ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Lund
Gård nr. 122 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 23.05.2022


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Lund 7 - Lund nedre
Gammelt løpenr. 419a. Siden Norges matrikkel 1889: 122/7 m.fl.

Utskilt fra S. Lund i 1805.

Adresse i dag: Holmsv. 126, 3721 Skien.

Eier fra 1805: Daniel Gregoriusen Jønnevald fra Lund(2) f. 1766. Se S. Jønnevald.

Husmannsplassene, som tidligere lå under S. Lund, Lundsåsen og Hagen, ble lagt under dette bruket.

Skolelærer ved Fossum
Gregorius Danielsen Lund
fra S. Jønnevald dpt. 17/10-1790 d. 11/3-1835 på Lund, s.a. Daniel Gregoriusen Jønnevald.
g. 19/5-1818 m. Maren Nilsdatter fra M. Sem dpt. 27/11-1799 d. 22/1-1835 på Lund, d.a. Nils Gregoriusen Semb.
Forlovere: ”Knud Nielsen, Kontorbetj. paa Fossum, Simon Simonsen Lund.”
1. Anne Dorthea f. 8/12-1820 d. 13/12-1820 på Lund. Kun hjemmedøpt.
2. Daniel Nikolay Gregoriussen f. 25/12-1822. Han vokste opp hos sin farbror Simon på S. Jønnevald. Se nedenfor.
3. Caroline f. 29/9-1824 d. 13/10-1824 på Lund.
4. Adamine Gregoriusdatter f. 21/12-1825. Hun vokste opp hos sin morbror Halvor Nilsen på Lyngåsen. Adamine ble g.m. Knud Nilsen. Se Åmot.
5. Knud f. 11/4-1829 d. 6/5-1829 på Lund.
6. Nils f. 1/5-1832 d. 2/5-1832 på Lund.
7. Marthe Gurine f. 6/12-1834 d. 11/2-1836 på Lyngåsen.
Eier 1818. 

Foreldrene døde fra sine 2 barn. De vokste opp i nær familie.

11/3/1835      GREGORIUS DANIELSSEN LUND     Bamble Skifteprot. nr. *)
Nordre Lund     og kona MAREN NIELSDATTER           
               - Han d. i dag. Hun d. 22.1.d.a. -
               Arvinger: Barna:
               1. Daniel Nicolay Gregoriussen 12 1/2 år.
               2. Adamine Gregoriusdtr.     9 1/2 ”
               3. Marthe Gurine Gregoriusdtr.
3 mnd.
Formynder for Daniel: Farbror Simon Danielssen Jønnevald.
Formynder for døtrene: Morbror Halvor Nielssen Lyngåsen.
Brt: 1028 - 1 - 2
Net:  855 - 4 - 1.
Jordegods: 1 hud 6 skind i N. Lund, matr.nr. 67, m. hus og herl., taksert for 500 spd.
2 plasser av gården var bortfestet: ”Hagen” til Ole Pederssen Baugerød 7 spd. og 2 arbeidsdager i årlig avgift og
”Aasen” (Lundsåsen) til Christen Pederssen Baugerød for 4 spd. og 2 arbeidsdager også årlig avgift.
*) A: BS 17 s.826. B: BS 21 s.145. C: BS 23 s.147.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skifte efter Gregorius Danielsen og hustru, hvorved dette brug m.m. er udlagt sønnen Daniel Nikolai Gregoriussen, dat. 16. juli 1835, tinglyst 11. jan. 1836."

Bonde, selveier
Daniel Nikolai Gregoriussen Lund
herfra f. 25/12-1822 d. 10/2-1917, s.a. Gregorius Danielsen Lund.
g. 10/6-1847 m. Adamine Halvorsdatter fra Lyngåsen(1) f. 5/1-1829 d. 27/1-1917, d.a. Halvor Nilsen Lyngaas.

1. Gregorius Danielsen Lund f. 2/3-1849 g. 28/10-1880 m. Lisa Berberg.
Ingen barn.
2. Maren Gurine Danielsdatter Lund f. 21/9-1851 g.m. enkemann Jens Pedersen Lund. Se Lund(4) ”Lundshagen”.
3. Halvor Danielsen Lund f. 19/5-1854 d. 15/9-1939. Ugift.
4. Ida Karoline Danielsdatter Lund f. 4/4-1856. Emigrerte til N. Amerika i september 1887.
5. Ingeborg Dorthea Danielsen Lund f. 3/6-1858. Skrev seg for Ingebret Lund. Se Doksrød(2) "Hagen". Døv fra sitt 9. år.
6. Anne Sofie Danielsdatter Lund f. 18/3-1860 d. 18/10-1894 på Gråten. Ugift. Var i tjeneste på Gråten i Solum da hun døde.

7. Simon Danielsen Lund f. 20/3-1863. Ugift i 1891.

8. Marthe Andrea f. 1/6-1865 døde som spebarn.

9. Marthe Andrea Gregoriussen Lund f. 27/11-1868 d. 29/9-1940.
Hun emigrerte til N. Amerika i november 1887. Hun er gravlagt på Gjerpen kirkegård. Ugift?
Eier 1836 med verge.

Daniel Nikolai Gregoriussen Lund var bare 12 ½ år gammel da han arvet gården. Hans onkel, Simon Danielsen
på S. Jønnevald var hans verge.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

419

Lund nordre

Daniel Gregoriussen

1 hud 6 skind

2 daler 2 ort - 20 skilling

Daniel bodde her i 1845 med sin søster Adamine og tjenestedreng Gunder Christensen(13).
I 1852 kjøpte han Kleven(7).

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr. 5, dets løbenr. 419b er udskilt, afholdt 24., tinglyst 25. august 1853."

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

419a

Lund

Daniel Gregoriussen

1 daler - 3 ort - 5 skilling

Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 4 kyr, 1 kalv, 6 sauer og 1 gris.

Daniel Lund utskilte eiendommen Lund(5). Han flyttet dit i 1876 og bodde der under folketellingen 1891.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Eier navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

122 

7

419a

Lund

Lund

Daniel Gregoriussen

2 - 1 - 20

4 mark 23 øre

På gravstøtten står det: "Anne Mine Lund" f. 10/7-1828 d. 27/1-1917. Ingen med dette navnet er
født i Gjerpen på nevnte dato, ifølge kirkeboka.
Presten skrev “Adamine“ i kirkeboka ved hennes dåp. Det er også trolig feil fødselsdato på grav-
støtta.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Daniel Gregoriussen Lund til Søren Johannesen Kvisla og Nikolai Knudsen paa dette bruk m.m. for kr. 10.800.-,
dateret 29. sept., tinglyst 2. nov. 1896."

Bonde, selveier
Søren Johannesen Lund
fra Kvisla i Siljan f. 30/4-1846 d. før 1936, s.a. Johannes Sørensen f. ca. 1811 i Siljan.
g.m. Ingeborg Helene Knudsdatter fra Siljan f. 20/4-1853 d. ca. 1941, d.a. Knud Olsen f. 1816 i Siljan.
Eier 1896.

Søren Johannesen kjøpte denne eiendommen sammen med sin svoger
Nikolai Knudsen
f. 12/6-1865 i Siljan d. på Lund ca. 1941, s.a. Knud Olsen.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 8 er udskilt, afholdt 18. oktober, tinglyst 2. nov. 1897."

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

122

7

Lund

Lund

S. Johannessen og N. Knudsen

3 mark 93 øre

122 8 Lund Lundsaasen H. Henriksen Sem 0 mark 30 øre

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøte fra Nikolai Knudsen og Helene Lund (enke efter Søren Johannesen Lund), hensatt i uskifte ifølge gjensidig testamente
av 31/1-1930 med påført dødsattest, se samlemappe A, til William Sem på dette bruk og bnr 10 for kr. 20.500.-, hvorav for
løsøre kr. 2500.- Med forbehold for selgerne av livsvarig bruksrett over eiendom og løsøre, fullt livsvarig husly og ophold med
nødvendig pass og pleie, ansatt til 5-årig verdi kr. 7000.-, dat. 21/5-1936, tingl. 21/12-1936." 

Bonde, selveier
William Henriksen Sem
fra Sem(8) f. 5/12-1903 d. 1985, s.a. Hans Jacob Henriksen Sem.
g.m. Gunborg Rød (Vestby) fra Siljan f. 4/3-1907 d. 4/12-2000, d.a. Jacob Vestby.
1. Søren Sem f. 1935. Se nedenfor.
2. Hans Ingar Sem f. 18/9-1946. Se Sem(8).
Eier 1936.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skylddelingsforretning, avholdt 26/9-1938, hvorved til Anker Eriksen er utskilt bnr 15 "Fjeldaas" av skyld 0 mark 02 øre."

Restskyld på denne eiendommen den 31/12-1938: 3 mark 91 øre.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

122

7

Lund

William Sem

3 mark 89 øre

122 10 Lund - Holmen ditto 0 mark 05 øre
122 15 Lund - Fjellås ditto 0 mark 02 øre

Siv. ing., selveier
Søren Sem
herfra f. 1935.
g.m. journalist og forfatter Ingebjørg Dahl fra Frogner(7) f. 1936, d.a. Karl Dahl.
Eier 1971.

Denne familien bygde hus på Mæla i 1964. Se Mælagata 129 under Mæla.


Lund bnr 7 - nedre. Foto: Gard Strøm 12.03.2013.

Husene ble skilt ut fra resten av gården som bnr 24 i 2005.
Jorda ble solgt til Øyvinn Lund, naboen i vest. Se Lund(1).

Fra Grunnboka: "
Holmsvegen 126 (Gnr 122, bnr 24) er solgt for kr 2.800.000 fra Søren Sem til Marita Gundersen (12.12.2005)."
Fra Grunnboka: "Andel av Holmsvegen 126 (Gnr 122, bnr 24) er overdradd fra Marita Gundersen Øverbø til Håkon Øverbø (10.10.2011)."

Alle teiger som tilhører denne gården i 2012.

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no