| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 27.04.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 45 - Ballestad søndre
Gammelt løpenr. 224b. Siden Norges matrikkel 1889: 65/45.

Utskilt fra Ballestad(43) i 1930.

Adresse i dag: Håvundv. 319, 3713 Skien. Gule sider Kart.

G.br., selveier
Anders Jacobsen Ballestad
fra Langerød(A) dpt. 8/1-1792 d. 8/10-1871 på Ballestad, s.a. Jacob Andersen Langerød.
g. 8/10-1822 m. Marthe Kirstine Olsdatter fra Øvrum(A) dpt. 14/5-1797 d. 16/1-1865, d.a. Ole Torjussen Øvrum d.y.
Br. 1830.

Dette paret fikk ingen barn.

Tjenestepike i 1835: Aaste Maria Thronsdatter 16 år.
Tjenestefolk i 1845: Hans Sivertsen (16) og Andrea Torgersdatter (20).

"Skjøde fra Anders Andersen (Ballestad 43), hvorved halvdelen af hafnegangen i Stubberød sæter tilhører bnr 45. Tingl. 23. januar 1830."

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (skylddaler)

224b   

Ballestad søndre

Anders Jacobsen

0 tønder 7 1/2 sættinger

1 daler - 3 ort - 9 skilling

G.br., selveier
Anders Eriksen Ballestad
fra Ballestad(52) f. 27/2-1842 d. 31/1-1930, s.a. Erik Olsen Ballestad.
g. 3/12-1872 m. Elise Larsdatter fra Søli(13) f. 3/7-1851 d. 5/6-1900, d.a. Lars Jacobsen Søli.
1. Karen Elise f. 30/3-1874 på Ballestad d. 26/6-1875 på Ballestad.
2. Erik Andersen f. 20/9-1875.
Overtok gården.
3. Lars Andersen f. 14/3-1878. Se Løberg(37) ”Hovland søndre”.
4. Karen Eriksen Ballestad f. 28/7-1880 d. 6/6-1947 på S. Kaupang i Tjølling, Vestfold g. i Gjerpen 14/8-1910 m. Halvor Olsen Fliid f. 3/8-1872 i Hjartdal
    d. 12/8-1941 på S. Kaupang i Tjølling.
5. Edvard Ballestad f. 29/7-1882 d. 21/10-1929. Bodde i Bølehøgda 45 på Ballestad.
6. Elen Eriksen Ballestad f. 7/11-1884 g. i Skien kirke m. Peder Karenius Goberg f. 5/11-1884 i Skien d. 8/5-1963 i Skien (s.a. Peder Goberg).
    Barn 1. Asbjørn Goberg f. 2/5-1925 i Gjerpen d. 10/7-1989. Etablerte bensinstasjon på Kjørbekk i Solum/Skien.
7. Nella Eriksen Ballestad (Nellie) f. 9/7-1888 d. 24/5-1965 i Arendal g. i Jersey city, New Jersey USA m. August Emil Kruse f. 20/3-1884 d. 15/10-1931 i Arendal.
8. Anne Elise Eriksen Ballestad f. 3/10-1892 d. 3/11-1964 på S. Kaupang g. i Trefoldighetskirken i Kristiania 17/10-1914 m. Jørgen Aanerød f. 21/5-1885 på Ånnerød i
    Solum d. 13/7-1977 på S. Kaupang. De bodde på gården S. Kaupang (12/8) i Tjølling, Vestfold. Disse var søskenbarn i og med at Jørgens mor Karen Marie Larsdatter
    fra Søli(13) og Anne Elises mor, Elise Larsdatter fra Søli(13), var søsken. Jørgens mor var g1g med Edvard Eriksen fra Ballestad(52). Se Ballestad(42).
Br. 1872.

Informant: Karen Marie Aanerød. Tusen takk!

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

224b              

Ballestad søndre

Anders Eriksen

2 daler - 2 ort - 6 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

65 

45

224b

Ballestad

Ballestad søndre

Anders Eriksen

1 - 3 - 9

6 mark 32 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

65 

45

Ballestad

Ballestad søndre

Anders Eriksen

6 mark 32 øre

G.br., selveier
Erik Andersen Ballestad
herfra f. 20/9-1875 d. 13/4-1965.
g. 7/8-1909 m. Nelia Olava Pedersdatter ”Nella” fra Follaug(8) ”Kolkinn” f. 30/3-1887 d. 4/6-1929, d.a. Peder Olsen Kolkjen.
1. Elise Eriksen Ballestad f. 13/9-1910 g.m. Einar Gatevold f. 7/8-1906. Bosatt i Håvundv. 256 på Follaug.
2. Martha Eriksen Ballestad f. 14/5-1912 g.m. Øivind Høgseth f. 6/3-1916. Se Løberg(63) "Solli".
3. Anders Eriksen Ballestad f. 24/6-1914. Overtok gården.
4. Einar Eriksen Ballestad f. 8/6-1918. Se Ballestad(47).
5. Per Ballestad f. 26/1-1922 g.m. Erna Bommen fra Skien f. 4/9-1921. Bodde i Ilenv. 25 under Bøle.
6. Sigbjørn Ballestad f. 3/10-1926 d. 6/12-1996 g. i Borgestad krk. 24/11-1951 m. Ninna Christine Hansen f. 18/5-1926 i Argentina d. 11/1-2009, d.a. g.br. Peder Gravesen Hansen.
    De kjøpte gården Hegna i Solum (Lyngbakkv. 136 i Skien).
    Barn 1. Marit Ballestad.
    Barn 2. Rolf Ballestad f. 1956. Overtok Hegna.
    Barn 3. Lillian Ballestad.
7. Margaret Eriksen Ballestad f. 1929 g.m. Torgeir Strand. Se Follaug(8) ”Kolkinn”.
Br. 1911.


Brudebilde av Erik og Nelia Ballestad. Eier: Jon Olav Strand, Kolkinn.

Barn nr. 7, Margaret f. 1929, ble adoptert av sin barnløse onkel og tante på Follaug(8) ”Kolkinn”.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og skylddelingsforretning afholdt 2. juli, tinglyst 17. juli
1907, hvorved er udskilt:
1. Buerstykket bnr 88 af skyld 0 mark 12 øre, solgt til John Buer.
2. Pladsestykket bnr 89 af skyld 0 mark 12 øre til Peder Ballestad. Se Ballestad(89).


Ballestad bnr 45 sommeren 1910. Innsendt av Karen Marie Aanerød 2013.

G.br., selveier
Anders Eriksen Ballestad
herfra f. 24/6-1914 d. 5/1-2011.
g. 12/3-1938 m. Gunvor Marie Isaksen fra Sneltvedt(1) f. 7/1-1918 d. 25/2-1943, d.a. Isak Bertheus Isaksen.
1. Nelly Elisabeth Ballestad f. 1938 g.m. Kjell Herregården. Se nedenfor.
2. Inger Lise Ballestad f. 1943.
Br. 1951.

Han skrev seg vanligvis for Anders E. Ballestad.

Ballestad(123) ble utskilt herfra i 1951. Se Ballestad(123).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

65 

45

Ballestad søndre

Anders Eriksen Ballestad

 4 mark 58 øreBallestad bnr 45 den 17. mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien. Repro: G. Strøm.
Meen bnr 40 nærmest.


Selveier
Nelly Elisabeth Ballestad
herfra f. 1938.
g.m. Kjell Herregården f. 1932.
Br. 1991.

Nelly Herregården fikk kongens fortjenestemedalje i sølv i september 2008 for sitt arbeide i Bøndernes regnskapsbyrå
i mer enn 52 år.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.