| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Riis
Gård nr. 78 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 30.07.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Riis 13 - Riis søndre
Gammelt løpenr. 279b. Gnr 78 bnr 13 siden Norges matrikkel 1889.

Eier: Løvenskiold - Fossum 1735 - 1870.


Riis bnr. 13. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).


Adresse i dag: Langerødv. 42, 3711 Skien.

G.br., leilending
Christen Hansen
trolig fra Østre Haugerød f. ca. 1665 bg. 27/4-1721. ”Christen Graflj 56 aar.”, s.a. Hans Haugerød.
g. 2/4-1696 m. Maren Levorsdatter fra S. Riis f. ca. 1664 bg. 22/10-1729. ”Christen Graflis Enche Maren 65 1/2 aar gl.”, d.a. Levor Knudsen Riis.
1. Ole Christensen dpt. 31/10-1697.
2. Maren Christensdatter dpt. 30/5-1699.
3. Hans Christensen dpt. 7/8-1701.
4. Levor Christensen dpt. 25/2-1703.
5. Gunhild Christensdatter dpt. 7/9-1704.
6. Mathis Christensen dpt. 4/6-1706.
7. Tone Christensdatter dpt. 29/5-1708.
8. Gjertrud Christensdatter dpt. 6/7-1710 g.m. Trond Olsen. Se S. Gåshølen under Aas.
9. Jon Christensen dpt. 1/5-1712.
10. Gregorius dpt. 2/7-1716 bg. 16/4-1717. ”Christen Graflis søn Gregorius - 40 uger.”
Br. 1696.

F.f. Christen Rises søn Ole: Ole Høiset, Levor Rises søn Lucas, Nils Sandes qnd. Gunhild, Hans Houerøs datter.
F.f. Christen Rises datter Maren: Ole Høiset, Lucas Levorsen, Ole Høisets quinde, faderens søster Gunhild.
F.f. Christen Graflis Søn Hans: Aslak Berg, Anders Vigvering paa Snibetorp, Lucas Levorssen Riis, Anders Vigverings Qvinde Karen, Rejer Høimyrs qvinde Maren, Stephan underbyfogds datter.
F.f. Christen Graflis søn Mathis: Nils Kiær, Hans Lund, Mogs Kouserøs (Kausanrød) qvinde, Lars Houerøds qvinde, Rønnou Doxrø.
F.f. Christen Graflis datter Tone: Peder Dokserø, Oluf Sørbø, Henrich Smeds qvinde Tone af Scheen, Hans Houerøds qnde Anna.
F.f. Christen Graflis søn Jon: Ole Sem, Nils Sucha, Anders Sems søn Anders, Peder Doxerøds qde., Hans Houerøs qvinde.
F.f. Christen Graflies søn Gregorius: Rolf Rising,
Albret Lyngaasen, Rasmus Grinjs qde., Nils Suches qde., Ole Sems datter Johanne.

Denne familien bodde her i ca. 5 år. Dermed flyttet de våren 1701 til Gravli.

Bent
Br. ca. 1702.

Det sies intet om hvem denne Bent er, men det kan være ”Bent Egaasen” som har
forpaktet jorda her i et par år. Han bodde på Eikåsen. Se der.
Det er ingen Bent på Riis å finne i kirkeboka i disse 2 åra.

G.br., leilending
Søren Nilsen Riis
fra Bøle f. ca. 1677 d. våren 1738, 60 ½ år gml. s.a. Nils og Sara Bøle.
g1g 16/3-1701 m. Anne Hansdatter fra Nedre Søli(A) f. ca. 1674 bg. 22/5-1714. ”Søren Riises qde Anne 40 aar.”, d.a. Hans Jacobsen Søli, trolig fra Lid.
Forlovere: "Knud Bøle og Lauritz (Jacobsen) Lie."
g2g i Eidanger 11/11-1714 m. Ingeborg Tollefsdatter "fra Kvestad i Eidanger" f. ca. 1679 bg. i Eid. 30/12-1748, 63 aar, d.a. Tollef NN.
Forlover: "Hans Borge."
1. Anne Sørensdatter dpt. 20/11-1701 g1g m. Anders Olsen Bøle. Se S. Bøle.
2. Gunhild Sørensdatter dpt. 17/6-1703 g. 14/10-1735 m. Peder Halvorsen.
3. Boel (tvilling) dpt. 18/10-1705 bg. 22/11-1705. ”Søren Riises datter Boel, 5 uger.”
4. Karen Sørensdatter (tvilling) dpt. 18/10-1705 g.m. Isak Larsen. Se Stubberød og Grønnerød(A).
5. Lisbeth Sørensdatter dpt. 2/4-1709 g1g m. enkemann Johannes Vernersen Riis. Se N. Bøle.
6. Hans Sørensen dpt. 6/1-1713. Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
7. Anne dpt. 25/8-1715 bg. 15/9-1715, 3 ukr. gml.
8. Anders dpt. 25/10-1716 bg. 12/12-1717, 1 år gml.
-   bg. 20/4-1718. ”Søren Rises dødfødde drengebarn.”
9. Kirsten dpt. 2/4 -1719 bg. 26/2-1724, 5 år 7 ukr.

Br. 1704.

F.f. Søren Sølis datter Anne: Jon Eriksrø, Pros Øfre Søli, Helie Hanssen under Søli, Lars Lis qde. Tore, Knud Bøles qde. Lisbeth, Karen Larsdatter hos Iver Søli.
F.f. Søren Sølis Gunhild: Iver Søli, Joen Echonrø, Helie Hansen, Ole Vigværings qde. Gunhild i Østervigen, Pros Sølis qde. Birte.
F.f. Søren Riises tvillinger Boel og Karen: Haral Bøle, Knud Bøle, Christen Bøle, Jon Echonrød, Helie Hansen, Verner Riises q. Anna, Ingeborg Bechevald, Birte Søli, Ragnild Søli.
F.f. Søren Riises datter Lisbeth: Harald Bøle, Knud Bøles søn Nils, Ole Lies qde. i Scheen, Pros Sølis qde. Birte, Martha Hansdatter Riis.
F.f. Søren Riises søn Hans: Knud Bøhle, Jon Echonrø, Vetle Hanssøn Li, Verner Riises qde., Haagen Riises qde.
F.f. Søren Riises datter Anne: Hans Borge, Haagen Riis, Helge Krageto, Verner Riises qde, Maren Becheval.
F.f. Søren Riises søn Anders: Knud Bøle, Christen Klep, Verner Riises qde, Hans Gregerssøns pige.
F.f. Søren Riises datter Kirsten: Jon Eresrø, Nils Knudssøn Bøle, Hans Bøle, Verner Rises qde.

Denne familien bodde på Søli til 1704. Deres to første barn ble født der.

”Søren Riises qde.” var fadder sammen med sin mann for Verner Riises tvillinger den 14/4-1715. ”Quinden” var
hans første kone Anne, like før hun døde.

1/4/1738       SØREN NIELSSEN RIIS   Bamble Skifteprotokoll nr. 3b, s. 372a.
Søndre Riis    Arvinger:                            
               Enka Ingeborg Tollefsdatter og barna:
               1. Hans Sørenssen       25 år
               2. Anne Sørensdtr.      37 "  g.m. Anders Bøhle
               3. Gunhild Sørensdtr.   35 "  g.m. Peder Halvorssen
               4. Karen Sørensdtr.     32 "  ugift
               5. Elisabeth Sørensdtr. 28 "  g.m. Johannes Bøhle
               Broren Hans Sørenssen formynder for de umyndige.
   Enkas verge ble hennes bror Christen Tollevssen Qvæstad fra Eidanger.
Brt: 94 - 2 -  5
Net: 71 - 3 - 13

G.br., leilending
Hans Sørensen Riis
herfra dpt. 6/1-1713 bg. 24/6-1742, 29 ½ år gml.
g. 26/9-1737 m. Kirsten Tollefsdatter fra N. Løberg(B) ”Stensrød” dpt. 8/12-1715 bg. 21/7-1742. "
Hans Rises qde Kirsten, 27 aar.", d.a. Tollef Amundsen Løberg.
1. Søren Hansen dpt. 21/9-1738.
Br. 1738.

F.f. Hans Rises Søren: Johannes Riis, Amun Tolfsen, Ingebret Bøle, Birte Rauer?, Karen Riis.

19/7/1742      HANS SØRENSSEN RIIS og hustru    Bamble Skifteprotokoll nr. 4, s. 262a.
Søndre Riis    KIRSTEN TOLLEVSDATTER         
               Skiftet ble holdt 19.7 og 19.9.1742.
               Arvinger:
               Deres eneste sønn Søren Hanssen 3 1/2 år.
               - Morbroren Isak Tellevssen Omsdalen ble verge. -
Brt:    93 - 2 -  0
Gjeld: 138 - 2 - 15 (insolvent).

G.br., leilending
Christopher Bentsen
fra Eikåsen dpt. 31/10-1706 bg. 31/1-1768. ”Christopher Riis 66 aar.”, s.a. Bent Lauritzen Eegaasen.
g. 27/12-1730 m. Gjertrud Jacobsdatter fra S. Ballestad(A) dpt. 11/12-1707 bg. 9/9-1781. ”Christopher Riises enke 74 aar.”, d.a. Jacob Abrahamsen Ballestad.
Forlovere: "Even Borge." (hennes bror)
1. Amun bg. 15/8-1731. ”Christopher Egaasens Anon....14 dager gl.”
2. Ingeborg Christophersdatter dpt. sommeren 1732 g.m. Ole Olsen Riis. Se Riis(8).
3. Aslaug Christophersdatter dpt. 21/8-1735 g.m. Sivert Hansen Riis. Se S. Riis(A).
4. Karen Christophersdatter dpt. 13/10-1737 g.m. Anders Engebretsen Riis. Se nedenfor.
5. Amund Christophersen dpt. 13/4-1738. (Uleselig navn i kirkeboka. Er trolig Amund).
6. Gunhild dpt. 12/2-1741 bg. 20/2-1741. ”Christopher Egaasens barn, 14 dage.”
7. Peder Christophersen (Per Christophersen) dpt. 20/9-1744.
8. Elen dpt. 9/11-1749 bg. 23/9-1750. ”Christopher Riises dtr. Elen 1 aar.”
9. Ole Christophersen dpt. 2/2-1751.
Br. 1749.

F.f. Christopher Egaasens Ingeborg: Even Borge, Anders Bentssøn, Per Houens qde., Anne Houen.
F.f. Christopher Egaasens Aslou: Hans Lien, Abraham Houen, Jens Riis, Even Borgis qde. Gunhild, Kirsten Skyer.
F.f. Christopher Egaasens Karen: Anders Bentssøn, ........ Jenssøn, Lars Beceval, Aslov Petersdatter.
F.f. Christopher Egaasens Amund: Even Borge, Gunder .........., Lars Skoven, Abraham Houen.
F.f. Christopher Egaasens Gunhild: Lars Nygaard, Anders Myre, Lars Houen, ...... Houens qde., Birte Evinsdatter.
F.f. Christopher Egaasens Per: Abraham Houen, Nils Larssøn, Even Borge og qde., Gurj Larsdatter.
F.f. Christopher Riises pb. Elen: Lars Houens kone, Maren Abrahamsdatter, Abraham Øfrum, Ole Evensen.
F.f. Christopher Riises db. Ole: Torjus Hansens kone, Thore Larsdatter, Even Borge, Nils Corneliusen.

Denne familien bodde tidligere ca. 15 år på Eikåsen.

Barnet Ole nedenfor, må være feilaktig oppført som Christopher Riises sønn i kirkeboka. Dette er barnet til Christopher Venstøp:
Ole dpt. 7/2-1745 bg. 4/6-1759, 14 ½ år gml. Feilen ble oppdaget ved å sammenligne datoer og fadderne.

G.br., leilending
Anders Engebretsen Riis
fra N. Løberg(B) dpt. 4/3-1737, s.a. Engebret Gundersen Løberg.
g. 4/1-1768 m. Karen Christophersdatter herfra dpt. 13/10-1737, d.a. Christopher Bentsen Riis.

Br. 1768.

Denne familien flyttet til Østre Borge (Osebakken) i ca. 1778. Se Familie 21 - Ø. Borge 1801.

Anders Knudsen fra Århus(1), født i Gjerstad, forpaktet denne gården fra 1778-1783. Se Århus(7).

G.br., leilending
Kittil Kittilsen Riis
fra Moe i Gjerstad dpt. 29/8-1756 d. 9/11-1836. ”Kittil Kittilsen Riis, 80 aar.”, s.a. Kittel Torssøn Moe og Kirsten Kittilsdatter Ausland.
g. i Gjerstad 10/6-1781 m. Aasild Eriksdatter fra Apland i Gjerstad dpt. 9/3-1759 d.7/5-1831, d.a. Erik Osmundsen og Karen Borgersdatter Melaas. Se Sem(8).
1. Kittil Kittilsen dpt. 19/10-1783. Lærer og vaksiant. Se Familie 8 - V. Borge 1835.
2. Karen dpt. 2/7-1786. Trolig død som liten.
3. Erik dpt. 27/6-1790 bg. 29/7-1792. ”Kittil Riises db. Erik 2 1/12 aar.”
4. Karen Kirstine dpt. 1/4-1792  bg. 4/12-1796. ”Kittil Kittilssøns pb. Karen Kirstine f. S.Riis 4 2/3 aar.”
5. Erik Kittelsen dpt. 2/11-1794. Se nedenfor.
6. Anne dpt. 27/11-1796 bg. 5/4-1798. ”Kittil Kittilssøns pb. Anne f. S.Riis 1 5/12 aar.”
7. Jens Kittilsen dpt. 20/1-1799. Se Familie 35 - Ø. Borge 1865.
8. Ingeborg Kirstine dpt. 8/3-1801 d. 30/3-1816. ”15 aar gml.”
9. Ole Kittilsen dpt. 9/10-1803 g.
i Gjerpen 27/8-1829 m. Maren Kirstine Larsdatter Aabye fra Meen(1). Bodde på Gjemsø i Solum og drev gjestgiveri. Se solumslekt.org.
10. Jacob Kittilsen dpt. 12/10-1806.
11. Kirsten Kittilsdatter f. 22/9-1811.
12. Anne Aasilia f. 24/12-1824 d. 24/12-1824. Døde bare 2 timer gammel på julaften.
Br. 1783.

F.f. Kittil Riises db. Kittil: Kittil Hougens kone, Ragnil Eriksdatter, Erik Øfrum, Ole Løberg, Halvor Riis.
F.f. Kittil Riises pb. Karen: Ole Løbergs kone, Gunhild Halvorsdatter, Erik Øfrum, Ole Riis, Ole Kittilsen.
F.f. Kittil Riises db. Erik: Halvor Riises kone, Anne Knudsdatter, Ole Løberg, Tollev Rasmussøn, Ole Torjussøn.
F.f. Kittil Riises pb. Karen Kirstine: Ole Løbergs kone, Anne Kittilsdatter, Halvor Riis, Kittil Knudssøn, Ole Torjussøn.
F.f. Kittil Riises db. Erik: Ole Løbergs kone, Karen Sivertsdatter, Erik Øvrum, Halvor Riis, Laers Kittilssøn.
F.f. Kittil Kittilsen pb. Anne fra S. Riis: Laers Sneltveds kone, Kiersten Olsdatter, Ole Løberg, Rasmus Riis, Torjus Øvrum.
F.f. Kittil Kittilsøns db. Jens fra S. Riis: Halvor Riises kone, Berthe Ellingsdatter, Ole Løberg, Even Olssøn, Lars Kittilssøn.
F.f. Kittil Riises pb Ingebor Kirstine fra S. Riis: Ole Løbergs kone, Inger Andersdatter, Lars Kittilssøn, Halvor Olssøn, Knud Olssøn.
F.f. Kittil Kittilssøns db. Ole fra S. Riis: Ole Øvrums kone, Marthe Olsdatter, Ole Løkenberg (=Løberg?), Isak Jacobssøn, Kittil Kittilssøn.
F.f. Kittil Kittilssøns db. Jacob fra S. Riis: Barbara Knudsdatter, Margarete Jonsdatter, Ole Rasmussøn, Nils og Engelbert Jacobssøn.
F.f. Kittil Kittilssøns pb. Kirsten fra S. Riis: Lars Riises kone, Anne Olsdatter, Halvor Olssøn, Isak Jacobssøn, Eric Kittilssøn.

Tjenestefolk her i 1801: Berthe Ellingsdatter ugift f. 1763 og Marthe Johannesdatter f. 1786.

Kittil og Aasild kom fra Gjerstad som nygifte i 1783. Hans moster (morens søster), Marthe Kittilsdatter,
var gift på Gulset med Knud Gundersen. Kittils søster Kari (Karen) Kittilsdatter f. 1759 bodde på Løberg.
Hun var der gift med ”Stor Ola” Jensen fra Lille Huggeto i Gjerstad, som på papiret ble Ole Jenssøn Løberg.
Denne slekten kan følges videre bakover i Gjerstadboka bind 4, side 535.

G.br., leilending
Erik Kittelsen Riis
herfra dpt. 2/11-1794 d. i USA etter 1854.
g. 1828 m. Karen Larsdatter fra Riis(1) dpt. 4/8-1799 d. i USA etter 1854, d.a. Lars Knudsen Riis.
1. Anders Eriksen f. 23/10-1828 g. ca. 1854 Anne Johnsdatter f. 24/12-1825. Emg. 15/4-1857.
    Barn 1. Karen (Andersen) Riis f. 24/12-1854.
    Barn 2. Johan (Andersen) Riis f. 8/4-1855.
    Barn 3. Maren (Andersen) Riis f. 21/11-1856.
2. Karl Eriksen f. 12/11-1831.
3. Lars Eriksen f. 22/3-1835.
4. Erik Eriksen f. 20/4-1838.
Br. 1838.

F.f. Erik Kittilsen Riis's Erik: Isak Larsens kone, Karen Hansdatter Riis, pige Elisabeth Borgersdatter Riis, Kittil Kittilsen Borgerskov, Anders Larsen Riis, Halvor H. Riis.

Tjenestefolk på gården i 1835: Peder Christensen(23) og Karen Larsdatter(24).
Denne familien, så nær som Anders, emigrerte til Amerika 18/4-1854. Erik var da
60 år gammel. Anders med familie emigrerte 3 år senere.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

279

Riis søndre

Erik Kittilsen

3 huder

5 daler 2 ort - 14 skilling


G.br., selveier

Ole Christensen Riis
fra Søli(7) f. 30/5-1827 d. 30/4-1888 på Riis, s.a. Christen Olsen.
g. 21/7-1853 m. Maren Anne Vetlesdatter fra Augestad(4) f. 27/5-1832 d. 13/9-1883 på Riis, d.a. Vetle Augestad.
1. Christian Riis f. 30/3-1857 d. 1925 g. 4/11-1887 m. Maren Margrethe Nilsdatter fra Meen(1) f. 1865 på Kråketo d. 1943.
    Bodde i Skistredet i Skien. Han var handelsborger, politimann og hovedstevnevitne.
    Barn 1. Martha Riis f. 1893 g.m. Peder Pedersen (Deres barn: Elsa Pedersen g.m. Finn Roksund).
    Barn 2. Margit Riis f. 1895 g.m. Arne Kristiansen (Deres Barn: Åse Kristiansen g.m. Bjarne Kabbe).
    Barn 3. Astrid Riis f. 1898 g.m. Harald Hansen.
    Barn 4. Arne Riis f. 1902.
2. Vetle Olsen f. 14/8-1860. Overtok gården.
3. Jacob Olsen Riis (Jacob Riis) f. 19/2-1863 d. 9/7-1936 g.m. Sina NN fra Solum f. 2/11-1865 d. 10/1-1943. Bodde i Lundeg. i Skien, hvor han hadde sin vognmannsforretning.
    Barn 1. Olav Riis f. 24/12-1891. Disponent i BO-bussene i Skien.
    Barn 2. Marie Riis f. 25/9-1893 d. 14/5-1975. Ugift.
    Barn 3. Kirsten Mathilde f. 16/4-1900 d. 5/4-1918.
    Barn 4. Kristian Riis f. 7/7-1905 d. 17/1-1961. Bodde i Skien. 
4. Anders Olsen f. 15/9-1866.
5. Karl Martinius Olsen f. 15/7-1872 d. 1906 g.m. Jenny Erlandsen d. 1951.
    Barn 1. Bjarne f. 1901.
    Barn 2. Jorunn f. 1902. Ikke i Gjerpen.
Br. 1853.

Tjenestefolk her i 1865:
Rasmus Halvorsen f. 1848 og Inger K. Ingebrigtsdatter fra Eidanger f. 1848.
Legdslem som var ”udsatt her for betaling, umyndig.”, Jørgen Trulsen fra Skien f. 1811.

I 1875 hadde de en tjenestepike her som het Marie Anne Rasmusdatter f. 1859.
Hun kom fra en annen Riis-gård.

Ola Riis, som han skrev seg for, kjøpte gården av Løvenskiold - Fossum i 1853. Skogen ble holdt
utenfor salget av
gården, og ble solgt til Haukerås bruk.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

279a

Riis søndre

Haukeraas Brug

1 daler - 1 ort - 1 skilling

279b Riis søndre Ole Christensen 2 daler - 3 ort - 0 skilling

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

78

13

279b

Riis

Riis søndre

Ole Kristensen (!)

3 - 3 - 9

6 mark 71 øre


G.br., selveier

Vetle Olsen Riis
herfra f. 14/8-1860 d. 22/8-1944.
g. 7/3-1890 m. Hanna Nilsdatter fra Bekkevold(1) f. 10/7-1862 d. 4/1-1922, d.a. Nils Andersen Bækkevold.
1. Anna Mathilde Riis f. 7/8-1892 g. 30/4-1921 m. Isak Olsen Søli, kjøpmann, s.a. g.br. Ole Kristian Søli. Bosatt i Skien.
2. Olav Riis f. 5/5-1894 g. 27/6-1925 m. Aagot Ballestad f. 1/4-1898. Bodde trolig her. Se nedenfor.
3. Hjørdis Riis f. 12/10-1899. Konf. 1914.
Br. 1888.

Vetle overtok Bekkevold(1) og Båserød(1) i 1890 etter Hannas far.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

78

13

Ris

Ris søndre

Vetle Olsen

6 mark 71 øre


Se også folketellingen 1910.

G.br., selveier

Olav Riis
herfra f. 5/5-1894 d. 16/2-1932, s.a. Vetle Olsen Riis.
g. 27/6-1925 m. Aagot Ballestad fra Ballestad(30) f. 1/4-1898 d. 9/4-1961, d.a.
Hans Edvard Johannesen Ballestad.
1. Wiggo Riis f. 23/5-1927. Overtok bruket.
2. Odd Riis f. 3/5-1930. Se Sanni(10) "Ødesanni".

Denne familien bodde i Bølehøgda 45 til faren døde.
Sønnene Wiggo og Odd overtok i 1945 denne gården.

Wiggo overtok gården i 1945 sammen med sin yngre bror Odd Riis. Wiggo Riis hadde landbruksutdannelse.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

78

13

Ris søndre

Wiggo Riis og Odd Riis

6 mark 64 øre

82 31 Søli - Soliåsen Wiggo Riis og Odd Riis 0 mark 34 øre
105 1 Øvrum Wiggo Riis og Odd Riis 1 mark 27 øre
105 5 Øvrum Wiggo Riis og Odd Riis 1 mark 70 øreRiis bnr 13. Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark 1954.Fra Grunnboka: "Andel av Langerødvegen 42 (Gnr 78, bnr 13) er overdradd til Viggo Riis (01.09.1960). Overdragelsen omfatter også
andel av Gnr 78, bnr 95. Overdragelsen omfatter også andel av Borgemarka 112 (Gnr 78, bnr 96). Overdragelsen omfatter også andel
av Borgemarka 110 (Gnr 78, bnr 97). Overdragelsen omfatter også andel av Langerødvegen 63 (Gnr 78, bnr 98). Overdragelsen omfatter
også andel av Gnr 79, bnr 16. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 82, bnr 31. Overdragelsen omfatter også andel av Trollsåsvegen
115 (Gnr 105, bnr 5). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 105, bnr 23."

G.br., selveier
Wiggo Riis
herfra f. 23/5-1927 d. 6/7-2012, s.a. Olav og Aagot Riis i Bølehøgda 45.
g. i april 1956 m. Mary Skjæveland fra Klepp (i Time pr.gj.) på Jæren f. 23/4-1926 d. 19/7-2018, d.a. smed Sven Skjæveland.
Forlovere: "Forpakter Sverre Lerbrekk på Borgestad og hans kone Bertha Lerbrekk."

1. Wetle Riis f. 26/9-1956 d. 18/7-1992.
2. Sveinung Riis f. 1959.
3. Olav Riis f. 1963.
Eier (av halvparten i 1945) resten i 1960.


Kart fra Skog og landskap 2015.

(C) Gard Strøm.