| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 26.07.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 35 - Ballestad søndre
Gammelt løpenr. 220f,g. Siden Norges matrikkel 1889: 65/30, 35, 66 m.fl.


Ballestad bnr 35 rundt 1900. Foto: Privat. Fotograf trolig R. Nyblin.

Adresse i dag: Håvundv. 313A, 3713 Skien.

Etter Erik Eriksens enkeBallestad(24) "Myra".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Erik Eriksens enke, hvorefter eieren af løbenr. 222f, af bnr 7, er reservert havneret for 1 ko og 2 sauer, reten gjælder for
kjøber og hustru på livstid, dateret og tinglyst 25. aug. 1856."

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Hjemmelsbrev fra Erik Eriksens enke til Johannes Hansen, gift med afdøde Erik Eriksens eneste livsarving, dat. 3. mai, tinglyst 1. juni 1859."

G.br., selveier
Johannes Hansen Ballestad
fra S. Ås(A) f. 13/5-1833 i Solum d. 6/11-1865 Whitewater, Wisconsin, s.a. Hans Larsen Aas.
g. 2/10-1856 m. Petronella Dorthea Eriksdatter fra Ballestad(24) "Myra" f. 23/4-1838 d. 25/5-1862, d.a. Erik Eriksen.
1. Ida Marie Johannesdatter f. 18/12-1856 på N. Ballestad (som må være Myra) g. 17/11-1876 m. Ulrik Fredrik Cudrio f. 1856. Se Venstøp(1).
2. Hans Edvard Johannesen Ballestad f. 19/2-1859. Overtok gården.
3. Erik f. 20/6-1861 d. 26/2-1862 på Ballestad.
Br. 1859.

Enkemannen Johannes Hansen Ballestad emigrerte alene til N. Amerika den 18. mars 1863, 30 år gammel. Han bosatte seg i
Whitewater, Wisconsin og bodde hos Christen Madsen Boe (Bøe), en annen utvandrer fra Gjerpen. Johannes var også med i den amerikanske borgerkrigen som frivillig. Han overlevde krigen, men døde kort tid senere.

Like før han utvandret ble Johannes far til ei jente, Inger Johanne Johannesdatter f. 22/3-1863 "på Sneltvedt". Barnets mor var Ingeborg Østensdatter "fra Sørbø". Inger Johanne døde i Borgeskogen den 31/1-1895 i barselseng. Hun var da enke etter teglverksarbeider Ole Rønniksen fra Borgeskogen, f. 26/10-1860. Han falt ned fra en fjellskrent og døde 24/9-1894. Før hans barn ble født.
Se Familie 1b - Ø. Borge 1875.

6/9/1862       PETRONELLE DORTHE ERIKSDATTER      Bamble Skifteprot. nr. *)
N.Ballestad    Arvinger:                            
               Enkem. Johannes Hanssen Ballestad og barna:
               (Han var umyndiggjort (!). Verge: August I. Buer.)
               1. Hans Eduard Johannessen 3 år.
               2. Ida Marie Johannesdtr.  6 "
               Verge: Isak Hanssen Nærum.
Brt: 2246 -  56
Net:  898 - 106
Jordegods: 1 skylddaler 97 skilling av gaarden Ballestad med Bosserødhagen, løpenr. 219a, 222b og 373. Takst 2000 spd.
Bestemor til enkemannen Johannes, Maria Pedersdtr. som var g.m. Christen Olssen Løberg, hadde bruksrett til halve Ballestad med Kudalen.
I møtet 7.3.1863 forelå en skrivelse fra Ingeborg Østensdtr. at hun var blitt fruktsommelig med enkemannen og hun forbeholdt sin rett til
oppfostringsbidrag fra boet.
*) A: BS 30 s.151. B: BS 107 s.194-195-209-227. C: BS 125 s.250.

9/8/1866       JOHANNES HANSSEN BALLESTAD         Gjerpen Skifteprot. nr. *)
Ballestad      - død i Amerika  -                 
               Arvinger: Barna:
               1. Hans Eduard Johannessen 6 år.   
               2. Ida Maria Johannesdtr.  9 "     
Verge for barna: Isak Hanssen Nærum. 
Brt: 545 - 42
Net: 525 -  1
*) B: Gj 2 side 16-23-53. C: Gj I side 298b.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde for Skifteforvalteren i Johannes Hansens og kones boe til Even Olsen og Johannes Halvorsen for 170 daler, dat. 9., tinglyst 13de Januar 1863."

Fra Tinglysingsprotokollen.

"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 24 er udskilt, afholdt 16. sept. 1862, tinglyst 12. januar 1863." Se Ballestad(24).

"Skifte efter Petronella Dorthea Eriksdatter, hvorved dette brug m.m. for 2.000 spd., er udlagt sønnen Hans Edvard Johannesen
og datteren Ida Marie Johannesdatter, dat. 14. marts, tinglyst 8. april 1863."

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

65 35 222b, 219a Ballestad Ballestad søndre Johannes Hansen (død!) 1 - 3 - 15 6 mark 43 øre

Fra Tinglysingsprotokollen (gjelder 94/4 av Vosserødklev).
"Skjøde fra Ida Marie Johannesdatter til broderen Hans Edvard Johannesen paa udsteders andel af dette brug og gnr 96 bnr 4 for
1000 Spd., tinglyst 4/9-1876." Gnr 96/4 er et skogstykke av Vosserødklev.

G.br., selveier
Hans Edvard Johannesen Ballestad
(Hans Edvard Ballestad) herfra f. 19/2-1859 d. 28/10-1937, s.a. Johannes Hansen Ballestad.
g. 10/10-1889 m. Ingeborg Marie Sørensdatter Holm fra M. Holm f. 13/2-1864 d. 5/11-1938, d.a. Søren Jørgensen Holm.
1. Dorthea Ballestad f. 22/7-1890 d. 15/6-1977 g.m. Edvard Andersen Ballestad f. 29/7-1882 d. 21/10-1929. Bodde i Bølehøgda 45. 
    Barn 1. Ingeborg Ballestad f. 22/5-1919 d. 22/11-1942.
2. Søren Holm Ballestad f. 12/2-1892. Overtok gården.
3. Jonas Hansen Ballestad f. 14/6-1894. Se Venstøp(1).
4. Aagot Ballestad f. 1/4-1898 g. 27/6-1925 m. Olav Riis fra Riis(13). Bodde i Bølehøgda 45.
Br. 1876.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 67 er udskilt, afholdt 14. okt., tinglyst 8/11-1899." Se Ballestad(36) og (67).

Se folketellingen 1900.

Ingeborg Marie ble født på Marker under Grini (i enden av Høgliveien i Skien), men vokste opp på Holm.
Hans Edvard Ballestad var i USA hele to ganger, men kom tilbake hver gang.

Se folketellingen 1910.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

65 

35

Ballestad 

Ballestad søndre

Hans E. Johannesen 

5 mark 14 øre

65 70 Ballestad Marken ditto 0 mark 15 øre

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra J. H. Ballestad f. 14/6-1894, Dorthea Ballestad f. 22/7-1890 og Aagot Riis f. 1/4-1898, til medarving Søren H. Ballestad
f. 12/2-1892 på de førstnevnte andele av dette m.fl. bruk for kr. 19.000, hvorav for løsøre kr. 4.500, dat. 15/2-1939, registerført 7/3-1939."

G.br., selveier
Søren Holm Ballestad
herfra f. 12/2-1892 d. 6/4-1963.
g. i Ballestad kirke 15/11-1924 m. Asborg Lunde fra Lunde i Telemark f. 1/3-1900 d. 26/1-1964, d.a. bankmann Aslak Thygesen Lunde.
Forlovere: "G.br. Olaf Riis, Aagot H. Ballestad."
1. Hans Edvard Ballestad f. 12/2-1925. Bosatt i Grønnerødv. 10.
2. Arne S. Ballestad f. 1927. Overtok gården.
3. Liv Maria Ballestad f. 1938.
Br. 1939.

Søren Holm Ballestad eide Venstøp(1) fra 1927 til 1939. Han solgte Venstøp til sin bror Jonas og overtok selv denne
gården.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

65 

30

Braanen og Kudalen

Søren H. Ballestad

1 mark 68 øre

65 35 Ballestad søndre ditto 5 mark 40 øre
110 12 Skyer - Østli ditto 0 mark 40 øre

G.br., ingeniør, selveier
Arne S. Ballestad
herfra f. 1927.
g.m. Torgunn Farvolden fra Solum f. 1937.
1. Trond Ballestad f. 1962. Overtok gården.
Br. 1964.

Arne Ballestad var tidligere samferdselssjef i Telemark fylke.

G.br., bystyrepolitiker i Skien, selveier
Trond Ballestad herfra f. 1962.
g. 20/7-1990 m. Anita Grønås f. 1961.
1. Benedicte Ballestad f. 1989.
2. Henrik Ballestad f. 1991.
Br. 2000.

Kilde: Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006).
Gården er på 140 dekar jord, 10 dekar beite og 110 dekar skog. I 1984 ble teigen "Skarpland" (65/66) kjøpt inntil eiendommen. Eieren har dessuten leieavtale på 50 dekar tilleggsjord. Melkeproduksjonen ble avviklet i 1963. I dag blir det drevet kornproduksjon med gradvis overgang til økologisk drift i samdrift med en nabo. Første traktoren ble innkjøpt i 1951 i forbindelse med etablering av en maskinstasjon på gården.
I tunet står et gammelt våningshus, som ble ombygd til sveitserstil i 1891 og restaurert i 1945, 1962 og i 1990-åra. Her står videre et bryggerhus fra 1924, som ble ombygd til røkterbolig rundt 1950, og en stall med vognsjul fra rundt 1900. Fjøs og høyløe ble revet i 1972 og erstattet med et to-etasjers redskapshus og kornlager. I 1953 ble det oppført et separat redskapshus med potetkjeller, og i 1993 en kårbolig. Gården har vært i slekta siden 1825, da Erich Erichsen Bøhle kjøpte den. De siste eierne har vært Hans Edv. Ballestad fra 1876, Søren H. Ballestad fra 1939 og Arne S. Ballestad fra 1964, før nåværende eier Trond Ballestad overtok i 2000.
Fram til 1964 hadde eierne gårdsdrift som hovedyrke. Deretter har de drevet gården ved siden av annen virksomhet. Arne S. Ballestad var bl.a. ansatt i Statens vegvesen og var seinere samferdselssjef i Telemark, mens Trond Ballestad er ansatt hos Fylkesmannen i Telemark.
Fra 1830-åra og framover har de fleste eierne på gården vært samfunnsengasjerte og deltatt aktivt i politikk, sparebanken og forskjellige organisasjoner. Se ellers familielistene ovenfor.


Kart fra Skog og landskap.

(C) Gard Strøm.