| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                            


Oppdatert 19.08.2020


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Nordre Venstøp D
Utskilt fra den bruksenheten vi her har kalt Nordre Venstøp(A) i ca. 1760.

Løpenr. 70.

 

G.br., leilending

Engebret Nilsen Venstøb fra S. Holm(7) dpt. 12/5-1720 bg. 13/5-1786. ”Engebret Venstøb 66 aar.”, s.a. Nils Engebretsen Holm.

g. 14/10-1745 Guri Andersdatter fra Sem øvre dpt. 11/4-1723 bg. 7/11-1790. ”Engelbert Wenstøbs enke Guri Andersdtr. 68 aar.”, d.a. Anders Andersen Sem.

Forlover: Jan Venstøb.

1. Nils Engebretsen dpt. 17/7-1746. Se Venstøp 26.

2. Marthe dpt. 29/9-1748 bg. 15/11-1748. ”Engebret Sems dtr. Marthe 7 uger.”

3. Marthe Engebretsdatter dpt. 9/11-1749 g1g m. Peder Eriksen. Se Listul.

4. Kirsten Engebretsdatter dpt. 19/11-1752 g.m. Jan Olsen. Se Mauråsen under Tufte.

5. Anders Engebretsen dpt. 7/3-1756. Se nedenfor.

6. Berthe dpt. 4/11-1759 bg. 2/12-1787. ”Engebret Venstøbs d. Berthe 28 aar.”

7. Karen Engebretsdatter dpt. 27/2-1763 g.m. Nils Svennungsen. Se Kjøyta u. Grini.

8. Maren Engebretsdatter dpt. 21/9-1766 g.m. Rasmus Auensen. Se Augons plass u. Strømdal.

Br. 1756.

F.f. Engebret Sems barn Nils: Abraham Riisings kone, Marthe Nilsdatter, Jon Berreberg, Ole Sem, Just Henrichsen.

F.f. Engebret Sems pb. Marthe: Abraham Riisings kone, Sara Larsdtr., Christian Venstøb, Rasmus Riising, Jan Clausen.

F.f. Engebreth Sems pb. Marthe: Abraham Riisings kone, Gunder Holms kone, Abraham Riising, Ole Sem, Gunder Holm.

F.f. Engebret Sems pb. Kirsten: Gunder Holms kone, Sara Larsdatter, Jan Berreberg, Isak Sørensen, Jacob Abrahamsen.

F.f. Engebret Sems db. Anders: Abraham Riisings kone, Else Jonsdtr., Lars Sem, Jan Berreberg, Nils Olsen.

F.f. Engebret Venstøbs pb. Berthe: Lars Venstøbs kone, Sara Larsdtr., Peder Venstob, Daniel Abrahamsen.

F.f. Engebret Venstøbs pb. Karen: Gunder Holms kone, Jacob Riisings kone, Daniel Abrahamsen, Nils Christophersen.
F.f. Engebret Venstøbs pb. Maren: Jacob Riisings kone, Marthe Gundersdtr., Christopher Venstøb, Peder Venstøb, Christian Larsen.

 

Denne familien bodde tidligere på Sem. Beboer her i 1762: Anders Sems enke, som er Guris mor.

 

Barnedåp i Gjerpen 13/12-1750:

Inger Antonidatters uægte db. Engebret. Til barnefader udlagt - Engebret Sem.

Test: Johannes Biønsens kone, Kisten Antonidatter, Peder Schaven, Henrich Monsen.

Barnet bg. 10/1-1751.

 

1/11/1786      ENGEBRET NIELSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 128a.

N.Venstøp      Arvinger: Enka Jyri Andersdatter og barna:

               1. Niels Engebretssen,  myndig.

               2. Anders Engebretssen, --”-- .

               3. Marthe Engebretsdtr. 37 år.

               4. Kirsti Engebretsdtr. g.m. Jon Olssen (skal være Jan Olsen) under Tofte.

               5. Berthe Engebretsdtr. 27 år.

               6. Kari Engebretsdtr.   24 ”

               7. Mari Engebretsdtr.   20 ”

               Enka tok Halvor Larssen Venstøp til laugverge.

               Formynder for Marthe og Berthe ble broren Niels.

               ----”---- -”- Kari og Mari ble broren Anders.

Brt:   55 - 0 - 20

Gjeld: 70 - 2 -  9 (insolvent).

 

Denne bruksenheten ble igjen delt i 1770. Se løpenr. 69 eller Venstøp 26.

 

G.br., leilending

Anders Engebretsen Venstøb herfra dpt. 7/3-1756 d. 21/1-1824. ”Anders Engebretsen. Leilænding til Venstøb, 68 aar.”

g. 29/9-1791 Karen Østensdatter fra S. Bø(A) dpt. 5/10-1760 d. etter 1835, d.a. Østen Knudsen.

Hennes søster er gift på N. Venstøp(A).

1. Gurine Andersdatter dpt. 29/4-1792 g.m. Jens Pedersen. Se M.Bø(A).

2. Engebret Andersen dpt. 14/6-1795. Han ble los. Se Familie 3a - Kleiva 1845.

3. Christian Andersen dpt. 2/9-1798. Se nedenfor.

4. Østen Andersen dpt. 8/1-1804. Bodde på N. Mæla, siden kalt ”Østens Mæla”. Skrev seg Østen Andersen Mæla.

Br. ca. 1790.


F.f. Anders Engelbertssøn Wenstøbs pb. Gurine: Maren Engelbertsdtr., Elisabeth Nilsdatter, Ole Heljessøn, Jan Olessøn, Knud Østenssøn.

F.f. Anders Engelbertssøns db. Engelbert fra Nordre Wenstøb: Jan Olessøns k., Maren Engelbertsdtr., Ole Monssøn, Knud Østenssøn, Jacob Arnessøn.

F.f. Anders Engelbertssøns Christian f. N. Wenstøb: Rasmus Ovessøns k., Lisbeth Nilsdtr., Nils Svenssøn, Ole Monssøn, Engelbert Lucæssøn.
F.f. Anders Engelbertssøns Østen f. N. Wenstøb: Knud Wenstøbs k., Barbara Larsdtr., Knud Østenssøn, Anders Limie, Jan Olessøn.


1825: Karen (Kari) Østensdatter, ”enke efter Anders Engelbretsen, 65.” Tjenestepike: Maren Jensdatter (9).

1835: Enka Kari Østensdatter bodde her, 76 år gml. med sin svigerdatter Anne Halvorsdatter, 33 år gml. som også var enke.

Annes barn som var her i 1835:  Anders Christiansen, 10 og Ingeborg M. Christiansdatter, 4 ½. I tillegg bodde Anund Halvorsen
her, 27 og en tjenestepike Anna Marie Johnsdatter på 50 år. 

 

Landskyld 1801: 1 tønne 3 settinger. I 1835 omregnet til 1 hud 3 skinn.

 

G.br., leilending

Christian Andersen Wenstøb herfra dpt. 2/9-1798 d. 1/3-1834. ”Christian Andersen, Leilænding, 38 aar. Venstøb.
Død af blodstyrtning.”, s.a. Anders Engebretsen Wenstøb.

g1g 4/10-1821 m. Hedevig Sørensdatter fra V. Stulen dpt. 26/12-1797 d. 14/12-1822. ”Hedevig Sørensdatter. Gift med Christian Andersen Venstøb, 25 aar.”, d.a. Søren Halvorsen Stulen.

Forlovere: "Peder Aslaksen Fossum og Anders Nielsen Venstøb."

g2g 3/3-1825 m. Anne Halvorsdatter fra N. Vala i Valebø, Holla f. 16/7-1802 d. 4/5-1875 på Venstøp, d.a. Halvor Gundersen Wala og Ingeborg Anundsdatter.

Forlovere: "Anders Nielsen Venstøb og Christian Halvorsen Venstøb."

1. Engebret Christiansen f. 17/11-1821.

Barn i 2. ekteskap:

2. Anders Christiansen f. 31/5-1825 g.m. Karen Christensdatter fra Prestegården i Slemdal f. 1818 d.a. Christen Jacobsen Prestegaarden. Forlovere: Østen Knudsen Wenstøb og Halvor Larsen Wenstøb.

3. Halvor Christiansen f. 21/1-1828 g.m. Olava Johannesdatter fra Bratsbergkleiva f. ca. 1827 d.a. Johan Rasmussen Bratsb.kl. Forlovere: Underofficer Christiansen og Hans Halvorsen Bratsb.klev.

4. Ingeborg Maria f. 19/2-1831 d. 21/8-1839 på N. Venstøp.

5. Østen f. 4/11-1833 d. 17/4-1834. ”Østen Christiansen, ½ aar. Søn af Christian Andersen Wenstøb.”

Br. ca. 1821.


F.f. Christian Andersen og Hedevig Sørensdatter Venstøbs Engebret: Jens Bøes k., p. Mari Sørensdatter Stulen, Erik Sørensen Stulen, Torsten Torstensen, Østen Dyrkold.
F.f. Christian Andersen og Anne Halvorsdatter Wenstøbs Anders (dpt. 19/6): Erik Engebretsens kone Venstøb, p. Maren Engebretsdatter Moe, Torstein Møller u. Fossum, Jens Pedersen Bøe, Hans Knudsen Bøe.
F.f. Christian Andersen og Anne Halvorsdatter Wenstøb nordres Halvor: Knud Østensens kone Bøe, p. Kirsten Gundersdatter Skien, Østen A. Wenstøb, Gunder Halvorsen Holden, Erik J. Wenstøb.
F.f. Christian Andersen og Anne Halvorsdatter Wenstøbs Ingeborg Maria (dpt. 23/2): Knud Bøes kone, p. Anne Kirstine Pedersdatter Wenstøb, Østen Andersen Wenstøb, Niels Nielsen Wenstøb, Daniel Pedersen Wenstøb.
F.f. Christian Andersen og Anne Halvorsdatter Venstøbs Østen: Peder Aslaksens kone Fossum, p. Anne Helene Amundsdatter Venstøb, Østen A. Mela, Christian Netz Tufte, Erik Ingebretsen Venstøb, Hjemmedøbt af Anders Venstøbs Enke.


Da Christian giftet seg første gang var han ungkar og soldat og hadde bopel Venstøp. Hedevig som heller ikke hadde vært gift før,
hadde bopel Stulen. Christian Andersen fikk ei datter, Anne Christiansdatter f. 21/9-1824, med Inger Johnsdatter på Venstøp.
Anne vokste opp med sin mor og hennes mann, hammersmed Hans Tolfsen, på Åsjordet under Ås.


Enka Anne Halvorsdatter ble g2g med Nils Pedersen. Se Familie 24 - Venstøp 1845.
 

2/2/1825       HELVIG SØRENSDATTER           Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 56a.
N.Venstøp      - innerst hos svigerforeldrene -     
               Arvinger:
               Enkem. Christen (Christian!) Anderssen
               og sønnen Engebreth Christenssen 3 år.
Brt: 10 - 1 - 16
Net: 10 - 1 - 16.

L.nr. 70. Landskyld 1838: 1 hud 3 skinn. Eier: Østen Andersen Mæla.

 
G.br., møllermester, selveier

Lars Iversen fra Svarvereidet u. Åsland i Kilebygda dpt. 13/2-1803 i Solum, s.a. Iver Isaksen Svarvereidet.

g. i Porsgrunn kirke 13/8-1828 m. Inger Jansdatter fra Herre f. ca. 1801 d. før 1875.

Forlovere: Oldermand Anders Larsen og Skolelærer Jens Andreas Andersen.

1. Iver Larsen f. 2/11-1829 på Ballestad. Han skrev seg Iver Larsen Ballestad og emigrerte som 19-åring til Amerika den 3/5-1849.

2. Caroline Larsdatter f. 19/1-1832 på Fossum. Ugift i 1875 og bestyrer huset hos sin far på Sjåstad i Lier.

3. Elise Larsdatter f. 30/10-1833. I tjeneste hos Tollinspektør Anton Henrik Scheel i Skien i 1865.

4. Johanne Karine f. 28/11-1835 d. 4/7-1837 på Fossum.

5. Johanne Karine Larsdatter f. 4/4-1839. Ugift i 1875 hos sin far på Sjåstad i Lier.

6. Johan Olavus Larsen f. 6/5-1842.

7. Laura Ingerine Larsdatter f. 21/12-1843. Ugift i 1875 hos sin far på Sjåstad i Lier.

8. Karl Edvard Larsen f. 4/9-1846.Ugift i 1875 hos sin far på Sjåstad i Lier.

Br. 1843.

 

Lars Iversen var møllermester ved Fossum. Tjenestefolk i 1835: Pike Sophie Isaksdatter (15) og
spikersmed Knud Petter Christophersen (25).

Lars Iversen kjøpte denne gården i 1843. Tjenestepike her i 1845: Karen Olsdatter (18).

Denne familien flyttet til Frogner sogn i Lier pr.gj. før 1875. Da bodde de på Sjåstad møllebruk.
Lars Iversen var da møllermester og landhandler med gård. Han var blitt enkemann og den
ugifte datteren Caroline bestyrte huset.

 

I følge rettsforlik med Løvenskiold-Fossum i 1853, har alle de nordre - Venstøp gårdene felles

setereiendom, samt fiskerett i flere vann i området rundt Venstøptjenn.

 

Se heretter de utskilte brukene Venstøp 22, Venstøp 26, Venstøp 28 og Venstøp 29.

 

(C) Gard Strøm.