.

1. Peder Nilsen f. 1839 i Solum. Former i 1865.

2. Anne Maria Tomine Nilsdatter f. 1842 i Solum.

3. Gunder Nilsen f. ca. 1845 i Solum. Matros i 1865.

4. Kirstine Mathilde Nilsdatter f. 25/1-1848 g.m. Herman Martin Henriksen. Se Hyni(15) Skotland.

 

Denne familien er registrert innflyttet fra Solum sogn i april 1846. Oppgitt hensikt med flyttingen var:
”Faaet Plads.” De bodde en tid under Bø før de kom til arbeiderboligene på Skavan.
 Familie 8a.

Fossum 1865. Skavanhagen. 5 boenheter(2).

 

Gartner

Carl Willhelm Leisner fra Danmark f. ca. 1809.

g.m. Berthe Marie Olsen fra Brevik f. ca. 1813 d. 1/1-1859 på Fossum, d.a. Guttorm Olsen?

1. Amalie Mathilde Leisner f. 22/3-1850 på Fossum. Bodde hos enkefru Asbom i Borgeskogen i 1900. Se Familie 6 - V. Borge 1900.

2. Margrethe Sophie Leisner f. 16/12-1852. Bestyrinne på en båndfabrikk. Bodde hos enkefru Asbom i Borgeskogen i 1900.

3. Lauritz Adolph f. 21/2-1855 d. 10/5-1856.

 

Leisner kom som gartner til Fossum mellom 1845 og 1850. Tjenestepike i 1865: Marthe Halvorsdatter (17).

 


 

Familie 8b.

Fossum 1865. Skavanhagen. 5 boenheter(3).

 

Her bodde i 1865 enka etter Christen Larsen, Karen Margrethe Engebretsdatter. Se Familie 8 - Venstøp 1845.
Hun drev handel på verket sammen med sin sønn, Jens (23), som da var handelsbetjent og datter Sophie (31), som
da var husholderske.
 

Tjenestepike her i 1865: Maren Halvorsdatter (26).

 


 

Familie 9.

Fossum 1865. Skavanhagen. 5 boenheter(4).

 

Snekker

Christen Olsen fra Fossum f. 16/11-1817 d. 23/9-1867 på Fossum, s.a. belgmaker Ole Christensen. Se Familie 53 - Fossum 1835.

g. 9/12-1841 m. Inger Olsdatter fra Århus(B) f. 23/5-1819, d.a. Ole Alfsen og Ingeborg Gulliksdatter.

1. Mariane Kristine f. 20/3-1842 d. 20/5-1844.

2. Olaus f. 20/7-1844 d. 16/4-1846.

3. Mariane Christine Christensdatter f. 24/7-1846.

4. Olaus Christensen f. 9/12-1848. Arbeider i hammeren i 1865.

5. Martin f. 19/2-1851 d. 16/1-1852.

6. Martin Christensen f. 30/4-1853.

7. Emilie Christensdatter f. 8/12-1855.

8. Ole Christensen f. 22/7-1858.

9. Maren Christensdatter f. 29/1-1861.

10. Christian Christensen f. 8/12-1864.

 

1845: Konas lillesøster Kirstine Maria Olsdatter(11) bodde her. Det gjorde også Christens bror
Anders Olsen(25). Inger Olsdatter er av Gjerstad-ætta på Århus.

 


 

Familie 10.

Fossum 1865. Skavanhagen. 5 boenheter(5).

 

Belgmaker, snekker, byggmester

Svend Olsen fra Fossum f. 2/2-1812 d. 31/8-1875, s.a. belgmaker Ole Christensen. Se Familie 53 - Fossum 1835.

g. 28/6-1838 m. Marthe Olsdatter fra Venstøp f. 7/1-1813, d.a. Ole Christiansen. Se Familie 3 - Venstøp 1835.

1. Anne Maria Svendsdatter f. 12/10-1838. Bodde hjemme hos moren i 1875.

2. Ole Svendsen f. 2/8-1840 d. 31/1-1866 på Fossum. Snekker i 1865.

3. Christian Svendsen f. 29/5-1842 d. 29/7-1858 på Fossum.

4. Olaus Svendsen f. 12/11-1844. Matros i 1875. Se Familie 25 - Fossum 1891.

5. Martin Svendsen f. 7/8-1847.

6. Dorthea Svendsdatter f. 27/1-1850.

7. Rasmus f. 23/5-1852 d. 14/5-1854.

8. Rasmus Svendsen f. 18/9-1854. Se Familie 17 - Falkum 1891. Se også Familie 9 - Fossum 1900. Snekker.

 

Svend var snekker i 1845. I 1858 ble han kalt byggmester. Tjenestepike her i 1845:
Inger Halvorsdatter(20). Svend Olsen døde av tæring i følge kirkeboka.

 

Enka og barna, Anne Maria, Olaus (sjømann og ”fraværende”) og Rasmus Svendsen (snekker)
bodde i 1875 i smed Jacob Larsens hus under S. Fossum. Marthe fikk da ”delvis fattigunderstøttelse.”
 


 

Familie 11.

Fossum 1865. Skavanhagen. Arbeiderbolig med 9 boenheter(1).

 

Skolelærer

Hans Jørgen Hansen fra Olim(?) på Jevnaker f. ca. 1826, s.a. Hans Hansen.

g. i Jevnaker krk. 13/6-1848 m. Birte Maria Christiansdatter (Johansen) fra Biri glassverk f. ca. 1821, d.a. Christian Johansen.

1. Hulda Marie Hansen f. 5/10-1848 på  Jevnaker.

2. Hans Conrad Hansen f. 13/9-1851 på Jevnaker.

3. Julius August Hansen f. 10/9-1854 på "S. Smen"? i Strøm sogn, Hurum pr.gj., Buskerud.

4. Carl Theodor Hansen f. 3/9-1856 på "Ruen"? i Strøm sogn i Hurum.

5. Christian Arnold Waldemar Hansen f. 27/5-1860 på Høyen i Strøm sogn, Hurum.

6. Olaf Alexander Hansen f. ca. 1861 i Strøm sogn i Hurum, Buskerud.

 

Denne familien kom fra Hurum til Gjerpen mellom 1861 og 1865.

 


 

Familie 12.

Fossum 1865. Skavanhagen. Arbeiderbolig med 9 boenheter(2).

 

Modellsnekker

Anders Olsen fra Fossum f. 1/4-1821, s.a. belgmaker Ole Christensen. Se Familie 53 - Fossum 1835.

g. 30/12-1851 m. Inger Andrea Gundersdatter fra S. Brekkejordet f. 7/2-1821, d.a. Gunder Eriksen. Se Familie 37 - S. Brekke 1845.

1. Ole Peter Andersen f. 6/9-1852.

2. Gundhild Andrea Andersdatter f. 9/12-1854.

3. Gustav Andersen f. 9/12-1854.

4. Olaus Andersen f. 26/4-1858.

5. Ernst Andersen f. 28/5-1861.

 

Beboere her i 1865. Anders og alle barna var født i Gjerpen. Inger Andrea var født på Gråten i Solum,
men hennes foreldre hadde flyttet til Brekkejordet i Gjerpen før 1845. Se Familie 37 - S. Brekke 1845.

 


 

Familie 13.

Fossum 1865. Skavanhagen. Arbeiderbolig med 9 boenheter(3).

 

Formann

Anders Jahnsen fra Fossum f. 13/3-1823, s.a. Jahn Jahnsen på Lien under Fossum. Se Familie 39 - Fossum 1845.

g. i Gjerpen 13/2-1848 m. Anne Christensdatter fra Fossum f. 8/2-1818 på Bratsbergkleiva (dpt. i Gjerpen 23/3), d.a. Christen Engebretsen på Fossum. Se Familie 82 - Fossum 1835.

1. Johannes Andersen f. 14/10-1848.

2. Ingeborg Kirstine Andersdatter f. 15/8-1851.

3. Christen Andersen f. 30/9-1855.

 

F.f. Anders Jahnsen Fossum og Anne Christensdatters Johannes: Christopher Gundersens Kone Anne Johnsd. Fossum, pige Ingeborg Andersd. ib., Niels Jahnsen ib., Erik Eriksen ib., Engebregt Hansen ib.
F.f. Anders Jahnsen Fossum og Anne Christensdatters Ingeborg Kirstine: John Hansens kone Maren Abrahamsd., Fossum, pige Maren Karine Haraldsd., Harald Hansen, Niels Jansen og Christen Jørgensen. Alle paa Fossum.

 


 

Familie 14.

Fossum 1865. Skavanhagen. Arbeiderbolig med 9 boenheter(4).

 

Her var oppført Maren Hansdatter (72), e.e. pensjonist Ole Nilsen. Se Langangen(B).

 


 

Familie 15.

Fossum 1865. Skavanhagen. Arbeiderbolig med 9 boenheter(5).

 

Her var oppført spikersmedmester Johannes Hansens etterlatte. Se Familie 56 - Fossum 1845.

 


 

Familie 16.

Fossum 1865. Skavanhagen. Arbeiderbolig med 9 boenheter(6).

 

Sagmester, leilending

Ole Ellefsen fra Ødegården under Fossum f. 12/1-1837, s.a. Ellef Olsen Ødegaarden. Se Familie 19 - Fossum 1845.

g. 27/12-1864 m. Anne Olsdatter fra M. Bø(B) f. 16/12-1835, d.a. Ole Pedersen Bøe.

1. Karen Olsdatter f. 26/9-1866.

 

Denne familien emigrerte til N. Amerika våren 1869. Se Presteattest av 13/4-1869. De hadde med seg hennes søster Helvig Olsdatter.
De bosatte seg i Delavan, Sugar Creek, Wisconsin.

 


 

Familie 17.

Fossum 1865. Skavanhagen. Arbeiderbolig med 9 boenheter(7).

 

Her var oppført spikersmed Anders Hansen Næperud med familie. Se Familie 38 - Fossum 1845.

 


 

Familie 18.

Fossum 1865. Skavanhagen. Arbeiderbolig med 9 boenheter(8).

 

Her var oppført enke Marie Jensdatter f. ca. 1835. Hun kjenner jeg ikke til.

 


 

Familie 19.

Fossum 1865. Skavanhagen. Arbeiderbolig med 9 boenheter(9).

 

Kvegrøkter

Christen Olsen fra Vallø i Vestfold f. ca. 1819 d. 28/6-1864 på Fossum.

g.m. Jette Malene Nilsdatter fra Larvik f. ca. 1820.

1. Hans Jørgen Christensen f. 1840 på Vallø.

2. Else Marie Christensdatter f. 1847 på Vallø.

3. Ole Christensen f. 17/7-1852 på Fossum.

4. Nils Andreas Edvard Christensen f. 3/11-1858 på Fossum. Se Familie 15 - V. Borge 1891.

 

Denne familien bodde på Fossum fra oktober 1851. Enka bodde her i 1865 med sine sønner Ole og Nils Andreas.

 

”Innflyttet: Oktbr. 1851. Anmeldt: 22/9-1852.

Navn, alder, fødested: Christen Olsen, 32, Walløe. Tjener.

Jette Malene Nielsd., hans kone, 32, Laurvig.

Hans Jørgen Christensen, 9, Walløe.

Else Marie Christensd., 4, Walløe.

Hvorfra indflyttet: Saltværk. Att. fra Sognepr. Jacobsen, dat. 3/10-1851.

Til: Fossum.”

 


 

Familie 20.

Fossum 1865. Langangen (trolig egentlig en av Liabrakkene). 9 boenheter(1).

 

Murer

Nils Sivertsen Ulvsvand fra Fossum f. 26/2-1818 d. 1/4-1869, s.a. Barbro Nilsdatter på Venstøp og fossearbeider Sivert Knudsen. Se Familie 16 - Fossum 1835.

g. 23/1-1840 m. Anne Dorthea Jensdatter fra Fossum f. 5/2-1822 d. etter 1891, d.a. Jens Christensen Riser. Se Familie 21 - Fossum 1835.

1. Jens Christian f. 1841 d. 27/2-1848 på Langgangen under Fossum. Kan ikke sees døpt i Gjerpen krk.

2. Lars Severin f. 13/4-1843 d. 7/5-1853.

3. Berntine Nilsdatter f. 31/8-1845. Var i 1865 i tjeneste hos klokkeren og enkemannen William Fredrik Stochfledt på Nytorvet i Christiania.
    Stochfledt og alle hans barn var født i Skien.

4. Jens Christian Nilsen f. 12/5-1848.

5. Anna Caroline Nilsdatter f. 4/2-1852 d. 30/5-1900. Ugift. Bodde sammen med sin mor på Fossum i 1875 og på fattighuset under Venstøp i 1891.

6. Laurits f. 22/7-1854 d. 27/3-1859 på Fossum.

7. Nils Nilsen f. 31/3-1857.

8. Laurits f. 24/6-1860 d. 2/11-1871 på Fossum.

9. Christen Nilsen f. 7/2-1863.

 

Denne familien bodde i 1845 i hus under Venstøp Annen. Han hadde da yrkestittel: ”Hammersmed og Farver”.
Tjenestepike hos dem på Venstøp i 1845: Anne Karine Pedersdatter(14).
I 1853 ble Nils skrevet for Niels Sivertsen Ulvsvand, på Langgangen. Han vokste opp på Ulvsvann hos sin mor
og stefar Anders Amundsen Ulvsvand.


 

Familie 21.

Fossum 1865. Langangen (trolig egentlig en av Liabrakkene). 9 boenheter(2).

 

Smed (kleinsmed)

Aslak Pedersen fra Fossum f. 22/12-1815 d. i USA, s.a. smed Peder Aslaksen på Fossum. Se Familie 50 - Fossum 1835.

g. 26/10-1837 m. Anne Maria Borgersdatter fra Fossum f. 25/5-1813 d. USA, d.a. gartner Borger Ingebretsen. Se Familie 35 - Fossum 1835.

1. Marthe Gurine Aslaksdatter f. 17/8-1838. Emigrerte til N. Amerika våren 1866, sammen med lillebror Borger på 17 ½. Se Presteattest av 28/3-1866.

2. Jacobine Aslaksdatter f. 7/5-1841. Emigrerte til N. Amerika som 24-åring våren 1865. Se Presteattest av 21/3-1865.

3. Peter Bernhard Aslaksen f. 4/2-1844. Utflyttet til Sverige i 1865. Se Presteattest av 26/4-1865.

4. Annette Aslaksdatter f. 30/12-1845. Til N. Amerika med foreldrene i 1875.

5. Edvard Aslaksen f. 30/4-1847. Emigrerte til N. Amerika våren 1869, 22 år gammel. Skrev seg ”Edward Peterson” i Amerika. Se Presteattest av 12/4-1869.

6. Borger Aslaksen f. 29/12-1848. Emigrerte til N. Amerika som 17-åring sammen med storesøster Marthe Gurine. Se Presteattest av 28/3-1866

7. Carl Emil Aslaksen f. 23/3-1851. Til Amerika med foreldrene i 1875.

 

Smedsvenner her i 1845: Tollef Torgrimsen (24) og Arne Christensen (18). I 1865: Edvard Aslaksen (19),
Borger Aslaksen, (18) og Carl Aslaksen (16).


Aslak Pedersen og hustru Anne Maria Borgersdatter utvandret til Amerika våren 1875 med barna;
Annette og Carl Emil. Se Presteattest av 21/3-1875.
 

Aslak Pedersen her og Gunhild Pedersdatter nedenfor er halvsøsken.

 


 

Familie 22.

Fossum 1865. Langangen (trolig egentlig en av Liabrakkene). 9 boenheter(3).

 

Former

Nils Mortensen fra Se Simonsjordet under Fossum f. 1/5-1826, s.a. Morten Rasmussen.

g. 2/7-1850 m. Gunhild Pedersdatter fra Fossum f. 7/6-1826, d.a. smed Peder Aslaksen. Se Familie 50 - Fossum 1835.

1. Martine f. 26/9-1850 d. 21/4-1854.

2. Peder Nilsen f. 23/8-1852.

3. Morten Nilsen f. 5/12-1854. Han ble konf. i Porsgrunn krk. 4/4-1869 med karakteren ”Meget God”.

4. Jacob Nilsen f. 22/6-1857. Ble handelsmann på Vestsiden i Porsgrunn. Overtok forretningen på Sagene i Holla (Ulefoss) i 1890.

5. Hans Nilsen f. 3/3-1860.

6. Martine Nilsdatter f. 31/5-1862.

7. Ingeborg Nilsdatter f. 25/2-1865.

 

Alle barna er født på Fossum. Gunhilds mor, og Aslak Pedersens stemor, enka Ingeborg Marie Jacobsdatter(65) f. i Eidanger,
bodde på et rom i samme hus i 1865.

Denne familien flyttet til Vestre Porsgrunn i 1869. Se Presteattest av 7/3-1869.

 


 

Familie 23.

Fossum 1865. Langangen (trolig egentlig en av Liabrakkene). 9 boenheter(4).

 

Jernkjører, g.br., leilending

Lars Rasmussen fra Simonsjordet under Fossum dpt. 18/4-1808 d. 14/4-1898 på Fossum, s.a. Rasmus Larsen Fossum.

g. 22/4-1830 m. Maren Karine Hansdatter fra Fossum dpt. 29/4-1809 d. 29/1-1880 på Fossum, d.a. Hans Jensen Moe. Se Familie 52 - Fossum 1835.

Forlovere: "Christen J. Skavan, Hendrik Evensen."

1. Sophie Hedvig Larsdatter f. 26/8-1830 på Hyni.

2. Rasmus f. 2/9-1832 d. 25/2-1833 under Hyni.

-   f. 30/1-1834. ”Lars Rasmussen og Maren Karine Hansdatters dødfødte Drengebarn, Fossum.”

3. Karen Marie Larsdatter f. 25/7-1835 på Hyni g. 23/9-1858 m. snekker Lars Christensen.

4. Gerhardine Larsdatter f. 30/10-1838 under Hyni.

5. Anne Mathea Larsdatter f. 27/11-1842 i Skien. Bodde hjemme. Trolig ugift.

 

Denne familien bodde på en husmannsplass under Hyni i 1835. De bodde deretter en tid i Skien.

I 1845 bodde de på nordre Brekke. Da var Lars ølbrygger. I 1865 var han jernkjører på Fossum jernverk.


De bodde på Fossum også i 1875. Andre her i 1875: Tjenestepike Andrea Magnusdatter f. 1859 og
tilreisende Ida Marie Pedersdatter fra Porsgrunn f. 1864.
 

Som enkemann bodde Lars Rasmussen her i 1891 med sin datter Anne Mathea.

Andre i huset 1891:
Karl Otto Høyer født i Porsgrunn 1878. Se Familie 6 - Fossum 1900.
Enke Marit Svendsen f. 1814 med sin datter Anne Marie Svendsen f. 1839.
Losjerende gråsteinsmurer Oluf Eriksen fra Holmedal i Sverige f. 1867.

 


 

Familie 24.

Fossum 1865. Langangen (trolig egentlig en av Liabrakkene). 9 boenheter(5).

 

Her var oppført Mads Andersen med familie. Se Rød under Kise.

 


 

Familie 25.

Fossum 1865. Justeplass.


Her var oppført jeger Hans Mikkelsen med familie. Se Justeplassen under Fossum.
 


 

Familie 26.

Fossum 1865. Langangen (trolig egentlig en av Liabrakkene). 9 boenheter(7).

 

Her var oppført ugifte formann i støperiet Hans Haraldsen m/ søsken og mor. Hans far former Harald Hansen. Se Familie 36 - Fossum 1845.
 


 

Familie 27.

Fossum 1865. Langangen (trolig egentlig en av Liabrakkene). 9 boenheter(8).

 

Jernverksarbeider

Jan Nilsen fra Fossum f. 7/4-1828, s.a. Nils Eriksen. Se Familie 39 - Fossum 1835.

g1g 28/12-1851 m. Karen Kirstine Mortensdatter fra Mæla f. 29/10-1830 d. 6/5-1860 på Fossum, d.a. Morten Eriksen. Se Familie 3 - Mæla 1845.

g2g 27/12-1860 m. Maren Karine Haraldsdatter fra Fossum f. 13/10-1834, d.a. former Harald Hansen. Se Familie 36 - Fossum 1845.

1. Nils Martinius f. 29/9-1859 d. 12/12-1860 på Fossum.

Barn i 2. ekteskap:

2. Marthe Kirstine Jansdatter f. 7/9-1861.

3. Nils Hagbart f. 27/9-1864 d. 26/3-1866 på Fossum.

 

Jan Nilsen var født på Orekåsa(A) under Oterholt, hvor hans far kom fra. Han og hans første kone var søskenbarn.
1865: Jan var ”Hyttedreng. Losjerende arbeider: Peder Haraldsen(27)
.                            
 

Denne familien emigrerte til N. Amerika våren 1867. Konas bror Peder Haraldsen var også med dem.
Se Presteattest av 9/4-1867.

 


 

Familie 28.

Fossum 1865. Langangen (trolig egentlig det er en av Liabrakkene). 9 boenheter(9).

 

Vekter

Ole Knudsen fra Kastet under Foss f. 19/8-1827 d. 10/5-1904 på Fossum, s.a. Knud Jacobsen Kastet.

g. 14/10-1852 m. Andrea Olsdatter fra Hyni(4) f. 17/10-1826, d.a. Ole Nilsen Hynie.

1. Karen Olava Olsdatter f. 4/12-1852 på Kastet under Foss g1g 29/10-1874 m. Børre Halvorsen. Se Århusv. 107 B "Goberg" under Århus.

2. Andreas Olsen f. 3/8-1855 på Fossum. Tvilling. Se Familie 13 - Mæla 1875 og Familie 45 - Bøle 1900.

3. Olaus Olsen f. 3/8-1855. Tvilling. Se Familie 40 - Fossum 1900.

4. Peder Olsen f. 16/5-1858. Bodde i Skien. Arbeidet på bryggeriet i 1875.

5. Knud Olsen f. 16/6-1861. Arbeider som sagdreng i 1875.

6. Abraham f. 14/10-1864 d. 12/6-1867.

 

Familien hadde litt jord til rådighet. I 1875 hadde de 2 kuer, 2 sauer og 1 gris. De bodde her også i 1891.
I følge kirkeboka døde Ole Knudsen av astma.

 


 

Familie 29.

Fossum 1865. Aasen. (Skal være en av Liabrakkene). 17 boenheter(1).

 

Her var oppført modellsnekker Peder Aslaksen med familie. Se Familie 14 - Fossum 1845.

 


 

Familie 30.

Fossum 1865. Aasen. (Må være en av Liabrakkene). 17 boenheter(2).

 

Smed, mekanikus (mekaniker)

Christen Jørgensen fra Stenstadstranda i Helgen, Holla pr.gj. f. 28/3-1825 d. 1/3-1878 på Klyve i Solum av tæring, s.a. Jørgen Christensen.

g. i Gjerpen 24/4-1854 m. Kirsten Maria Haraldsdatter fra Bjørndalen(A) under Bø f. 16/11-1830, d.a. Harald Halvorsen.

Forlovere: "Harald Hansen Hynie og Søren Henriksen Fossum."

1. Maria Christensdatter f. 27/12-1855.

2. Jørgine Christensdatter f. 18/11-1857.

3. Anne Christensdatter f. 13/11-1859.

4. Hans Christensen f. 4/3-1862 g. i Ø. Porsgrunn krk. 1/12-1889 m. Kirstine Andrea Isaksen fra Solum f. 1864, d.a. skredder Martin A. Isaksen.
    Bodde trolig i Porsgrunn. Hans Christensen var former. Han ble konfirmert i Solum i 1876.

5. Kirstine Christensdatter f. 20/5-1864.

6. Johan Christensen f. 8/5-1866.

 

Barnedåp i Gjerpen krk.:

Christian Martinius (NB), f. 23/2-1854, Pige Maren Regine Nielsd. og ungk. Christen Jørgensen. Begge paa Fossum.
Hjemmedøbt af Skolelærer Tharaldsen. Uægte. Anmeldt af Pigens Moder.

7/5/1857       CHRISTEN JØRGENSSEN      Bamble Skifteprot. nr. *)

Fossum         - oppbudsbo -                        

jernverk       Største passivapost er en vekseloblikasjon i Gjerpen Sparebank på 42 spd. 60 sk.

Brt:    87 - 52

Gjeld: 163 - 68 1/2 (Insolvent).

*) A: BS 30 s, 110b. B: BS 106 s, 327-339. C: BS 124 s, 268.  

 

Denne familien flytta til Klyve i Solum før folketellinga 31/12-1875.

 


 

Familie 31.

Fossum 1865. Aasen. (Skal være en av Liabrakkene). 17 boenheter(3).

 

Former

Nils Hansen fra Skotland under N. Hyni f. 15/4-1811, s.a. Hans Nirisen.

g. 2/10-1834 m. Karen Andersdatter fra Afsøla i Siljan dpt. 30/6-1805 d. 23/4-1867, d.a. Anders Paulsen og Dorthe Knudsdatter.

Forlovere: "Lars Halvorsen, Harald Hansen."

1. Anne Dorthe Nilsdatter f. 1/9-1835 på Fossum d. 1/11-1852 på Fossum.

2. Anne Helvig f. 14/1-1840 d. 16/3-1841 på Fossum. Tvilling.

3. Hans f. 14/1-1840 d. 7/5-1841 på Fossum. Tvilling.

 

Karen bodde på Brekke før hun giftet seg. Karens bror Erik Andersen bodde på Gaupåsen.
Da de var helt nygifte bodde de hos Nils Hansens mor Anne Haraldsdatter og hans stefar
Ole Knudsen på Fossum. Se Familie 24 - Fossum 1845.

Denne familien bodde her i 1845 og i 1865. Tjenestepike i 1865: Inger C. Christensdatter(16).

 

Det var en enkemann Nils Hansen som døde på Borgeskogen den 3/10-1885 og meldt født 1812 i Gjerpen.
Dette kan være denne Nils Hansen.

 


 

Familie 32.

Fossum 1865. Aasen. (Skal være en av Liabrakkene). 17 boenheter(4).

 

Former

John Andreas Hansen fra Fossum f. 30/4-1823, s.a. Hans Christian Andersen jr. Se Familie 46 - Fossum 1835.

g. 13/6-1848 m. Maren Abrahamsdatter fra Simonsjordet under Fossum f. 30/11-1828, d.a. Abraham Nilsen og Helene Hansdatter.

Forlovere: Christen Rasmussen, Fossum og John Pedersen, Follestad.

1. Andrea f. 25/3-1849 d. 17/7-1849 på Fossum.

2. Abraham Johnsen f. 18/7-1850. Flyttet til Porsgrunn i 1869. Se Presteattest av 7/3-1869.

3. Hans Johnsen f. 7/5-1853.

4. Andrea Johnsdatter f. 1857.

5. Karen Gurine Johnsdatter f. 29/8-1862.

 

I 1865 bodde Marens mor, enka Helene Hansdatter(64) her. Hun var pensjonist og født i Porsgrunn.
Familien flyttet til Porsgrunn i 1868.

 


 

Familie 33.

Fossum 1865. Aasen. (Skal være en av Liabrakkene). 17 boenheter(5).

 

Modellsnekker, tidligere gruvearbeider

Nils Jensen fra Børønningen(C) under Bø f. 21/3-1819 d. i USA, s.a. Jens Henriksen.

g. 18/11-1841 m. Karen Rasmusdatter fra Simonsjordet under Fossum f. 23/3-1814 d. i USA, d.a. Rasmus Larsen.

Forlovere: "Hans Rasmussen Fossum og Christian Nilsen under Bøe."

1. Jens Nilsen f. 25/5-1842 d. 24/2-1861.

2. Rasmus Nilsen (Rasmus Jenson) f. 20/12-1847. Emigrerte til N. Amerika våren 1865. Se Presteattest av 21/3-1865. Han bosatte seg i Pierce county, Wisconsin i
    ca. 1872 g. 1873 m. Gurine Ruud fra Pierce county.
Han drev det bra som handelsmann. Han åpnet sin egen forretning i 1873 i River Falls, Wisconsin. 5 barn. Eldste sønn: Henry Norman Jenson.

3. Karen Gurine Nilsdatter f. 5/7-1853.

 

F.f. Niels Jensen under Fossum og Karen Rasmusdatters Rasmus: Isak Jensen under Bøe, Niels Mortensen under Fossum, John Hansen under Fossum,
Christen Rasmussen, kone Anne Kirstine Larsd., under Wenstøb og pige Maren Abrahamsd., Skien.

 

Nils Jensen (47) utvandret til Amerika i mars 1866 med sin hustru, Karen Rasmusdatter(52) og
deres datter Karen Gurine(13). De bosatte seg i Pierce county i Wisconsin.
De brukte familienavnet ”Jenson” i USA. Se Presteattest av 28/3-1866.

 


 

Familie 34.

Fossum 1865. Aasen. (Skal være en av Liabrakkene). 17 boenheter(6).

 

Masovnmester, materialskriver, leilending

Nils Pedersen Fossum fra Fossum f. 23/9-1818 d. 13/11-1897 på Mæla, s.a. Peder Aslaksen Fossum. Se Familie 50 - Fossum 1835.

g1g 20/11-1845 m. Lovise Hansdatter fra Bærum f. 1822 d. 8/1-1852 på Fossum, d.a. Hans Jacob Eriksen i Bærum.

Forlovere: "Mads Madsen Fossum og Aslak Pedersen Fossum."

g2g 24/8-1855 m. Maren Thorsdatter fra Ekornrød under Bratsberg f. 28/8-1826, d.a. Thor Andersen.

Forlovere: "Aslak Pedersen Fossum og Nils Mortensen Fossum."

1. Hanna Gurine Nilsdatter f. 21/10-1846 på Fossum g. 22/10-1875 m. lærer i Sannidal, Nils Pedersen Fossum. Se Åsen under Fossum.

2. Peder f. 24/2-1850 d. 20/5-1852 på Fossum.

Barn i 2. ekteskap:

3. Theodor Nilsen Fossum f. 30/5-1857. Han ble landmåler for Løvenskiold. Bodde hjemme i 1891. Skrev seg Theodor Fossum. Se Familie 88 - Mæla 1900.

4. Peder Nilsen (Pedersen) Fossum f. 15/5-1864. Hustømmermann i 1891. Bodda da hjemme på Fossum.

5. Peter Bernhard Nilsen Fossum f. 19/8-1867. Vi  vet ingen ting mer om ham.

 

Nils Pedersen Fossum var i 1857 kalt hammermester, 1864 smed, i 1865 masovnmester, i 1867 arbeider.
Lovise Hansdatter var fra Bærum, men hun kom til Fossum før hun giftet seg i 1845.
Tjenestepike i 1865: Inger Markusdatter(18).


1875: Nils og Maren bodde her med sine 3 sønner, ei tjenestejente, Karen Thorsdatter fra Sauherad f. 1859.
På besøk: Amtsskolelærer i  Sannidal, Nils Pedersen f. 1843. Se Familie 14 - Fossum 1845 og hans kone Hanna Gurine Pedersen
f. 1846 (f. Nilsdatter - herfra).

På plassen hadde de 2 kuer.


I 1891 bodde denne familien fremdeles i hus under Fossum. Tjenestepike i 1891: Lovise Jacobsdatter fra Siljan f. 1873.

 


 

Familie 35.

Fossum 1865. Aasen. (Skal være en av Liabrakkene). 17 boenheter(7).

 

Filhugger, smed, verksarb.

Peder Gundersen fra Fossum f. 30/10-1827, s.a. Gunder Engebretsen. Se Familie 24 - Fossum 1835.

g. 13/7-1854 m. Inger Andersdatter fra Fossum f. 9/10-1828 i Holla, d.a. Anders Hansen Næperud. Se Familie 38 - Fosum 1845.

Forlovere: "Nils Hansen Wenstøb og Hans Rasmussen Fossum."

1. Anne Gurine Pedersdatter f. 11/2-1855 på Fossum.

2. Amalia Pedersdatter f. 22/9-1857.

3. Ida Karoline f. 9/5-1860 d. 17/4-1862 på Fossum.

4. Gustav Andreas Pedersen f. 16/5-1863.

5. Ida Christine Pedersdatter f. 15/9-1867.

 

Ikke nevnt i Gjerpen etter 1867.

 


 

Familie 36.

Fossum 1865. Aasen. (Skal være en av Liabrakkene). 17 boenheter(8).

 

Former, husmann

Lars Lorentsen fra Fossum f. 18/12-1809 d. 23/10-1865 på Fossum, s.a. former Lorents Larsen. Se Familie 6 - Fossum 1801.

g. i Eidanger 21/4-1835 m. Inger Kirstine Engebretsdatter fra Osebakken dpt. 13/10-1805, d.a. Engebret Hansen på Osebakken.

Forlovere: "Harald Hansen Fossum, Hans Isaksen Fossum."

1. Pauline Gurine f. 21/9-1838 på Fossum d. 22/2-1846 på Fossum.

2. Gunhild Marie Larsdatter f. 23/11-1835.

3. Jacob Larsen f. 7/3-1841 g. i Skien 27/8-1863 m. Christence Knutzen fra Holla f. 20/12-1830, d.a. forvalter Poul Knutzen og Susanne Condrup.
    Jacob ble handelsmann i Skien.

4. Erik Larsen f. 11/4-1848.

 

Denne familien bodde tidligere (1835) i et hus på Lia under Fossum. Inger Kirstine bodde her i 1865 som
enke og pensjonist (59) med sin sønn Erik og svigerinne Andrea Lorentsdatter f. 7/3-1812.
Andrea var ugift og flyttet senere til Skien hvor hun døde den 8/7-1872.

 


 

Familie 37.

Fossum 1865. Aasen. (Skal være en av Liabrakkene). 17 boenheter(9).

 

Gruvearbeider, hammersmed

Rasmus Andersen fra Ulvsvannsplassen under Fossum f. 26/3-1835, s.a. Anders Amundsen Ulvsvand. Se Familie 16 - Fossum 1835.

g. 13/11-1857 m. Gurine Nilsdatter fra Br. kl. f. 23/7-1828 d. 31/3-1867 på Fossum, d.a. Nils Hansen Glænde. Se Familie 128 - Kleiva 1845.

1. Anne Berthea Rasmusdatter f. 26/6-1859.

2. Nils Rasmussen f. 8/11-1861.

3. Johannes Rasmussen f. 6/2-1864.

4. Amandus Rasmussen f. 6/6-1866.

 

Gurine Nilsdatter bodde i 1845 i fattigkassens hus på Bratsbergkleiva sammen med sin mor.
Hun var i tjeneste på Mæla før hun giftet seg. Familien bodde i hus under Fossum i 1865.
Hans far, pensjonist og enkemann Anders Amundsen f. i Porsgrunn (74), bodde også her i 1865.

 

Plassen ble tilsådd med furufrø i 1865 og utlagt til skog. Jernverket og gruvedriften ble nedlagt i 1867.

 


 

Familie 38.

Fossum 1865. Aasen. (Skal være en av Liabrakkene). 17 boenheter(10).

 

Former

Halvor Olsen fra Fossum f. 7/8-1825, s.a. Ole Christensen. Se Familie 15a - Fossum 1845.
g. 1870 m. enke Anne Thurine Olsdatter Marker.

Han bodde her alene i 1865 som ungkar på 41 år. Født i Gjerpen. De hadde ingen barn.
Ikke nevnt i Gjerpen eller Skien i 1875.

 


 

Familie 39.

Fossum 1865. Aasen. (Skal være en av Liabrakkene). 17 boenheter(11).

 

Arbeider

John Jensen Riser fra Fossum f. 22/11-1812 d. 26/1-1895 på Fossum, s.a. Jens Christensen Risberg/Riser. Se Familie 21 - Fossum 1835.

g. 29/12-1835 m. Kirsten Maria Henriksdatter fra Børønningen(C) under Bø dpt. 5/5-1805 d. 28/1867 på Fossum, d.a. Henrik Jensen.

Forlovere: "Jens Henriksen under Bøe, Peder Jensen Fossum."

1. Karen Elise Johnsdatter f. 5/2-1836. Bodde hjemme i 1865/75.

2. Caroline Johnsdatter f. 6/12-1838. Bodde hjemme i 1865/75.

3. Oliva Johnsdatter f. 1/8-1842 g. i Skien 19/7-1874 em., snekker Nils Larsen fra Skien.

4. Jensine Johnsdatter f. 2/7-1847 d. 8/10-1902 på Foss ”fattiggaard”. Ugift. Bodde hjemme.

 

Denne familien bodde i 1845 på plassen Langgangen sammen med hans foreldre. De var visstnok også en tid på Ødegården.
I 1865 bodde de alle seks i denne arbeiderboligen under Fossum.
John Riser var i arbeide på pukkverket i 1865. I 1875 jobbet han på reperbanen på Mæla. De ble fremdeles nevnt ved Åsen under Fossum.

 


 

Familie 40.

Fossum 1865. Aasen. (Skal være en av Liabrakkene). 17 boenheter(12).

 

Her var oppført Ellef Olsen med familie. Se Familie 76b - Fossum 1845.

 


 

Familie 41.

Fossum 1865. Aasen. (Skal være en av Liabrakkene). 17 boenheter(13).

 

Jan Olsen Warme fra Moholt i Siljan dpt. 7/11-1779. Se Familie 9 - Venstøp 1845.
 

I 1865 bodde Jan Olsen Warme her som enkemann og pensjonist (87) sammen med
sin husholderske, ugifte Margrethe Knudsen(46) fra Gjerpen og ei tjenestejente fra
Skien, Laura Isaksdatter(18).
 


 

Familie 42.

Fossum 1865. Aasen. (Skal være en av Liabrakkene). 17 boenheter(14).

 

Hammersmed, husmann

Svend Andersen dpt. 20/6-1802 i Strøm kirke, Odalen, Hedmark, s.a. malmplukker Anders Svendsen f. ca. 1767 og Anne Nilsdatter f. ca. 1766 på Odals verk.

g1g i Strøm krk., i Odalen 27/12-1824 m. Anne Christophersdatter fra Tiaberg i Strøms sogn dpt. 18/5-1800 i Strøm krk., Odalen, Hedmark d. 5/12-1847 på Fossum, d.a. dagarbeider Christopher Torstensen f. ca. 1761 og Dorthe Svendsdatter f. ca. 1771.
Forlovere: "Ole Olsen Odalen Jernverk, Einar Hansen ibid."

g2g i Gjerpen 30/11-1848 m. Inger Kirstine Gundersdatter fra Fossum f. 19/5-1816, d.a. Gunder Jacobsen Fossum. Se Familie 14b - Fossum 1782.

Forlovere: "Lars Lorentsen Fossum, Harald Hansen Fossum."

1. Dorthe Svendsdatter f. 6/1-1820 g.m. Christen Gundersen. Se nedenfor.

2. Andreas Svendsen f. 20/3-1825 på Tiaberg, Odals verk i Strøm pr.gj. g. 28/12-1846 m. Anne Eriksdatter fra Fossum.

3. Christopher Svendsen f. 2/12-1827 på Tiaberg, Odals verk i Strøm pr.gj. Bodde her som dagarb. i 1845.

4. Nils Svendsen f. 27/3-1830 på Tiaberg, Odals verk i Strøm pr.gj. Se nedenfor.

5. Jan Petter Svendsen f. 1834.

6. Iver Svendsen f. 12/5-1836 i Gjerpen. Var i Porsgrunn da han giftet seg i Gjerpen kirke den 6/4-1858 med Lovise Maria Larsdatter fra Borgestadholmen (født i Skien).

7. Fredrik f. 14/2-1839 d. 29/7-1839 på Lien under Fossum. ”Døde i Kopperne. Død før daabens konfirmation. Hiemedøbt af Skolelærer Hans Isaksen.

8. Inger Maria f. 12/12-1840 på Lien d. 17/3-1845 på Fossum.

Barn i 2. ekteskap:

9. Anne Marie Svendsdatter f. 5/12-1848 på Fossum. Til Amerika med foreldrene i april 1866.

10. Svend Svendsen f. 20/6-1851. Til Amerika med foreldrene i april 1866.

11. Gunder Svendsen f. 13/2-1854 på Fossum. Til Amerika med foreldrene i april 1866.

12. Fredrik f. 22/2-1857 d. 20/3-1857 på Fossum.

13. Andrea f. 22/2-1857 d. 22/10-1858 på Fossum.

 

Begges foreldre er nevnt i Strøm sogn og Prestegjeld i Odalen på Hedmarken under folketellingen 1801 (februar).
Svend var ennå ikke født. Hans far var malmplukker ved Odalen jernverk og bodde, i følge folketellinen i hus nr. 31 der.
Svend ble født på jernverket og fikk selv arbeide der da han ble gammel nok.

Barn nr. 1 Dorthe er ikke Svends Andersens biologiske datter, men Anne Christophersdatters barn,
som hun fikk med en Svend Hansen ved Odalen jernverk. Hun vokste dog opp som ei naturlig
datter og søster i familien.

Svend Andersen bodde i Engebråten i Strøm i januar 1822. Han var da fadder for sin tilkommende svigerinde,
Inger Christophersdatter Tiabergs "uægte barn" Kari Andreasdatter f. 6/1-1822. Blant fadderene var også
hans blivende hustru Anne C. Tiaberg.

Denne familien er registrert innflyttet til Gjerpen den 19/5-1836. Deres sønn Iver ble født på Fossum
den 12/5-1836. De bodde på Åshammeren under Ås i oktober 1835, da eldstedatteren ble konfirmert. De
var kommet til Fossum i november 1835 i følge folketellingen samme år.

De skal alle være født i Strøm sogn og pr. gj. i Odalen, men nå "sidst innflyttet fra Värmland i Sverige."
Det var nevnt at Svend Andersen var hammersmed og hadde fått arbeide ved Fossum Jernverk.

19/10/1848     ANNE CHRISTOPHERSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. *)

Lien           Arvinger:                            

v/Fossum       Enkem. Svend Anderssen og barna:

               1. Andreas Svendssen         24 år.

               2. Christopher Svendssen    21 ”     Formynder ble Tollef Henrichssen Fossum.

               3. Niels Svendssen              18 ”    

               4. Jahn Petter Svendssen     14 1/2 ”    

               5. Iver Svendssen                 12 ”

               6. Anne Dorthea Svendsdtr. g, m. Christen Gunderssen.

Brt:   26 - 102

Gjeld: 74 - 112 1/2 (Insolvent).

*) A: BS 31 s, 19. B: BS 20 s, 178b. C: BS 25 s, 293.

I 1858 døde deres minste barn på Fossum. De var her under FT 1865, men i april 1866 valgte de å emigrere til Nord Amerika,
som så mange andre. Svend er i kirkeboka ved utflyttede (Gjerpen MINI 1857-1871 - s. 405), feilaktig registrert som
Svend Gundersen. Vi vet at dette skal være Svend Andersen. Han emigrerte med sin andre kone og deres 3 gjenlevende barn
på 18, 15 og 12 år.
 


 

Familie 43.

Fossum 1865. Aasen. (Skal være en av Liabrakkene). 17 boenheter(15).

 

Hammersmed

Nils Svendsen herfra f. 27/3-1830 på Tiaberg, Odals verk i Strøm pr.gj, s.a. Svend Andersen. Se ovenfor.

g. 18/10-1855 m. Karen Larsdatter fra Børønningen(B) under Bø f. 13/5-1831, d.a. Lars Svendsen.

1. Olaves Nilsen f. 1855.

2. Lars Nilsen f. 16/11-1857 på Åshammeren.

3. Anne Helvig Nilsdatter f. 4/6-1861.

4. Nils Severin Nilsen f. 8/5-1865.

 

Denne familien bodde tidligere på Åshammeren. I FT 1865 var det nevnt at Nils Svendsen var født på Odals verk.
Tjenestepike i 1865: Ugifte Marie Larsdatter(50).

 


 

Familie 44.

Fossum 1865. Aasen. (Skal være en av Liabrakkene). 17 boenheter(16).

 

Hyttedreng

Halvor Johnsen f. 28/9-1820 på Ekornrød(B) under Mo, s.a. John Halvorsen og Maria Hansdatter.

g1g 23/7-1846 m. Maren Christiansdatter fra Fossum f. 8/7-1819 d. 13/6-1853, d.a. Christian Halvorsen Skiold.

g2g 29/3-1855 m. Anne Karine Nilsdatter f. ca. 1829, d.a. Nils Olsen.

1. Marte Maria Halvorsdatter f. 16/4-1849 på Fossum.

2. Johan Christian Halvorsen f. 9/6-1853 på Fossum. Til Borgeskogen?

Barn i 2. ekteskap:

3. Maren Karine Halvorsdatter f. 17/2-1856.

4. Hanna Petrea Halvorsdatter f. 9/1-1858.

 

Tjenestepike her i 1865: Anne H. Hansdatter fra Sauherad (32). Se Lia (D) under Fossum.

 


 

Familie 45.

Fossum 1865. Aasen. (Skal være en av Liabrakkene). 17 boenheter(17).

 

Maskinarbeider

Anders Hansen fra Fossum f. 24/6-1833 d. 20/1-1871 på Fossum, s.a. Hans Christian Andersen jr. Se Familie 46 - Fossum 1835.

g. 20/10-1862 m. Andrea Jensdatter fra Gabriels plass under Foss f. 29/8-1833, d.a. Jens Isaksen.

1. Jens Hagbart Andersen f. 11/8-1863 på Fossum.

 

Enka Andrea Jensdatter ble g2g m. enkemann Ingebret Pedersen. Se Familie 12 - Venstøp 1875.

 


 

Familie 46.

Fossum 1865. Liabrakke 1. 7 boenheter(1).

 

Former, jernveier

Jacob Nilsen fra Plassen under Holte i Siljan f. 14/2-1831, s.a. husmann Nils Bentsen og Kirsten Larsdatter.

g. i Siljan 5/2-1854 m. Live Sørensdatter fra Kvislarønningen under Kvisla i Siljan dpt. 26/10-1828 i Siljan, d.a. husmann Søren Nilsen og Ingeborg Abrahamsdatter.

1. Nils f. 28/4-1852 på Kvislarønningen. Død tidlig.
2. Inger Kirstine Jacobsdatter f. ca. 1855 i Siljan eller Larvik. Han må ha blitt konf. i Brunlanes i ca. 1870.

3. Nils Jacobsen f. 26/4-1857.

4. Serine f. 24/7-1859 d. 22/7-1861 på Fossum.

5. Severine Jacobsdatter f. 1/10-1861.

6. Lars Jacobsen f. 20/1-1864.

7. Karen Gurine Jacobsdatter f. 29/6-1866.

8. Olaus Jacobsen f. 1869 i Brunlanes.

9. Nikoline Jacobsdatter f. 1869 i Brunlanes.

10. Jacob Ludvig Jacobsen f. 1873 i Brunlanes.

11. Kristian Jacobsen f. 1876 i Brunlanes.

 

F.f. = Faddere for ...


F.f. Ungk. Jacob Nielsen, tjenede paa Qvisla og Pige Live Sørensd. Qvislarødningens Uægte Niels: Lars Nielsen Pladsen og Kone Karen Olsd., pige Karen Nielsd. Hagen, Johannes Sørensen Qvisla, Ellef Nielsen ditto.
 

Da de giftet seg var det nevnt at Jacob Nilsen kom fra Holte, men "var nu i Laurvig".
De er i februar 1854 registrert utflytta fra Slemdal til Larvik, som nygifte med sønnen Nils på 2 år. De det var flere som flytta til Larvik det året.

 

De er i kirkeboka for Gjerpen registrert innflytta fra "Laurvig" til Fossum i Gjerpen i oktober 1856, "for at arbeide ved Fossum jernstøberi".
Familien flyttet til Barkevik i Brunlanes, registrert i Gjerpen kirkebok 11/6-1868. De bodde der både i 1875 og i 1900. Jacob var i den tiden i
arbeide ved jernverket der.

 


 

Familie 47.

Fossum 1865. Liabrakke 1. 7 boenheter(2).

 

Former

Christen Gundersen fra Fossum f. 22/11-1824 d. 17/4-1865, s.a. Gunder Engebretsen. Se Familie 24 - Fossum 1835.

g. 27/12-1847 m. Dorthe Svendsdatter herfra f. 6/1-1820 på Tiaberg i Strøm sogn i Odalen, Hedmark, d.a. Svend Hansen og Anne Christophersdatter. Se ovenfor.

1. Gunder f. ca. 1848 d. 24/5-1861.

2. Ingebret Christensen f. 24/12-1856.

3. Carl Severin Christensen f. 13/10-1860.

Dorthe Svendsdatter var biologisk datter av Svend Hansen, men vokste opp med sin stefar, hammersmed
Svend Andersen, ovenfor.

I 1865: Pensjonist, enke Dorthea Svendsdatter(44) fra Odalens Verk med sin sønn Karl S. Christensen(6).

 


 

Familie 48.

Fossum 1865. Liabrakke 1. 7 boenheter(3).

 

Arbeider i det mek. verksted

Jacob Knudsen Kaste fra Kastet under Foss f. 21/2-1832 d. 22/1-1868 på Fossum, s.a. Knud Jacobsen Kaste.

g. 10/6-1853 m. Andrea Larsdatter fra Åsen under Tufte f. 16/4-1834 d. 25/5-1867, d.a. Lars Andersen.

1. Karen Lovise f. 24/9-1853 på Åsen under Tufte d. 31/12-1862 på Fossum.

2. Johan Petter Jacobsen f. 13/12-1855 på Åsen under Tufte.

3. Lars Jacobsen f. 13/4-1858 på Fossum.

4. Andreas Jacobsen f. 18/12-1860 på Fossum. I tjeneste på Frogner(8) i 1875.

5. Karen Lovise Jacobsdatter f. 16/12-1863 på Fossum. Emigrerte til N. Amerika i april 1882. Hun skrev seg da for Karen Lovise Jakobsdatter Borge.

6. Knud f. 16/7-1866 på Fossum d. 24/7-1867 på Fossum.

 


 

Familie 49.

Fossum 1865. Liabrakke 1. 7 boenheter(4).

 

Arbeider, jernveier

John Jensen Lien fra Fossum f. 1/2-1827 d. 21/3-1861, s.a. Jens Nilsen Lien. Se Familie 14 - Fossum 1835.

g. 18/7-1847 m. Gunhild Nilsdatter fra Holte i Siljan f. ca. 1816, d.a. Nils Bentsen Holte.

1. Jens f. 16/9-1847 på Lien d. 18/10-1852. Døde av Kikhoste.

2. Maren Kirstine f. 16/6-1851 på Lien d. 25/10-1852. Døde av Kikhoste.

3. Olavus Johnsen f. 22/8-1853 på Lien.

 

Enka bodde her alene i 1865. Hun emg. alene til N. Amerika i april 1866.

 


 

Familie 50.

Fossum 1865. Liabrakke 1. 7 boenheter(5).

 

Hyttedreng

Gunder Jensen fra Fossum f. 18/10-1821, s.a. Jens Nilsen Lien. Se Familie 14 - Fossum 1835.

g. 9/9-1841 m. Kirsten Gurine Gundersdatter fra Brekke/Skien f. ca. 1820, d.a. Gunder Hansen Berg.

1. Maren Gurine Gundersdatter f. 23/7-1842 g. 9/3-1865 snekker Peter Nilsen f. 1846 i Solum opphold i Skien, s.a. Nils Petersen.
    De bodde i eget hus på Klosterhaugene i Skien i 1875. Han var da sagmester ved "Gjemsø Brug".

    Barn 1. Carl Andreas Petersen f. 1870 i Skien.

 

Kirsten Gurine var i tjeneste på Venstøp før hun giftet seg. I 1875 bodde de på Klostertangen i Skien hvor
Gunder var møllekjører. Ingen barn hos dem da.

 


 

Familie 51.

Fossum 1865. Liabrakke 1. 7 boenheter(6).

 

Arbeider

Nils Jensen fra Fossum f. 11/9-1810 d. 7/9-1867 på Fossum, s.a. Jens Nilsen Lien. Se Familie 14 - Fossum 1835.

g1g 3/5-1832 m. Jørgine Rasmusdatter fra Augons plass under Strømdal dpt. 13/10-1805 d. 7/4-1855 på Fossum, d.a. Rasmus Auensen.

Forlovere: "Ole Nielsen Fossum, Isak Rasmussen Strømdal."

g2g 27/11-1856 m. Anne Sigurdsdatter fra Tufteputten under Tufte f. 14/1-1816 d. 23/9-1889 på fattighuset på Venstøp, d.a. Sigurd Sigurdsen fra Eriksrød på Østgården i Solum og Karen Amundsdatter.

1. Maren Karine f. 23/6-1832 d. 17/2-1835 på Fossum.

2. Maren Regine Nilsdatter f. 2/2-1835 g.m. Vetle Pedersen fra Fjelldalen. Se Familie 7 - Strømdal 1865.

3. Rasmus Nilsen f. 7/8-1838.

4. Inger Martine f. 16/11-1842 d. 24/2-1844 på Fossum.

5. Jens Nilsen f. 19/4-1844. Emigrerte til N. Amerika i mars 1866. Se Presteattest av 31/3-1866.

Barn i 2. ekteskap:

6. Karen Nilsdatter f. 26/6-1858 g. i Skien krk. 28/11-1880 sjømann Olaus Halvorsen fra Skien f. 1857, s.a. Halvor Sigurdsen.

 

Under folketellingen 1865 var Nils pensjonist. Andre beboere her da var pleiebarnet Kristian Christensen f. ca. 1853. 
Hustru nr. 2, Anne Sigurdsdatter, var født i Gunborgdalen under Limi.

 


 

Familie 52.

Fossum 1865. Liabrakke 1. 7 boenheter(7).

 

Her var oppført ugift pensjonist Ingeborg Christensdatter f. 20/4-1814 på Fossum. Hun var d.a.
Christen Knudsen Bredgangen. Se Familie 50 - Fossum 1801.

 


 

Familie 53.

Fossum 1865. Liabrakke 2. 2 boenheter(1).

 

Her var oppført sagmester Andreas Halvorsen med familie. Se Familie 49 - Fossum 1875.

 


 

Familie 54.

Fossum 1865. Liabrakke 2. 2 boenheter(2).


Her var nevnt gartner ved Fossum, John Nilsen med familie. Se Flata under Fossum.

 


 

Familie 55.

Fossum 1865. Lia. Hus.

 

Her var oppført oppgiver ved masovnen, Zacharias Nilsen med familie. Se Familie 18 - Fossum 1845.

 


 

Familie 56.

Fossum 1865. Lia. Hus.

 

Dagarbeider, kjører

Nils Nilsen fra Lia(B) under Bø f. 2/5-1839 d. 12/3-1906 på Gulset, s.a. gruvearbeider Nils Jensen.

g. 28/7-1861 m. Gurine Jacobsdatter Riis fra Kullhusbakken 13 på Osebakken f. 3/8-1830 d. 6/10-1908 på Gulset, d.a. sjømann Jacob Engebretsen Riis. Se Familie 39 - Borgestad 1835.

1. Ingeborg Nilsdatter f. 8/10-1861.

2. Jacob Nilsen f. 23/5-1866 på Skotland under Hyni. Han arbeidet på Fossum i 1891. Se Familie 13 - Gulset 1900.

 

Andre i huset i 1865: Pensjonist, enkemann Christoffer Larsen fra Holla f. ca. 1787.
I 1875 hadde de flyttet til Solum hvor de i følge folketellingen 1875 bodde på Kastet/ Røråsen.

De fikk ikke flere barn enn Ingeborg og Jacob. Under folketellingene 1891 og 1900 bodde de på Gulset.

 


 

Familie 57.

Fossum 1865. Liabrakke 3. 5 boenheter(1).

 

Her var oppført møller Christian Johansen med familie. Se Familie 64 - Fossum 1845.

 


 

Familie 58.

Fossum 1865. Liabrakke 3. 5 boenheter(2).

 

Verksarbeider (”Opgiver i Støberiet”)

Halvor Hansen fra Fossum f. 2/12-1827, s.a. Hans Hansen. Se Familie 46 - Fossum 1845.

g. 22/4-1851 m. Karen Andrea Thorsdatter fra Kjørbekk i Solum f. 22/4-1819, d.a. Thor Rasmussen og Marthe Maria Hansdatter.

1. Ole Halvorsen f. 1/7-1851 på Fossum.

2. Marthe Kirstine Halvorsdatter f. 6/7-1856.
3. Hansine Halvorsdatter f. 16/12-1860 på Fossum.

 

Denne familien er ikke i Gjerpen eller i Skien under folketellingen 1875.

 


 

Familie 59.

Fossum 1865. Liabrakke 3. 5 boenheter(3).

 

Her var oppført pensjonist og enke Maren Dorthea Olsdatter(54). Enke etter Hans Isaksen. Se Familie 85 - Fossum 1845.
Hun giftet seg i 1873 med skomaker Hans Hansen. Se Familie 13 - Venstøp 1875.

 


 

Familie 60.

Fossum 1865. Liabrakke 3. 5 boenheter(4).

 

Her var oppført den ugifte pensjonisten Maren Kirstine Eriksdatter f. 27/4-1821, d.a. Erik Henriksen Grosvald. Se Familie 38a - Fossum 1835.

 


 

Familie 61.

Fossum 1865. Liabrakke 3. 5 boenheter(5).

 

Kleinsmed

Jens Hansen f. 2/8-1833, s.a. Hans Isaksen. Se Familie 85 - Fossum 1845.

g. 29/6-1862 m. Elise Halvorsdatter fra Venstøp f. 20/2-1838, d.a. Halvor Aslaksen. Se Familie 20 - Venstøp 1845.

1. Hans Jensen f. 15/3-1863.

2. Hanna Marie f. 7/4-1866.

 

I følge vielsen er de begge fra Fossum. Familien flyttet til Porsgrunn i juli 1872. Se Presteattest av 6/7-1872.

 


 

Familie 62.

Fossum 1865. Liabrakke 4. 5 boenheter(1).

 

Hyttedreng

Aslak Engebretsen fra Børønningen(E) under Bø f. 5/10-1825 d. 13/8-1896 på Fossum, s.a. Engebret Amundsen.

g. 19/10-1854 m. Mariane Hansdatter fra Bjørndalen(A) under Bø f. 2/10-1831 d. 8/3-1869, d.a. Hans Nilsen.

1. Maren Elise Aslaksdatter f. 3/9-1856 under Bø g.m. enkemann Halvor Thorstensen. Se Familie 51 - Fossum 1891.

2. Anne Mathea f. 31/10-1858 under Bø d. 9/1-1862 på Fossum. Faren var gårdsarbeider da hun ble født.

3. Ingebret Aslaksen f. 2/4-1861 på Fossum. Se Familie 13 - Gjerpen lille 1910.

4. Anne Mathea Aslaksdatter f. 13/12-1863 g.m. Anders Rasmussen Sørli. Se Søli(3).

5. Nils Aslaksen f. 10/3-1866 d. 26/3-1921. Tresliperiarbeider i 1891. Nils Aslaksen g. i Skien 7/1-1906 m. Marthine Kristiane Andersen fra Skien f. 6/11-1872 d. 22/11-1950,
    d.a. seilmaker Kristian Martinius Andersen og Ingeborg Kirstine Johnsd. Nils Aslaksen og frue er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

6. Hans Aslaksen f. 11/11-1868. Se Familie 26 - Fossum 1900

 

At han var "hyttedreng" under folketellinga 1865, betydde at han arbeidet på Fossum jernverk (gammelt: "smeltehytta").

 


 

Familie 63.

Fossum 1865. Liabrakke 4. 5 boenheter(2).

 

Her var oppført enke etter hammersmed Lars Anundsen, Jørgine Knudsdatter. Se Familie 54 - Fossum 1845.

 


 

Familie 64.

Fossum 1865. Liabrakke 4. 5 boenheter(3).

 

Kullbrenner

Aslak Gundersen fra Bratsbergkl. f. 6/6-1821 på Foss-eje d. etter mai 1910, s.a. arbeider Gunder Aslaksen.

g. 3/6-1858 m. Marie Halvorsdatter fra Norge under Oterholt f. 29/4-1826 d. 21/5-1885 på Bøle, d.a. Halvor Halvorsen Norrig.

1. Gunder f. 19/1-1859 d. 22/1-1859. Født og død på Norge under Oterholt.

2. Anne Kirstine Aslaksdatter f. 12/2-1860 på Fossum.

3. Gunder f. 15/3-1862 d. 22/3-1862.

4. Inger Marie Aslaksdatter f. 18/4-1863 g. 23/7-1886 m. Ole Larsen. Se Bøle.

5. Andreas Aslaksen f. 17/12-1865

6. Gunder f. 29/5-1867 d. 26/6-1867 på Fossum.

7. Anne Kirstine Aslaksdatter f. 7/2-1870. Bodde i Skien i 1888. Trolig ugift.

 

Denne familien bodde I 1875 på Ødegården under Fossum hvor de hadde 2 kuer. De flyttet senere til Bøle.
Aslak bodde der i 1891, som enkemann og fattiglem, hos familien Ole Knudsen. Se Familie 33 - Bøle 1891.

 


 

Familie 65.

Fossum 1865. Liabrakke 4. 5 boenheter(4).

 

Hammersmed

Even Abrahamsen fra Øvre Grorud i Siljan f. 17/2-1812 d. 5/3-1878 på Fossum, s.a. husmann Abraham Eriksen og Margith Larsdatter.

g1g 17/1-1834 m. Marthe Amundsdatter fra Brevik dpt. 9/11-1802 d. 24/1-1839, d.a. Amund Andersen Hobek og Anne Johannesdatter i Brevik.

Forlovere: "Isak Westermoe og Anders Jensen."

g2g 27/12-1839 m. Berthe Trulsdatter fra Fossum f. 9/4-1819 d. 11/4-1883 på Venstøp, d.a. Truls Nilsen. Se Familie 80 - Fossum 1835.

Forlovere: "Anders Thomasen Bratsbergkleiva og Christopher Olsen Fossum."

1. Maren f. 20/3-1834 under Hyni d. 2/12-1846 på Fossum.

2. Maria f. 26/11-1837 på Fossum d. 11/2-1839 på Fossum.

3. Abraham f. 26/11-1837 d. 8/4-1839 på Fossum.

Barn i 2. ekteskap:

4. Abraham f. 27/4-1840 d. 13/7-1840 på Fossum.

5. Inger Maria Evensdatter f. 15/8-1841 på Fossum g. i Grønland krk. i Oslo 28/2-1869 m. malerarbeider Andreas Martin Johannessen fra Aker f. ca. 1830, s.a. Johannes Evensen.
    Bodde i Skipperg. 21 i 1869.

6. Marthe Thorine Evensdatter f. 9/7-1844 på Fossum.

7. Maren Evensdatter f. 13/11-1846 på Fossum.

8. Abraham f. 15/3-1849 d. 1/5-1858 på Fossum.

9. Nicoline f. 16/4-1851 d. 16/6-1852 på Fossum.

10. Kirsten Evensdatter f. 18/4-1853 på Fossum g.m. Anund Thorsen fra Sølverød i Sauherad.

11. Elise Bertine Evensdatter f. 20/3-1856 på Fossum g.m. Hans Hansen Triseth. Se Familie 43 - Bøle 1900.

12. Anne Evensdatter f. 4/4-1858 på Fossum g. 23/12-1883 m. Kristen Torkildsen Plassen fra Plassen under Dyrkold. Bodde ikke i Gjerpen i 1889.

13. Karoline f. 18/4-1861 på Fossum d. 2/2-1864 på Fossum.

F.f. Even Abrahamsen og Marthe Amundsdatter under Hynis datter: Maren: Anders Ulvsvandets kone, pige Kari Olsdatter Fossum, Niels Andersen Fossum, Laers Abrahamsen af Slemdal og Mats Monsen Fossum.
F.f. Even Abrahamsen Fossum og Martha Amundsdatters tvillingbarn Maria: Ole Nielsen Hynie, Zacharias Nielsen Fossum, Niels Sivertsen Fossum, Mads Monsen Fossum, Truels Nielsens kone Inger Nielsdatter Fossum, pige Berthe Truelsdatter Grinie.
F.f. Even Abrahamsen Fossum og Martha Amundsdatters tvillingbarn Abraham: Christopher Olsen Fossum, Barbro Andersdatter, Amund Andersens kone Ulvsvandet, p. Ingeborg Jensdatter Fossum, Faderen selv.
F. f. Even Abrahamsen Fossum og Berthe Trulsdatters Inger Maria: Hans Isaksen Fossum, Tov Larsen Fossum, Christopher Olsen Lien, enke Inger Thomasdatter og p. Kirsten Maria Trulsdatter. 
 

Kilde: Kirkebok for Eidanger og Slemdal.
Foreldrene til Even var husmannsfolk. Han ble av presten i Siljan skrevet for ”Even” da han ble døpt. Han ble av en senere prest i Gjerpen skrevet som Eivind Abrahamsen.
 

Den 18/6-1809 ble ungkar Abraham Eriksen ”Lysetiøn” og pigen Margit Larsdatter Sætre viet i ”Slemdal” kirke. Forlovere var: Niels Henrichsen Skolemæster og Isak Andersen Sæter.
I 1809 bodde de på plassen Lysetjenn under Hogstad i Siljan. Da fikk de sønnen Lars f. 13/9-1809 (s. 594 i Siljanboka) og i feb. 1812 var de på øvre Grorud, hvor Even ble født. (s. 615 i Siljanboka). De bodde igjen på Lysetjenn fra Birthe ble f. i april 1815, 1817, da Christian ble født og i mai 1820 da Guldbrand ble født.
 

Evens første kone Marthe Amundsdatter bodde på Fossum da de ble gift, men hun var født i Brevik. Han bodde i 1834/35 på S. Hyni som innerst (leiboer) med sin 1. kone og sitt første barn. De kom til Fossum i ca. 1837.


Født: Anna Bertea (uægte), f. 14/9-1882, pige Anne Eivindsdatter, Fossum, uk. Anders Kristofersen i Skien.

Død: Anna Bertea Andersd., Anne Eivindsdatters uægte barn., d. 20/3-1883 på Venstøp f. 14/9-1882.

 


 

Familie 66.

Fossum 1865. Liabrakke 4. 5 boenheter(5).

 

Modellsnekker

Halvor Johansen Bjørndalen fra Bjørndalen(A) under Bø f. 27/6-1813 d. før 1869 (ikke reg. død i Gjerpen), s.a. Johan Halvorsen Bjørndalen.

g. 14/7-1837 m. Inger Margrethe Andersdatter fra Fossum f. 29/10-1815, d.a. Anders Danielsen. Se Familie 54a - Fossum 1835.

1. Elise f. 29/7-1837 d. 29/3-1838 på Bjørndalen.

2. Andreas Halvorsen f. 10/1-1839. Han ble former. Se Familie 81 nedenfor.

3. Johan Halvorsen f. 27/3-1841.

4. Martine Halvorsdatter f. 10/3-1844.

5. Grethe Kirstine Halvorsdatter f. 25/1-1846.

6. Anders Halvorsen f. 2/1-1849. Var Storhammerdreng i 1865.

7. Elise Halvorsdatter f. 14/2-1851 g.m. Nils Thorstensen fra Kausanrød under Grini. Bodde i Kristiania (Oslo).

8. Frederikke Halvorsdatter f. 6/3-1854.

9. Caroline Halvorsdatter f. 6/8-1858.

 

Halvor var født på Bjørndalen under Bø. Siden kom hans foreldre til Fossum. Denne familien
bodde her også i 1845.

Enka og barna; Frederikke(14) og Caroline(10) flyttet til Porsgrunn våren 1869. Se Presteattest av 17/3-1869.

 


 

Familie 67.

Fossum 1865. Liabrakke 5. 3 boenheter(1).

 

Kleinsmed, leilending

Hans Johnsen fra Gromstulen(B) under Bø f. 25/4-1831 d. 13/2-1867 på Fossum, s.a. John Hansen Gromstulen.

g. 17/10-1856 m. Elen Kirstine Olsdatter fra M. Bø(B) f. 10/4-1829 d. 9/3-1907 på Fossum, d.a. Ole Pedersen Bøe.

1. Karen Gurine Hansdatter f. 6/12-1856 g.m. Olaus Olsen fra Fossum. Se Familie 40 - Fossum 1900.

2. Johan Hansen f. 29/10-1858. Bodde i Skien og var sagarbeider i 1875. Se Familie 13 - Bøle 1891.

3. Erik Hansen f. 18/1-1861. Sagdreng i 1875. Tresliperiarbeider i 1891. Han bodde da sammen med sin mor på ”Kapperbakken” under Fossum. Se Bakken.
4. Ole Hansen f. 8/11-1863. Arbeidet ved Fossum sagbruk. Flyttet til Bøle i 1883 og fortsatte i arbeidet ved det nye sagbruket der. Se Familie 4 - Bøle 1891.

5. Peder Hansen f. 22/11-1865. Finnes ikke i Norge i 1891 eller 1900. Flyttet eller død før den tid.

 

I 1875 bodde enka her med alle sine fire sønner.

 


 

Familie 68.

Fossum 1865. Liabrakke 5. 3 boenheter(2).

 

Her bodde i 1865 enka etter Aslak Eriksen Orekaasa, Karen Reiersdatter dpt. 6/5-1804. Se Orekåsa(B) under Otterholt.

 


 

Familie 69.

Fossum 1865. Liabrakke 5. 3 boenheter(3).

 

Dagarbeider

Svend Larsen fra Børønningen(B) under Bø f. 15/3-1820 d. 20/11-1885 på Venstøp, s.a. Lars Svendsen.

g. 28/9-1843 m. Marthe Kirstine Henriksdatter fra Fossum f. 9/5-1821 d. 7/3-1894 på Venstøp, d.a. Henrik Jensen. Se Familie 70 - Fossum 1835.

1. Lars f. 2/3-1844 på Børønningen d. 21/10-1846. Døde av kikhoste.

2. Lars Svendsen f. 2/11-1846 d. 11/8-1864 på Fossum (18 år g.).

3. Karl f. 20/4-1851 d. 7/2-1854 på Børønningen.

4. Caroline f. 8/3-1855 på Børønningen d. 13/5-1856 på Fossum.

5. Karl Svendsen f. 12/3-1857 på Fossum d. 21/7-1867 på Fossum (10 år g.).

6. Fredrik Martin Svendsen f. 6/2-1863 på Fossum. Ble lærer. Se Limi(10).

 

Denne familien bodde på Børønningen under N. Bø fra de giftet seg og til noe før mai 1856 da datteren
Caroline døde på Fossum. 19 år senere bodde de i eget hus under S. Venstøp. Se Venstøp (7).

 


 

Familie 70.

Fossum 1865. Hus v/ Liabrakkene. 2 boenheter(1).

 

Spikersmed, hammersmed

Anders Eriksen Grosvald fra Fossum f. 10/10-1825, s.a. Erik Henriksen Grosvald. Se Familie 38a - Fossum 1835.

g. 5/10-1848 m. Karen Olsdatter fra Haugen(B) under Berberg f. 6/8-1821, d.a. Ole Jonasen. Se Familie 57 - Fossum 1845.

1. Gunhild Maria Andersdatter f. 20/1-1849 på Fossum.

2. Elise f. 5/10-1850 d. 20/6-1859 på Fossum.

3. Ingeborg f. 2/10-1852 d. 10/4-1866 på Fossum.

4. Olavus Andersen f. 27/3-1855.

5. Erik f. 2/2-1858 2/5-1862 på Fossum.

6. Andreas Andersen f. 30/1-1861.

7. Johanne Mathilde Andersdatter f. 26/2-1865.

 

Denne familien flyttet til Porsgrunn med attest av Gjerpens-presten dat. 25/3-1871. 
Barna som var med var: Gunhild Maria(22), Olavus(16) og Johanne Mathilde(6).
I utflytningslista er han nevnt som "Snedker Anders Eriksen Fossum (45).

 


 

Familie 71.

Fossum 1865. Hus v/ Liabrakkene. 2 boenheter(2).

 

Pensjonist, enke

Ingeborg Olsdatter f. ca. 1795 – enke etter Ole Jonasen. Se Familie 57 - Fossum 1845.

Sønnen Jan Olsen f. ca. 1825 bodde hjemme i 1865 og var ”Støbegaderenser” og ugift.

 


 

Familie 72.

Fossum 1865. Hus v/ Liabrakkene. 2 boenheter(1).

 

Pukverksarbeider, malmhakker

Hans Nilsen Kruse fra Fossum f. 2/5-1813 d. 20/2-1881 på Fossum, s.a. Nils Nilsen Kruse. Se Familie 88 - Fossum 1835.

g. 27/11-1845 m. enke Anne Gurine Nilsdatter fra Tyskland(6) under Strømdal f. 26/12-1810 d. 21/2-1885 på Venstøp, d.a. Nils Christensen Tyskland.

 

Anne Gurine var enke etter Anders Nilsen på Fossum. Se Familie 15b - Fossum 1845.
Dette ekteparet bodde her alene i 1865 og i 1875. I 1875 var han blind.
De hadde ingen barn i sammen.

 


 

Familie 73.

Fossum 1865. Hus v/ Liabrakkene. 2 boenheter(2).

 

Ugifte søstre og pensjonister Gunhild Maria Jacobsdatter f. 1815 og Anne Cathrine Jacobsdatter f. 1804.
De bodde her i 1865. De var døtre av Jacob Pettersen og Gunhild Maria Olsdatter på Ødegården uunder Fossum.
Se Venstøp 1845. Disse søstrene ble begge kalt Pettersen da de døde.

 


 

Familie 74.

Fossum 1865. Liabrakke 6. 4 boenheter(1).

 

Her var oppført enka og barna til Anders Hansen Lien. Se Damjordet under Fossum.

 


 

Familie 75.

Fossum 1865. Liabrakke 6. 4 boenheter(2).

 

Oppgiver ved masovnen

Hans Andreas Hansen fra Fossum f. 31/12-1830, s.a. Hans Hansen og Kirsten Olsdatter. Se Familie 46 - Fossum 1845.

g. 28/1-1858 m. Marthe Maria Engebretsdatter fra Børønningen(E) under Bø f. 2/2-1829, d.a. Engebret Amundsen.

1. Maren Kirstine Andreasdatter f. 1/2-1859 på Fossum.

 

Andre her i 1865: Enkem. og pensjonist Hans Hansen f. ca. 1802 (Hans Andreas sin far).
Denne familien bodde i Lundegata i Skien i 1875. Hans Andreas Hansen var da i arbeide på
Lundetangens bryggeri. Ingen flere barn.

 


 

Familie 76.

Fossum 1865. Liabrakke 6. 4 boenheter(3).

 

Her var oppført storhammersmed ved Åshammeren, Jan Jensen m/ fam. Se Familie 50 - Fossum 1845.

 


 

Familie 77.

Fossum 1865. Liabrakke 6. 4 boenheter(4).

 

Her var oppført enke Helvig Zachariasdatter (62) m/ sønnene Christian (dagarb.) og Andreas Halvorsen (matros).
Se Halvor Aslaksen Venstøp 1845.

 


 

Familie 78.

Fossum 1865. Liabrakke 7. 10 boenheter(1).

 

Arbeider, formann ved sagen, siden oldermann

Peder Sigfridsen fra Langangen(A) under Fossum f. 12/1-1812 d. 6/3-1883 på Fossum, s.a. Sigfrid Svendsen.

g. 21/11-1839 m. Karen Olsdatter fra Ulefos Sagbrug i Holla f. 1/2-1814 i Holla, d.a. sagmester Ole Einersen og Sigrid Halvorsdatter. Se Familie 14 - Saga 1801.

1. Ole Pedersen f. 9/5-1841. Maskinist og enkemann i 1875. Se Familie 22 - Bøle 1891.

2. Marie Pedersdatter f. 20/10-1843 g. 28/4-1872 m. Christopher Larsen fra Ringsaker, s.a. Lars Christophersen. Christopher var malersvenn i Kragerø da de giftet seg.

3. Simon f. 13/5-1847 d. 10/11-1849 på Fossum.

4. Hans Pedersen f. ?/3-1849. Smed i 1875.

5. Karen Sophie Pedersdatter f. 24/2-1852.

6. Anne Helvig Pedersdatter f. 3/8-1855.

7. Simon Pedersen f. 5/1-1860. Bodde på Bøle. Han var sagbruksfullmektig der. Se Familie 20 - Bøle 1891.

 

I 1845 bodde denne familien på en av Ødegård-plassene under Fossum.
Tjenestejente her da: Karen Isaksdatter (18).

 

En pleiesønn her i 1875: Peder Olsen fra Kragerø f. 1869. Sønnene Ole og Hans var på besøk under
folketellingen 1875.

Husdyr på plassen i 1875: 1 ku, 1 kalv og 1 saunder

 


 

Familie 79.

Fossum 1865. Liabrakke 7. 10 boenheter(2).

 

Her var oppført Jacob Madsen med familie. Se Dyrendal under Fossum.

 


 

Familie 80.

Fossum 1865. Liabrakke 7. 10 boenheter(3).


Her var oppført sagmester Mads Larsen fra Langangen under Fossum. Se Langangen(A).

 


 

Familie 81.

Fossum 1865. Liabrakke 7. 10 boenheter(4).

 

Former

Andreas Halvorsen fra Fossum f. 10/1-1839, s.a. Halvor Johansen Bjørndalen. Se Familie 66 - ovenfor.

g. 23/9-1864 m. Helene Halvorsdatter fra Norge under Oterholt f. 5/11-1835, d.a. Halvor Halvorsen.

1. Carl Johan Andreasen f. 11/11-1864 på Fossum.

2. Anders Andreasen f. 27/9-1866.

 

Helenes familie kom til plassen Norge/ Norig under Oterholt i ca. 1840 da hun var 5 år gammel.

 


 

Familie 82.

Fossum 1865. Liabrakke 7. 10 boenheter(5).

 

Hammersmed

Peder Sørensen fra Skomakerplass(B) under Ås f. 9/3-1824 d. i USA, s.a. hammersmed Søren Christensen.

g. 16/9-1845 m. Marthe Kirstine Madsdatter fra Fossum f. 11/12-1822 d. 19/10-1867, d.a. Mads Madsen. Se Familie 34 - Fossum 1835.

1. Mads f. 5/1-1848 d. 1/8-1850.

2. Christian Pedersen f. 31/1-1850. Emg. til Amerika i mars 1868.

3. Mads Pedersen f. 16/8-1852. Emg. med sin far til Amerika i 1869.

4. Anne Pedersdatter f. 10/11-1854 på Fossum Emg. med sin far til Amerika i 1869.

5. Johan Pedersen f. 7/12-1856. Emg. med sin far til Amerika i 1869.

6. Peder Pedersen f. 27/9-1859. Emg. med sin far til Amerika i 1869.

7. Ingeborg Sophie Pedersdatter f. 2/7-1862. Emg. med sin far til Amerika i 1869.

8. Hans Pedersen f. 13/3-1865. Emg. med sin far til Amerika i 1869.

9. Andreas f. 14/10-1867 d. 2/4-1869 på Fossum.

10. Isak f. 14/10-1867 d. 16/2-1868 på Fossum.

 

Denne familien bodde på Fossum fra de giftet seg i 1845. Peder Sørensen(46) emigrerte til Amerika i 1869
som enkemann med følgende barn: Mads(16), Anne(14), Johan(12), Peder(9), Ingeborg Sophie(6) og Hans(4).
Se Presteattest av 6/4-1869.

 


 

Familie 83.

Fossum 1865. Liabrakke 7. 10 boenheter(6).

 

Her var oppført maler Jacob Olsen med familie. Se Familie 5 - Fossum 1835.

 


 

Familie 84.

Fossum 1865. Liabrakke 7. 10 boenheter(7).

 

Hammersmed

Ole Jensen fra Venstøp f. 23/1-1821, s.a. Jens Fredrik Jensen. Se Familie 5 - Venstøp 1835.

g. trolig i Solum krk. 1845 m. Mette Andrea Abrahamsdatter fra Bamble f. ca. 1817.

1. Kirsten Gurine f. 2/6-1846 d. 12/7-1848.

2. Kirsten Gurine Olsdatter f. 23/12-1849.

3. Jensine f. 24/5-1852 d. 24/10-1852 av kikhoste.

4. Jens Olsen f. 2/9-1853.

5. Marie Olsdatter f. 15/10-1857.

 

Mette Andrea er meldt innflyttet til Gjerpen i november 1845 fra ”Bamble og Solum”.


Denne familien emigrete til N. Amerika i april 1868. De som reiste var:
Husmann Ole Jensen, Fossum (47) og hustru Mette Andrea Abrahamsdatter (51) med barna:
Kirsten Gurine Olsdatter (18 ½), Jens Olsen (14 ½) og Marie Olsdatter (10 ½).

 


 

Familie 85.

Fossum 1865. Liabrakke 7. 10 boenheter(8).

 

Materialforvalter (materialskriver)

Hans Olsen fra Skedsmo, Akershus f. ca. 1817, s.a. Ole Thorvaldsen.

g. 2/5-1863 m. Juliane Marie Alstrup fra Fredensborg i Danmark f. ca. 1834, d.a. Jeremias Mauritz Alstrup.

1. Olava Mariane Sophie Hansdatter f. 5/1-1864 i Gj.

2. Edvard Hansen f. 22/4-1865.

3. Thorvald Hansen f. 2/10-1868.
4. Ella Olsen f. 1874 i Asker.

 

Da dette ekteparet giftet seg i Gjerpen krk. i 1863 ble det opplyst at de begge bodde på Fossum.
Tjenestepike i 1865: Marthe Olsen fra Skedsmo (41) (hans søster).
Før 1874 hadde familien kjøpt gården Hannevold i Asker. Under folketellingen 1875 bodde de der.

 


 

Familie 86.

Fossum 1865. Liabrakke 7. 10 boenheter(9).

 

Her var oppført enka og barna til Svend Sigfridsen. Se Familie 78 - Fossum 1845.

 


 

Familie 87.

Fossum 1865. Liabrakke 7. 10 boenheter(10).

 

Her var oppført etterlatte etter Peder Engebretsen. Se Familie 26 - Fossum 1835.
 

Andre her i 1865:
Pensjonist, enke Johanne M. Andersdatter (65), født i Skien. Sammen med datteren Maren K. Pedersdatter og
hennes udøpte datter Petrea Jacobsdatter f. 1/12-1865. (Far: Ungkarl Jacob Tollefsen i Skien).

Losjerende: Enka Helvig Simensdatter (fra Stulen) f. 1813 og hennes datter Maren Pedersdatter f. 1854. Helvig var
enke etter Peder Olsen Eriksrød.

 


 

Familie 88.

Fossum 1865. Lien/Lia.

Kontorist, senere handelsborger i Skien
Hans Rasmussen
fra Fossum f. 9/9-1826 i Holla d. 22/11-1879 i Solum (gravlagt i Skien), s.a. kusk Rasmus Hansen. Se Familie 36 - Fossum 1835.
g. i Ø. Porsgrunn 24/9-1854 m. Amborgline Marthine Jensdatter fra Osebakken f. 11/2-1834, d.a. politibetjent og bødker Abraham Jensen og hustru Marthe Ingebretsdatter "af østre Porsgrund."
Forlovere: "Anders Olsen af Osebakken og Hans Haraldsen af Gjerpen."
1. Julius Reinhart Rasmussen f. 26/4-1855 på Fossum. Se Familie 45 - Mæla 1900. Bankdirektør i Skien.
2. Anne Lovise Rasmussen f. 30/11-1856 på Fossum.
3. Jens Hansen f. 7/7/-1858 på Fossum.
4. Fredrik Berg Hansen f. 11/12-1859 på Fossum. Malermester. Se Familie 47 - Mæla 1891.
5. Hans Severin Hansen f. 7/3-1862 på Fossum.
6. Adolf Amandus Hansen f. 2/11-1863 i Skien.
7. Amborgline Marie Rasmussen f. 11/12-1865 i Skien d. 11/7-1883 på Mæla, gravlagt i Skien.
Konfirmert i Skien 24/4-1881. Hun døde av tæring ifølge kirkeboka for Skien. Ugift.
8 . Elisabeth Rasmussen f. 5/3-1868 i Skien. Bodde i 1891 på Mæla hos broren Julius og var ”butikkjomfru.”, g. i Gjerpen 4/12-1895 m. kjøpmann i Skien, Karl Andreasen Malterud fra Toten.
9. Julie Rasmussen f. 25/12-1870 i Skien. Seminarist på Notodden i 1900. Folkeskolelærer i 1910.
10. Tidemann Rasmussen f. 1873 på Klosterhaugene i Solum. Bodde i 1891 på Mæla hos broren Julius. Tidemand var da ”bankbogholderassistent.”
11. Minda Elevine Rasmussen f. 24/10-1877 på Klosterhaugene i Solum. Bodde i 1891 på Mæla hos broren Julius. Hun bodde i 1900 på Trøgstad sanatorium i Østfold. Ugift.

Denne familien bodde på Fossum fra ca. 1855 til 1862/63. De flyttet da til Skien. På Fossum var han først
spikersmed ved jernverket, deretter begynte han som "skriverkarl", siden som kontorist hos Løvenskiold.
Hans Rasmussen tok borgerbrev som handelsborger i Skien.

I 1865 bodde H. Rasmussen med familie i brennevinshandler Jørgen Jørgensens bygård i Skien.

 


 

| Fossum før 1700 |
| 1711 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

 Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no