ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kleven
Gård nr. 141 i Gjerpen kommune. 5

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 03.11.2021
 


Kleven 5 - Kleven vestre
Gammelt løpenr. 474a.  Siden Norges matrikkel 1889: 141/5 og 9.

Utskilt fra hovedbølet i 1771. Landskyld i 1801: 11 og 3/5 skinn.


Kleven bnr 5 (Kleven vestre) 17. mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune, Arkiv: Telemark museum, Skien.

Adresse 2021: Haugerødv. 124, 3719 Skien.

G.br., selveier
Knud Zachariasen Kleven
fra Kleven(1) dpt. 3/8-1762 i Seljord bg. 15/12-1798. ”Knud Zachariæsøn Kleven 35 1/2 aar.”, s.a. Zacharias Jacobsen Kleven.
g. i Siljan 19/10-1783 m. Helvig Knudsdatter fra Søntvedt i Siljan dpt. 20/6-1751 bg. 14/6-1801. ”Knud Klevens enke Hedevig Knudsdtr., anm. at være henved 50 aar.”, d.a. Knud Knudsen Søntvedt og Anne Nilsdatter.
Forlovere: "Anders Zachariasen Kleven og Ole Knudsen Søntvedt."
1. Ingeborg Knudsdatter dpt. 21/11-1784.
2. Anne Knudsdatter dpt. 14/1-1787.
3. Knud dpt. 16/8-1789 bg. 13/12-1789. ”Knud Klevas Knud 4 mnd.”
4. Helvig Knudsdatter dpt. 17/4-1791.
5. Knud Knudsen dpt. 30/9-1792 g. 27/9-1836 m. Helge Pedersdatter fra Fjelldalen(1). Ikke i Gjerpen i 1845.

6. Zacharias Knudsen dpt. 11/1-1795.
Eier 1771 med formynder.

F.f. Knud Klevas pb. Ingebor: Anders Klevas kone, Ingebor Jørgensdatter, Jens Kleva, Nils Knudsen Røe, Nils Olsen.
F.f. Knud Zachariasen Klevens pb. Anne: Ole Søetvets kone, Maren Børresdatter, Jacob Kleva, Jens Kleva, Ole Knudsen.
F.f. Knud Klevas db. Knud: Ole Berrebergs kone, Anne Nilsdtr., Jaob og Jens Kleva.
F.f. Knud Klevens pb. Hedevig: Nils Hougerøes k., Ingebor Jørgensdtr., Ole Berreberg, Jens Cleven, Laers Johannissøn.
F.f. Knud Zachariiæsøns db. Knud fra gaarden Kleven: Peder Lyngaasens k., Aagot Evensdatter, Nils Hougerøe, Nils og Gudmund Kausenrøe.
F.f. Knud Zachariæsøn Klevens db. Zacharias: Dorthe Afsøelen, Clarine Andersdatter, Isak Sønstved, Nils Knudssøn, Ole Torjerssøn.

Knud Z. Kleven arvet denne gårdparten som umyndig i 1771. Han tok nok ikke gården i bruk
før han ble myndig.

Knud Zachariasen er etterkommer av den kjente sognepresten Zacharias Schanke i Seljord.
Han ble født på gården Kosi i Seljord 6 år før faren kjøpte hele Kleven og flyttet hit i 1768.

Knud Zachariasen og kona Helvig døde forholdsvis tidlig. Guttene bodde hos sin farbror
Jens Zachariasen på Kleven(1) og jentene kom til sin onkel Ole Amundsen på S. Berberg.
 

1/4-1800       KNUT ZACARIASSEN        Bamble Skifteprot. nr. 12, side 430a.
Kleven         Arvinger: Enka Helvig Knutsdatter og barna:
               1. Knut Knutssen           7  år.
               2. Zacarias Knutssen 4 1/2 ”
               3. Ingeborg Knutsdtr.  13   ”
               4. Anne Knutsdtr.        11   ”
               5. Helvig Knutsdtr.        8   ”
               Laugverge for enka ble Nils Haugerød.
               Formynder for sønnene ble farbroren Jens Kleven.
                 ----”----     -”- døtrene  -”-   onkelen Ole Amundssen Berreberg.
Brt: 582 - 0 -  8
Net: 121 - 0 - 22.
Jordegods: Boet eiet 11 3/5 skind i gd. Kleven, vurdert for 500 rdl.

G.br., selveier
Nils Christiansen Høst Kleven
fra Holm(2) dpt. 12/6-1763 d. 15/8-1835 på Kleven, s.a. Christian Egedius Nielsen Høst.
g. i Solum 21/7-1803 m. Ingeborg Marie Sørensdatter fra Haukenes under Åfoss i Solum dpt. 18/11-1770 d. 13/5-1842 på Kleven, d.a. Søren Andersen og Gunhild Isaksdatter.
1. Nils Nilsen dpt. 3/7-1808. Overtok halve gården (denne parten).
2. Christian Nilsen f. 8/9-1816. Se Kleven(6).
Eier 1801.

F.f. Nils Christianssøns db. Nils f. Kleven gaard: Helle Christian Christianssøns k., Marthe Sørensdtr., Nils Hougerøe, Isak, Anders og Søren Sørenssøn.
F.f. Nils Christiansen Klevens Christian:
Anders Haukenæs' Kone fra Solum, pige Karen Davidsd. Holm, Christian Davidsen Holm, Nils Hoerød, Isak Sørensen Østgaard af Solum.

Etter Nils Høst Klevens død ble gården delt i 2 like store parter mellom sønnene Christian og Nils.
Christian fikk bnr 6 og Nils overtok de gamle husene og resten av denne eiendommen. 

29/7-1836      NIELS CHRISTIANSSEN KLEVEN          Bamble Skifteprot.
Kleven         Anno 1836 den 29.juli foreviste Niels og Christian Kleven som eneste selvskiftende
                   myndige arvinger etter deres forrige år avdøde far Niels Christianssen Kleven, samt
                   futens kvittering av 6.7. for å ha betalt den på hver av dem fallende arveavgift til
                   Statskassen med 1 spd. 2 ort 6 sk. av arven etter sin far, nemlig 145 spd. hver.                  

G.br., selveier
Nils Nilsen Kleven
herfra dpt. 3/7-1808 d. 9/1-1854 på Doksrød, s.a. Nils Christiansen Høst Kleven.
g. i Solum krk. 18/9-1828 m. Karen Nilsdatter fra Rugla i Solum dpt. 23/9-1804 i Solum d. 17/12-1853 på Kleven, d.a. Nils Jensen Rugla og Anne Knudsdatter.
1. Anne Maria Nilsdatter f. 16/3-1829. Emigrerte til N. Amerika i mai 1853.
2. Jens Nilsen Høst f. 4/12-1830 d. 4/10-1915 i Schweigaardsg. 52 i Oslo g. 23/2-1855 m. Ellen Gurine Torgrimsdatter fra Ballestad(39). De emigrerte til N. Amerika i mai 1855.
    Se Presteattest av 2/5-1855. Han må ha kommet tilbake til Norge. Han døde i Kristiania i 1915 og er gravlagt på Grønland kirkegård. Han var da enkemann og gårdeier.
    Se klokkerbok for Gjerpen 1915, side 427 nr. 28.
3. Gunhild Kirstine Nilsdatter f. 24/11-1832. Emigrerte til N. Amerika i mai 1853.
4. Isak Nilsen f. 29/10-1834. Emigrerte til N. Amerika i mai 1853, 18 år gammel med sine søstre Gunhild Kirstine og Anne Maria.
5. Margrethe Nilsdatter f. 15/4-1837. Emigrerte til N. Amerika i mai 1855 sammen med sine brødre Jens og Nils.
6. Nella f. 4/3-1838 d. 5/3-1839 på Kleven.
7. Nils Nilsen f. 30/4-1840. Emigrerte til N. Amerika i mai 1855, sammen med sin søster Margrethe og bror Jens.
    Nils må ha kommet tilbake, for han er igjen registrert utvandret i april året etter.
8. Karen Nilsdatter Høst f. 2/10-1842. Emigrerte til N. Amerika 6/4-1864 med sin lillebror Børre.
9. Ingeborg f. 19/3-1845 d. 27/4-1846 på Kleven.
10. David Nilsen f. 29/12-1847.
11. Børre Nilsen Høst f. 20/12-1850 på Kleven. Emigrerte til N. Amerika 6/4-1864 med sin storesøster Karen.
Eier
1835.

Innflyttet fra Solum til Gjerpen i oktober 1828:
Karen Nielsd. f. 1804. Ægteviet til Niels Nielsen Kleven. Fra: Rugla (i Solum). Til: Kleven.
Attest fra Pastor Schwach dat. 12/10-1828.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

474a

Kleven

Niels Nielsen

0 huder 4 4/5 skind

1 daler - 0 ort - 10 skilling


Nils Nilsen Kleven solgte gården sin i 1853 og kjøpte Doksrød(3).

G.br., selveier

Anders Eriksen Kleven
fra Ø. Haugerød(1) f. 20/1-1825 d. 5/5-1892 på Kleven, s.a. Erik Mikkelsen Haugerød.
g. 24/7-1851 m. Kirsten Christensdatter fra Holm(5) f. 1/3-1827 d. 27/11-1878 på Kleven, d.a. Christen Isaksen Holm.
Forlovere: "Peder Olsen Fjelddalen og Gregorius Halvorsen Fjelddalen."
1. Anne Andersdatter f. 22/9-1851 på Ø. Haugerød øvre. Bodde her ugift i 1891.
2. Halvor Andersen f. 2/4-1854 på Kleven.
3. Maren Kirstine f. 1/1-1857
4. Erik Andersen f. 26/3-1860. Se Doksrød(7) "Norheim".
5. Kristian Andersen f. 4/2-1863. Overtok gården.
6. Maren Kirstine Andersdatter f. 17/2-1866. Bodde her ugift i 1891.
7. Andreas Andersen f. 21/11-1869.
Eier 1853.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

474a

Kleven

Anders Eriksen

0 - 3 - 22

475c Kleven ditto 0 - 1 - 5  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

141

5

474a

Kleven

Kleven

Anders Eriksen 

1 - 0 - 10

2 mark 02 øre

141 9 475c Kleven Kleven ditto 0 - 2 - 12 0 mark 62 øre


G.br., selveier

Kristian Andersen Haugerød (Kleven)
herfra f. 4/2-1863.
Eier 1892.

Kristian A. Haugerød bodde visstnok en tid på Haugerød før han flytta til Skien. Derav slekts-navnet.

Se folketellingen 1900.

G.br., selveier
Kristian Rasmussen Kleven
fra N. Kise f. 22/3-1855, s.a. Rasmus Christensen Kise.
g. 30/12-1881 m. Anne Abrahamsdatter fra Nøklegård(2) f. 1/11-1857, d.a. Abraham Nilsen Nøklegaard fra Island i Siljan.
Forlovere: "Ingebret R. Kise og Hans J. Kise."
1. Kirsten Marie Kleven f. 24/3-1883 g.m. Kristian Danielsen Kleven. Se Kleven(1).
2. Abraham f. 1/12-1884 d. 31/10-1891 i Gåshølen. ”Blev overkjørt af et Vedlas.”
3. Karen f. 1/12-1886 i Gåshølen d. 18/7-1890 på Gåshølen.
4. Hans Kristiansen Kleven f. 17/4-1889. Overtok gården.
5. Ragna Kleven f. 16/6-1891 g.m. Ludvik Johansen. Bodde i Borgeskauen ved Porsgrunn. Se Familie 11 - V. Borge 1910.
6. Anne Karoline Kleven ”Anna” f. 16/8-1893 g.m. Lars Klavenes. Bodde i Sandsvær. (Sandar?)
7. Karen Kleven f. 14/12-1895 g.m. Gregorius Zachariasen. Se Gravli(2).
8. Abraham Kleven f. 8/9-1899. Se Skogsrød(2) ”Myren”.
Eier 1905.

Kristian ble født på Rosvald, men vokste opp på nordre Kise. Danne familien bodde tidligere i Gåsehølen(2). Kristian
var da i arbeide for Løvenskiold ved Ås cellulosefabrikk.

I 1900 bodde de fremdeles i Gåsehølen. Da jobbet Kristian ved tresliperiet ved Åshammeren.


Kleven bnr 5 rundt 1900. Trolig familien Kristian Rasmussen Kleven. Foto eid av Hans Gunnar Kleven.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

141

5

Kleven

Kleven

Kristian Rasmussen

2 mark 02 øre

141 9 ditto ditto ditto 0 mark 60 øre


Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Hans K. Kleven
herfra f. 17/4-1889 i Gåshølen(2) d. 24/4-1962, s.a. Kristian Rasmussen Kleven.
g. 17/6-1922 m. Thora Høgli fra Høgli nedre under Grini f. 23/9-1894 d. 3/4-1966, d.a. Aslak Nilsen Høgeli.
Forlovere: "Abraham Kleven og Aslak Høgeli."
1. Henny Kleven f. 3/4-1923 g.m. Andreas Sneltvedt. Se Berg(1).
2. Kristiane Kleven f. 12/8-1924 g.m. Magne Haugland fra Drangedal f. 6/9-1922 d. 19/11-1973. Bosted: Gråtenmoen, Skien.
    Barn 1. Ingrid Torun Haugland f. 29/9-1947. Bosatt i Skien.
    Barn 2. Anne Berit Haugland f. 14/12-1956. Bosatt i Skien.
3. Asbjørn Kleven f. 20/6-1926. Overtok eiendommen.
4. Julie Kleven f. 15/7-1928 g.m. Leif Nygård. Se Kleven(1).
Eier 1925.


Brudebilde av Hans Kleven og Thora Høgli den 17/6-1922.
Innsendt av Trond Sneltvedt 2013.Foran fra venstre: Hans og Thora Kleven, Asbjørn Kleven. Bak fra venstre: Henny, Julie og Kristiane Kleven.
Innsendt av Trond Sneltvedt 2013.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

141

5

Kleven

Hans Kristiansen Kleven

2 mark 02 øre

141 9 ditto ditto 0 mark 60 øre

Hans Kleven beskrev gårdens grenser på 1950- tallet slik:
”Nord: Løvenskiold (Holm skog), øst: Halvor Haugerød, syd: Jon Kleiva, vest: Ivar Kleiva.”


Fra Grunnboka
: "Andel av Haugerødvegen 124 (Gnr 141, bnr 5) er overdradd til Asbjørn Kleven (13.01.1959).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 141, bnr 9."

G.br., postmann, selveier
Asbjørn Kleven
herfra f. 20/6-1926 d. 16/5-2010.
g. 1954 m. Kari Snaunes fra Setre under Rising f. 23/1-1934 i Kviteseid, d.a. Gunnar K. Snaunes.
Forlovere: "Magne Haugland og hustru Kristiane f. Kleven."
1. Hans Gunnar Kleven f. 1956. Se Setre under Rising.
2. Inger-Lise Kleven f. 1962. Bosatt i Svarstad i Lardal, Vestfold.
Eier 1959.


Brudebilde av Kari og Asbjørn Kleven.


Familien Asbjørn Kleven 1971. Foto skannet fra Kari Klevens familiebok, "Historien om mitt liv" (Vita Veritas AS 2013).

Asbjørn og Kari overtok Setre etter hennes mor. Deres sønn Hans Gunnar overtok Setret i 2000.
Hans Gunnar Kleven arvet, sammen med sin søster, både deres farsgård Kleven og deres morsgård
Setre under Rising.

Kleven ble forpaktet bort i noen år til Runar Berg, som siden kjøpte gården.

Fra Grunnboka: "Haugerødvegen 124 (Gnr 141, bnr 5) er solgt for kr 1.150.000 fra Hans Gunnar Kleven til Runar Berg.
(28.05.2010). Salget omfatter også Gnr 141, bnr 9. Salget omfatter også Gnr 141, bnr 13. Salget omfatter også Gnr 141, bnr 29


Runar Berg fra hus under Kleven(7) f. 1985, s.a. Åge Sten Berg.
Eier 2010.
 
Bnr 6 ble utskilt herfra i 1835. Denne gården ble fra 1872 drevet sammen med bnr 9.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

 


(C) Gard Strøm.