| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.01.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad søndre B
Fradelt hovedbølet av S. Ballestad i 1690.

Antatt landskyld: 4 huder etter delingen.

Eier i 1664 var enkefru Caspar Barnholt. Hun brukte trolig eiendommen til avlsgård.

G.br., forpakter
Mons Tollefsen
f. ca. 1645 bg. 8/6-1733. ”Mogns Goupaasen, 95.”
g. 7/8-1687 m. Aslaug Haagensdatter "fra Langerød" f. ca. 1660 bg. 16/3-1726. ”Mogns Goupaasens qde Aslou 65 aar 6 mnd.”
1. Maren Monsdatter dpt. 27/1-1689 g.m. Erik Knudsen. Se Gaupåsen øvre u. Frogner.
Br. ca. 1690 - ca. 1700.

Denne familien bodde tidligere en tid på Langerød, deretter i 10 år her. Maren var født på Langerød.
Mogens (Mons) Gaupaasen var fadder i 1704 for Tor Rolighetens sønn Ingebret.
Mons sitt fødselsår 1645 er etter hans eget utsagn om å være 80 år under en rettsak i 1725 hvor han
var vitne. Der får vi også vite at Mons Ballestad og Mons Gaupåsen er en og samme person.

Presten har nok ”tatt litt i” da han mente Mons var 95 år ved begravelsen i 1733. Han var nok på langt
nær så gammel. Vi har mange eksempler på at dette var ganske typisk for Gjerpen-presten på denne
tiden.

Se også Gaupåsen øvre under Frogner.

Hans bror, Morten Tollefsen, døde den 30/3-1697 på Langestrand ved Larvik. Det ble holdt et innholdsrikt
skifte etter ham den 7/4-1697 (Larvik skifteprot. nr. 2 s. 258a.).
Avdød ektefelle: Maren Danielsdatter (tidl. g.m. en Jacob).
Helsøsken: Nils Tollefsen på Gløsmyr i Gjerpen (død, etterlot 2 sønner og 3 døtre),
Mons Tollefsen
(”Ballestad J Gierpen Sogen”),
Tone Tollefsdatter
(enke, bodde i Skien),
Tarand Tollefsdatter
(g. Even Halvorsen på Hagen u. Gjerpen lille),
Anne Tollefsdatter
(g. Jørgen Asbjørnsen på Baugerød/ Lyngåsen i Gjerpen),
Kirsten Tollefsdatter
(ugift og bodde i Skien),
Karen Tollefsdatter
(enke på Bø i Gjerpen).
Halvbror: Isak Tollefsen (reiste utenlands for 4 aar siden).

Stebarn av Morten Tollefsen:
Nils Jacobsen (eldst av brødrene),
Isak Jacobsen i Brevik,
Gunder Jacobsen (utenlands),
Boel Jacobsdatter (vært g.m. skredder Søren Pedersen),
Lisbeth Jacobsdatter (g.m. skredder Christen Madsen),
Cathrine Jacobsdatter (g.m. Ole Hansen Sælsgiord),
Daniel Jacobsen,
David Jacobsen,
Lars Jacobsen (yngst av brødrene. I København),
Anne Jacobsdatter (g.m. former Morten Sørensen).

G.br., leilending
Nils Jonsen Ballestad
fra Nærum(1) f. ca. 1670 bg. 9/12-1736. ”Nils Kiær, 65 aar.”, s.a. Jon Knudsen Nærum.
g. 19/9-1697 m. Gunborg Larsdatter fra Ballestad? f. ca. 1670 bg. 30/6-1738. ”Nils Kiærs Enche Gunbor, 68 aar.”
1. Knud Nilsen dpt. 19/6-1698. Se N. Kjær.
2. Marthe Nilsdatter dpt. 13/6-1700 g.m. Anders Nilsen Kiær. Se N. Kjær.
3. Lars Nilsen dpt. 8/3-1702. Se Sørbø(7) "N. Stensåsen".
4. Maria dpt. 7/12-1704 bg. 26/4-1705, 20 ukr. Døde i barnekopper. ”
5. Isak dpt. 16/5-1706 bg. 30/5-1706. ”Nils Ballestads søn Isak 10 dage gl.”
6. Isak Nilsen dpt. 19/2-1708. Se Ø. Sokka.
7. Thore dpt. 25/12-1710 bg. 22/1-1711. ”Nils Ballestads datter Tore 3 uger.”
8. Jon Nilsen dpt. 28/3-1712 bg. 18/6-1727. ”Nils Sørbøes Jon fra Kiær 14 aar 8 uger.”
9. Maren dpt. 22/4-1715 bg. 9/2-1716. ”Nils Ballestads datter Maren 1 aar 10 uger. - Døde i barnekopper.”
Br. 1701.

F.f. Nils Nærums søn Knut: Anun Levorssen, Gunder Claussen Engraf, Halvor Bekkevals qnde Ingebor, Abraham Øfroms qnde, Knut mesters datter Else fra Porsgrund.
F.f. Nils Nerums d. Marthe: Isak Bakke, Halvor Bekkevals søn Ingebret, Lauritz Flotterøs qnd. Liv, Hans Kragetoes qnd. Maren, Anne Jonsd. hos Nils Sande.
F.f. Nils Jonssøn fra Ballestad Lars: Hans Gurstad, Lars Ballestad, Jon Nærum's søn Anders hos Nils Sanne, Knud Follous qvinde Maren, Jacob Ballestads qvinde Ingeborg, Marta Nilsd. hos Abraham Øfrum.
F.f. Nils Ballestads datter Maria: Anders Nærum, Lars Ballestad, Jacob Ballestads qvinde Ellen, Anders Houens qvinde Anna, Solve Ouestads datter Kirsten.
F.f. Nils Ballestads søn Isak: Anders Houen, Anders Sanna, Lars Ballestad, Haral Houens qvinde Maren, Jacob Ballestads qvinde Anna.
F.f. Nils Ballestads søn Isak: Daniel Ballestad, Nils Jonssøn Sanne, Haral Houens qvinde, Lars Ballestads qvinde.
F.f. Nils Ballestads datter Thore: Gunder Buer, Jacob Ballestad og hans søn, Haral Houens qvinde, Lars Ballestads qvinde, Martha Ballestad.
F.f. Nils Ballestads søn Jon: Anders Jenssøn Sanne, Jacob Ballestad, Jacob Ballestads qde. Elen.
F.f.
Nils Ballestads datter Maren: Anders Sanne, Lars Ballestad, Even Jacobssøn, Haral Houens qde., Gunnild Anonsdatter fra Ballstad.

Denne familien var tidligere på Nærum hvor de to første barna ble født. Nils og Gunborg
bodde sine siste leveår hos sin eldste sønn Knud Nilsen på nordre Kjær.

Eieren Barnholt brukte denne gården som avlsgård etter Nils Jonsen Ballestad, fra ca. 1738-tallet.

Fra ”Skoskatten” 1711:
Ballestad Søndre.
Jacob Self, 8, kone, 4 børn, 1 pige, 1 gml. afleved kone, 40 skilling.
Lars (Lauritz) Self, 6, 1 pige (mangler: kone og 3 børn), 36 skilling.
Niels Self, 6, kone og 4 børn, 36 skilling.

Matrikkelutkastet 1723:
Ballestad søndre.
Mr. Barnholt og Lauritz. Landskyld: 8 tønner.

I 1747 var det 4 (3) brukere på S. Ballestad:
Isak.
Lars. Se S. Ballestad(C).
Anders Vetlesen. Fru Roholdt (eier). Se S. Ballestad(A).

I 1762 var det 2 brukere:
Gaardens nafn: Ballestad S. Eier: Selveiergods.
1. Mand og kone: Jens Andersen  og Kone. Se nedenfor.
Andre hosboende: fader Anders Einersen  og Kone.
2. Mand og kone: Gunval Olsen. Se Ballestad(A).

1801:
Helge Torsen. Landskyld: 2 tønner 8 settinger. Se Ballestad(34).
Ole Torgrimsen. Landskyld 2 tønner. Se Ballestad(52).
Lars Torgrimsen. Landskyld 2 tønner. Se Ballestad(50).
Tor Helgesen (Ole Helgesen?). Landskyld 1 tønne 4 settinger. Se Ballestad(39).

Dette var 1/3 part av søndre Ballestad som Deichman solgte til Jens Andersen i 1762.
Landskyld: 2 tønner 8 settinger.

G.br., selveier
Jens Andersen
fra S. Lunden i Gjerstad f. 1729 bg. 16/8-1807 i Ø. Porsgrunn, s.a. Anders Einertsen fra søndre Lunden (ca. 1694-1763) og Anne Larsdatter (ca. 1703-1765).
g. i Gjerstad 23/6-1754 m. Karen Nilsdatter (Kari Nilsdatter) fra Eskeland i Gjerstad dpt. 2/7-1728 i Gjerstad bg. 22/4-1788. "
Jens Andersen Ballestads kone 59 3/4 aar."
1. Ingeborg Jensdatter dpt. 15/6-1755 d. før 1758 g.m. Anders Jacobsen. Bodde i Ø. Porsgrunn.
2. Anne Jensdatter dpt. 31/10-1756 g.m. Ole Torjussen Øvrum d.e. Se Kjølnesg. 10 på Osebakken.
3. Ingeborg Jensdatter dpt. 28/5-1758. Bodde i 1801 hos sin søster Guro i Ø. Porsgrunn.
4. Guri Jensdatter dpt. 8/3-1760 g.m. Gunder Torgrimsen Ballestad. Se S. Ballestad(A).
5. Anders Jensen dpt. i Gjerpen 17/4-1763 d. før 1788 (skiftet etter mor).
6. Anne Jensdatter dpt. 9/3-1766 d. før 1788 (skiftet etter mor).
Br. 1762.

F.f.
Jens Andersen Ballestads db. Anders: Anders Jacobsens kone, Christence Heljesdtr., Jens, Anders og Borger Ballestad.
F.f. Jens Ballestads pb. Anne: Ouen Kiolkiøns kone, Ingebor Engebretsdtr., Anders Ballestad, Hans Jensen, Daniel Jensen.

Jens Andersen bodde på gården Nærestad i Gjerstad før han tok med familien og kjøpte denne gården i 1762.
Jens sine foreldre bodde her med dem i 1762. (Ekstraskatten).
Jens ble enkemann samme år som datteren Guri ble enke. Han solgte gården i 1790 og kjøpte et hus i Østre
Porsgrunn. Se folketellingen for Ø. Porsgrunn 1801.

God medhjelper her: Inger H. Borgan.

4/6/1788       KARI NILSDATTER          Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 257b.
S.Ballestad    Arvinger:                            
               Enkem. Jens Anderssen og barna:
               1. Ingeborg Jensdtr. g.m. Anders Jacobssen i Porsgrunn.
               2. Anne Jensdtr. g.m. Ole Torjussen.
               3. Ingeborg Jensdtr. d.y. 30 år, heimeværende.
               4. Guraae Jensdtr. g.m. Gunnar Torgrimssen
               Thor Haugen ble formynder for Ingeborg d.y. (Han var besvogret med avd. kone Kari Nilsdtr.)
Brt: 1029 - 0 - 23
Net:  346 - 0 -  3
Jordegods: 2 tønner 2 2/3 kvartel m.b.og h. i S.Ballestad. Verd 900 rdl.

G.br., selveier
Anders Jacobsen Ballestad

Br. 1790. Se N. Ballestad(C).

(C) Gard Strøm.