| HJEM | INNHOLDKILDER | LINKER | HJELP |


Gåshølen
Gård nr. 51 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 06.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Gåsehølen 1
Gammelt løpenummer 133. Siden 1889 gnr. brn. 50/1.


Gåsehølen(1) "Speiderhuset". Foto fra 1990-tallet.

Adresse 2020: Åshammeren 93, 3721 Skien.

Gåsehølen har i mer enn 50 år fungert som speiderhytte.

Tidligere husmannsplass under Tufte. Trolig ryddet eller gjenryddet i ca. 1720. Beliggende på Åselvas østre side.
Tiden som husmannsplass under Tufte er også tatt med her.

Vær også oppmerksom på husmannsplassene nordre og søndre Gåsehølen under Ås, som ligger på elvas vestre
side og lenger nord.

Arbeider, husmann
Ole Knudsen
fra Fjelldalen(1) dpt. 8/7-1683 bg. 28/10-1740. ”Ole Gaasehøllen, 56 aar.”, s.a. Knud Fieldalen.
g. 25/8-1720 m. Karen Larsdatter f. ca. 1690 bg. 2/2-1772. ”Knud Tejens enke 82 aar.”
1. Knud Olsen dpt. 31/8-1721 bg. 22/2-1744. ”Ole Gaasehølens Knud, 18 aar 7 maanedr.”
2. Lars dpt. 20/12-1722 bg. 28/7-1742. ”Ole Gaasehøles Lars, 12 aar.”
3. Erik dpt. 9/7-1724 bg. 6/8-1724. ”Ole Gaasehs Erik 4 uger.”
4. Peder dpt. 2/9-1725 bg. 15/6-1726. ”Ole Gaasehølens søn Per 1/2 aar, 3 maaneder.”
5. Gunne dpt. 6/10-1726 bg. 27/10-1726. ”Ole Gaasehølens Gunne 3 uger gml.”
6. Anders dpt. 18/1-1728 bg. 6/6-1728. ”Ole Gaasehs Anders. 19 uger.”
7. Anders Olsen dpt. 2/2-1730. Se N. Teigen under Mo.
8. Solve dpt. 17/6-1731 bg. 2/7-1731. ”Ole Gaasehølens Solve  3 uger.”
Br. ca. 1720.

F.f. Ole Gaasehølens søn Knud: Per Fieldal, Johannes Lund, Jan Jostssøns qde., Elef Jønnevolds datter Anne.
F.f. Ole Gaasehølens Lars: Per Fieldal, Ole Frantssøn, Tor Fieldals qde., Birte Haagensd: Grinj.
F.f. Ole Gaasehølens Erik: Lars Rissing, Gulbrand Gaasehølen, Halvor Otterholts qde., Anne Foreval.
F.f. Ole Gaasehølens søn Peder: Per Fieldal, Erik Otterholt, Jan Holm, Tor Fieldals qde., Maria Bentsdatter i Scheen.
F.f. Ole Gaasehølens Gunne: Per Fieldal, Tor Fieldals qde., Maren Houerø.
F.f. Ole Gaasehølens Anders: Ole Skilbred, Knud Fieldal, Per Fieldals qde, Olou Nøglegaard.
F.f. Ole Gaasehølens Anders: Lars Jønneval, Jan Fos, Mogns Eresrøs qde, Maren.
F.f. Ole Gaasehølens Solve: Hans Eresrø, Halvor Fieldal, Per Fieldals qde., Maren Tofte.

8/3/1741       OLE KNUTSSEN GAASEDALEN(!)        Bamble skifteprot. nr. 4, s. 23a.
Gåsedalen (Gåsehølen)     
u/Tofte     Arvinger: Enken Karen Larsdatter og barna:
               1. Knut Olssen   20 år
               2. Lars Olssen   18 ”
               3. Anders Olssen 11 ”
Mora verge under tilsyn av Erik Otterholt.
Brt: 56 - 1 -  4
Net: 44 - 2 - 12

Enka Karen Larsdatter ble g2g 23/10-1741 med Knud Jonsen. Se N. Teigen under Mo.

Arbeider, husmann
Torjer Olsen
fra Seljord? f. ca. 1739 bg. 31/3-1766. ”Torjer Olsen 26 aar.”
g1g 1/6-1761 m. Inger Olsdatter d. før 1764.
g2g 28/12-1764 m. Berthe Mikkelsdatter fra S. Sætret i Luksefjell dpt. 28/10-1742 bg. 18/11-1804. ”Enken Birthe Michelsdtr. f. Gaashølen 62 aar.”, d.a. Mikkel Lucassen.
1. Kirsten dpt. 30/8-1761 i Skien bg. 11/10-1761. ”Torjer Olsens d. Kisten 5 uger.”
Barn i andre ekteskap:
2. Karen Torjersdatter dpt. 23/9-1764 g.m. Mathias Johannesen Finne. Se nedenfor.

F.f. Torjer Olsen fra Gierpen Sogn, hands Hiemmedøbte datter Kirsten: Karen Maria Madsd., Marthe Henrichsd., Isach Smed, Anders Skomager, Hans Jonsen.
F.f. Torjer Olsens pb. Karen fra Luxefjeld: Abraham Fieldets kone, Maren Pedersdtr., Johannes Pedersen, Ole Olsen.

Dåp i Seljord kirke 13/1-1739:
F.f. Ole Rødningens barn, Torjer: Halvor Udgaarden, Gunne Udgaarden, Barbro Udgaarden, Thorbiør Kasland og Guro Andersdatter.

Enka Berthe Mikkelsdatter ble g2g med Tov Olsen. Se Kastet under Foss.

Tov Olsen og Berthe Mikkelsdatter døde her. Det ble også holdt skifteforretning her.

Gruvearbeider, husmann
Mathias Johannesen Finne
fra Sagvolden under Lauar (Løver) i Sandsvær dpt. 17/7-1757 i Hedenstad sogn d. 14/8-1831 i Gåshølen, s.a. Johannes Mathiasen Finne og Anne Olsdatter.
g. 8/7-1796 m. Karen Torjersdatter herfra dpt. 3/9-1764 d. 10/10-1839 i Gåshølen, d.a. Torjer Olsen.
Forlovere: "Peder Olessøn Nøklegaard og Isak Christenssøn."
1. Johannes Mathiasen dpt. 30/10-1796 i Hedenstad krk. Se Gåshølen(2).
Br. ca. 1804.

F.f. Mathias Johansen Saugvolden, Søn Johannes: Ole Johansen Saugvolden og kone, pige Ingebor Jacobsdatter Saugvolden, Ole Fredriksen Løver, Thore Jacobsen Saugvolden.

Karen hadde sønnen Torjer Torjersen som bodde her i 1801. Han var f. utenfor ekteskap i 1787.
Han var nok den ”Torjer Torjussen” som ble konfirmert mens han bodde i Gåshølen som 16 ¾ år i 1805.
Hans halvbror ”Johannes Mathisen” ble konfirmert som 17- åring i 1813, mens han bodde her i Gåshølen.
Andre beboere i 1801: Berthe Mikkelsdatter f. 1742, enke etter 2 ekteskap. Hennes datter (”vanvittig”),
Anne Tovsdatter f. ca. 1771. Denne Berthe Mikkelsdatter var Karen Torjersdatters mor. Se ovenfor.

Arbeider, husmann
Torjer Torjersen
herfra f. ca. 1787 d. 19/2-1843 i Gåshølen, s.a. Karen Torjersdatter og Torjer NN.
g. 12/6-1823 m. Gunhild Pedersdatter fra Myra under Nøklegård dpt. 5/2-1797 d. etter 1887 i Skien, d.a. Peder Olsen.
Forlovere: "Jens Isaksen Aasqvern, Søren Christensen Aashammer."
1. Berthe Torjersdatter f. 30/9-1823.
2. Ingeborg Torjersdatter f. 27/12-1826 g.m. Halvor Clausen. Se nedenfor.
3. Aslak Torjersen f. 28/9-1829. Se nedenfor.
4. Peder Torjersen f. 19/10-1832. Se Sverige under Mo.
5. Anne Karine f. 15/3-1836 d. 4/4-1838 i Gåshølen.
Br. ca. 1835.

F.f. Torjer Torjersen og Gunhild Pedersd., Gaasehølen u. Tuftes Berthe: Ole Otterholts kone, Hans Andersen Otterholt, p. Inger Andersdatter Otterholt, Ole Otterholt, Halvor Bærulfsen Gaasehølen.
F.f. Torjer Torjersen Gaasehølen u. Foss lille, Ingeborg: Johannes Gaasehølens kone, p. Svanau Gundbjørnsdatter, Gromstul, Halvor R. Fossum, Jens Isaksen Foss, Søren C. Aashammer.
F.f. Torger Torgersen og Gunhild Pedersd. Gaasehølen u. Tufte, Aslak: Søren Christensens kone Aashammer, p. Karen Olsdatter Nøglegaard, Halvor Olsen Nøglegaard, Anders Andersen Nøglegaard, Gunder Eriksen af Graaten.
F.f. Torjer Torjersen Gaasehølen u. Tufte, Peder: Søren Christensens kone Aashammer, Ingeborg Pedersdatter Aashammer, Hans Andersen Otterholt, Johannes N. Gaasehølen, Ole Olsen ibid.
F.f. Torjer Torjesen Gaasehølen u. Tufte og Gunhild Pedersdatters Anne Karine: Svanaug Gundbjørnsd., Gromstul, Kirsti Gundbjørnsd., ibid.,Johannes Mathisen Gaasehølen, Nils Jensen u. Moe, Søren Christensen u. Aas.


Torjer er ikke døpt i Gjerpen, Eidanger, Siljan, Solum, Seljord, Holla eller Sauherad.

Torjers gamle mor, enka Karen Torjersdatter(72 år) f. ca. 1763, bodde hos dem i Gåshølen i 1835.
Fattiglem og ugifte Else Johnsdatter (40), bodde sammen med denne familien her i 1845.

Eiendommen ble skylddelt i 1841 og hadde en tid to bruksnummer. Se også Gåshølen(2).

Dette bruket hadde løpenr. 133a. Siden matrikkelen 1889, bnr 1.
Plassen lå fremdeles under Tufte i 1875 og 1887.

Møller, husmann
Aslak Torjersen
herfra f. 28/9-1829, s.a. Torjer Torjersen.
g1g 21/4-1854 m. Marthe Olsdatter fra Haugedal i Luksefjell f. 10/4-1825 d. 5/2-1864 på Gåshølen, d.a. Ole Rønniksen.
g2g 16/11-1865 m. Anne Gurine Andersdatter fra Gåshølen under Foss f. 12/7-1830, d.a. Anders Reiersen.
1. Turine Aslaksdatter f. 11/6-1854 i Gåshølen.
2. Karen Oline f. 28/3-1857 d. 4/5-1862 i Gåshølen.
3. Anne Gurine Aslaksdatter f. 5/4-1860.
4. Martin Aslaksen f. 21/1-1864.
Br. 1859.

Aslaks 1. kone, Marthe Olsdatter var i tjeneste på Oterholt før hun giftet seg.
Aslaks mor, enka Gunhild Pedersdatter(69) bodde her med føderåd i 1865.
Aslak brukte også Gåshølen(2) i 1865.
Denne familien er registrert som emigranter til N. Amerika den 7/4-1868.

Arbeider
Halvor Clausen
fra Skien f. ca. 1825.
g. 16/11-1859 m. Ingeborg Torjersdatter herfra dpt. f. 27/12-1826, d.a. Torjer Torjersen.
Br. 1868.

Halvor Clausen og kona var i 1865 og 1875 bosatt i Skien hvor han var dagarbeider.
Dette paret fikk Ingen barn som levde opp, men de hadde en pleiesønn som vokste
opp hos dem: Christian Olaus Nilsen f. 1852 i Skien (FT 1865) eller Porsgrunn (FT 1875).
De bodde i Øvre Elveg. i Follestad i 1875. Der bodde også hennes mor Gunhild Pedersdatter.

Dagarbeider, leilending, selveier
Ole Johannesen
fra Kåsa und. Gulset f. 25/4-1822 d. 23/3-1899 på Eriksrød, s.a. Johannes Gundersen. Se Familie 7 - Gulset 1845.
g. i Lardal 1/11-1852 m. Grethe Amundsdatter "fra Hanevold" i Lardal, Vestfold f. 6/4-1818 på Golie und. Jarnes i Efterløt i Sandsvær, Buskerud d. 19/8-1889 på Eriksrød, d.a. Amund Halvorsen Golie/ Tolsrud og Sissel Gulliksdatter.
Forlovere: "Daniel Christensen og Thore Christensen."
1. Georg Severin Olsen f. 30/1-1858 (dpt. 1/4 - Skjærtorsdag) d. 26/8-1877 i Gåshølen. Sykelig. Konf. i 1873.
Bruker ca. 1857. Eier før 1875.

F.f. Husm. Ole Johannesen Gaasehølen und. Tufte og Grethe Anundsdatters Georg Severin: Sara Jacobsd. Oterholdt, Gurine Andersd. Gaasehølen, Ole Olsen Oterholdt, Gunner og Niels Johannesen Gulseth.

Grethe Amundsdatter var trolig i tjeneste på Hanevold i Lardal før hun gifta seg.

Denne familien bodde her under folketellingene 1865 og 1875. I 1875 var Ole oppført som selveier av Gåshølen.
I 1889 bodde Ole og Grethe på Eriksrød. Grethe døde der i 1889 og Ole ble siden boende der som innerst til han
døde i 1899. Det er ingen etterkommere etter denne familien.

Plassens besetning i 1875 var 2 kuer, 1 kalv og 2 sauer.

Kilde: Kirkebok for Lardal, Tilgangslister (innflytta) og kirkebok for Sandsvær, Afgangslister (utflytta).
Vi ser at nr. 1 i kirkeåret 1820 (unøyaktig) kommer "Husmandsfolk" Amund Halvorsen fra Efterløt-ejet i Sandsvær til Lardal "med hustrue og Børn:
Berthe Sophia f. 16/6-1816 (konf. 1831 i Styrvold i Lardal)  og Grethe f. 6/4-1818 (konf. 1832 i Styrvold, Lardal)." Begge født i Golia under Jernes i Efterløt sogn i Sandsvær.
I Utflytta nr. 2 - 1821 (unøyaktig) i "Afgangslistene" i Sandsvær kirkebok, finner vi husmandsfolk Amund Halvorsen Golie (30) med hustru Sissel Gulliksdatter (28) og 2de (tvende) Børn til "Laurdal".
Ved Grethes konfirmasjon i Styrvold kirke i Lardal 1832, var det nevnt at familien bodde på Styrmoe-eiet.

Selveier
Lars Larsen Skyer.
Br. 1885.

Lars Skyer solgte bruket til Løvenskiold - Fossum i 1887 som fremdeles er eier av Gåshølen.

Skogsarb., tømrer, leilending
Jørgen Torkildsen fra Tuftedalen under Haugedal f. 10/12-1856 i Sauherad.
Bodde her fra 1888. Se S. Oterholt.

Skogsarbeider, leilending
Halvor J. Nykaas.
Br. 1907. Se Nykås under Mo.

Skogsarbeider, leilending
Georg Madsen.
Br. 1917. Se Kulten under Ås.

Skogsarbeider, leilending
Thor Aslaksen Rekvik.
Br. 1920. Se Bjørndalen(A) under Bø.

G.br., leilending
Ole Svenningsen.
Br. 1927. Se Slettene under Mo.

Fløterformann, skogsarbeider, forpakter
Kristian Ingebretsen Kise
fra N. Kise f. 22/8-1905 d. 1/4-1989, s.a. Ingebret Rasmussen Kise.
g.m. Kaspara Aks fra Valøya i Valebø f. 19/7-1904 d. 23/1-1981, d.a. Johan Aks og Maren Svendsdatter Bergan.
1. Kåre Kise f. 17/7-1925 i Skien d. 10/7-2003 g.m. Anlaug Kaasastul fra Heddal f. 22/11-1931. Se Langangen(A) under Fossum.
2. Mathilde Kise f. 2/12-1927 i Gåshølen g.m. snekker Bjarne Madsen. Se Kulten under Ås.
3. Rolf Ingebret Kise f. 6/11-1929. Se Valebøv. 66 under Bø.
4. Kjell Kise f. 31/8-1931. Se Damjordet under Fossum.
5. Synnøve ”Lulla” Kise f. 1933 g.m. Per Stendahl fra Stokke f. 1939. Bosatt på Stokke i Vestfold.
    Barn 1. Rune Stendahl f. 1965.
    Barn 2. Frode Stendahl f. 1966.
6. Gunvor Kise f. 1934 g.m. Karl Morgan Tveten. Bosatt i Seterv. 56 på Ødesneltvedt. Se Ødesneltvedt øvre.
7. Oddbjørn Kise f. 27/12-1935 d. 12/1-2004 g.m. Anne Holtar fra Åmotsdal i Seljord f. 1935. Bosatt i Olea Crøgersv. på Frogner i Skien.
    Barn 1. Kristian Kise f. 1966. Se Luksefjellv. 590 under Jønnevald.
    Barn 2. Wenche Kise f. 1968.
8. Unni Kise f. 1946 g.m. Per Inge Jore fra Skien f. 1943. Bosatt i Gamlegrensa i Skien. Ingen barn.
Br. 1927.

Da deres første barn Kåre ble født, bodde foreldrene i Amtmand Aallsg. 56 i Skien.


Familien Kristian og Kaspara Kise på Gåsehølen noe før 1940. Foto: Eid av Helge Morgan Tveten.
Brødrene fra venstre: Oddbjørn, Rolf Ingebret og Kjell. Søstrene fra venstre: Mathilde, Gunvor og Lulla Synnøve.

Kristian Kise arbeidet i Løvenskolds skoger i mange år. Senere ble han formann for tømmerfløtningen.
Mens familien bodde her, gikk barna på Ås skole. I 1946 flyttet familien til Langangen under Fossum. Barna ble da
flyttet over til Fossum-skolen.

Kittil Kittilsen trolig fra Ås(20) Kittilsrød.
Br. 1946. Se V. Sokka.


Uthuset med innhuset til høyre. Foto: GS på 1990-tallet.

Det har ikke vært gårdsdrift her etter 1946. Huset har siden fungert som speiderhytte. Eier: Løvenskiold - Fossum.

(C) Gard Strøm.