| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 16.06.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad nordre C
Delt fra hovedbølet av N. Ballestad i 1695.

Landskyld: 2 ½ hud.

Det senere løpenr. 220.

Eiere: Christen Clausen fra ca. 1695, kaptein Christian Barnholt fra 1719.

G.br., leilending
Hans Christensen Ballestad
f. ca. 1671 bg. 1/4-1702. ”Hans Christenssen fra Søndre Ris 31 aar gammel.”
g1g 29/9-1695 m. Gunhild Lauritzdatter fra Meen(A) f. 1669 bg. 29/12-1697. ”Hans  Ballestads qnde Gunnil Lauritzd. 28 aar g.”
g2g 27/12-1698 m. Magnild Haagensdatter fra Bakken f. ca. 1665 bg. 11/12-1699. ”Hans Ballestads qnde Magnil Hansesdatter 34 aar 7 maaneder g.”, d.a. Haagen Bachen.
g3g 10/8-1701 m. enke Astrid Ingebretsdatter fra Høgset f. ca. 1660, d.a. Ingebret Knudsen Høiset.
Barn i 1. ekteskap:
-   bg. 6/6-1696. ”Hans Christensen Ballestads dødfødte”.
1. Marthe dpt. 4/7-1697 bg. 23/3-1698. “Hans Ballestads datter Marthe, 1/2 aar g.”
Br. 1695.

F.f. Hans Ballestads datter Marthe: Jacob Ballestad, Guttorm Meen, Christen Borrestads Enke Maren, Knut Follestads qnde Maren, Karen Nilsd. hos Ouens Wenstøb i Skeen.

Hans Christensen hadde en sønn på Fossum fra et utenomekteskapelig forhold, Ole Hansen, som
bodde på og arbeidet ved Fossum Jernverk. Se barnedåpen nedenfor.

Barnedåp i Gjerpen kirke den 2/2-1693: 
Hans Christensen Borrestad soldat og Dorthe Søfrensd. fra Skotland deris frillebarn Ole.
Test: Christen Gaupaasen. Jon Torsen paa Fossum eier, Rasmus Mortensen fra Gulset, Tone Høeni, Aase Nilsd. paa Høni Eier, Maria Søfrensd. fra Gulset.”

Hans Christensen står oppført som "Hans Baarrestad" i kirkeboka da han og Gunhild giftet seg i 1695.
Han var i tjeneste på Borgestad i 1693 og fram til han giftet seg i 1695.

Da Hans ble gift med sin 3. kone, enka Astrid Ingebretsdatter på Riis søndre i 1701, flyttet
han dit. Han kan ikke sees å ha eid eller leid gård der, men Astri hadde bruket etter sin
avdøde mann. Han døde på Riis søndre i 1702 kun 31 år gml.

G.br., leilending
Jacob Olsen Ballestad
fra N. Ballestad f. ca. 1669 bg. 4/4-1754. ”Jacob Ballestad 85 aar.”, s.a. Ole Christensen Ballestad.
g1g 14/4-1706 m. Anne Børgersdatter fra Ballestadmyra f. ca. 1678 d. i feb. 1738. ”Jacob Ballestads qde Anne, 60 aar.”, d.a. husmann Børger Einarsen. 
g2g 23/10-1739 m. Karen Trulsdatter f. ca. 1691 bg. 1/9-1771. ”Jacob Ballestads enke 80 aar.”
1. Karen dpt. 7/11-1706 bg. 5/12-1706. ”Jacob Olssøns barn Karen fra Ballestad 3 uger gl.”
2. Ole dpt. 4/12-1707 bg. 22/1-1708. ”Jacob Ballestads søn Ole 6 uger.”
3. Ole Jacobsen dpt. 17/3-1709. Se Hørta under Meen.
4. Isak Jacobsen dpt. 1/1-1712.
5. Anders Jacobsen dpt. 24/2-1715.
Se nedenfor.
6. Karen Jacobsdatter dpt. 1/5-1718.
7. Anne Jacobsdatter dpt. 14/6-1722 g.m. sagarbeider Arne Hansen. Se Familie 21 - Kleiva 1762.
Br. ca. 1702.

F.f. Jacob Ballestads datter Karen: Jacob Ballestad, Morten Myra, Daniel Ballestads qvinde, Ole Lies pige i Scheen Marta.
F.f. Jacob Ballestads søn Ole: Haral Bøle, Jon Ballestad, Nils Myren, Aslaou Ballestad, Birte Myren.
F.f. Jacob Ballestads søn Ole: Knud Bøle, Jon Ballestad, Johannes Børgersøn, Jacob Ballestads qvinde, Marta Ballestad.
F.f. Jacob Ballestads søn Isac: Jon Ballestad, Morten Børgersen, Bent Egaasens qde., Marta Olsdatter Ballestad.
F.f. Den unge Jacob Ballestads søn Anders: Haagen Riis, Amun Evenssøn, Isac Jonssøn Ballestad, Bent Egaasens qde. Aslou, Else Jonsdatter Ballestad.
F.f. Jacob Ballestads datter Karen: Haagen Riis, Lars Bøle, Birte Ballestad, Else Jonsdatter Ballestad.
F.f. Jacob Ballestads datter Anne: Haagen Riis, Hans Egaasen, Lars Egaasen, Isac Ballestads qde., Bent Egaasens datter Karen.

Prestens stadige anførsel av for høy alder ved begravelsene, får det til å se ut som noen kvinner fødte sine barn
veldig voksne i forhold til i dag. Vi kan ofte trekke fra noen år på prestens aldersangivelse.

Hans andre kone Karen Trulsdatter kan ikke sees å være døpt i Gjerpen. Truls var ofte et Siljan-navn på denne tiden. 

Major Christian Barnholt eide hele Ballestad nordre fra 1718, ifølge bl.a. skjøte av 5 februar 1718. Se N. Ballestad(A).

20/3/1738      ANNE BØRGESDATTER BALLESTAD    Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 367b.
N.Ballestad    Arvinger: Enkem. Jacob Olssen og barna:
               1. Ole Jacobssen    30 år
               2. Isak Jacobssen   26 ”
               3. Anders Jacobssen 22 ”
               4. Karen Jacobsdtr.
19 ”
               5. Anne Jacobsdtr.  16 ”
               Faren var verge for de umyndige barn etter loven.
Brt: 76 - 2 - 10
Net: 39 - 3 - 18.

Delt ytterligere i 2 like store bruksenheter i 1740-årene. Denne eiendommen fikk
dermed ei landskyld på 1 hud 3 skinn. 

G.br., leilending
Anders Jacobsen
herfra dpt. 24/2-1715 bg. 2/11-1776. ”Anders Jacobsen f. Lie 62 aar.“
g. 30/10-1738 m. Dorthe Andersdatter f. ca. 1709 bg. 19/10-1778. “Anders Jacobsens enke f. Lie 69 aar.“
Forlovere: Isak Ballestad, Abraham Houen.
1. Lars Andersen dpt. 18/10-1739. Se Løkenberg.
Br. ca. 1745 og i 1762.

Denne familien bodde tidligere på Lid. De bodde på Ballestad fra ca. 1740.
Ekteparet døde begge senere på Lid.

Ifølge ekstraskattmanntallet 1762 var det leilendingen Anders Jacobsen,
som holdt til her med sin familie i samme hus som Nils Olsen og hustru.
Tjenestedreng var Thor Rollefsen.

G.br., selveier
Jens Jacobsen
fra Gjerstad/ Sannidal f. ca. 1748 bg. 11/12-1784. ”Jens Jacobsen Sneltvet 36 1/2 aar.”
g. 16/10-1777 m. Lisbeth Olsdatter fra V. Borge(A) dpt. 21/5-1758, d.a. Ole Evensen Borge.
Br. 1772.

Jens Jacobsen kjøpte i 1772 en part som tidligere hadde vært i Meensslektens eie.
Usikkert hvilken part, men eiendommen hadde en landskyld på 1 hud 3 ½ skinn i 1835.

Jens Jacobsen eide gården fra 1772-1783. Han solgte denne gården og bygslet
S. Sneltvedt(B).

Eiendommen var trolig nå ubebodd i mange år. Brukere og eiere av jorda:

Erik Gundersen på S. Bøle fra ca. 1783, hans sønn Erik Eriksen Bøhle fra 1803,
hans sønn Erik Eriksen Bøhle satte trolig opp nye hus her.

Den fraskilte parten (1 hud 3 skinn) var jord som først ble solgt til fogden Schweder på N. Foss,
overført til hans dødsbo i 1762, deretter Arne Hansen Lÿbken.
I 1776 ble denne jorda kjøpt opp av Ballestad-bonden Hans Larsen. Se N. Ballestad(1).

Bruket, som fra Norges matrikkel 1889 ble til bnr 24, var nå bebodd igjen.
 
Se Ballestad(24).

(C) Gard Strøm.