ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Bøle
Gård nr. 67 i Gjerpen kommune i Telemark. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 27.04.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Bøle søndre - Bøle 1
Gammelt løpenr. 231. Fradelt hovedbølet av Bøle ca. 1690.  Gnr 67 bnr 1 m.fl.

Landskyld i 1690 - 3 huder.

Eiere i 1706: Herr ”General Admiral Adelaers arfvinger.”

Adresse i dag: Ballestadv. 33, 3713 Skien.


G.br., leilending
Harald Nilsen Bøle
fra Bøle f. i januar 1651 bg. 13/5-1741. ”Haral Bøle, 90 aar 4 maaneder.”, s.a. Nils Bøle.
g1g ca. 1675 m. Live Olsdatter f. ca. 1658 bg. 3/4-1700. ”Haral Bøles qnde Live Olsd. 42 aar g.”.
g2g 4/9-1701 m. Taran Larsdatter fra S. Limi(B) f. ca. 1670 bg. 25/6-1738. ”Haral Bøles qde Taran, 79 aar.”, d.a. Lauritz Limi.
1. Christen Haraldsen f. ca. 1676. Se Klepp.
2. Else dpt. 7/10-1683 bg. 15/9-1697. ”Haral Bøles datter Else 16 aar g.”
3. Maren Haraldsdatter dpt. 27/7-1684.
4. Lauritz dpt. 15/8-1686 bg. 12/8-1690. ”Haral Ballestads søn Lauritz 4 aar g.”
5.
Ole dpt. 2/2-1687.
6. Ole Haraldsen dpt. 2/12-1688.
Se M. Bøle og Høgset(A).
7.
Nils Haraldsen dpt. 17/5-1691. Bodde i ca. 10 år på Klepp, siden på Bratsbergkleiva.

8.
Anne dpt. 12/11-1693 bg. 21/2-1694. ”Haral Ballestads d. Anne 14 uger g.”
9. Sara dpt. 13/2-1695 bg. 2/4-1696. ”Haral Bølis d. Sara 1 aar 6 uger g.”
10. Lauritz Haraldsen (Lars Haraldsen) dpt. 12/9-1697. Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
11. Anders dpt. 7/5-1702 bg. 25/5-1702. ”Haral Bøles søn Anders 3 uger gammel.”
12. Live Haraldsdatter dpt. 16/12-1703 g.m. Søren Vernersen Riis. Se S. Riis(A).
Br. 1687.

Haral Bølis datter Else.
Harald Ballestads datter Maren.
Haral Ballestads s. Lauritz.
Haral Bølis søn Ole.
F.f. Haral Ballestads søn Ole: Her ass: Barnholt, Erik Hanssen fra Skieen, ass. Barnholts frue og datter.
F.f. Haral Ballestads søn Nils: Christen Abr. Houen, Sven Vadske, hos Ass. Bernholt, Hans Gundersen Houen, Jon Ballestads qnde Aaslou, Elen Anunsd. fra Ballestad.
F.f. Haral Ballestads datter Anne: Dyre Ingebreds., Jon Houen, Pros Nilssen, Jon Ballestads qnde Inger, Knut Bølis qnde Lisbeth, Marthe Olsd. tien hos Haral Ballestad.
F.f. Haral Bølis datter Sara: Knut Bøle, Jon Ekonrø, Jon Ballestads q. Ingebor, Jons Ballestads q., Gunnil Anunsd. i Pustervig.
F.f. Haral Bøles Søn Lauritz: Skipper Christen Anderssen, Ole Bekher, Jørgen Holstis Kieriste, Michel Isaksens datter Dorthe Maren.
F.f. Harald Bøles søn Anders: Jon Ejkonrød, Daniel Ballestad, Pros Søli. Jørgen Ballestads qvinde Ingeborg, Knud Bøles qvinde Lisbeth.
F.f. Haral Bøles datter Liw: Knud Bøle, Jon Eichonrø, Ole Lunds qvinde Karen i Scheen, Knud Bølis qvinde Lisbeth, Ole Ballestads datter Marta.

Erik Rosenvold, en fremragende slektsgransker, opprinnelig skiensmann, boende på Sotra utenfor Bergen, ga meg tips om at Harald Ballestad og Harald Bøle var en og samme person. Etter nærmere "dypdykk" i problemstillingen, ser dette helt logisk og riktig ut og mine mange, små puslespill-brikker falt på plass uten motstand! Nok en gang har "Gamle Gjerpen" fått uvurderlig hjelp fra den kanten. Mange takk til Erik Rosenvold!


Alderen presten har oppført på Harald og hans to koner, er nok temmelig unøyaktige. Personene var
som regel langt yngre enn hva presten skrev ved begravelsene på 16- og 1700-tallet.

Sl. (Salige) Even Abrahamsen Ballestads datter Kirsten bodde her da hun døde 9 år gml. i 1699.
Harald Bøle var trolig verge for henne. Kirstens mor var Aaslaug Olsdatter, trolig søster til Live Olsdatter her.

Fra "Skoskattmanntallet 1711 (man betalte 6 skilling pr. fast boende person):
Bøele (M): Harrald Self, 6, 1 dreng, 1 pige (+ kone 3 børn) 36 skilling.

Matrikkelen 1723: Brukere: Harald Nielsen, Knud Nielsen, Ole Haraldsen. Samlet landskyld: 6 huder.
Det er her ikke nevnt hvem som brukte hvilket bruk. Sannsynligvis skyldte hver gård 2 huder som skattegrunlag.

Gårdsarb., innerst
Lars Haraldsen Bøle
(Lauritz Haraldsen) herfra dpt. 12/9-1697 bg. 14/7-1743. ”Lars Haralssøn, 36 aar.”, s.a. Harald Nilsen Bøle.
g. 19/2-1719 m. Maria Vernersdatter fra Riis(13) f. ca. 1694 bg. 12/4-1743. ”Lars Haralssøns qde Maria, 49 aar.”, d.a. Verner Riis.
1. Karen Larsdatter dpt. 16/7-1719 g.m. Knud Simonsen Øvrum. Se Øvrum(A).
2. Live Larsdatter dpt. 14/4-1721 g. i Eidanger kirke 4/1-1745 m. Knud Knudsen Tollskoven. Bodde i Eidanger.
3. Anders dpt. 27/12-1723 bg. 21/1-1742. ”Lars Haralssøns Anders, 16 aar.”
4. Christen dpt. 10/2-1726 bg. 23/12-1726. ”Lars Bøles Christen 1 aar.”
5. Ingeborg Larsdatter dpt. 26/12-1727.
6. Anne dpt. 29/1-1730 bg. 13/8-1730. ”Lars Bøles Anne 1/2 aar. - Børnekopper.”
7. Christen Larsen dpt. 1/7-1731. Se N. Skifjell.
8. Anne Larsdatter dpt. 21/11-1734.
9. Isak Larsen dpt. 16/12-1736.
Br. ca. 1725.


F.f. Lars Rises datter Karen: Christen Klep, Johannes Vernerssøn, Søren Rises qde., Anne Riis.
F.f. Lars Haralssøns datter Live fra Riis: Søren Riis, Christen Klep, Hans Bøle, Verner Rises qde og datter Lisbeth.
F.f. Lars Bøles Søn Anders: Christen Klep, Søren og Johannes Riis, Hans Bøles qde., Maren Follou.
F.f. Laers Bøles Christen: Pros Bøle, Hans Vernerssøn, Søren Riis og qde og datter Lisbeth.
F.f. Lars Bøles Ingeborg: Ole Bøle, Nils Prosen, Hans Riis, Søren Vernerssøns qde., Tone Klep.
F.f. Lars Bøles Anne: Hans Bøle, Ole Højsæt, Hans Riis, Nils Prosens qde., Lisbeth Riis.
F.f. Lars Bøles Christen: Christen Klep, Joh. og Hans Riis, Søren Riises qde., Else Højsæt.
F.f. Lars Haralssøns hiemdøbte Anne: Christen Klep, Anders Nirissøn, Hans Rises qde., Else Højsæt.
F.f. Lars Haralssøns Isak fra Bøle: Ole Højsæt, Søren Riis, Pros Bøles qde., Maren Torsdatter (Follaug?).

Lars bodde på Riis fra han giftet seg med Maria og til ca. 1723 da de flyttet til Bøle.
Han er ikke registrert bruker her, men de hadde nok ei stue her mens han hjalp faren
med gården. Hans eldste bror, som egentlig var odelsgutt her, bodde på Klepp.

G.br., leilending
Nils Prossen Bøle
fra Rønningen u. Søli øvre dpt. 15/1-1702 bg. 11/9-1757. ”Nils Prossen f. Bradsb.Kl. 56 aar.”, s.a. Pros Nilsen Søli.
g. 1/12-1726 m. Anne Knudsdatter fra S. Riis(B) dpt. 20/11-1701 bg.15/8-1773. ”Nils Prossens enke 73 aar.”, d.a. Knud Nilsen Riis fra Bøle.
Forlovere: "Mathis Løberg og Søren Riis."
1. Maren dpt. 28/9-1727 bg. 29/8-1730. ”Nils Prosens Maren, 3 aar.
B.k. (Børnekopper)”
2. Ole Nilsen dpt. 12/2-1730. Se Familie 47 - Kleiva 1762.
3. Knud dpt. 14/12-1732 bg. 25?/5-1733. ”Nils Prosens Knud fra Bøle, 18 uger.”
4. Berthe Nilsdatter dpt. 25/9-1735.
5. Knud dpt. 2/11-1738 bg. 16/3-1740. ”Nils Prosens Knud, 1 aar. Børnekopper.”
6. Lars dpt. 24/1-1745 bg. 8/9-1748. ”Nils Prosens s. Lars 4 1/2 aar.”
Br. i 1730 årene.

F.f. Nils Proses Maren: Hans Bøle, Hans Follou, Anders Prosen, Nils Bøles qde., Maren Follou.
F.f. Nils Prossøns Ole: Hans Follou, Hans Bøle, Lars Prosen, Pros Bøles qde., Ingeborg Follou.
F.f. Nils Prossøns Knud: Hans Bøle, Hans Follou, Lars Janssøns qde., Lisbeth Riis.
F.f. Nils Prosens Birte: ------ Bøle, Hans Bøle, ---elf? ---  ---qde. Gunnild Riis, ---.
F.f. Nils Prossøns Knud: Hans Follou, Hans Bøle, Nils Ballestad, Hans Prosens qde., Marta Jacobsdatter.
F.f. Nils Prosens Lars: Hans Bøle, Halvor Follou, Knud Hanssøn, Lars Prosens Enche, Inger Hansdatter.

Nils Prossen og kona flyttet til sin sønn Ole Nilsen på Bratsbergkleiva før de døde.

G.br., leilending

Anders Olsen Bøle
fra S. Sneltvedt(A) dpt. 25/4-1700 bg. 26/4-1742. ”Anders Bøle, 43 aar.”, s.a. Ole Thorsen Sneltvedt.
g. 20/7-1721 m. Anne Sørensdatter fra Riis(13) dpt. 20/11-1701 bg. 6/4-1782, d.a. Søren Nilsen Riis.
1. Anne Andersdatter dpt. 1/11-1722. Døde på Bøle i 1745?
2. Henning dpt. 4/5-1724 bg. 16/5-1724. ”Anders Sneltveds søn Henning 14 dage.”
3. Kirsten Andersdatter dpt. 21/5-1725 g.m. Peder Tollefsen Tufte. Se S. Tufte.
4. Ole bg. 31/5-1727. ”Anders Sneltveds hiemedøbte Ole 5 dager gl.”
5. Karen dpt. 7/11-1728 bg. 15/3-1730. ”Anders Sneltveds Karen, 1 aar. Barnekopper.”
6. Ole Andersen Bøle dpt. 7/1-1731. Bodde på Gråten i Solum fra 1756 - 1793. Se Solumslekt.org. Takk til Leif Biberg Kristensen for god hjelp her!
    Han flyttet i 1793 til sin datter Kirsti Olsdatter og svigersønn Hans Knudsen på Brekkejordet. Se Familie 1 - S. Brekke 1801.
7. Thor dpt. 3/5-1733 bg. våren 1734. ”Anders Sneltveds Tor  1 aar. Børnekopper.” Datoen er slitt bort i kirkeboka.
8. Thor Andersen dpt. 28/10-1736. Se S. Bakken.
9. Søren Andersen dpt. 2/11-1738 d. før 1782.
10. Erik Andersen dpt. 26/12-1740. Se nedenfor
.
Br. 1737.

F.f. Anders Sneltveds datter Anne: Søren Riis, Erik Sneltved, Hans Sneltveds qde., Søren Rises datter.
F.f. Anders Sneltveds Henning: Nils Sørbø, Per Sneltved, Halvor Sneltved, Erik Olssøns qde., Anne Torsdatter.
F.f. Anders Sneltveds Kirsten: Nils Knudssøn, Lars Becheval, Anders Kiær, Søren Rises qde., Lisbet Bøle.
F.f. Anders Sneltveds Karen: Søren Riis, Lars Bechevald, Ole og Per Sneltved, Lars Bechevalds qde., Lisbeth Riis.
F.f. Anders Sneltveds Ole: Nils og Hans Bøle, Hans Riis, Helge Sneltveds qde., Maren Riis.
F.f. Anders Sneltveds Tor: Ole Sneltved, Johannes Bøle, Hans Riis, Helge Sneltveds qde., Karen Riis.
F.f. Anders Sneltveds Tor: Johannes Bøle, Helge Sneltved, Hans Riis, Lars Bechevals qde., Karen Riis.
F.f. Anders Bøles Søren: Johanes Bøle, Hans Riis, Ingebret Liie, Lars Bechevals qde., Karen Riis.
F.f. Anders Bøles Erik: Hans Riis, Isak Larssøn, Ingebret Lij, Joh's Bøles qde., Anne Andersdatter.

Anne Sørensdatter er søster til Lisbeth Sørensdatter g.m. Johannes Vernersen på N. Bøle.
Da Anders og Anne giftet seg, stod det i kirkeboken at Anders holdt til på Sneltvedt.
Han drev gården vi her har kalt Søndre Sneltvedt(A) fra 1721 til 1737. 

11/6/1742      ANDERS OLSSEN BØLE        Bamble skifteprot. nr. 4, s. 204b.
Bøle           Arvinger: Enka Anne Sørensdatter og barna:
               1. Ole Anderssen       12 år
               2. Thor Anderssen       6 ”
               3. Søren Anderssen      4 ”
               4. Erik Anderssen   1 1/2 ”
               5. Anne Andersdtr.     20 ”
               6. Kirstine Andersdtr. 17 ”
Enkas laugverge ble Abraham Hougen. Formynder for barna ble mora under tilsyn av Hans Bøle.
Brt: 75 - 0 - 14
Net: 48 - 2 - 16

Enka Anne Sørensdatter ble g2g med Ole Mathisen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Ole Mathisen
fra Langerød(A) dpt. 22/12-1720 bg. 26/11-1799. ”Ole Matthiæsøn Bøle 79 aar.”, s.a. Mathias Larsen Langerød.
g. 3/6-1744 med enke Anne Sørensdatter fra Riis(13) dpt. 20/11-1701 bg. 6/4-1782. ”Ole Bøles kone 82 1/2 aar.”, d.a. Søren Nilsen Riis.
Forlovere: "Helge Sneltvedt og Jacob Tofte."
Br. 1744. 

30/4/1782      ANNE SØRENSDATTER         Bamble skifteprot. nr. 10b, s. 413b.
Bøle           Arvinger: Enkem. Ole Mathiessen og den avdødes barn etter 1.ekteskap med Anders Olssen:
               1. Ole Anderssen, myndig, bor ved Gråten.
               2. Thor Anderssen, myndig, bor på gd. Bache i Gj.
               3. Erik Anderssen, død, etterlatt seg 4 barn:
                   a. Anders Erikssen 11 år.
                   b. Anne Eriksdtr.  17 ”
                   c. Kirsti Eriksdtr. 8 ”
                   d. Marthe Eriksdtr. ?
               4. Kirsti Andersdtr., enke etter Peder Tufte.
For Anders Erikssen ble farbror Thor Bache verge.
-”- Anne Eriksdtr. ble bestefaren Ole Mathiessen verge.
-”- Marthe Eriksdtr. ble farbror Ole Anderssen verge.
-”- Kirsti Eriksdtr. ble morbror Jacob Espedalen verge.
Enka, Kirsti Andersdtr. fikk lensm. Christen Lund til laugverge.
Brt: 174 - 3 - 2
Net: 138 - 3 - 2.

G.br., leilending
Erik Andersen Bøle
herfra dpt. 26/12-1740 bg. 20/6-1776. ”Erik Bøle 35 1/2 aar.”, s.a. Anders Olsen Bøle.
g. 23/8-1764 m. Ragnhild Engebretsdatter fra Espedalen(1) dpt. 21/2-1740 bg. 9/8-1796, d.a. Engebret Gulliksen Espedalen.
1. Anne Eriksdatter dpt. 7/7-1765 g.m. Lars Torgrimsen. Se Ballestad(50).
2. Marthe Eriksdatter dpt. 13/3-1768 g.m. Isak Anundsen. Se S. Løberg(A).
3. Anders Eriksen dpt. 10/2-1771. Se Doksrød(1).
4. Kirsten Eriksdatter dpt. 6/1-1774 g.m. Ole Torgrimsen. Se Ballestad(52).
Br. ca. 1770.

F.f. Erik Bøles pb. Anne: Peder Toftes kone, Kisten Engebretsdatter, Ole Borge, Thor Bachen, Jens Engebretsen.
F.f.
Erik Bøles pb. Marthe: Peder Toftes kone, Anne Andersdtr., Isak Espedalen, Anders Jonsen, Anders Pedersen.
F.f. Erik Bøles db. Anders: Isak Espedalens kone, Anne Andersdatter, Jacob Espedalen, Johannes Engebretsen, Anders Pedersen.
F.f. Erik Bøles pb. Kisten: Jacob Espedalens kone, Kisten Pedersdtr, Ole Borge, Thor Bachen, Isak Espedalen.


Søstrene Anne og Kirsten giftet seg med hver sin bror på Ballestad. 

16/7/1776      ERIK ANDERSSEN       Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 388a.
Bøhle          Arvinger: Enka Ragnhild Ingebretsdatter og barna:
               1. Anders Erikssen      6 år.
               2. Anne Eriksdtr.      11 ”
               3. Marthe Eriksdtr.     9 ”
               4. Kirsti Eriksdtr. 2 1/2 ”
               Formynder for Anders ble farbror Thor Bakken.
               ----”---- -”- Anne ble stebestefaren Ole Bøhle.
               ----”---- -”- Marthe ble farbroren Peder Tufte (Han var ”onkel”, g.m. farens søster Kirsten. R. Ballestad.)
               ----”---- -”- Kirsti -”- morbror Isak Espedalen.
               Enka tok broren, Isak Espedalen, til laugverge.
Brt: 114 - 0 - 13
Net: 104 - 3 -  7
Amtmann Adeler eide Bøhle.

Enka Ragnhild Ingebretsdatter ble g2g med Erik Gundersen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Erik Gundersen Bøhle
fra Båserød dpt. 2/3-1755 bg. 10/3-1804. ”Erik Gunderssøn Bøle 49 aar.”, s.a. Gunder Larsen Baaserød.
g. 4/9-1777 m. enke Ragnhild Ingebretsdatter fra Espedalen dpt. 21/2-1740 bg. 9/8-1796. ”
Erik Bøeles kone Ragnil Engelbertsdtr. 55 aar.”, d.a. Ingebret Gulliksen.
1. Erik Eriksen dpt. 14/6-1778. Se nedenfor.
2. Engebret dpt. 6/5-1781 bg. 7/9-1783. ”Erik Bøles s. Engebret 2 1/2 aar.”
Br. 1777.

F.f. Erik Bøles db. Erik: Jacob Espedalens kone, Berthe Olsdtr., Jens Jacobsen, Peder Gundersen, Anders Olsen.
F.f. Erik Bøles db.
Engebret: Johannes Bøles kone, Berthe Olsdtr., Lars Lie, Isak Baaserøe, Lars Hvalen.

Festebrev av 18/4-1799: ”Erich Gunderssen Bøhle skal besørge 2 Plogdager i aaret med 1 par Heste,
2 mandsslaattedager og 2 Fruentimmerslaattedager.”

Tjenestefolk i 1801: Ellef Paulsen (28), Live Halvorsdatter (29) og Maria Isaksdatter (19), alle ugifte. 

6/3/1804       ERIK GUNDERSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 92a.
Bøhle          Arvinger:
”Eneste arving var en søn Erik Erikssen, visstnok da i Christiansand eller i
nærheten av denne by. Han var to gange tilskrevet under farens sykdom
og død. - 12. mars kom han. - Sa seg være 26 år.”

Boet eiet intet i gaarden, da den var tilskjøtet sønnen. Sønnen opplyste at
faren hadde eiet 1 1/2 hud i Nordre Ballestad. Sønnen ble tilkjent den gaarden.

I skiftet er det nevnt at boet eide 1 ½ del i et hus på gården nordre Ballestad,
ervervet ved skjøte fra Jens Jacobsen datert 13/2-1782.
Dette arvet da Erik som var enearving.

G.br., lærer, leilending
Erik Eriksen Bøle
herfra dpt. 14/6-1778 d. 18/3-1867 på Bøle.
g. 21/4-1807 m. Ingeborg Bjørnsdatter fra Gardsjord i Rauland dpt. 4/3-1787 i Vinje pr.gj. d. 24/1-1856 på Bøle, d.a. Bjørn Aslaksson Gardsjord og Anne Bjørnsdotter Svalastoga.
1. Ragnhild Eriksdatter dpt. 31/7-1808 g.m. Jacob Hansen Nærum. Se Nærum(1).
2. Erik Eriksen f. 18/2-1811. Se Ballestad(24).
3. Anne Eriksdatter (tvilling) f. 13/2-1817 g.m. Carl Christensen Wasdalen. Se nedenfor.
4. Berthe Eriksdatter (tvilling) f. 13/2-1817 g.m. farver Isak Nærum. Se Familie 1 - N. Brekke 1845. Se også Falkum(11) "Haven".
Br. 1804.

Ingeborg kom til gården som ”tjenestepige” i ung alder og ble altså senere gift med Erik, sønnen her.
Erik eide gård på N. Ballestad. Les mer om Erik Eriksen Bøle og kona Ingeborgs sterke personligheter
og religiøst virke i ”Gjerpen Bygds Historie”, bind II, s. 289/290.

Didrik Cappelen på Mæla store, kjøpte Bøle av Baronesse Adeler i 1823. Han solgte gården videre i ca. 1828 til
sin svigersønn skattefogden Gerhard Hofgaard g.m. Inger Jørgine Cappelen.
I 1845 ble gården solgt til Ole Olsen Holtan og Gunder Thomassen Follaug. I 1850 skilte de ut et bruk med løpenr.
231b. Alt ble solgt til Herman Bagger i 1851, som samme år solgte eiendommen til Anne Eriksdatter, datter av
brukeren her.

Farvermester, selveier
Carl Christensen Wasdalen
fra Helgen i Holla f. 2/10-1819 d. 4/11-1848 i Skien, s.a. Christen Pedersen Wasdalen og Anne Arvesdatter.
g. 12/6-1845 m. Anne Eriksdatter Bøle herfra f. 13/2-1817, d.a. Erik Eriksen Bøle.
Forlover: "Erik Eriksen Ballestad, Jacob Hansen Nærum."
1. Ida Andrea Carlsdatter f. 22/2-1846 i Skien g. 16/8-1866 m. Lars Svenkesen fra Follestad. Hun er av presten innført som Ida Marie ved dåpen i Skien KB.
     Alltid senere skrevet som Ida Andrea.
2. Christen Carlsen f. 19/3-1848 i Skien. Sjømann i 1865.
3. Erik Carlsen f. 19/3-1848 i Skien. Sjømann i 1865.
Br. 1851.

Bøle(2) "Ødegården" ble utskilt i 1851.

Det var Anne Eriksdatter som var eier av gården. Carl Wasdalen bodde under Gjemsø i Solum før han giftet seg.
Carl hadde arbeide som farvermester i Skien.
Carl Christensen Wasdalen døde bare 29 år gammel av en sykdom man kalte ”nervefeber”. Han ble gravlagt i Skien
den 10. november 1848.

Enka bodde her med sin datter og gamle far i 1865. Begge sønnene var da ”søfarende”.
Andre beboere i 1865: "Lodbruger" Christen Pedersen(28) fra Holla og hans søster,
Aase Pedersdatter(20), husholderske.

G.br., selveier
Hans Holst Kløcker d.e.
fra Hauen(A) f. 4/2-1828 d. 29/12-1900, s.a. Abraham og Marie Kløcker på Hauen.
g. 23/6-1851 m. Anne Marie Eriksdatter fra Ballestad(52) f. 20/9-1827 d. 10/7-1901, d.a. Erik Olsen Ballestad.
1. Hans Holst Kløcker d.y. f. 28/3-1852. Født på Hauen, bodde her. Overtok gården.
2. Elise Marie Kløcker f. 9/4-1854 i Våler i Vestfold g.m. Martin Olsen Hauen. Bodde i Porsgrunn. Se Hauen(1).
Br. 1869.

Innflyttet fra Våle prestgjeld til Bøle 25/5-1869:
Hans Holst Kløcker (41) og hustru Anne Marie Eriksdatter (42).
Deres børn:
Hans Holst Kløcker f. 28/3-1852. Konf. 27/7-1867.
Elise Marie Kløcker f. 9/4-1854. Konf. 4/10-1868.
Opgiven aarsag: For at drive gaard.

Denne familien bodde tidligere på Hauen(1).

G.br., selveier
Hans Holst Kløcker d.y.
herfra f. 28/3-1852 på Hauen d. 2/1-1932.
g. 5/1-1877 m. Marie Olsdatter fra Hauen(1) f. 11/8-1856 d. 8/8-1917, d.a. Ole Andersen Hauen.
1. Peder Kofod Marinius f. 27/9-1877 på Bøle.
2. Aagot Kløcker f. 19/7-1880 på Bøle. Var kontordame ved Skien smørfabrikk i 1900.
3. Hanna Holst Kløcker f. 12/5-1882 g.m. Johan Bertinius Jensen f. 12/2-1879. Se Familie 16 - Bøle 1900.
4. Abraham Andreas Kløcker f. 15/11-1889. Overtok gården.
Br. 1891.

På besøk i 1900: Enke Kristiane Pedersdatter f. i Gjerpen 1832. Fast bopel i Skien.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

67 

1

Bøle

Bøle søndre

H. H. Kløcker

5 mark 48 øre

G.br., selveier
Abraham Andreas
Kløcker herfra f. 15/11-1889 d. 1963.
g. 8/4-1925 m. Ruth Gaathaug fra Bøle(14) f. 25/9-1900 i Skien d. 23/8-1987, d.a. bankbokholder Anders Gaathaug.
Forlovere: "Elektriker Ole Hauen, Bøle og hjemmeværende Ragnhild Hauen, Bøle. "
1. Hans Kløcker f. 12/2-1926. Overtok gården.
2. Anders Kjell Kløcker f. 1927. Se Ballestad(34).
3. Gerd Kløcker f. 1930. Bosatt i Buerv. 11.
4. Kaare Kløcker f. 28/7-1936 d. 24/1-1993 g.m. Kirsten Ståland fra Kviteseid f. 1943. Bosatt i Ballestadv. 21. Sønn: Morten Kløcker. Se Ballestad(34).
Br. 1917.

Normalt dyrehold på gården i Abraham Kløckers tid: 8 kyr, 2 hester, 2 griser og noen høns.
Han var en av de første andelshaverne i A/L Storemyr Beitelag fra 1950. Han kjøpte da 1 andel.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

67

1

Bøle (søndre)

Abraham Kløcker

3 mark 62 øre

111 9 Skogsrød - Maristua Abraham Kløcker og Ole Hauen 0 mark 03 øre

G.br., selveier
Hans Kløcker
herfra f. 12/2-1926 d. 22/9-2007.
g.m. Anlaug Larsen Waag fra Bamble f. 25/2-1926 d. 9/8-1993.
1. Tronn Abraham Kløcker f. 1958. Overtok gården.
2. Lars Hermann Kløcker f. 1960. Bosatt i Bø i Telemark (2002).
3. Hanne Kløcker f. 1963 g.m. Odd Nærum. Bosatt i Ballestadv. 31, 3713 Skien.
Br. 1955.

Dyreholdet på S. Bøle ble avviklet rundt 1957.


Foto fra boka "Sånn var'e på Bøle" - Thorbjørn Wahlstrøm (1999). Fra venstre: M. Bøle og S. Bøle til høyre 1956.

G.br., brannmann, selveier
Tronn Abraham Kløcker
herfra f. 1958.
g. 1988 m. Ellen Cathrine Neeb fra Porsgrunn f. 1964, d.a. Hans Christian Neeb fra Oslo og Signe Sundt Ferslew fra Oslo.
1. Kaja Neeb Kløcker f. 1988.
2. Andreas Neeb Kløcker f. 1991.
Br. 1989.

Tronn Kløcker drev med frø- og kornproduksjon (1999). I 1992 kjøpte han opp den gjenværende jorda til M. Bøle.

Søndre Bøle er den eneste Bølegården som fremdeles drives som gårdsbruk.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

 


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm