| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Tufte
Gård nr. 54 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.05.2017Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Tufte 7 - Åsen og Lien
Part av tidligerer husmannsplasser under Tufte. Gammelt løpenr. 142b.

Utskilt og skyldsatt som eget bruk i 1860. I matrikkelen av 1889: 54/7.

Adresse i dag: Luksefjellv. 760, 3721 Skien.

Arbeider, husmann
Gunder Halvorsen
fra N. Limi dpt. 13/2-1724 bg. 15/12-1803. ”Gunder Halvorssøn Aasen und. Tofte 79 5/6 aar.”, s.a. Halvor Hansen Limi.
g1g 3/1-1747 m. Anne Andersdatter fra Fossum f. ca. 1725 bg. 23/1-1773. ”Gunder Halvorsens kone f. Tofte ejet 50 aar.”, d.a. Anders Andersen. Se Familie 9 - Fossum 1720.
g2g 30/12-1773 m. Synnøve Eriksdatter f. ca. 1734 bg. 21/1-1810. ”Enken Sønnev Eriksdtr. Aasen und. Tofte, sagt at være ved 76 aar.”
1. Anne Gundersdatter dpt. 1/11-1746. Ugift.
2. Maria Gundersdatter dpt. 6/10-1748 g.m. skomaker Lars Nilsen. Se Familie 33 - S. Brekke 1801.
3. Halvor Gundersen dpt. 20/12-1750. (Se Langerød u. Berberg?)
4. Berthe Gundersdatter dpt. 15/4-1753.
5. Anders Gundersen dpt. 23/11-1755.
6. Jørgen dpt. 23/4-1758 bg. 2/8-1767. ”hans søn Jørgen 9 ¼ aar.”
7. Claus dpt. 16/11-1760 bg. 26/4-1772. ”Gunder Halvorsens s. Claus 11 ½ aar.”
8. Gro dpt. 17/7-1763 bg. 26/7-1767. ”Gunder Aasens d. Groe 4 aar.”
9. Engebret dpt. 22/2-1767 bg. 28/10-1767. ”Gunder Halvorsens s. Engebret ¾ aar.”
10. Inger Gundersdatter dpt. 25/3-1770 g.m. Aslak Hansen Berg. Se M. Berg.
Barn i 2. ekteskap:
11. Erik Gundersen dpt. 17/4-1774.
Se nedenfor.
12. Margrethe Gundersdatter dpt. 2/2-1777 g.m. Peder Madsen. Se plassen Åsen under Tufte.
13. Hans Jørgen dpt. 12/12-1779 bg. 23/3-1780. ”Gunder Halvorsens s. Hans Jørgen 14 uger.”
Br. ca. 1748.

F.f. Gunder Halvorsens barn Anne: Christen Jønnevalds kone, Karen Larsdatter, Arne Limie, Anders Andersen.
F.f. Gunder Halvorsens pb. Maria fra Tofte Ejet: Engel Larsens kone, Karen Larsdtr., Anders Rejersen, Anders Andersen.
F.f. Gunder Halvorsens pb. Maria fra Tofte Ejet: Engel Larsens kone, Karen Larsdtr., Anders Rejersen, Anders Andersen.
F.f. Gunder Halvorsens pb. Berthe fra Tofte Ejet: Christen Jønnevals kone, Maren Halvorsdatter, Halvor Rasmusen, Anders Halvorsen, Halvor Arnesen.
F.f. Gunder Halvorsens db. Anders fra Tofte Ejet: Anders Andersens kone, Marthe Olsdtr., Anders Andersen, Anders Halvorsen, Halvor Arnesen.
F.f. Gunder Halvorsens db. Jørgen fra Tofte Ejet: Peder Toftes kone, Anne Clausdtr., Hans Halvorsen, Anders Halvorsen, Halvor Arnesen.
F.f. Gunder Aasens db. Claus: Halvor Rasmusens kone, Gunnil Rolfsdatter, Henning Jønneval, Halvor Arnesen, Niri Rejersen.
F.f. Gunder Aasens pb. Groe: Ejner Andersens kone, Dorthe Maria Hansdtr., Helje Jønneval, Halvor Arnesen.
F.f. Gunder Halvorsens db. Engebret fra Tofte Ejet: Anne Gundersdtr., Maria Gundersdtr., Helje Jønneval, Halvor Arnesen, Henrich Rønnichsen.
F.f. Gunder Aasens pb. Inger: Anne Gundersdtr., Maria Gundersdtr., Halvor Arnesen, Jon Rønnichsen, Nils Pedersen.
F.f. Gunder Halvorsens db. Erik fra Tofte Ejet: Nils Fosses kone, Berthe Gundersdtr., Povel Otterholt, Halvor Arnesen, Halvor Gundersen.
F.f. Gunder Halvorsens pb. Margrethe fra Tofte Ejet: Halvor Jønnevols kone, Anne Gundersdtr., Povel Otterholt, Halvor Arnesen, Anders Gundersen.
F.f. Gunder Halvorsens db. Claus Jørgen fra Tofte Ejet: Karen Pedersdtr., Berthe Gundersdtr., Povel Otterholt, Anders Gundersen, Halvor Gundersen.

Anne Andersdatter er ifølge skiftet nedenfor, søster til Berthe Andersdatter på Haugedal i Luksefjell.
Dermed er det bevist at Anne Andersdatter kommer fra den rette familien på Fossum.

5/6/1773       ANNE ANDERSDATTER         Bamble skifteprot. nr. 7, s. 135b.
Aasen u/Tufte  Arvinger:                        
               Enkem. Gunder Halvorssen og barna:
               1. Halvor Gunderssen  22 år.
               2. Anders Gunderssen  18 ”
               3. Anne Gundersdtr.   27 ”
               4. Maria Gundersdtr.  25 ”
               5. Berthe Gundersdtr. 20 ”
               6. Inger Gundersdtr.   3 ”
Formynder: faren for Halvor, Anders og Inger.
----”----: Rønnich Auedehal (Haugedal i Luksefjell), som har deres moster til ekte, for Anne, Maria og Berthe.
Brt: 88 - 0 - 22.
Net: 80 - 2 - 22.

Arbeider, husmann
Erik Gundersen
herfra dpt. 17/4-1774 bg. 3/7-1796. ”Erik Gunderssøn Aasen u/Tofte 22 1/6 aar.”
g. 15/1-1793 m. Anne Knudsdatter f. ca. 1768.
1. Gunder Eriksen dpt. 12/5-1793. Se Familie 37 - S. Brekke 1845.
2. Knud Eriksen dpt. 20/9-1795.
 
F.f. Erik Gunderssøns db. Gunder u/Tofte: Jan Mouraasens k., Berthe Knudsdatter, Jan Olessøn, Aslak Hanssøn, Erik Poulssøn.
F.f. Erik Gunderssøn Aasens db. Knud u/Tofte: Tolline Tollefsdtr., Margarete Gundersdtr., Erik Poulssøn, Anders Hanssøn, Aslak Berg.

14/2/1798      ERIK GUNDERSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 371a.
Aasen          Arvinger:                            
u/Tufte        Enka Anne Knutsdatter og barna:
               1. Gunder Erikssen   5 år.
               2. Knut Erikssen 2 1/2 ”
               Laugverge for enka ble ......
               Verge for barna: bestefaren Gunder Halvorssen Jønnevald.
Brt: 73 - 0 - 8
Net: 68 - 1 - 0

Enka Anne Knudsdatter ble g2g med enkemann Peder Olsen Myhren. Se Myhra under Nøklegård.

Arbeider, husmann
Jacob Pedersen Aasen
f. ca. 1741.
g1g 1767 m. enke Margrethe Tønnesdatter fra Tveten i Siljan f. ca. 1736 bg. 10/4-1789.
”Jacob Pedersens k. f. Tofte ejet 53 aar.”, d.a. Tønnes Jacobsen Tveten og Kirsten Olsdatter.
g2g 3/10-1789 m. Gunhild Hansdatter fra Siljan? f. ca. 1751.
1. Kirsten Jacobsdatter dpt. 8/3-1769.
2. Karen dpt. 8/3-1769 bg. 18/12-1770. ”Jacob Pedersens datter Karen 1 3/4 aar.”
3. Peder dpt. 1/1-1772 bg. 20/3-1785. ”Jacob Pedersens søn Peder f. Tofte ejet 12 aar.”
4. Tønnes Jacobsen dpt. 14/7-1776.
Barn i 2. ekteskap:
5. Halvor Jacobsen dpt. 28/3-1790.
6. Johanne Jacobsdatter dpt. 20/2-1791. Se nedenfor.
7. Berthe Jacobsdatter dpt. 24/3-1793. Ugift. Bodde her i 1865 som ugift fattiglem.
8. Pernille dpt. 10/1-1796 bg. 8/10-1797. ”Jacob Pederssøns pb. Pernelle u/Tofte 1 3/4 aar.”
Br. ca. 1767.

F.f. Jacob Pedersens tvilingdøtter fra Tofte Ejet, Kisten og Karen: Peder Toftes kone, Kisten Michelsdtr., Christen Pedersens kone, Anne Pedersdatter, Halvor Rasmusen, Christen Pedersen, Hans Pedersen, Anders Pedersen.
F.f. Jacob Pedersens db. Peder fra Tofte Ejet: Jacob Tønnesens kone, Anne Nilsdtr., Jacob Tønnesen, Hans Pedersen.
F.f. Jacob Pedersens db. Tønnis fra Tofte Ejet: Christen Andersens kone, Ingebor Hansdtr., Nils Eriksen, Christen Engebretsen.
F.f. Jacob Pedersens db. Halvor u/Tofte: Lars Hansens k., Kisten Jacobsdtr., Lars Hansen, Jacob Hansen.
F.f. Jacob Pederssøns hj.db. pb. Johanne u/Tofte: Jacob Hanssøns k., Kirsten Jacobsdtr., Amund Olessøn, Jacob Hanssøn, Nils Nirissøn.
F.f. Jacob Pederssøns pb. Berthe u/Tofte: Peder Hanssøns k., Anne Andersdtr., Anders Rejerssøn, Ole Skreua, Nils Nirissøn.
F.f. Jacob Pederssøns Pernelle u/Tofte: Hans Knudssøns k., Maren Nilsdtr., Amund Olessøn, Anders Olessøn, Ellev Olessøn.

Jacobs første kone, Margrethe Tønnesdatter var enke etter Ole Thorsen på Lia(A) under Bø. Margrethe ble konf. i Gjerpen
som 18-åring i 1753, boende på Løberg. Jacob og Margrethe ble trolovet i Gjerpen, men gift annet sted.

Arbeider, husmann
Knud Halvorsen
fra Godal dpt. 27/12-1792 d. 1/1-1841.”Knud Halvorsen, Aasen under Tufte, 49 aar.”, s.a. Halvor Olsen på Godal.
g. 20/10-1817 m. Johanne Jacobsdatter herfra dpt. 20/2-1791 d. 23/3-1877, d.a. Jacob Pedersen Aasen.
Forlovere: "Christen Eriksen u. Otterholt, Niels Eriksen u. Otterholt."
1. Halvor Knudsen f. 6/1-1818 g. 1846 m. Margit Hansdatter Brekke fra Sandsvær f. 1818 Emigrerte til N. Amerika med 7 barn i 1865. Bodde som husmannsfolk på Brekke til
    de emigrerte. Brukte derfor familienavnet Brekke. Margit døde i 1865 på veg til Portage county i Wisconsin.
    Barn 1. Ingeborg f. 1846.
    Barn 2. Knud Brekke f. 1847.
    Barn 3. Ingeborg Brekke f. 1849.
    Barn 4. Karen Brekke f. 1850.
    Barn 5. Hans Brekke (tvilling) f. 1852 d. 1854.
    Barn 6. Ole Brekke (tvilling) f. 1852 g. 1877 m. tremenning Grete Olsdatter fra Brekke i Sandsvær f. 1851. (Se Lia u. Godal. Hun var Ole Hansen Lias oldebarn).
    De fikk en sønn i Amerika som skrev seg C. A. Halverson. Han hadde visstnok et fremtredende embete i staten Minnesota i følge Sandsværboka b. IV, s. 211.
    Barn 7. Hans Brekke f. 1854.
    Barn 8. Maren Brekke f. 1856.
    Barn 9. Gunhild Brekke f. 1858.
    Barn 10. Kirsti Brekke f. 1860.
2. Jacob Knudsen f. 16/6-1820. Se nedenfor.
3. Kirsten Knudsdatter f. 22/9-1822 g.m. Markus Gundersen. Se Rød under Kise.
4. Ole Knudsen f. 16/2-1825. Se Strømdal(6) "Ødegården".
5. Karen Knudsdatter f. 7/2-1829 g.m. Peder Jacobsen fra Siljan. Se Holmen under Ås.
6. Gurine Knudsdatter f. 10/4-1831 g.m. Ole Olsen. Se N. Gåshølen under Ås.
7. Anne Knudsdatter f. 9/7-1833 g.m. enkemann Halvor Gundersen. Se Rød under Kise.
8. Peder Knudsen f. 15/9-1836.
Br. i 1835.

F.f. Knud Halvorsen og Johanne Jacobsdatter u. Tuftes Ole: Morten Orekaasens kone, p. Turine Halvorsdatter Gierpen, Morten Orekaasen, Ole Halvorsen Foss, Torkel Johnsen Foss. Hjemmedøpt af Torkel Johnsen under Foss.
F.f. Knud Halvorsen og Johanne Jacobsdatter u. Tuftes Karen: Pige Karen Andersdatter Tufte, p. Berte Jacobsdatter Fossum, Ole Halvorsen Fossum, Torkild Jonsen Foss, Sigurd Halvorsen under Brekke.
F.f. Knud Halvorsen og Johanne Jacobsdatter u. Tuftes Gurine: Moderen selv, pige Kari Reiersdatter Tufte, Knud Halvorsen Tufte, John Andersen Tufte, Christen Christophersen Bøe.
F.f. Anne: Moderen selv, p. Ingeborg Reiersdatter Tufte, faderen selv, Ole Halvorsen Tufte, Ole Olsen Tufte.
F.f. Knud Halvorsen und. Tufte og Johanne Jacobsdatters Peder: Halvor Knudsen u. Tufte, Torkild Olsen und. Jønnevald, Kari Reiersdatter u. Tufte.

G.br., leilending, selveier
Jacob Knudsen Aasen
herfra f. 16/6-1820 d. 1/6-1905 på Foss gamlehjem.
g. i Siljan 27/9-1846 m. Kirsten Olsdatter fra Toa i Siljan f. 25/9-1814 d. 18/12-1893 her, d.a. Ole Torkildsen og Inger Siulsdatter.
Forlovere: "Skolelærer Niels Rollevsen Vannebua og Hans Pedersen Island."
Br. ca. 1850.

Kirsten Olsdatter var på S. Søntvedt før hun giftet seg. Hun var trolig født på Toa i Siljan og
vokste opp på Seteret u. Toa.
Jacob var leilending her fram til 1860 da plassen ble skyldsatt og utskilt som eget bruk.
Han ble da den første selveieren her.

Peder Eriksen Aasen fra Brånan under Eriksrød
Br. 1896. Se Brånan under Eriksrød.

Skogsarbeider og småbruker
Kristian Pedersen Aasen
fra Brånan under Eriksrød f. 4/1-1877 d. 20/1-1938, s.a. Peder Eriksen.
g.m. Gunelia Andersen fra Henningsdalen under Mo f. 14/9-1882 i Siljan d. 26/6-1939, d.a. Anders Anundsen Dammyra.
1. Paul K. Aasen f. 5/9-1903. Se hus under Jønnevald.
2. Alf K. Aasen f. 6/6-1906. Se nedenfor.
3. Astrid Gunhilde Aasen f. 22/11-1908.
4. Gudrun Kristiane Aasen f. 19/2-1923 d. 11/10-1982. Ugift.

Br. 1902.

Kristian var født på Brånan under Eriksrød. Gunelia var født på Dammyra i Siljan.

Alf K. Aasen f. 6/6-1906 d. 16/2-1955.
Br. 1940.

Sverre Dahle fra Holla f. 12/2-1903.
g.m. Margith Kværnes fra Skien f. 22/2-1909.
Br. 1956. Se S. Eriksrød.

Selveiere
Hans Thorkildsen Lia
f. 10/1-1896.
og
Sveinung Thorkildsen Lia
f. 16/5-1900.
Br. 1963.

Disse brødrene ble kalt for "Liakarane". De hadde tidligere kjøpt småbruket "Åsrød" i 1955. Se Luksefjellv. 766.

Aasmund Bang f. 5/3-1936 d. 18/2-2005 i Hvarnes i Hedrum, Vestfold.
g.m. Gunbjørg Moe f. 1940.
Br. 1966.

Denne familien bodde på Eriksrød i 1969. De flyttet til Hvarnes i Hedrum i ca. 1971.

Jan Larsen f. 1944.
g.m. Turid Thowsen f. 1945.
Br. 1971.

Denne familien bodde i Greg. Dagssonsg. 209 u. Hauen i 1969. De var bosatt i
Håvundveien 182 u. Bratsberg i 1994 og 2007.

Metallarbeider

Tore Gallefoss
m/ familie er bosatt her i 2010.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart.

(C) Gard Strøm.