| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.01.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad søndre C - Myren
Utskilt i 1698 fra hovedbølet på Søndre Ballestad.

Trolig tidligere kalt Clausrønningen.

G.br., leilending
Bent Larsen Egaasen/Ballestad
fra Eikåsen f. ca. 1670 bg. 4/7-1733. "
Bent Egaasen, 63 ½ aar gl., samme dag i samme graf hans hustru Aslou Olsdatter, 74 aar."
g1g 12/9-1697 m. Thore Trondsdatter fra Meenslia f. ca. 1665 bg.11/2-1708. "
Bent Egaasens qvinde Thore 43 aar.", d.a. Trond Lien.
Br. 1698.

Denne familien flyttet til Eikåsen mellom 17/10-1700 og 25/3-1702. Se Eikåsen.

G.br., leilending
Lars Knudsen Ballestad
fra Nygård f. ca. 1673 bg. 27/3-1730. ”Lars Ballestad, 60 aar.”, s.a. Knud Olsen Nygaard.
g1g 16/3-1701 m. Karen Asbjørnsdatter f. ca. 1673 bg. 24/3-1724. ”Lars Ballestads qde Karen 51.”
Forlovere: Knud Bøle og Ole Fløtterø.
g2g 30/9-1724 m. Kirsten Christensdatter fra Bratsberg(31) ”Skauen” dpt. 9/7-1702 bg. 29/7-1764. "
Johannes Borgersens enke 65 aar.", d.a. Christen Torjersen Skouen.
Forlover: Ole Borge.
1. Simon Larsen dpt. 4/3-1703. Se nedenfor.
2. Abraham Larsen dpt. 6/6-1706. Se Lien u. Meen.
3. Isak Larsen dpt. 17/11-1709. Se Stubberød.
4. Ole Larsen dpt. 12/3-1713.
5. Guri Larsdatter dpt. 25/10-1716 g.m. Nils Olsen. Se Haukeråsen.
Barn i 2. ekteskap:
6. Karen Larsdatter dpt. 1/11-1725 bg. 15/4-1730. "
Lars Ballestads Karen 4 aar. Børnekopper."
7. Knud Larsen dpt. 13/7-1727. Se Familie 20b - Kleiva 1784.
8. Gunhild Larsdatter dpt. 10/4-1729 bg. 22/5-1729. "
Lars Ballestads Gunhild, 6 uger."
Br. ca. 1700.


F.f.
Lars Ballestads Søn Simon: Daniel Ballestad, Anders Knudssen hos Solve Meen, Jacob Ballestads qvinde Elen, Simon Skougsrøs enche, Lars Riises pige.
F.f. Lars Ballestads søn Abraham: Nils Ballestad, Anders Knudsen Nygaard, Jacob Ballestads qvinde, Lars Ballestads værsøster.
F.f. Lars Ballestads søn Isak: Pros Sølj, Jacob Ballestad, Daniel Ballestads qvinde Aase og pigen Martha, Nils Ballestads qvinde Gunbor.
F.f. Lars Ballestads søn Ole: Bent Egaasen, Jacob Ballestad, Anders Knudssøn Nygaard, Nils Ballestads qde. Gunbor, Gunnild Anonsdatter paa Ballestad.
F.f. Lars Ballestads datter Gurj: Bent Egaasen, Anders Fløtterø, Even Ballestad, Nils Ballestads qde., Marta Knudsdatter.
F.f. Lars Ballestads datter Karen: Christen Skoven fra Melum, Lars Danielssøn, Simon Ballestads qde, Christen Skovens datter Maren.
F.f. Lars Ballestads Knud: Christen Skoven, Jacob Ballestad, Ole Lyngaas, Isak Ballestads qde., Maren Skoven.
F.f. Lars Ballestads Gunnild: Christen Skoven, Hans Skoven, Lars Nygaards qde, Anne paa Meen.
 

1/3/1731               LARS KNUTSSEN       Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 302a.
Clasrødningen      Arvinger: Enka Kisten Christensdatter og Lars Knutssens 2 kull barn:
u/Ballestad.    Fra 1. ekteskap med Karen Asbjørnsdtr.:
                1. Simen Larssen,   27 år, myndig,
                2. Abraham Larssen, 25 ” , --”--,
                3. Isach Larssen,   22 ” , umyndig,
               
4. Ole Larssen,     17 ” , ---”---,
                5. Guri Larsdtr.,   13 ” , ---”---.
                    Fra 2. ekteskap med Kisten Christensdtr.:
                6. Knut Larssen, 4 år, umyndig. - Han heime hos mora. -
Brt: 116 - 2 - 18
Net:  37 - 3 -  3
Jordegods: Boet eier ”ClausesRødningen” efter skjøte  utstedt av capitain Barnholt dat. 21.3.1725. Taxert for 80 rdlr.

Enka Kirsten Christensdatter ble g2g 3/10-1731 med Anders Reiersen f. ca. 1698 bg. 12/2-1743. "Anders Rejerssøn, 45 aar."
Enka Kirsten Christensdatter ble g3g 28/10-1745 med Johannes Børgersen Aasterøe. Se Åsterød.

Arbeider, leilending
Simon Larsen
herfra dpt. 4/3-1703 bg. 11/3-1761. "
Simon Myra 58 aar."
g1g 10/10-1724 m. Karen Jonsdatter "fra Ballestad" f. ca. 1698 bg. 27/9-1738. "
Simon Myres qde Karen, 40 aar."
Forlovere: Lars Ballestad og Jon Enggraf.
g2g m. enke Kari Ditlefsdatter f. ca. 1699 bg. 22/12-1746. "
Simon Myres kone, 47 aar."
1. Knud Simonsen dpt. 18/3-1725. Se Øvrum(A).
2. Kirsten dpt. 22/12-1726 bg. 18/5-1730. "
Simon Ballestads Anne, 3 aar. Børnekopper."
3. Ole Simonsen dpt. 25/3-1729.
4. Anne dpt. 11/2-1731 bg. 18/2-1731. "
Simon Ballestads Anne 8 dage gl."
5. Lars Simonsen dpt. 26/12-1732.
5. Susanne Simonsdatter dpt. 20/3-1735.
6. Jon Simonsen dpt. 14/9-1738.
Br. 1730.

F.f. Simon Ballestads Knud: Jacob og Isak Ballestad, Lars Ballestads qde.
F.f. Simon Myres Kirsten: Lars Nygaard, Abraham Ballestad. Lars Ballestads qde., Maren Sølj.
F.f. Simon Ballestads Ole: Abraham, Isak, Jacob Ballestad, Jacob Ballestads qde, Anne Rejersdatter.
F.f. Simon Ballestads Anne: Abraham Jacobssøn, Abraham Ballestad, Lars Ballestads enche, Maren Ballestad.
F.f. Simon Ballestads Lars: Lars og Abraham Lien, Lars Nygaards qde., Marta Castet.
F.f. Simon Myrens Susanna: Lars Nygaard, Isak Larssøn, Abraham Lien, Anders ----søns qde., Sara Bratsberg.
F.f. Simon Myres Jon: Lars Nygaard, Isak Meen, Abraham Lies qde., Ingeborg Ballestad.
 

6/2/1747       KARI DITLEFSDATTER      Bamble Skifteprot. nr. 5, side 21b.
Myren            Arvinger:                             
u/Ballestad   Enkem. Simen Larsen
                       og hennes sønn Peder Anundssen 18 år, etter 1. ekteskap.
                        Morbroren verge. (navnet utelatt).
Brt: 24 - 0 -  2
Net:  7 - 3 - 11

Fra ”Skoskatten” 1711:
Ballestad Søndre.
Jacob Self, 8, kone, 4 børn, 1 pige, 1 gml. afleved kone, 40 skilling.
Lars (Lauritz) Self, 6, 1 pige (mangler: kone og 3 børn), 36 skilling.
Niels Self, 6, kone og 4 børn, 36 skilling.

Matrikkelutkastet 1723:
Ballestad søndre.
Mr. Barnholt og Lauritz. Landskyld: 8 tønner.

I 1747 var det 4 brukere på S. Ballestad:
Isak
Lars. Se ovenfor.
Anders Vetlesen (Eier: Fru Roholdt). Se S. Ballestad(A).

I 1762 var det 2 brukere:
Gaardens nafn: Ballestad S. Eier: Selveiergods.
1. Mand og kone: Jens Andersen  og Kone. Se S. Ballestad(B).
Andre hosboende: fader Anders Einersen  og Kone.
2. Mand og kone: Gunval Olsen. Se S. Ballestad(A).

(C) Gard Strøm.