| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |Gård nr. 10 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
 

 

Oppdatert 11.04.2019


UNDER ARBEID

Hustomter
Utskilt fra gnr 10 Bø.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epostadresse post@gamlegjerpen.no.

Gå til andre adresser på Opphauen i Gjerpen.


 

Valebøveien
 


Kart over Bø søndre og vestre med hustomt (nederst).


Kart fra www.grendlandskart.no.


Valebøv. 66.
10/27. Utskilt fra V. Bø.

 

Huset ble oppført omkring 1964.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Valebøvegen 66 (Gnr 10, bnr 27) er overdradd til Rolf Ingebret Kise (29.08.1964)."


Motorvikler
Rolf Ingebret Kise fra Gåsehølen(1) f. 6/11-1929 d. 25/12-2005, s.a. Kristian Ingebretsen Kise.
g.m. bankfunksjonær Sissel Elisabeth Bø fra V. Bø f. 29/8-1944 d. 13/9-1993, d.a. Edvard Johannes Bø.
Eier 1964.

Dette paret hadde ingen barn.

Fra Grunnboka: "Valebøvegen 66 (Gnr 10, bnr 27) er overdradd fra Rolf Ingebret Kise til Sjur Bø Tollefsen (07.03.2006)."
Fra Grunnboka: "Valebøvegen 66 (Gnr 10, bnr 27) er solgt for kr 1.075.000 fra Sjur Bø Tollefsen til Kjetil Gusfre (13.03.2006)."
Fra Grunnboka: "Andel av Valebøvegen 66 (Gnr 10, bnr 27) (tomta?) er overdradd for kr 800.000 til Kjetil Gusfre og Linn Iren Stendalen Myhre (02.12.2013)."

 

Kjetil Gusfre.
Eier 2006.

 Valebøv. 81.
Kårbolig for Bø vestre (10/15).

 

Her er familien Jørgensen bosatt.

 


 

Valebøv. 84.
10/11.Bø søndre.
Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).

Gård. Bø søndre.
 Valebøv. 85
.
10/15.

 


Bø vestre. Den nye kårbygningen nærmest.
Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).

 

Gård. Se Bø vestre.
 


Kart over Bø midtre med hustomter.


Kart fra www.grendlandskart.no.
 

Valebøv. 100.
10/34.

 

Dette huset fungerer som en ekstra kårbolig for Bø midtre. Utskilt med eget bruksnummer.


Fra Grunnboka: "Valebøvegen 100 (Gnr 10, bnr 12) er overdradd for kr 1.230.000 fra Roar Kristian Nordang til Ingar Nordang (16.05.2002)."

 

Ingar Nordang fra M. Bø f. 1965, s.a. Roar Kristian Nordang.
Eier 2002.

 


 

Valebøv. 102.
10/35.

 

Denne boligen fungerer som nytt innhus på Bø midtre. Utskilt med eget bruksnummer.

Her er familien Roar Kristian Nordang bosatt. Se M. Bø.
 


 

Valebøv. 104.
10/12.

 

Gård. Bø mellom - eller Bø midtre.

 

Den opprinnelige våningen fra omkring 1900. Se M. Bø.

 


 

Valebøv. 109.
10/21.

 


Valebøveien 109. Foto: Gard Strøm 5/1-2015.

 


Skogsarbeider, leieboer
Andreas H. Espedalen fra Espedalen i Drangedal f. 23/11-1891 d. 11/9-1970, s.a. Halvor A. Espedalen f. 12/9-1862 d. 22/7-1955.
g.m. Hanna  f. 25/1-1893 d. 14/3-1963.
1. Halvard Espedalen f. 9/9-1916. Se nedenfor.
2. Ingeborg Espedalen f. 30/10-1918 d. 2/11-1988.
3. Arne Espedalen f. 15/2-1925 i Gjerpen g. i Gjerpen 27/5-1961 m. hjelpepleier Ingebjørg Nygård f. 27/5-1920 i Mo i Telemark, d.a. skogsarbeider Jørund A. Nygård.

Under folketellingen 1910, bodde Andreas H. Espedalen som enkemann og dagarbeider, sammen med sin far,
enkemann og dagarbeider Halvor A. Espedalen på gården Hovden i Lårdal i Telemark. Det er nevnt at de begge
er født i Drangedal.


I 1920 bodde også denne familien her:

Skogsarbeider
Knut Halvorsen Espedalen f. 19/8-1896 på Espedalen i Drangedal, s.a. Halvor A. Espedalen f. 12/9-1862 d. 22/7-1955.
g. 1920 m. Gudrun Hobøl fra Porsgrunn f. 12/1-1901, d.a.
1. Gerda Espedalen f. 12/7-1920 g.m. Jacob Steen Aarhus. Se Christen Lundsv. 22 under Århus.
Bodde her i 1920.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 10

21

Bø Arbeidsbolig

Herman Løvenskiold

0 mark 06 øre

 


Skogsarbeider
Halvard Espedalen herfra f. 9/9-1916 d. 10/3-1973, s.a. Andreas H. Espedalen.
g.m. Olga Jørgine Oterholt fra N. Oterholt f. 6/10-1922 d. 14/4-2012, d.a. Gustav J. Oterholt.
1. Reino Espedalen f. 1944 g.m. Liv Evjen f. 1945. Bosatt i Skotfossv. 224.
2. Ingrid Espedalen f. 1946 g.m. Tormod Bugstad f. 1941.
3. Karin Espedalen f. 1956 g.m. N.N. Guillaune f. 1953.
4. Henny Espedalen f. 1956.
 

Denne familien bodde på Betel på Foss i 1958 og i 1961 (Luksefjellv. 451). De bodde her i 1969.
Siden bodde Halvard og Olga Espedalen i Dag Eilifsonsgt. 2 på Gimsøy.
 

Banearbeider ved NSB
Arne Espedalen f. 15/2-1925 i Gjerpen, s.a. Andreas H. Espedalen.
g. i Gjerpen 27/5-1961 m. hjelpepleier Ingebjørg Nygård f. 27/5-1920 i Mo i Telemark, d.a. skogsarbeider Jørund A. Nygård.

Bodde også her i 1969.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Valebøvegen 109 (Gnr 10, bnr 21) er overdradd for kr 300.000 til Nina Espedalen Fjellet (06.03.1990)."
 

Fra Grunnboka: "Valebøvegen 109 (Gnr 10, bnr 21) er solgt for kr 490.000 fra Nina Espedalen Fjellet til Rune Leonard Kristoffersen (02.03.1994)."

 

Rune Leonard Kristoffersen f. 1962.
Eier 1994.

 


 

Kart over Bø nordre med hustomter.

Kart fra www.grendlandskart.no.

 

Valebøv. 112.
10/23.

 


Valebøveien 112. Foto: Gard Strøm 5/1-2015.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Valebøvegen 112 (Gnr 10, bnr 23) er overdradd for kr 610.000 til Geir Vidar Vidme (12.06.1989)."

 

Geir Vidar Vidme fra Merdinv. på Mæla f. 1959, s.a. Trygve Vidme f. 1924 og hustru Anne-Marie f. 1935 i Merdinv. 16.

g.m. Grethe Steinbakken f. 1964.

1. Frida Vidme.

2. Veronica Vidme.
Eier 1989.

 


 

Valebøv. 114.
10/24.

 


Valebøveien 114. Foto: Gard Strøm 5/1-2015.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Valebøvegen 114 (Gnr 10, bnr 24) er overdradd til Olaf Kittilsen (22.08.1958)."

 

Olaf Kittilsen fra Lia(B) under Fossum f. 14/2-1924 d. 8/5-2007, s.a. Magnus Kittilsen.
g. i Luksefjell kirke 24/6-1950 m. Ingeborg Elisabeth Økter fra Solum i Luksefjell f. 1929, d.a. Halvor Ellefsen Økter.
1. Bjørg Kittilsen.
2. Aud Kittilsen.
3. Arne Magnar Kittilsen f. 1963.
Eier 1958.

 

Fra Grunnboka: "Valebøvegen 114 (Gnr 10, bnr 24) er solgt for kr 1.400.000 fra Ingeborg Elisabeth Kittilsen til Jørn Ottar Lid (13.09.2007)."

 

Jørn Ottar Lid.
Eier 2007.

 


 

Valebøv. 120.
10/13. Dette er adressen det gamle våningshuset på N. Bø.

 


Gården Bø nordre. Kårboligen til venstre og "gammel-våningen" til høyre. Foto: Gard Strøm 5/1-2015.

Gård. Se N. Bø.

 


 

Valebøv. 122.

10/13.

 

Dette er kårbygningen på Bø nordre. Se N. Bø.

 


 

Valebøv. 126.
10/19. Huset er trolig oppført i 1939.

 


Valebøv. 126. Foto: Gard Strøm 26/10-2013.
 

Fra Grunnboka: "Andel av Valebøvegen 126 (Gnr 10, bnr 19) er overdradd til John Johnsen (29.07.1939)."


John Johnsen f. 19/9-1904 d. 13/9-1992.
g.m. Margit f. 27/1-1912 d. 14/1-1997.
1. Jon Johnsen f. 1937. Bosatt i Mælagata i Skien.
2. Einar Johnsen f. 1946. Kjøpte huset. Se Lia(B) under Bø.
Eier 1939.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

10 

19

Bø - Nordheim

John Johnsen

0 mark 05 øre

 


Fra Grunnboka: "Valebøvegen 126 (Gnr 10, bnr 19) er solgt for kr 300.000 fra Margit Johnsen til Einar Johnsen (01.04.1993)."

 

Einar Johnsen f. 1946.
g.m. NN
1. Bjørn Einar Johnsen f. 1969. Se Lia(B) under Bø.
2. Jon Johnsen f. 1975. Kjøpte huset.
Eier 1993.

 

Einar Johnsen kjøpte Lia under Bø i 1983 av Herman Helliksen.

 

Fra Grunnboka: "Valebøvegen 126 (Gnr 10, bnr 19) er overdradd for kr 450.000 fra Einar Johnsen til Jon Johnsen (03.05.2000)."

 

Jon Johnsen f. 1975.
Eier 2000.


 


 

Valebøv. 132.
10/16 "Solheim".

 

John Skreua Olsen.
Eier 1944.


Se denne familien på plassen Skreua under Bø.

 

Ole Johnsen (Olaf Johnsen?).
Eier før 1950.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

10 

16

Bø - Solheim

Ole Johnsen

0 mark 05 øre

 

 

Fra Grunnboka: "Andel av Valebøvegen 132 (Gnr 10, bnr 16) er overdradd for kr 700.000 til Randi Bugge Ersdal og Kjell Ersdal
(16.08.1988). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 10, bnr 20."

 

Kjell Ersdal.
g.m. Randi Bugge.
Eiere 1988.

 


 

Valebøv. 135.
10/18 "Solstad".

 

Jon O. Gromstulen.
Eier siden før 1950.
 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 10

18

Bø - Solstad

Jon O. Gromstulen

0 mark 01 øre

 

 

Erling Kittilsen f. 30/11-1911 d. 1/6-1994.
g.m. Ingeborg f. 7/7-1906 d. 11/5-1993.
1. Einar Oddbjørn Kittilsen f. 1942.
2. Sven Aage Kittilsen f. 1945.

 

 

Fra Grunnboka: "Valebøvegen 135 (Gnr 10, bnr 18) er overdradd fra Erling Kittilsen til Einar Oddbjørn Kittilsen og Sven Aage Kittilsen (05.09.1994)."

Fra Grunnboka: "Valebøvegen 135 (Gnr 10, bnr 18) er solgt for kr 350.000 fra Einar Oddbjørn Kittilsen og Sven Aage Kittilsen til Elin Synnøve Berg-Larsen (05.09.1994)."

 

Elin Synnøve Berg-Larsen.
Eier 1994.

 

Fra Grunnboka: "Valebøvegen 135 (Gnr 10, bnr 18) er overdradd for kr 780.000 fra Elin Synnøve Berg-Larsen til Terje Perskaas Gulliksen (16.04.2004)."

 

Terje Perskaas Gulliksen.
Eier 2004.

 

 


 

Valebøv. 160.
10/12.

 


Den gamle husmannsplassen Lia under Bø er fremdeles bebodd og for lengst solgt til private. Foto: Gard Strøm 2014.

Dette er den gamle husmannsplassen Lia. Se Lia under M. Bø.


Einar Johnsen fra Valebøv. 126 f. 1946, s.a. John Johnsen.
 


 

Valebøv. 181.
10/25.


Fra Grunnboka: "Andel av Valebøvegen 181 (Gnr 10, bnr 25) er overdradd til Arne Matias Jamtvedt (22.10.1960)."

Arne Matias Jamtvedt (Arne Jamtvedt) fra S. Bø f. 24/12-1928 d. 1/11-1992, s.a. Halvor M. Jamtvedt.
g.m. Dorthea f. 27/6-1930 d. 5/10-1998.
1. Jon Jamtvedt f. 1961.
Eier 1960.

 

Fra Grunnboka: "Valebøvegen 181 (Gnr 10, bnr 25) er solgt for kr 325.000 fra Dorothea Jamtvedt til Bjørn Espen Kåsastul (10.11.1998)."


Bjørn Espen Kåsastul.

Eier 1998.

 


Kart over boliger på Nisterud.

Kart fra www.grendlandskart.no.

 


Valebøv. 751.
10/28.

 

Tidligere bebodd av NSB personale.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Valebøvegen 751 (Gnr 10, bnr 28) er overdradd for kr 360.000 til Else Marie Andersen (30.09.1988)."

 

Else Marie Andersen f. 1956.
Eier 1988.


Fra Grunnboka: "Valebøvegen 751 (Gnr 10, bnr 28) er solgt for kr 350.000 fra Else Marie Andersen til Tor Kristiansen (07.04.1992)."

Tor Kristiansen.
Eier 1992.

 

Fra Grunnboka: "Valebøvegen 751 (Gnr 10, bnr 28) er overdradd fra Tor Kristiansen til Kjell Tormod Kristiansen, Knut Olav Kristiansen,
Anne Cecilie Brenne Kristiansen og Arne Willy Kristiansen
(11.09.1997)."

 

Fra Grunnboka: "Valebøvegen 751 (Gnr 10, bnr 28) er solgt for kr 560.000 fra Kjell Tormod Kristiansen,Knut Olav Kristiansen,
Anne Cecilie Brenne Kristiansen og Arne Willy Kristiansen
til Anita Eik (11.09.1997)."

 

Anita Eik.
Eier 1997.

 

Fra Grunnboka: "Valebøvegen 751 (Gnr 10, bnr 28) er solgt for kr 650.000 fra Anita Eik til Gunvor Helene Nøstdal (22.08.2001)."


Gunvor Helene Nøstdal.
Eier 2001.

 

Fra Grunnboka: "Valebøvegen 751 (Gnr 10, bnr 28) er solgt for kr 970.000 fra Gunvor Helene Nøstdal til Robert Strand (16.03.2006)."

 

Robert Strand.
Eier 2006.

 

Fra Grunnboka: "Valebøvegen 751 (Gnr 10, bnr 28) er solgt for kr 1.075.000 fra Robert Strand til Terje Kittilsen Mittag (16.06.2008)."

 

Terje Kittilsen Mittag.
Eier 2008.

 Valebøv. 755.

10/30. Nisterud stasjon.

 


Nisterud stasjon 1915. Foto: Jernbanemuseet på Hamar.

 

Tidligere bebodd av NSB personale.

 

Solgt til private på ukjent tidspunkt.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Valebøvegen 755 (Gnr 10, bnr 30) er overdradd til Møller Marianne Helle Otterdahl og Møller Øyvind Johs Otterdahl (03.12.1982)."

 

Øyvind Johs Otterdahl Møller f. 1953.
g.m. Marianne Helle H. f. 1957.
Eiere 1982.

 

Fra Grunnboka: "Valebøvegen 755 (Gnr 10, bnr 30) er solgt for kr 1.450.000 fra Møller Marianne Helle Otterdahl og Møller Øyvind Johs Otterdahl til Brian Sunesen (14.02.2008)."

 

Brian Sunesen.
Eier 2008.

 


 

Valebøv. 759.
10/29.

 

Tidligere bebodd av NSB personale.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Valebøvegen 759 (Gnr 10, bnr 29) er overdradd til Aase Irene Kristoffersen (11.02.1974)."


Arbeider

Kjell Kristoffersen fra Hoppestad stasjon f. 25/9-1933, s.a. banevokter v. NSB Ivar Kristoffersen.
g1g 13/10-1956 m. Ine Paula Nilsen "fra Hoppestad" f. 26/2-1939 i Lunner, Oppland, d.a. overkonduktør NSB Nikolai Nilsen Bjellastuen.
g2g m. Aase Irene  f. 2/6-1943 d. 25/1-2005. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
1. Bjørn S. Kristoffersen f. 1967.
2. Heidi Kristoffersen (tvilling) f. 1974.
3. Gro Kristoffersen (tvilling) f. 1974.
Eiere 1974.

 

Denne familien er korpsentusiaster og alle spiller minst ett instrument.

 

Fra Grunnboka: "Valebøvegen 759 (Gnr 10, bnr 29) er solgt for kr 515.000 fra Aase Irene Kristoffersen til Eva Cecilie Blomquist (16.05.2002)."

 

Eva Cecilie Blomquist.
Eier 2002.


Fra Grunnboka: "Valebøvegen 759 (Gnr 10, bnr 29) er solgt for kr 800.000 fra Eva Cecilie Blomquist til Anne Hilde Tufte (14.10.2004)."

 

Anne Hilde Tufte.

Eier 2004.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Valebøvegen 759 (Gnr 10, bnr 29) er overdradd fra Anne Hilde Tufte til Karly Sjølie (23.12.2008)."

 

Karly Sjølie.
Eier 2008.

 


 

(C) Gard Strøm.