ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Frogner
Gård nr. 62 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 24.03.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gaupåsen øvre - Gaupåsen søndre
Opprinnelig husmannsplass under søndre Frogner.

Plassen var nevnt så tidlig som 1398 i biskop Eysteins ”Røde bok”.
Gjerpenpresten eide da 16 øyrebol i Gaupåsen (”Gaupasæ”). Gaupåsen ble derfor trolig ryddet første gang allerede i
gammelnorsk tid (1000-1350). Det finnes ingen kilder som kan gi oss opplysning om beboere her før i 1675.
Trolig ble plassen ryddet på nytt på den tiden, etter å ha ligget øde i mange år etter Svartedauen.

Ikke matrikulert før frasalget etter utskilling fra S. Frogner(11) i 1890.

Fra Norges Matrikkel 1889: 62/14.

Den første beboer vi kjenner til her var en Oluf Henriksen, nevnt fra 1675.

Jon Goupaasen
1. Siri dpt. 29/6-1690 bg. 18/12-1790. ”Jon Goupaasens d. Siri 1/2 aar g.”

F.f. Jon Goupaasens datter Siri: Marcy Arnesen i Skieen, og Marcy Anderssens qvinde Anne Bertelsdatter, og Margrete, Anders Pederssens datter.

Ei Boel (Bodil) Gaupaasen er nevnt som fadder i 1692 og en Christen Gaupaasen er nevnt som fadder i 1693.
Disse ovenfornevnte husmennene har nok flyttet til andre steder etter kortere tid på Gaupåsen.

Arbeider, husmann
Mons Tollefsen
f. ca. 1645 bg. 8/6-1733. ”Mogns Goupaasen, 95.”
g.m. Aslaug f. ca. 1660 bg. 16/3-1726. ”Mogns Goupaasens qde Aslou 65 aar 6 mnd.”
1. Maren Monsdatter dpt. 27/1-1689 g.m. Erik Knudsen. Se nedenfor.
Br. ca. 1700.

F.f. Mons Langerøds d. Maren: Solve Meen, Jørgen Asbiørnsen, Ole Ouesen, Anne Øfrom.

Denne familien bodde tidligere på Langerød, deretter i 10 år på S. Ballestad(B). Maren var født på Langerød.
Mogens (Mons) Gaupaasen var fadder i 1704 for Tor Rolighetens sønn Ingebret. Mons sitt fødselsår 1645 er
etter hans eget utsagn om å være 80 år under en rettsak i 1725 hvor han var vitne.
Presten har nok tatt "litt" i da han mente Mons var 95 år ved begravelsen i 1733.

Arbeider, husmann
Erik Knudsen Gaupaasen
fra Båserød dpt. 8/8-1686 bg. 30/6-1751. ”Erik Gaupaasen 66 aar.”, s.a. Knud Eriksen.
g1g 6/10-1709 m. Maren Mogensdatter herfra dpt. 27/1-1689 bg. 9/9-1714. ”Erik Goupaasens qde Maren 26 aar.”
g2g 5/6-1715 m. Maren Aslaksdatter fra M. Berg dpt. 6/1-1681 bg. 21/10-1745. ”Erik Goupaases qde Maren, 65 aar.”, d.a. Aslak og Barbara Berg.
Forlovere: "Isak Sneltved og Christ. Grafli."
1. Haagen Eriksen dpt. 7/9-1710. Se nedenfor.
2. Knud Eriksen dpt. 29/1-1713.
Barn i 2. ekteskap:
3. Maren dpt. 17/5-1716 bg. 2/6-1716. ”Erik Goupaasens datter Maren 14 dage.”
4. Hans Eriksen dpt. 18/4-1717. Se Gaupåsen nedre.
5. Barbara Eriksdatter dpt. 28/1-1720 g.m. Henrik Thorsen. Se Roligheten under Sneltvedt.
6. Anne Eriksdatter dpt. 25/4-1723 g.m. Engebret Mathisen Løberg. Se M. Løberg(A).
7. Aslaug Eriksdatter dpt. 29/9-1726 g.m. Anders Andersen. Se nedenfor.
Br. ca. 1709.

F.f. Erik Baaserøds søn Haagen: Christen Anderssøn i Scheen, Ingebret paa Kleven, Johannes Krabbes qvinde Inger i Scheen, Martha Baaserud.
F.f. Erik Gopaasens søn Knud: Ole Fløtterø, Lars Baaserø, Ole Fløtterøs søn Abraham, Anna Christensdatter hos Christen Anderssøn, Zarche Baaserø.
F.f. Erik Goupaasens datter Maren: Ole Sørbø, Erik Sneltved, Ole Isakssøns qde. Maren, Lars Boserøs qde., Kirsten Sneltved.
F.f. Erik Goupaasens søn Hans: Ole Sneltved, Lars Steensaas, Hans i Præstegaarden, Hans Amots qde., Kirsten Sneltved.
F.f. Erik Goupaasens datter Barbara: Gunder Røsager, Halvor Berg, Vejers Christen, Mad: Hejn, Chirsten Andersd:
F.f. Erik Goupaasens datter Anne: Lars Aslahssøn, Christopher Jacobssøn, Christen Anderssøns datter, Ole Aases datter.
F.f. Erik Goupaas Aslou: Lars Nygaard, Gunder Røsager, Per Sneltved, Hans Sems qde., Marta hos Vejer.

Arbeider, husmann
Anders Andersen
fra Fossum dpt. 23/6-1715 d. 1757 i Skien?, s.a. smed Anders Andersen. Se Familie 9 - Fossum 1720.
g. 23/9-1751 m. Aslaug Eriksdatter herfra dpt. 29/9-1726.
1. Maren f. ca. 1751 bg. 29/9-1755. ”Anders Andersens d. Maren 5 aar.”
2. Berthe dpt. ca. 1754 bg. 14/9-1755. ”Anders Andersens dtr.
Berthe 1 ½ aar.”

Enka Aslaug Eriksdatter ble g2g med Halvor Arnesen Huken. Se Familie 11 - Kleiva 1801.

Denne familien bodde trolig delvis i Skien. Barna er ikke døpt i Gjerpen, men gravlagt her.

I ca. 1740 ble Gaupåsen delt. Heretter kalt nedre og øvre Gaupåsen. Det har siden den
gang vært husmannsfolk på begge plassene helt fram mot slutten av 1800-tallet.

Arbeider, husmann
Haagen Eriksen Goupaasen
herfra dpt. 7/9-1710 bg. 8/3-1801. ”Haagen Erikssøn f. Goupaasen 91 1/2 aar.”, s.a. Erik Knudsen
g. 30/3-1740 m. Martha Jacobsdatter fra Bratsbergkleiva dpt. 5/3-1713 bg. 21/1-1787. ”Haagen Gaupaasens kone 74 aar.”, d.a. Jacob Isaksen. Se Familie 9 - Kleiva 1720.
1. Jacob Haagensen dpt. 21/8-1740. Se nedenfor.
2. Maren Haagensdatter (Mari Haagensdatter) dpt. 16/6-1743 g.m. Halvor Hansen Bøe. Se N. Bø(D).
3. Anne Haagensdatter dpt. 26/12-1745 g1g i Solum kirke 27/12-1791 m. Jon Kjøstolsen Nenset.
    Hun ble g2g i Solum kirke 29/8-1800 m. Ole Rasmussen Bugten begge gravlagt samme dag 28/5-1808. Bodde i Bukta under Stensrød i Solum. Se Solumslekt.org.
4. Knud Haagensen dpt. 15/12-1748. Se Gaupåsen nedre.
5. Karen Haagensdatter dpt. 1/1-1752 g.m. Christen Torjersen. Se nedenfor.
6. Erik dpt. 5/5-1754 bg. 8/11-1754. ”Haagen Gaupaasens s. Erik ½ aar.”
7. Lars dpt. 12/4-1757 bg. 8/10-1780. ”Lars Haagensen f. Gaupaasen 23 ½ aar.”
Br. ca. 1740.

F.f. Haagen Goupaasens Jacob: Jacob Isakssøn, Anders Jacobssøn, Hans Erikssøn, Mas Forevals qde. Berte ....
F.f. Haagen Goupaasens Maren: Erik Goupaasen, Aslak Berg, Anders Jacobssøn, Henric Roligts qde. Anne Goupaasen.
F.f. Haagen Gaupaasens datter Anne: Aslak Bergs Kone, Karen Pedersdatter fra Steensaasen, Hans Gaupaasen og Peder Gunderssøn fra Sneltvedt.

F.f. Haagen Gaupaasens db.
Knud: Hans Gaupaasens kone, Aslov Eriksdtr., Isak Jacobsen, Hans Gaupaasen, Lars Jacobsen.
F.f. Haagen Gaupaasens pb. Karen: Hans Gaupaasens kone, Margith Nicolajdtr., Hans Gaupaasen, Henrich Rolighed, Lars Olsen.

F.f. Haagen Gaupaasens db.
Erik: Aslak Bergs kone, Ingebor Pedersdtr., Isak Jacobsen, Anders Jacobsen.
F.f. Haagen Gaupaasens db.
Lars: Aslak Bergs kone, Elen Pedersdtr., Henrich Rolighed, Ole Steensaasen, Hans Gaupaasen.

Arbeider, husmann
Jacob Haagensen Goupaasen
herfra dpt. 21/8-1740 bg. 1/4-1798. ”Jacob Haagenssøn Goupaasen 51 ½ aar.”
g. 30/1-1768 m. Lisbeth Christensdatter fra Vattenberg under Prestegården dpt. 5/2-1741 bg. 13/9-1807. ”Enken Lisbeth Christensdtr. f. Goupaasen 66 7/12 aar.”, d.a. Christen Gundersen.
1. Christen Jacobsen dpt. 1/11-1767. Se nedenfor.
2. Anne Jacobsdatter dpt. 18/9-1774.
3. Hans Jacobsen Gaupaasen dpt. 6/10-1776. Se Familie 16 - S. Brekke 1810.
4. Marthe Jacobsdatter dpt. 4/8-1782.
Br. ca. 1768.

F.f. Jacob Gaupaasens db. Christen: Lars Nilsens kone, Maren Haagensdatter, Lars Nilsen, Halvor Arnesen, Knud Haagensen.
F.f. Jacob Gaupaasens pb. Anne: Lars Nilsens kone, Anne Haagensdtr., Erik Haagensen, Halvor Bøe.

F.f. Jacob Gaupaasens db.
Hans: Halvor Hansen Bøes kone, Karen Haagensdatter, Knud Haagensen, Ole Pedersen.
F.f. Jacob Gaupaasens pb. Marthe: Halvor Hansen Bøes kone, Karen Haagensdatter, Knud Haagensen, Isak Hansen, Ole Christensen.

Arbeider, innerst
Christen Torjusen
Gaupaasen fra Bratsbergkleiva f. ca. 1777, s.a. Torjus Aslaksen. Se Familie 84 - Kleiva 1801.
g1g 5/10-1797 m. Karen Haagensdatter herfra dpt. 1/1-1752 bg. 22/11-1807. ”Christen Tojerssøns kone Karen Haagensdtr. f. Goupaasen 55 11/12 aar.”
g2g 22/6-1810 m. Anne Olsdatter fra S. Brekkejordet.
Forlovere: "Halvor Gjertsen og Amund Torjerssen."

Barnedåp i Gjerpen 16/2-1806:
”Maria Knudsdtrs uægte pb. Kirsten f. Goupaasen. Til barnefader udlagt gift mand og geworben Soldat Christen Torjussøn Goupaasen.
Faddere: Christen Jacobssøns k., Anne Jacobsdatter, Knud Johannissøn, Aslach Hanssøn, Jørgen Knudssøn.”

23/12/1808     KARI HAAGENSDATTER        Bamble Skifteptot. nr. 15, s. 147b.
Gaupåsen       Arvinger:                            
u/S.Frogner    Enkem. Christen Toriersen (Barnløse.) og avdødes søsken:
               1. Jacob Haagenssen, død, etterlatt seg 3 barn:
                 a. Hans Jacobssen, myndig, bor på Brekkeberget.
                 b. Anne Jacobsdtr.   34 år, bor på Gaupåsen.
                 c. Marthe Jacobsdtr. 26 ” , ditto.
                    Broren Hans formynder for sine 2 søsken.
               2. Knut Haagenssen, myndig, bor på den 2. pl. Gaupåsen.
               3. Mari Haagensdtr. g.m. Halvor Hanssen Bøe.
Brt:   49 - 2 - 19
Gjeld: 76 - 2 -  4 (Insolvent)

Arbeider, husmann
Christen Jacobsen Gaupaasen
herfra dpt. 1/11-1767 bg. 14/6-1808. ”Christen Jacobssøn Goupaasen und. S.Breche, død 40 7/12 aar.”
g. 12/7-1798 m. Maren Rasmusdatter f. ca. 1770?
1. Margarete dpt.11/11-1798 bg. 15/12-1798. ”Christen Jacobssøns pb. Margarete f. Goupaasen 4 uger.”
2. Margarete dpt. 14/9-1800 bg. 11/1-1807. ”Christen Jacobssøns Goupaasens pb. Margarete 6 1/3 aar.”
Br. i 1801.

F.f. Christen Jacobssøns Margarete f. Goupaasen: Halvor Hanssøns k., Anne Jacobsdtr., Christen Torjerssøn, Knud Haagenssøn, Hans Jacobssøn.
F.f. Christen Jacobssøns Margarete f. Goupaasen: Nils Hanssøns k., Anne Jacobsdtr., Christen Larssøn, Knud Haagenssøn, Hans Jacobssøn.


Christen Jacobsen med familie flyttet senere til søndre Brekkejordet.

Barnedåp i Gjerpen 22/4-1794:
”Anne Poulsdtrs db.
Zacharias u/N. Løberg.
Barnefader Christen Jacobssøn Goupaasen erklærer at ville ægte hende, naar det bevilges ham som tienende ved
JægerCorpset. Test:(faddere): Knud Goupaasens k., Anne Jacobsdatter, Abraham Skoven, Hans Jacobssøn, Ole Poulssøn.”
Begravelse noen år senere (18/1-1807): ”Christen Jacobssøn Goupaasens uægte db.
Zacharias 11 3/4 aar.”

Arbeider, leieboer

Isak Jensen
fra Høymyr(1) dpt. 4/10-1739 bg. 24/3-1796. ”Isac Jenssøn under N.Frogner 59 aar.”, s.a. Jens Nilsen Høimyhr.
g. i Siljan 27/12-1761 m. Gunbjørg Knudsdatter fra Friborg i Siljan dpt. 27/12-1740
i Siljan d. etter 1801, d.a. Knud Bjørnsen og Gunhild Nilsdatter.
Forlovere: "
Johannes Nielsen og Niels Engelstad."
1. Knud Isaksen f. 1762 i Siljan bg. 2/11-1783. ”Isak Jensens s. Knud f. Frougner ejet 21 aar.”
2. Jens dpt. 18/1-1767 bg. 28/4-1767. ”
Isak Høijelies s. Jens 1/4 aar.”
3. Gunnild Isaksdatter dpt. 25/3-1768.
4. Ole dpt. 21/7-1771 bg. 11/11-1771. ”
Isak Højelies s. Ole 16 uger.“
5. Anne Isaksdatter dpt. 8/2-1778. Ugift. Bodde i 1845 på S. Brekkej. som fattiglem hos Peder Pedersens enke.
6. Amborg Isaksdatter (tvilling) dpt. 21/10-1781. I 1801 i tjeneste hos gårdsarbeider Torjer Rasmussen på Gjerpen Lille
7. Marthe Isaksdatter (tvilling) dpt. 21/10-1781 g. 31/7-1803 i Bamble m. Lars Amundsen fra plass under Brevik i Bamble dpt. 9/7-1780. Bodde i Langesund.

F.f. Isak Høyelies db. Jens: Jens Høymyrs kone, Anne Jensdatter, Nils Berreberg, Jens Høymyr, Peder Henrichsen.
F.f. Isak Høyelies pb. Gunnil: Jens Høymyrs kone, Anne Jensdtr., Jens Høymyr, Nils Berreberg.
F.f. Isak Høyelies db. Ole: Jens Høymyrs kone, Maria Jonsdtr., Jens Høymyr, Nils Berreberg.
F.f. Isak Jensens pb. Anne fra Frougner Ejet: Claus Olsens kone, Kisten Nilsdatter, Thor Halvorsen, Halvor Larsen.

F.f. Isak Jensens tvende tvillingdøtter Ambor og Marthe paa Frougner Ejet: Peder Halvorsens kone, Karen Dyresdatter, Halvor Larsens kone, Anne Nilsdtr., Niri Vattenberg, Thor Halvorsen, Halvor Larsen, Ole Olsen.


Denne familien bodde først noen år på gården Friborg i Siljan. De kom til Høgli under Grini i ca. 1766 og
hadde plassen til ca. 1772.
Enka Gunbjørg bodde i 1801 som enke på Gaupåsen hos Christen Jacobsen, sammen med datteren Anne.
Anne ble siden skrevet for Anne Isaksdatter Myhra.

Arbeider, husmann
Jørgen Knudsen Gaupaasen
fra Gaupåsen nedre dpt. 26/12-1787 d. 26/5-1829. ”Jørgen Knudsen, 41 aar, Husmand under Frogner. Hadde hængt sig i et Tre.”
g. 3/11-1814 m. Maren Cathrine Olsdatter fra Kreppa dpt. 3/6-1787 d. 31/10-1871 i Gaupåsen, d.a. Ole Gulbrandsen.
Forlovere: "Thron Olsen Frogner og Hans Jacobsen Brækkejordet."
1. Knud Jørgensen f. 1/10-1815. Se Berg(1).
2. Anne Jørgensdatter f. 16/2-1820 g.m. enkemann Mads Pedersen. Se Sørbø(2).
3. Maren Jørgensdatter f. 16/2-1820 g.m. Gunder Larsen. Se Kjær(7).
4. Ole Jørgensen f. 11/6-1822. Se Emigranter 1847.
5. Marthe Jørgensdatter f. 16/11-1825 g.m. Jørgen Pedersen Kjær. Se Kjær(1).
6. Johanne Jørgensdatter f. 31/5-1829 g. 24/6-1860 m. Anders Johnsen fra Vassend under Mo.
Br. ca. 1814.

Enka Maren Cathrine Olsdatter ble g2g med Erik Andersen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Erik Andersen Gaupaasen
fra Afsøla i Siljan dpt. 2/7-1797 i Siljan d. 26/11-1861 på Gaupåsen, s.a. Anders Povelsen og Dorthe Knudsdatter.
g. 26/6-1833 m. enke Maren Cathrine Olsdatter fra Kreppa dpt. 3/6-1787 d. 31/10-1871 på Gaupåsen, d.a. Ole Gulbrandsen.
Forlovere: "Paul Andersen Brekke, Isak Pedersen Brekke."
Br. ca. 1830.

Vi kan se av skiftet under at Erik og Maren ikke hadde livsarvinger. 

10/1/1862       ERIK ANDERSSEN       Bamble Skifteprot. nr. *)
Gaupaasen      Arvinger: Enka Maren Olsdatter (Verge: Gunder Larssen Kjær.) og avdødes søsken:
               1. Jacob Anderssen Ekeli.
               2. Paul Anderssen Afsøla, død, etterlatt seg 2 barn:
                    a. Anders Paulssen av Skien, 32 år.
                    b. Dorthea g.m. Edvard Evenssen, Skien.
               3. Mari Andersdtr. g.m. Rasmus Bæstul i Amerika.
               4. Karen Andersdtr. g.m. Niels Hanssen Fossum.
               5. Daarthe Andersdtr. Aas, enke etter John Aas.
               6. Ingeborg Andersdtr. g.m. Gunder A. Berreberg, begge døde, 7 barn:
                 a. Anders Gunderssen Bæstul,  over 35 år.
                
b. Ole Gunderssen Berreberg,   ca. 34 ”
                
c. Christian Gunderssen Bæstul -”- 30 ”
                 d. Peder Gunderssen Afsøla     -”- 25 ”
                 e. Ingeborg Gundersdtr., gift i Amerika. 1)
                 f. Daarte Gundersdtr. død, vært g.m. Peder Grinilien, etterlatt 1 barn. 2)
                 g. Anne Gundersdtr. g.m. Søren Jørgenssen Grini.
Formynder for de fraværende: Jacob Anderssen Ekeli.
1) I et sk.møte opplyste Ole Gunderssen Berreberg at søstera Inger Gundersdtr. i registreringen feilaktig er nevnt Ingeborg.
Hun er g.m. Rasmus Nielssen i Manitovoc i Amerika.
2) Han opplyste også at hans annen søster Dorthe Gundersdtr. hadde 2 barn: Daniel (3 år i mai) og Gunder (ca. 5 år) Pederssønner.

Brt: 95 -  6
Net: 62 - 84
*) A: BS 31 s.136.
B: BS 107 s.138. C: BS 125 s.248.

Enka bodde her i 1865 og hadde feste på eiendommen.

De videre eiere etter frasalget i 1890:
Andreas Olsen Sneltvedt
fra 1890.
Hans sønn Anton Andreassen Sneltvedt fra 1916.

G.br., meieriarbeider, selveier
Sakarias Lund fra Lund(1) f. 5/8-1897 d. 25/6-1944, s.a. Gregorius Eriksen Lund.
g. 3/7-1931 m. Ingeborg Olava Kjær fra Sneltvedtv. 160 f. 17/4-1906 d. 5/6-1992, d.a. Martin Jørgensen Kjær.

Denne familien bodde i Gaupåsen, så lenge det var mulig i sommerhalvåret. Om vinteren bodde de i
andre etasje i Sneltvedtv. 160 under Sneltvedt(11).

Enka Ingeborg Olava Lund f. Kjær overtok Gaupåsen øvre i 1944.

Deres datter Bjørg Margareth Lund og hennes mann Willy Solum overtok
Gaupåsen på begynnelsen av 1990-tallet.
Willy Solum kom fra Åmot under Haugedal i Luksefjell. De bygde Sneltvedtstien 6.
Deres sønn Bjørn Terje Solum, har siden overtatt Gaupåsen.


(C) Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no